A K T U A L N O S C I

informacji szukaj też: facebook --->   PTTK M-2 Myszków

Zbiórka rowerzystów przed siedzibą Klubu PTTK "M-2" w Myszkowie ul. Sikorskiego 55 b

 

Gdzie jedziemy?

        W weekend, jeżeli nie będzie dokuczliwych opadów atmosferycznych, spędzimy go na rowerach (przypominamy o klubowych zasadach:
  • grupa razem wyjeżdża i wspólnie wraca,
  • rowerzyści trzymają się kierownika grupy,
  • w razie potrzeby jeden służy drugiemu poradą bądź pomocą,
  • grupa jedzie trasą ustaloną w czasie programowania wycieczek,
  • przestrzegamy postanowień kodeksu drogowego);

- w środę 22 III o g. 11,00 w Kazimierówce k. Łaz odbywać się będą uroczystości związane ze 160 rocznicą powstania styczniowego (przy grobie i usypanym obok kurhanie); dojazd na miejsce we własnym zakresie, kartę wycieczki ma Andrzej.

Tablicę rejestracyjną dzięki Agnieszce i Grześkowi Witkom już mamy, teraz na samochód czekamy!

 

Apostolskim tropem

W niedzielę 19 marca kontynuowaliśmy rowerowe przejażdżki ukierunkowane na odwiedzanie parafii mających za patrona apostoła i pojechaliśmy do Włodowic (patronuje Bartłomiej Ap.). Po drodze odwiedziliśmy miejscowe kąpielisko, rzuciliśmy okiem na rynek, po czym przez Górę Włodowską wróciliśmy do Myszkowa.  Dzień słoneczny, w miarę upływu godzin coraz cieplejszy. Grupę pilotował Andrzej. Foto: https://www.garnek.pl/komar1/37466446/z-miasta-do-miasta

 

 

Klubowa ekipa zmierza do Siewierza

18 marca myszkowska grupa rowerowa pilotowana przez Andrzeja pomknęła do Siewierza; turyści odwiedzili kościół parafialny pw. Macieja Apostoła oraz mającą tysiąc lat kamienną świątynię romańską na siewierskim cmentarzu, byli też przy zamku (zimą nieczynnym) i na miejscowym rynku, a w drodze powrotnej naprawili uszkodzony znak szlaku rowerowego na Będuszu. Dzień słoneczny, ale wietrzny, smagany ostrym, zimnym wiatrem. 

Relacja fotografa: https://www.garnek.pl/komar1/37465995/zimowa-eskapada-rowerowa

 

 

Ekipa klubowa pomknęła do Leśniowa

4 marca pilotowana przez Andrzeja ekipa klubowa pomknęła do Leśniowa. Turyści odwiedzili Stary Młyn w Żarkach i obejrzeli przedwielkanocną wystawę pisanek. Pochmurno, chłodno, wietrznie, bez opadów, bezpiecznie. W grupie jechali świeżo udekorowani zdobywcy odznaki "12 Apostołów"; na starcie omówiono kwestie dofinansowania wyjazdu na zlot przodownicki. Foto: https://www.garnek.pl/komar1/37455993/marcowa-eskapada

 

 

27 lutego zmarł, przeżywszy 80 lat, wieloletni członek Klubu PTTK "M-2", zdobywca KOT za wytrwałość - Adam DUDA. Pogrzeb był w środę 1 marca 2023 r. w Mrzygłodzie.

 

 

Zdobywamy odznaki

 

W Klubie PTTK M-2 chwilowa przerwa przejażdżkowa, gdyż zimowa aura nie sprzyja rowerzystom, niekiedy urazy i bóle uniemożliwiają jazdę, w dodatku część pojazdów przechodzi okresowe przeglądy techniczne. Ale zimowy antrakt nie jest czasem zmarnowanym, planujemy wiosenne wyjazdy, sporządzamy wnioski o dotacje i darowizny, kompletujemy zestawienia weryfikacyjne. Do dziś nasi turyści zdobyli już 27 odznak turystycznych i krajoznawczych, niektóre "blachy" zdołaliśmy wykupić. W pierwszych dwu miesiącach na listę zdobywców odznak się wpisali Jan Imiełowski, Andrzej Zysiak, Ryszard Konopka i Marian Kotarski.

 

 

Burmistrz w 2023 r. przyznał nam 13 000 zł dotacji

Burmistrz Myszkowa mgr Włodzimierz Żak przyznał klubowi PTTK M-2 dotację na realizację zadania "Rekreacja  na rowerze". W jego ramach odbywać się będą nasze weekendowe wycieczki po Jurze Częstochowskiej, zloty i rajdy klubowe, czerwcowy wyjazd na zlot przodownicki w Andrychowie oraz jesienna wycieczka autokarowa. W ramach dotacji zaplanowano też częściowe odnowienie oznakowania czerwonego i czarnego szlaku rowerowego prowadzących przez Myszków. Zadbamy też o promocję naszej działalności w gablotkach i jej dokumentowanie w kronice. Mamy nadzieję, że życia turystycznego nie zakłóci napięta sytuacja międzynarodowa. Dziękujemy!

Znakarzy odnawiających czarny i czerwony szlak rowerowy oraz klubowiczów sposobiących się do zorganizowanego wyjazdu na Zlot przodownicki do Andrychowa prosimy o nawiązanie rychłego kontaktu z prezesem Klubu "M-2" w celu ustalenia procedur wykonawczych i fiskalnych.

 

 

Orły z Myszkowa pomknęły do Przybynowa

 

14 stycznia myszkowska ekspedycja rowerowa pilotowana przez Andrzeja odwiedziła Zarki i Przybynów. Na starcie Janek przyjmował gratulacje z okazji ponownego zdobycia dużej złotej KOT. Dzień, mimo połowy stycznia, był wiosenny. Wycieczkę wykorzystano do wydania zainteresowanym wklejek potwierdzających opłacenie tegorocznej składki członkowskiej PTTK. Kolejna wydawka wklejek - w czwartek wieczorem. Fotografie: https://www.garnek.pl/komar1/37406049/do-przybynowa

 

W Przewodziszowicach

8 stycznia myszkowscy rowerzyści odbywający wycieczkę nr 2352 odwiedzili żywą szopkę w Leśniowie, a potem pojechali do strażnicy jurajskiej w Przewodziszowicach. Dzień pogodny, im bliżej poludnia, tym cieplej. Na starcie Ryszard przyjmował gratulacje z racji ponownego zdobycia d. br. KOT. Foto: https://www.garnek.pl/komar1/37400415/styczniowa-wycieczka-rowerowa

 

 

XV noworoczny wypad na żurek do Żarek

1 stycznia 2023 r. w samo południe ekipa rowerowa pilotowana przez Tymka w asyście taty, czyli p.t.kol. Romana Garncarza, pomknęła w piękny, słoneczny dzień na skraj Żarek, by przy ognisku skonsumować wyśmienity żurek i posilić się kanapkami oraz grilowanymi kiełbaskami. Spotkanie umiliła wystawa wiekowych jednośladów przygotowana przez żarczanina/katowiczanina Wojciecha Mszycę. Turyści jedli, pili i fajnie się bawili wspominając co było i planując co planują. Zapowiada się piękny sezon! Foto: https://www.garnek.pl/komar1/37393709/noworoczny-rajd-rowerzystow

 

 

XX WALNY ZJAZD PTTK

3 i 4 grudnia 2022 r. w Warszawie obradował XX Walny Zjazd PTTK. Spośród 125 delegatów 20 posiadało uprawnienia przodowników turystyki kolarskiej; wśród gości Zjazdu byli aktywiści turystyki kolarskiej obdarzeni godnością członka honorowego PTTK na bieżąco działający w naszym, rowerowym środowisku: Stanisław Radomski, Edward Kutyła, Marian Kotarski. Zjazd podsumował wydłużoną do 5 lat kadencję, wytyczył kierunki działania na najbliższe 4 lata oraz dokonał wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu Głównego został dotychczasowy prezes Jerzy Kapłon, prezesem Komisji Rewizyjnej ponownie Dariusz Kużelewski (znany rowerzystom z funkcji komandora zlotu p.t.kol. w Supraślu), prezesem Głównego Sądu Koleżeńskiego Tadeusz Markowski. Zjazd nadał godność Członka Honorowego PTTK 35 osobom (11 z nich posiada uprawnienia p.t.kol.). 

 

 

 

Zebranie sprawozdawcze Klubu PTTK "M-2"

Spotkali się 1 grudnia w celu podsumowania 45-go sezonu turystycznego. Myszkowianie odbyli 109 wycieczek w 889-osobowym gronie zdobywając 265 odznak turystycznych i krajoznawczych. Dzięki dotacjom Urzędu Miasta i NID oraz pomocy ze strony MSM mają świetlicę do spotkań, byli na zlocie przodownickim PTTK w Kołobrzegu, zwiedzili Niepołomice, zorganizowali prażonki na skraju Jury u Tadka Machury, wydali drukiem książkę "Myszkowski słownik krajoznawczy". Najaktywniejszym turystą 45 sezonu jest Andrzej Zysiak, II m. Tadeusz Wychowski, III m. Jan Imiełowski, IV m. Ireneusz Domagała, V m. Marek Dzidowski, I m. ktg sr Ryszard Konopka. Puchary najlepszym wręczali: burmistrz Myszkowa Wł. Żak, prezes MSM Elżbieta Matysiewicz, przewodnicząca Rady Nadzorczej MSM Małgorzata Rolka, nad całością czuwał prezes Klubu "M-2" Marian Kotarski, dyplomy wykonała firma Golden Cat Studio. Gratulujemy, pozdrawiamy, dziękujemy!

 

 

Do centrum Poręby

pojechali 13 XI myszkowscy klubowicze dowodzeni przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka. Słoneczna niedziela aż się prosiła, by zorganizować kolarską przejażdżkę, więc kto miał wolne, przybył pod klub i ruszył w trasę. Była to wycieczka nr 108/2345 kończąca tegoroczny program "Rowerowa radość rekreacji" wsparty finansowo przez burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka. We wtorek 15 XI prezes będzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Myszkowa poddającej ocenie podobne zadania.

 

 

Wiosenna przejażdżka jesienna

12 listopada, w Dniu Drwala, pojechaliśmy do lasu za Przewodziszowicami obejrzeć średniowieczną strażnicę jurajską. Budowla, skryta wśród drzew w ocienionym miejscu góruje nad okolicą. Jej stan techniczny, po 500 latach, nie jest najlepszy. Nasza grupa wykorzystała słoneczną polanę do wykonania pamiątkowej fotografii, po czym skrajem Leśniowa powędrowała z powrotem do Myszkowa.  Foto: https://www.garnek.pl/komar1/37336297/rowerowa-sobota

 

 

Odwiedzamy zawierciańskie pomniki

 

11 listopada pięcioosobowa grupa rowerowa wybrała się do Zawiercia; turyści odwiedzili popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego na "Żabkach", spojrzeli na cokół z popiersiem Adama Mickiewicza, obejrzeli mural niepodległościowy obok "szafy", po czym pomknęli do cukierni  na kawę. W trakcie przejażdżki Janek złapał gumę, ale z pomocą Andrzeja szybko sobie poradził w awarią. Foto: https://www.garnek.pl/komar1/37335219/11-xi-na-rowerze

 

 

 

Wycieczka memoriałowa

30 października pilotowani przez p.t.kol. Pawła Szkopa pojechaliśmy zapalić znicze na grobach najbliższych i mogiłach żołnierskich. Odwiedziliśmy cmentarz wojskowy z I w. św. w Kotowicach, pomnik powstańców styczniowych na rynku oraz mogiłę powstańców 1863 r. na Pasterniku, byliśmy też zapalić świeczki na grobach zmarłych członków naszego Klubu. Dzień był słoneczny, ciepły, atmosfera dostojna. Wycieczka była ostatnią organizowaną w ramach projektu Wspólnie dla dziedzictwa NID 2022 (od 23 VII do 30 X odbyły się 34 wycieczki z udziałem 270 uczestników zorganizowanych siłami 7 wolontariuszy z uprawnieniami p.t.kol.); uzyskana w ramach projektu dotacja pozwoliła wydać drukiem w nakładzie tysiąca egzemplarzy książkę pt. Myszkowski słownik krajoznawczy).  Fotorelacja: https://www.garnek.pl/komar1/37317097/ze-zniczem

 

 

Do dębu - Drzewa Dziedzictwa

29 października dowodzeni przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka pojechaliśmy do Koziegłówek, Koziegłów, a przy okazji odwiedziliśmy dąb - Drzewo Dziedzictwa 70-lecia PTTK i miasta Myszkowa. Na starcie Rafał Struski przyjmował gratulacje z okazji zdobycia odznaki Szlakami zamków w Polsce w st. brązowym. Foto: https://www.garnek.pl/komar1/37315505/sobota-na-rowerze

 

 

ota jesień i złoty KOT

23 października odbyła się wycieczka nr 100, jej trasa prowadziła do Włodowic. Odwiedziliśmy pałac, a przy okazji gratulowaliśmy Markowi Dzidowskiemu zdobycia złotej KOT i srebrnej odznaki Szlakami zamków w Polsce. Pogoda znośna, ciepło, wilgotno, bez opadów. W przypałacowym sadzie było sporo smacznych, miękkich jabłek. Wielu z nas skosztowało. Na koniec wyjrzało słońce. Fotorelacja: https://www.garnek.pl/komar1/37306863/rowerowa-niedziela

 

 

Gdzie Fugasówka i Wydra Zielona?

22 X 22 rowerzyści pomknęli na ziemię zawierciańską by odwiedzić mogiły powstańców styczniowych w Wydrze  Zielonej i Fugasówce, a na koniec, zanim spadnie deszcz, rozsiąść się wygodnie przy filiżance kawy w "karczmie u Stacha". Było fajnie, nawet miło, póki nas nie pokropiło. Na szczęście jesienny deszczyk towarzyszył nam dopiero w drodze powrotnej, od Marciszowa. Była to tegoroczna wycieczka nr 99; chyba dociągniemy do setki? Zdjęcia: https://www.garnek.pl/komar1/37304431/rowerowa-sobota-22-x-22

 

 

Słoneczna ekspedycja jurajska

16 października dowodzeni przez p.t.kol. Krzysztofa Łyszczarza odwiedziliśmy Mirów. Zamek coraz ładniejszy, Jura coraz bardziej jesienna, my coraz bardziej żądni wiedzy. U celu wędrówki odbyliśmy nasiadówkę konsumując andruty i "kukułki", a przy okazji przejażdżki gratulowaliśmy Ryszardowi ponownego zdobycia odznak rajdu Wiślana Trasa Rowerowa oraz Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411.  Zdjęcia wycieczkowe:  https://www.garnek.pl/komar1/37294431/do-mirowa

 

 

Jesienią, co roku, jedziemy do Złotego Potoku

9 października p.t.kol. Ryszard Konopka poprowadził wycieczkę rowerową do Złotego Potoku. Turyści, wędrując w słonecznym cieple, obejrzeli rezerwat "Parkowe" w czasie złotej polskiej jesieni. Foto: https://www.garnek.pl/komar1/37283351/niedziela-na-jurze

 

 

Październikowa ekspedycja rowerowa

8 października myszkowska grupa rowerowa, nie bacząc na utrudnienia lokomocyjne spowodowane modernizacją nawierzchni ul. Słowackiego, pomknęła okrężnymi drogami (przez Postęp i Lgotę Nadwarcie) do Poraja by obejrzeć zalew "Poraj" i witacz gminny na wjeździe do osady. Pełni wrażeń, po skonsumowaniu turystycznego śniadania, rowerzyści wrócili w porze obiadowej do Myszkowa. Na trasie nie marudzili, bowiem synoptycy opadami deszczu grozili. Wycieczka odbyła się w ramach projektu "Myszkowski słownik krajoznawczy", a turyści - jak zwykle - zostali wyprowiantowani dzięki dotacji Burmistrza Myszkowa, otrzymali też książkę mającą tytuł identyczny z nazwą projektu, z autografem autora. Na starcie Ryszard przyjmował gratulacje z racji ponownie zdobytej złotej Kolarskiej Odznaki Turystycznej. "Temu, kto jeździ i to dokumentuje, co jakiś czas się gratuluje!" - powiedział prezes zabierając głos w tej ważkiej sprawie. Foto: https://www.garnek.pl/komar1/37280689/rowerowa-sobota

 

 

Kolarski kwartet

 

2 października, mimo niepewnej pogody, rowerowa ekipa klubowa pomknęła do miasta Olsztyn, by obejrzeć tamtejszy zamek, rynek i rzeźby wiszące nad jego płytą. Deszcz wisiał w powietrzu, wiatr utrudniał jazdę, ale momentami zza chmur wyglądało słońce. Za to w drodze powrotnej wiał turystom w plecy i nieco kropiła mżawka zachęcając do szybszej jazdy!

 

 

W Kromołowie na dworze przy dworze

1 października wybraliśmy się do Kromołowa, by obejrzeć miniaturę niegdysiejszego dworu włodarzy tego dawnego miasta, obejrzeć źródło Warty, a przy okazji wziąć udział w 53 rajdzie Jesień Jurajska. Wycieczka odbyła się w ramach projektu "Myszkowski słownik krajoznawczy", a turyści - jak zwykle - zostali wyprowiantowani dzięki dotacji Burmistrza Myszkowa. Dodatkowo, za udział w imprezie turystycznej, każdy rowerzysta otrzymał znaczek rajdowy. Pogoda była bezsłoneczna i bezopadowa. Foto: https://www.garnek.pl/komar1/37269695/jesien-jurajska

 

 

Autokarem do Niepołomic

25 września w ramach IX Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej i projektu "Myszkowski słownik krajoznawczy" oraz dzięki dofinansowaniu ze strony Burmistrza Myszkowa wybraliśmy się do zamku królewskiego w Niepołomicach. Zwiedziliśmy wystawy myśliwskie i malarskie prezentowane na zamku, obejrzeliśmy piękne zbiory pobliskiego Muzeum Fonografii, zobaczyliśmy też prezentacje historyczne odbywające się w centrum miasta pod nazwą "Pola chwały". Do zdjęcia zaprosiliśmy dwu żołnierzy (a może to oni nas wzięli do niewoli - kto wie?), po czym, po pysznym obiedzie, wycofaliśmy się na wcześniej zajmowane pozycje. Foto: https://www.garnek.pl/komar1/37260789/autokarem

 

 

IX Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna i XXVIII prażonki klubowe oraz 267 dzień tego roku

W sobotę 24 września 2022 r. myszkowscy turyści od rana mieli zajęcie; ekipa kucharzy i palaczy szykowała prażonki, grupa rowerzystów ze zniczem odwiedziła mogiłę powstańców styczniowych na Pasterniku, a ekipa zmotoryzowana gromadziła chrust na ognisko. Tuż przed południem wszyscy się spotkali przy ognisku na skraju Jury na placu Tereski Machury. Rowerzyści, obdarowani upominkami nadesłanymi z ZG PTTK przy jednym stole z piechurami i innymi jedli, ogień palili i dla siebie byli mili. Najdłuższą trasę pokonał Michał, który rowerem przybył do nas z Częstochowy. A jutro uczestnicy jurajskiej biesiady pojadą do Niepołomic. Foto: https://www.garnek.pl/komar1/37258093/prazonki

 

 

Dżdżysta eskapada

18 września ekipa klubowa dowodzona przez p.t.kol. Krzysztofa Łyszczarza pomknęła do Skarżyc w celu obejrzenia panoramicznego ostańca o nazwie Okiennik Wielki. Skała, jak zwykle, robi wrażenie, nawet przy niepogodzie. Bujna roślinność panoszy się w okolicy, za rok, dwa całkowicie zasłoni widok niecodziennej skały. Więc patrzmy, póki cokolwiek widać!

 

 

Bardzo dziwnej doznał manii - myślał wciąż o Juromanii (wg T. Boya-Żeleńskiego)

17 września wybraliśmy się do Wydry Zielonej (dzielnica Zawiercia), ale zatrzymały nas na dłużej prehistoryczne stwory, jakie się rozgościły w Parku Miejskim. Stąd, mimo wiszącego w powietrzu deszczu, pojechaliśmy na kawę. A z kawiarni, dla rozgrzewki, bo termometr pokazywał kilkanaście stopni, szybkim truchtem kolarskim ekipa pomknęła przed siebie, czyli w kierunku Myszkowa. A jutro? - w niedzielę jedziemy do Skarżyc. Wycieczka odbyła się w ramach projektu "Myszkowski słownik krajoznawczy", a turyści - jak zwykle - zostali wyprowiantowani dzięki dotacji Burmistrza Myszkowa. Każdy z drużyny otrzymał rogala z czekoladowym nadzieniem oraz napój. Grupę prowadził p.t.kol. Andrzej Zysiak.

 

 

Dżdżyste XXX Europejskie Dni Dziedzictwa w 2022 r.

11 września 2022 na rowerową trasę XXX EDD wyruszyło, mimo permanentnie padającego deszczu, 10 rowerzystów z Myszkowa, Kroczyc, Knurowa, Mysłowic i Żor. W Przewodziszowicach rozegrano konkurs zręcznościowy; I m. uzyskał Krzysztof Orłowski, II m. Rafał Szulik (obaj "Wandrus" Żory), III m. Marian Kotarski ("M-2" Myszków). Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody, wszyscy turyści upominki nadesłane przez katowicki Oddział NID i ufundowane przez Burmistrza Myszkowa. Na starcie gratulacje z okazji zdobycia dużej brązowej KOT przyjmował Jan Ryszka (PTTK Mysłowice).

 

 

Rowerem do Siamoszyc

4 września p.t.kol. Paweł Szkop zorganizował wycieczkę przyrodniczo-krajoznawczą do Siamoszyc. "Zobaczyliśmy zrewitalizowany rynek we Włodowicach oraz pałac we Włodowicach, następnie w Skarżycach podziwialiśmy słomiane kukły dożynkowe oraz szlachciców tutejszych ziem zbierających się na mszę świętą w tutejszym kościele. Przemknęliśmy obok Okiennika Wielkiego, obejrzeliśmy zalew w Siamoszycach, nie udało nam się zdobyć pieczątki, ale kierownik grupy był przygotowany, zaś w drodze powrotnej podziwialiśmy Górę Zborów, oceniliśmy postęp prac przy remoncie wiaduktu nad torami CMK w Hucisku i oceniliśmy wizualne aspekty niedawno otwartego wiaduktu w Kotowicach. Po drodze spotkaliśmy rowerzystów z Raciborza, z którymi wspominaliśmy kilka ostatnich zlotów przodownickich oraz Centralnych" - relacjonuje prowadzący wycieczkę.  Pogoda słoneczna, ciepło.

 

 

Zdobyli Koronę Gór Polski

i w dn. 3 IX 2022 r. otrzymali - po przedstawieniu Loży KGP posiadanej dokumentacji potwierdzającej wejścia na 28 najwyższych szczytów we wszystkich pasmach górskich w Polsce - dyplomy nr 4337 i 4338 poświadczające ten fakt.

Na zdjęciu Weronika i jej tata Tadeusz Wychowscy - zdobywcy KGP.

 

 

Rowerowi turyści także czytają

3 IX - pierwsza sobota września, a więc tradycyjnie jedziemy czytać polską literaturę piękną - w tym roku ballady i romanse Adama Mickiewicza na spotkaniu w Bibliotece MiP w Zawierciu, potem nasiadówka kawowa w cukierni. Wycieczka odbyła się w ramach projektu "Myszkowski słownik krajoznawczy", a turyści - jak zwykle - zostali wyprowiantowani dzięki dotacji Burmistrza Myszkowa. Każdy z drużyny otrzymał rogala z czekoladowym nadzieniem oraz napój.

 

Wycieczka pełna zalet, jedziemy do Kalet

Grupę pilotuje p.t.kol. Łukasz Kortas, trasa dość długa, momentami leśnymi drogami, ale wszyscy się cieszą, bowiem nikt nie idzie pieszo. W strojach dominuje kolor czerwony, ale w planie odwiedzin mamy kaletański zakątek - Zielony. Dzień wycieczkowy był miły i przyjemny, ale obfitował też w niespodzianki: dwukrotnie cyklistów zaatakował deszcz. Rowerzyści przejechali tego dnia pod bacznym okiem grupowego 71 km. Wycieczka odbywała się w ramach projektu "Myszkowski słownik krajoznawczy", a turyści - jak zwykle - zostali wyprowiantowani dzięki dotacji Burmistrza Myszkowa.

 

 

 

Ścieżkami dla rowerzystów

wędrowali w ostatnią sobotę sierpnia myszkowianie, którzy wybrali się na przejażdżkę zorganizowaną przez p.t.kol. Jana Imiełowskiego. Z Myszkowa dotarli do Żarek, stąd przez Jaroszów i Suliszowice do Zaborza, a stamtąd do Myszkowa. Dzień słoneczny, wręcz upalny. Wycieczka odbywała się w ramach projektu "Myszkowski słownik krajoznawczy" dotowanego przez NID; prowiant na drugie śniadanie zakupiono z dotacji przyznanej przez Burmistrza Myszkowa. Jutro Łukasz poprowadzi daleko, do Kalet.

 

 

Pojechali do rezerwatu przyrody w Hutkach Kankach

21 sierpnia p.t.kol. Krzysztof Łyszczarz zaprosił turystów do długodystansowej przejażdżki rowerowej do rezerwatu przyrody w Hutkach Kankach w gm. Ogrodzieniec. Deszcz wisiał w powietrzu, ale myszkowianie suchymi kołami wrócili w domowe pielesze. Pokropiła ich nieco zawierciańska fontanna. Wycieczka odbywała się w ramach projektu "Myszkowski słownik krajoznawczy", a turyści - jak zwykle - zostali wyprowiantowani dzięki dotacji Burmistrza Myszkowa.

 

 

Mamy to we krwi

mówią myszkowscy rowerzyści permanentnie odbywający przejażdżki rowerowe w celach rekreacyjnych i poznawczych, uczestniczący aktualnie w programie "Wspólnie dla dziedzictwa" pilotowanym przez NID, w efekcie czego jesienią ukaże się książka M. Kotarskiego "Myszkowski słownik krajoznawczy". 20 sierpnia grupa pilotowana przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka odwiedziła Mirów i Łutowiec.

 

 

Sierpniowy wyraj na rowerze

W długi wyraj sierpniowy odbyło się kilka wycieczek klubowych na rowerach: 13 VIII w deszczową sobotę myszkowianie pojechali do Kroczyc, 14 VIII do Choronia, a 15 VIII w słoneczny świąteczny poniedziałek do Podzamcza (na zdj.). Wycieczki odbywały się w ramach projektu "Myszkowski słownik krajoznawczy", a turyści - jak zwykle - byli wyprowiantowani dzięki dotacji Burmistrza Myszkowa.

 

 

Dżdżysty dzień

6 sierpnia myszkowski tercet rowerowy pilotowany przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę pomknął do Poręby. Prognozy pogodowe były nieżyczliwe, ale że nie wierzymy nikomu, że będzie lepiej, ani nie ufamy mówiącemu, iż będzie gorzej, pojechaliśmy to sprawdzić. Faktycznie, pogoda była znośna, dopiero w Porębie w chwili wykonywania dokumentacyjnej fotki spadły pierwsze krople i tak już było do końca wycieczki. Padało. Na starcie Ryszard przyjmował gratulacje z racji zdobycia popularnej i brązowej odznaki Szlak kultury żydowskiej. Wycieczka odbywała się w ramach projektu "Myszkowski słownik krajoznawczy", a turyści - jak zwykle - zostali wyprowiantowani dzięki dotacji Burmistrza Myszkowa.

 

 

 

Z rowerami pod palmami

24 lipca rowerzyści z osiedla pomknęli do Siewierza, w pośpiechu obejrzeli odnowiony zamek, skonsumowali lody, po czym pomknęli swymi jednośladami na spotkanie z palmami. Palm zbyt wiele nie było, towarzystwo się pod nimi nie mieściło, więc na trotuarze się wszyscy ustawili, by fotografowie się nie trudzili. Na starcie gratulacje z racji zdobycia kołobrzeskich odznak krajoznawczych przyjmowali Marek, Janek, Andrzej, Łukasz i Tadeusz. Odznaki zasłużone, własnym wysiłkiem wyjeżdżone! Wycieczka odbywała się w ramach projektu "Myszkowski słownik krajoznawczy", a turyści - jak zwykle - zostali wyprowiantowani dzięki dotacji Burmistrza Myszkowa.

 

 

 

W upał nad wodę

23 lipca p.t.kol. Ryszard Konopka poprowadził rowerową przejażdżkę do zalewu "Poraj". Grupa nie była zbyt liczna, ale dynamiczna.  W 69 tegorocznych wycieczkach uczestniczyło  586 turystów; myszkowianie zdobyli 168 odznak; 3 z nich odebrał na starcie kierownik wycieczki, tyle samo przypadło prezesowi. Kto jeździ i podziwia ten odznaki zdobywa. Wycieczka odbywała się w ramach projektu "Myszkowski słownik krajoznawczy", a turyści - jak zwykle - zostali wyprowiantowani dzięki dotacji Burmistrza Myszkowa.

 

Rowerem do Morska

17 lipca myszkowska ekipa rowerowa dowodzona przez p.t.kol. Sławomira Struskiego jadąc przez Włodowice dotarła do Morska, skąd przez Podlesice wróciła do Myszkowa. Dzień słoneczny, wietrzny, dla rowerzystów bezpieczny. 

 

 

 

Pochmurna aura nie zniechęca

10 lipca siedmiu wspaniałych z myszkowskiego Klubu PTTK "M-2" pilotowanych przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę, mimo pochmurnej pogody pomknęło do Świętej Anny, by obejrzeć tamtejszą świątynię, rynki w Przyrowie i Janowie oraz fontannę w Żarkach. Zimno było, ale  cyklistów nie zmoczyło.

 

 

XVII pielgrzymka rowerowa

9 lipca ekipa dowodzona przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka pomknęła do Częstochowy uczestnicząc w dorocznej pielgrzymce rowerzystów na Jasną Górę. Przy okazji spotkania pielgrzymowiczów przed katedrą Św. Rodziny wykonano wspólne zdjęcie klubowiczów M-2 z różnych miejscowości: Częstochowa, Gomunice, Myszków, Radomsko, Złoty Potok. Tegoroczna pogoda sprzyjała pielgrzymom na kółkach.

 

 

Nad wodę!

3 lipca p.t.kol. Sławomir Struski zorganizował wycieczkę rowerową do Mirowa, Bobolic i Dzibic, nad wodę, na Jurę. Słońce nam świeciło, na trasie było miło.

 

 

Zawiercie ma 107 lat

2 lipca zamiast do Poręby pojechaliśmy do Zawiercia, by obejrzeć działania uświetniające jubileusz miasta, obejrzeliśmy też oddany do użytku basen kąpielowy przy ul. Sienkiewicza oraz tężnię działającą w pobliżu, a mknąc na kawę spotkaliśmy się z zawierciańskimi cyklistami z klubu Jurassic Bike Team, którzy kończyli radiowe spotkanie.

 

 

Czerwcowa eskapada rowerowa

 

26 czerwca, w upalną niedzielę, odwiedziliśmy Masłońskie, gdyż tam, w nad wodą, w lesie, odbywał się IV rajd porajski, na którym Łukasz i Paweł oraz Ryszard prowadzili trasę i konkursy kolarskie. Były kiełbaski z grilla, konkursy zręcznościowe, łowienie ryb, a przede wszystkim pogoda i nasza zgrana ekipa. W wieloboju zręcznościowym Łukasz Kortas uplasował się na II, a Robert Machura na III miejscu. Obaj wrócili z pucharami p. wójt gm. Poraj.

 

Witamy lato!

25 czerwca, w upalną sobotę myszkowscy rowerzyści pomknęli do Kromołowa na lody. Przy okazji sprawdzili, czy z miejscowego parkowego pastwiska nie zrobiono lotniska. Wycieczkę pilotował p.t.kol. Ryszard Konopka.

 

 

Na lody!

19 czerwca myszkowska ekipa rowerowa korzystając z upalnej pogody wybrała się do Koziegłów obejrzeć nową fontannę i zjeść lody. Wodotrysk, owszem był, ale wodą w górę nie bił! Czynna natomiast była lodziarnia, z czego się ucieszyli dorośli, Paweł i jego 1-osobowa dzieciarnia.

 

 

 

Zlot p.t.kol. w Kołobrzegu

W zlocie w dn. 11-18 VI uczestniczyło 529 turystów, w tym 11 z Klubu PTTK "M-2". Myszkowianie przez osiem dni jeździli, wędrowali, zwiedzali, nawet odznaki zdobywali. W konkursie znajomości przepisów ruchu drogowego i pierwszej pomocy Marian Kotarski uzyskał 5 miejsce, a klub "M-2" w konkursie gromadzenia zużytych baterii ("paluszków" itp.) uplasował się na III m. zdobywając puchar Starosty Kołobrzeskiego. Połowę kosztów uczestnictwa w imprezie pokryliśmy dotacją uzyskaną od burmistrza Myszkowa p. Włodzimierza Żaka. Dziękujemy!

 

 

Na Dziewki do Siewierza nasza grupa zmierza

5 czerwca tuzin cyklistów spragnionych rowerowej jazdy pojechał na Dziewki, by ostatecznie na dłużej się zatrzymać na zamku, a potem na rynku w Siewierzu. Ekipa skonsumowała andruty i lody, po czym obserwowała fontanny wody. Na starcie Bogusław przyjmował gratulacje z okazji ponownego zdobycia dużej złotej KOT.

 

 

 

Niepowtarzalna 13-tka

29 maja klubowa ekspedycja rowerowa pilotowana przez p.t.kol. Pawła Szkopa pomknęła do Złotego Potoku. Spod klubu o godz. 9,30 na trasę wyruszyli (od lewej): Janek, Jarosław, Paweł, Ireneusz, Paweł, Tadeusz, Łukasz, Rafał, Andrzej, Marian, Michał, Bogusław, Ryszard. Niepowtarzalna drużyna, 13 rowerzystów, każdy na własnym jednośladzie!

 

 

Przemknęli przed obiektywem

28 maja odbyła się 43 w tym roku wycieczka, tym razem bacznie obserwowana przez ekipę telewizyjną, która kręciła reportaż ukazujący piękno Jury i atrakcyjność turystyki rowerowej. Nasza 15-tka jadąc w słońcu i deszczu, na przekór silnemu wiatrowi, usuwając zdarzające się awarie odwiedziła Mirów, Bobolice i Kotowice, podzieliła się swymi wspomnieniami i wrażeniami, po czym, posiliwszy się gorącą kawą i herbatą ruszyła w drogę powrotną. A kiedy emisja? zapytacie, jeszcze nie wiemy, ale wszystkim o tym w stosownym czasie powiemy. 

 

 

Ekspedycja rowerowa sfilmowana

Zgodnie z zapowiedzią w czwartek 26 maja mieliśmy spotkanie z ekipą telewizyjną dokumentującą turystykę na Jurze. Część spotkania sfilmowano w plenerze, część w czasie wieczornego spotkania w klubie. Dalsza część opowieści zostanie nagrana na sobotniej 28 V przejażdżce rowerowej do Mirowa. Wyjazd spod klubu o godz. 9,30. Zapraszamy.

 

 

Rowerem do Łaz

22 maja na wycieczkę do Łaz zorganizowaną przez p.t.kol. Sławomira Struskiego wybrała się kilkunastoosobowa ekipa rowerowa. Nie bacząc na silny wiatr i deszcz wiszący w powietrzu rowerzyści pomknęli do miasta kolejarzy, by obejrzeć tamtejszą fontannę, zabytkowy parowóz i nowoczesną pływalnię. Na wycieczkę, po dłuuuugiej nieobecności, wybrali się z nami Paweł i Marcin. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/37072039/przy-parowozie

 

 

52 centralny zlot turystów zmotoryzowanych w Podlesicach

w dn. 20-22 V 2022 w Podlesicach obradowało i biwakowało 76 turystów zmotoryzowanych uczestniczących w 52 CZTM PTTK. Obrady prowadził przewodniczący Głównej Komisji Motorowej PTTK Jan Popiel, a zlotowi szefował komandorował Michał Całka, na co dzień prezes O.PTTK w Poraju będącego organizatorem imprezy. Turyści zwiedzili Jaskinię Głęboką i Centrum Jurajskie w Podlesicach, zamek w Podzamczu, rezerwat przyrody i zamek w Smoleniu, byli przy źródle Warty w Kromołowie. Klub "M-2" na zlocie reprezentował p.t.mot. Marian Kotarski. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/37073525/zlot-zmotoryzowanych-turystow

 

 

Na lotnisko mamy blisko?

15 maja kilkunastoosobowa grupa rowerowa dowodzona przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę pomknęła na 70-km. trasę Myszków - Pińczyce - Pyrzowice i z powrotem. Jazdę utrudniał porywisty momentami wiatr oraz zimne (mimo słońca) powietrze. Cykliści jednak rąk nie załamywali i do celu pojechali. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/37059207/niedzielny-wypad-rowerowy

 

 

Skałki Rzędkowickie

14 maja dziesięcioosobowa grupa rowerowa pomknęła do Rzędkowic, aby obejrzeć tamtejszy pomnik przyrody Skałki Rzędkowickie. Jak zwykle, na skałach nie brakowało taterników, himalaistów ani alpinistów. Rowerzystów reprezentowała tylko nasza grupa. Widoki piękne, wiatr - chłodny i silny, dokuczliwy w drodze powrotnej. Książeczki ostemplowaliśmy na campingu. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/37057837/wspinaczka-jurajska

 

 

Okiennik Wielki naszym celem

8 maja kilkunastoosobowa grupa klubowa odwiedziła Skarżyce, była przy ostańcu Okiennik Wielki. Dzień słoneczny, tempo jazdy zbyt ostre, niewskazane! Foto: http://www.garnek.pl/komar1/37049261/rowerowa-niedziela

 

 

3 maja jedziemy do Poraja

3 maja p.t.kol. Łukasz Kortas zabrał kolegów na przejażdżkę do Poraja; myszkowianie przetestowali trasę, jaką zamierzają odbyć w zwiększonym gronie na powitanie lata. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/37040749/majowy-spacer-rowerowy

 

 

Przejażdżka rowerowa do Kromołowa

2 maja wybraliśmy się na przejażdżkę do Kromołowa, aby obejrzeć miejsce, gdzie wypływa Warta. Odwiedziliśmy także dwa kirkuty (w Zawierciu i w Kromołowie), byliśmy także przy fontannie na Żabkach (funkcjonuje) i w centrum (nie włączona). Dzień słoneczny, raczej chłodny. W Kromołowie spotkaliśmy się z miłymi rowerzystami z Jelcza, Jaworzna i Rybnika, jadącymi niezależnie od siebie szlakiem Orlich Gniazd z Częstochowy do Krakowa.  Więcej zdjęć:  http://www.garnek.pl/komar1/37038439/majowy-wyjazd

 

 

Wycieczka rowerowa do Mirowa

1 maja 10-osobowa ekipa rowerowa wybrała się na przejażdżkę do Mirowa i z tej radości prezes zaprosił na kawę wszystkich gości. Kolarski peleton pilotował p.t.kol. Ryszard Konopka prowadząc grupę przez Żarki, a w drodze powrotnej przez Helenówkę. Pogoda słoneczna, acz z chłodzącym momentami wiatrem. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/37036933/1-majowa-ekspedycja-rowerowa-do

 

 

Oglądamy dęby jadąc do Poręby

30 kwietnia 2022 r. pojechaliśmy na wycieczkę rowerową do Poręby. Pogoda prawie majowa, nie można narzekać. Na starcie Tadeusz Wychowski przyjmował gratulacje z okazji zdobycia dużej srebrnej odznaki Turysta Przyrodnik. Na trasie w przelocie obejrzeliśmy po raz wtóry dąb 70-lecia PTTK posadzony na skwerze w centrum Myszkowa oraz dąb "Bartek" pomnik przyrody na peryferiach Poręby. Foto:  http://www.garnek.pl/komar1/37035245/kwietniowy-spacer

 

 

XLIII KLUBOWY ZLOT URODZINOWY

W nieco pochmurną i momentami dżdżystą niedzielę 24 kwietnia 2022 r. we Włodowicach odbył się 43 Urodzinowy Zlot Klubowy , na który przybyło 35 turystów, głownie rowerowych. Nad całością czuwał prezes, ale wiele odpowiedzialnych zadań realizowali doświadczeni turyści. Konkurs skok z walizką (prowadzili P. Szkop i Ł. Kortas) wygrał Sławomir Struski, II m. Bogusław Iwaniuk (TKK im. Huzy, Gliwice), III m. Rafał Struski; konkurs rzut beretem (prowadzili Ryszard Konopka i Tadeusz Wychowski) wygrał Łukasz Kortas, II m. Kazimierz Hąc (PGR PTTK Poręba), III m. B. Iwaniuk; konkurs rzutów lotkami (prowadzili Rafał Struski i Sł. Struski) wygrał Ł. Kortas, II m. Andrzej Zysiak, III m. B. Iwaniuk. Wszyscy uczestnicy Zlotu otrzymali długopisy z okolicznościowym nadrukiem i odbitkę zlotowego stempla, a najlepsi w konkursach (zgodnie z wieloletnią tradycją: jeden turysta jedna nagroda) upominki ufundowane przez Burmistrza Myszkowa. Aprowizacja była domeną Andrzeja Zysiaka i Marka Dzidowskiego. Kapryśna pogoda na czas konkursów i grillowania zaniechała swych żartów, dzięki czemu skonsumowaliśmy pyszne kiełbaski popijane soczkiem nie musząc szukać schronienia pod wiatą i mogliśmy bezpiecznie, a nawet daleko, rzucać beretami i lotkami. Następny Zlot urodzinowy już za rok, a najbliższa impreza rowerowa za tydzień. Fotorelacja: http://www.garnek.pl/komar1/37026697/43-zlot

 

 

Bezpieczątkowa wycieczka dyngusowa do Siewierza

 

W Poniedziałek Wlkn. pod przewodnictwem p.t.kol. Ryszarda Konopki pomknęliśmy do Siewierza, aby sfotografować się przy dekoracji świątecznej na rynku. Słońce, aczkolwiek było, permanentnie grymasiło chowając się za chmury. W drodze powrotnej znacznie się ochłodziło, ale deszcz, zgodnie zresztą z prognozami synoptyków, nie padał. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/37017955/do-siewierza

 

 

Góra Trzech Rzek - zdobyta!

Góra Trzech Rzek 386 m npm w Markowicach zdobyta 27 marca przez 9 rowerzystów Klubu PTTK "M-2" w Myszkowie. Atrakcję turystyczno-geograficzną odkrył dr Wojciech Smolarek, a ekspedycją poznawczą dowodził dr Marian Kotarski. Dodajmy, że spływające po zboczu znajdującego się w Markowicach wzniesienia wody trafiają do trzech największych polskich rzek: przez Brynicę, Czarną Przemszę i Przemszę - do Wisły, przez Małą Panem do Odry oraz przez Rzeniszówkę i Boży Stok do Warty. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36990297/gora-3-rzek-zdobyta

 

Przebiśniegom na spotkanie

W słoneczną, wietrzną sobotę 26 marca wybraliśmy się na poszukiwanie przebiśniegów. Wczesnym rankiem dotarliśmy do Zawiercia, po czym z tutejszymi rowerzystami pomknęliśmy ścieżką rowerową do Pilicy. Trasa długa, pagórkowata. W Pilicy, kto chciał, mógł skonsumować kiełbaskę z ogniska albo zadowolić się andrutem w czekoladzie. Myszkowską ekipą dowodził p.t.kol. Andrzej Zysiak; na starcie odznaki "Szlak walk 7dp" w Kampanii Wrześniowej 1939 z rąk prezesa Klubu odebrali i przyjmowali gratulacje z racji ich zdobycia Ryszard Konopka, Rafał Struski, Ireneusz Domagała i Łukasz Ociepka. Była to wycieczka nr 20/2257 w 44-letniej historii klubu "M-2". Fotorelacja:  http://www.garnek.pl/komar1/36988911/rowerowa-sobota

 

Pożegnali zimę

20 marca klubowa ekipa rowerowa odwiedziła Koziegłówki, po czym przez Kłodówkę i Postęp wróciła do Myszkowa. Była to ostatnia tej zimy przejażdżka rowerowa. Uczestniczył w niej - po długiej przerwie nieaktywności organizacyjnej - Robert Machura. Dzień był słoneczny, okraszony w drodze powrotnej silnym przeciwnym wiatrem. Foto - http://www.garnek.pl/komar1/36980393/pozegnanie-zimy

 

Rowerowa jazda do Orlego Gniazda

 

Słoneczna niedziela 13 marca byla okazją do zrealizowania 17 w tym roku wycieczki rowerowej. P.t.kol. Ryszard Konopka poprowadził chętnych skrajem Jury i Włodowskiej Góry do Huciska. Na starcie, przed wyruszeniem w drogę, rowerzyści wkleili do swych legitymacji członkowskich tegoroczne składki organizacyjne. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36972067/niedziela-na-jurze

 

Dokąd grupa zmierza? Jedziemy do Siewierza!

Dokąd grupa zmierza? Jedziemy do Siewierza - odpowiadał prowadzący wycieczkę p.t.kol. Andrzej Zysiak. Na starcie Tadeusz przyjmował gratulacje z okazji zdobycia srebrnej KOP. Cykliści odwiedzili zamek, byli na rynku, sfotografowali się z tancerkami przy fontannie oraz przy Jędrusiowej Izbie. Była to wycieczka nr 16/2253; dzień słoneczny, ciepły. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36970795/do-siewierza

 

Drogą do Postępu pojechaliśmy do Cynkowa

W niedzielę 27 lutego siedmioosobowa grupa rowerowa pomknęła do Cynkowa. Odwiedzono koziegłowski rynek oraz obejrzano drewniany kościół na skraju Cynkowa. Dzień nieco pochmurny, chłodny. Była to 13 w tym roku wycieczka rowerowa. Relacja foto: http://www.garnek.pl/komar1/36954965/luty-na-rowerze

 

Pół tysiąca numerów klubowego periodyku

 

         Pierwszy numer klubowej gazetki ukazał się w lipcu 1979 r. w nakładzie kilkunastu egzemplarzy. Drukowany był na maszynie do pisania, na cienkim papierze przebitkowym. Od lutego 1980 r. periodyk powielano na kopiarce spirytusowej, zaś od marca 1981 r., tj. od numeru 14, gazetka jest powielana kserograficznie. Do chwili obecnej ukazało się pół tysiąca wydań naszego pisemka. Zarówno pierwszy numer, jak i obecny, a także wszystkie pozostałe, zredagował Marian Kotarski. On też jest posiadaczem kompletu wszystkich wydań periodyku "W naszym klubie". Kompletem wydawnictwa dysponuje także archiwum klubowe oraz Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia w Warszawie. WNK numer 500 ukaże się 1 marca br., do rak klubowiczów trafi w czwartek 3 III 2022 r. wieczorem.

 

Walentynkowa rowerowa przejażdżka zimowa

 Słońce nam sprzyjało, w plecy dmuchało. Andrzej z wielkiej radości poprowadził dziś drużynę na plac zabaw w Miłości. Wycieczka nr 9/2246. Gratulacje z okazji zdobycia odznak "Szlakiem miejsc pamięci narodowej" przyjmowali Marek (zł.) i Rafał (sr.). Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36936413/rowerem-po-serce

 

Szlakiem miejsc pamięci

 

12 lutego pod wodzą p.t.kol. Janka rowerzyści wędrowali po Zawierciu odwiedzając kolejne miejsca pamięci narodowej. Byli na Wartach (zdjęcie) i na dworcu PKP przy tablicach upamiętniających hitlerowskie ofiary II wojny światowej. Na starcie prezes gratulował i wręczał odznaki "Szlak miejsc pamięci narodowej" złotą Ryszardowi i brązową Irkowi, a wszyscy życzyli 100 lat Jankowi z okazji jutrzejszych urodzin i objadali się czekoladkami. Należy nadmienić, że na czwartkowym spotkaniu odznaki i gratulacje przyjmowali także inni członkowie dzisiejszej ekspedycji poznawczej (Andrzej złoto, Janek złoto, prezes złoto, Tadeusz srebro). Słońce cały czas świeciło, na wycieczce było miło. Jutro z tej radości pojedziemy do Miłości. Foto:  http://www.garnek.pl/komar1/36934735/rowerzysci

 

Zimowa ekspedycja rowerowa

9 stycznia grupa rowerzystów zainteresowanych zdobyciem odznaki "Szlak walk 7 dp" pilotowana przez p.t.kol. Jana Imiełowskiego pomknęła po grudzie do Choronia, a potem do Dębowca, aby odwiedzić grób żołnierzy poległych w Kampanii Wrześniowej 1939 r. Turyści odwiedzili też pobliskie zakony, po czym, obejrzawszy pomnikową aleję lipową wrócili do miejsca startu. Gratulacje w związku ze zdobyciem Porajskich Odznak Krajoznawczych przyjmowali Marek Dzidowski i Andrzej Zysiak. Relacja foto:   http://www.garnek.pl/komar1/36894361/rowerem-po-grudzie

 

Styczniowa przejażdżka rowerowa skrajem Mysłowa

8 stycznia ekipa dowodzona przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę, nie bacząc na minusową temperaturę, odwiedziła Koziegłówki i Koziegłowy. Na starcie Ireneusz, Rafał i Tadeusz przyjmowali gratulacje z okazji zdobytych złotych Porajskich Odznak Krajoznawczych. Cykliści sposobiący się do zdobycia odznak Śladami miejsc pamięci narodowej zaplanowali na niedzielę wycieczkę do Choronia połączoną z  odwiedzeniem wojennej mogiły żołnierzy poległych w 1939 r. w Dębowcu. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36892615/zimowy-wyjazd

 

XIV wypad na żurek do Żarek

2 stycznia 2022 odbył się z udziałem 42 turystów XIV doroczny klubowy wypad na żurek do Żarek. Smakowitą wyżerkę (żurek, kiełbaski do grilla) przygotował komandor rajdu p.t.kol. Roman Garncarz. Pogoda dopisała, było nawet lekko słonecznie, +10 st. C. Na metę rajdu przybyli rowerzyści i piechurzy, przedszkolaki, uczniowie, studenci, lud pracujący miast i wsi oraz emeryci. Spotkanie przy ognisku było okazją do pogratulowania prezesowi tyle co zdobytego dużego stopnia diamentowego odznaki Poznaj bazyliki w Polsce. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36886303/noworoczne-ognisko

 

Posylwestrowa przejażdżka rowerowa

1 stycznia 2022 r. na przejażdżkę wybrało się 5 cyklistów, którym przewodził p.t.kol. Ryszard Konopka. Turyści odwiedzili strażnicę jurajską w Przewodziszowicach, byli przy świątecznej choince w Żarkach i sspotkali się z Mikołejm na peryferiach Myszkowa. Było ciepło, +10 st. C, momentami dżdżysto. Rowerzyści jechali przez wyludnione miasta, gdyż większość myszkowian i żarczan łapała oddech po nocnych szaleństwach. Była to wycieczka nr 1 (2238). Galeria foto:  http://www.garnek.pl/komar1/36884747/posylwestrowa-trasa-rowerowa

 

Zimowa ekspedycja rowerowa

 

W pierwsze święto Bożego Narodzenia myszkowski tercet rowerowy dowodzony przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę odwiedził żarecki Leśniów jadąc w -5 st. mrozie ośnieżonymi drogami dla rowerzystów. Była to wycieczka nr 107 (2236). Galeria foto: http://www.garnek.pl/komar1/36875395/zimowa-ekspedycja-rowerowa-do

 

Zimowe ognisko

 

18 grudnia 2021 r. odbyła się rowerowa przejażdżka do Góry Włodowskiej połączona z krótkotrwałym ogrzewaniem zmarzniętych dłoni przy harcerskim ognisku nad zalewem na peryferiach Włodowic. Każdy z jadących poczęstował się na starcie czekoladowym andrutem i soczkiem zakupionych jesienią dzięki dotacji burmistrza Myszkowa. Grupę pilotował p.t.kol. Ryszard Konopka. Pogoda, aczkolwiek bez opadów, z każdą chwilą ulegała zmianie na skutek nasilania się wiatru. Termometr pokazywał +1, momentami nawet +2 st. C. Reportaż foto: http://www.garnek.pl/komar1/36868607/rowerowy-wypad-grudniowy

 

Zimowa przejażdżka rowerowa do Jaroszowa

 

12 grudnia p.t.kol. Ryszard Konopka poprowadził rowerową wycieczkę ośnieżonymi drogami, dróżkami i ścieżkami do Zarek, a potem do Jaroszowa. Dzień zamglony, na termometrze -2 st. C., humory wspaniałe, wyprowiantowanie tradycyjne. Fotorelacja: http://www.garnek.pl/komar1/36861177/zimowa-ekspedycja

 

Po śniegu...

28 listopada pod dowództwem p.t.kol. Ryszarda Konopki klubowa ekipa rowerowa pomknęła do Poraja. Dzień był chłodny, wilgotny, pochmurny, na dodatek (zgodnie z prognozą meteo) na koniec przejażdżki zaczęła padać mżawka. Rowerzyści odwiedzili Żarki Letnisko, byli w Poraju, znaleźni nawet nieco śniegu po nocnych opadach. Była to wycieczka nr 101 (2230). Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36843251/szukamy-oznak-zimy

 

Byliśmy w Porębie

21 listopada, mimo chłodu i dokuczliwego wiatru odbyliśmy rowerową przejażdżkę do Poręby, oglądając po drodze pomnik powstańców 1863 r. na Pasterniku, wieżę wsadową wielkiego pieca z 1792 r. oraz wiekowy dąb będący pomnikiem przyrody w Porębie. Była to wycieczka nr 100, a prowadził ją p.t.kol. R. Konopka. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36834461/niedzielny-wyjazd

 

Skałki Rzędkowickie

20 listopada p.t.kol. Andrzej Zysiak zaprosił klubowych kolegów na kolejną przejażdżkę, nr 99 (2228), tym razem do Rzędkowic. Na trasę wyruszyło 6 amatorów kolarstwa turystycznego, którzy nie bacząc na jesienny chłód odwiedzili najciekawsze miejsca wspinaczkowe Jury, czyli Skałki Rzędkowickie. W gronie jadących byli najaktywniejsi rowerzyści klubu, plasujący się w czołówce triumfatorów tegorocznego konkursu o miano turysty roku. Kibicował im prezes, będący e tym czasie na zebraniu Głównej Komisji Kolarskiej w Warszawie. Brawo!

 

98 wycieczka w 2021 r.

14 listopada, przy nieco zamglonej aurze, p.t.kol. Andrzej Zysiak poprowadził rowerową wycieczkę do Huciska. Myszkowianie odwiedzili Górę Włodowską, obejrzeli postępy prac budowlanych wiaduktu, przejechali skrajem Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, po czym na krótko rozgościli się w recepcji "Orlego Gniazda". Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36824207/niedzielny-wypad

 

Przez rezerwat Ostrężnik

13 listopada klubowa ekspedycja kierowana przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę pomknęła, mimo mgły i chłodu, do Ostrężnika, by spojrzeć na atrakcje rezerwatu przyrody w jesiennej szacie. Na starcie Janek przyjmował gratulacje z okazji zdobycia złotej odznaki "Poznaj miejscowości o ciekawych nazwach"; gratulował prezes, który też tę samą odznakę akurat zdobył. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36822905/jesienny-spacer-rowerowy

 

Pucharowe spotkanie Klubu PTTK M-2

 Na wieczornym spotkaniu 11 listopada burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak oraz przewodnicząca Komisji Społ.-Wych. Rady Nadzorczej MSM Elza Maroń wręczyli puchary najaktywniejszym turystom klubu. Zwycięzca odwdzięczył się tortem, którym częstował zebranych, w tym konkurentów. Uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej Skarbniczki Klubu, a chwilą gwaru powiększenie się rodziny Pauliny i Michała o synka Przemysława. Przypomnijmy, że 44 konkurs o miano turysty 2021 roku wygrał Jan Imiełowski, II m. zajął Andrzej Zysiak, III - Tadeusz Wychowski. W ktg. turysta senior triumfował Ryszard Konopka. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36819851/zebranie-klubowiczow

 

Listopadowa przejażdżka rowerowa

11 listopada, dla uczczenia Święta Niepodległości, odwiedziliśmy Zawiercie, a konkretnie - pomnik z popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego, udaliśmy się przed niepodległościowy mural, a na koniec rozsiedliśmy się w kawiarni "Skała" w centrum miasta. Właściciel lokalu zrezygnował z zapłaty i podjął naszą grupę filiżanką smacznej kawy, obiecał także wyposażyć kawiarnię w specjalną pieczątkę dla turystów. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36818951/czcimy-rocznice

 

 Ponowna przedpołudniowa przejażdżka przyrodnicza przez powiat

 

7 listopada myszkowska ekipa rowerowa dowodzona przez p.t.kol. R. Konopkę odwiedzila użytek ekologiczny "Mokradła" w lesie Masłońskich oraz rezerwat "Cisy Przybynowskie" na skraju wsi Kępina. Na koniec zmęczeni przeciwnym wiatrem rowerzyści rozsiedli się na kawie w żareckiej kawiarni. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36812925/rowerowa-przyroda

 

Przedpołudniowa przejażdżka przyrodnicza przez powiat

 

6 listopada odbyła się wycieczka nr 94 (2223) będąca zarazem 301 przejażdżką prowadzoną przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę. Odwiedziliśmy dąb 70-lecia na skwerze przy Urzędzie Miasta, 5 dębów  pomników przyrody o imionach Piotr, Dawid, Artur, August i Wacław rosnących vis-a-vis siódmej maszyny papierniczej wzdłuż torów kolejowych Myszków - Nowa Wieś, nadto po raz pierwszy (dzięki uporowi i nawigacji satelitarnej) dotarliśmy do skrytego w podmokłym terenie leśnym rezerwatu "Cisy" w Hucie Starej. Przejechaliśmy 30 km; zdjęcia - http://www.garnek.pl/komar1/36812065/przyrodniczy-spacer

 

2222 wycieczka

5 listopada 2021 okazał się ważnym dniem w życiu PTTK "M-2" i to nie tylko dlatego, że w tym dniu pojechaliśmy na 2222 wycieczkę w historii klubu. Tego dnia (po noclegu w Pałacu Fabrykanta na Mijaczowie) z Myszkowa w dalszą drogę, nad morze, wyruszała Miłka Raulin, która z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości postanowiła w kilka dni przejechać trasę od Zakopanego (zdobywając uprzednio Rysy) do m. Hel, pokonując każdego dnia 103 km. Do ekipy dołączyło kilku 5 rowerzystów (z Gdyni, Warszawy, Słupska, Grodziska Maz.). Z promującą nasze miasto rowerzystką spotkał się burmistrz Wł. Żak, a nasi klubowicze towarzyszyli jej kilkanaście kilometrów na trasie. Na chwilę przed startem uhonorowaliśmy p. Bogumiłę Raulin odznaką Miłośnika Ziemi Myszkowskiej. Z ogólnej liczby 2222 wycieczek 1014 prowadził prezes klubu, 300 Ryszard Konopka, 171 Andrzej Zysiak (że wymienimy obecnych na dzisiejszej przejażdżce). Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36810449/2222-wycieczka-klubu-pttk-m-2

 

Ze zniczami rowerami

 

31 października odbyła się rowerowa ekspedycja połączona z odwiedzinami miejsc pamięci, w toku której zapaliliśmy znicze na pomnikach powstańców styczniowych na Pasterniku i na Rynku w Mrzygłodzie oraz w Wydrze Zielonej, odwiedziliśmy też pomnik Nieznanego Żołnierza w Zawierciu oraz znajdujący się w Mrzygłodzie grób zmarłej w br. skarbniczki Klubu "M-2". Na koniec na krótko zawitaliśmy do herbaciarni "Skały" na podsumowanie wyjazdu.  Była to wycieczka nr 92 (2221) w 44-letniej historii klubu PTTK "M-2". W piątek 5 XI będzie wycieczka nr 93 (2222); zapraszamy! Foto - http://www.garnek.pl/komar1/36802627/rowerami-ze-zniczami

 

Przez Pińczyce do Siewierza

30-październikowa przejażdżka rowerowa przez Pińczyce do Siewierza, a stamtąd skrajem Smudzówki do Myszkowa pilotowana przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę (który na starcie przyjmował gratulacje z racji ponownego zdobycia d. br. KOT). Słonecznie, ciepło, 40 km. Odwiedzone kamieniołomy dolomitu oraz siewierski zamek i rynek. W drodze powrotnej zauważalne "korki jeżdżone" samochodów na ulicach Myszkowa. Wszystkich Świętych coraz bliżej. Fotorelacja: http://www.garnek.pl/komar1/36800795/sobota-na-rowerze

 

Międzynarodowe Święto Roweru

Niedziela, 24 X - Dziś nie tylko Międzynarodowe Święto Roweru, ale też Święto uciekających na rowerze i Dzień Walki z Otyłością. Mimo zimnego poranka i dokuczliwej mgły, dla praktycznego uczczenia tych świąt wybraliśmy się na jurajskie szlaki. Okazało się, że w niektórych miejscach są one zaminowane i stwarzają zagrożenie dla dętek. Wymiana była sprawna i fachowa, radości nie było końca. Program wycieczki został zrealizowany w całości i w pełnej rozciągłości ku naszej radości. Wycieczkę prowadził p.t.kol. Ryszard Konopka. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36791317/niedzielne-rowerowanie

 

Zjazd fotografów krajoznawców

 

W dn. 16-17 X w Łodzi miał miejsce I Zjazd ogniw fotografii krajoznawczej PTTK. Uczestniczył w nim prezes klubu "M-2" Marian Kotarski, który w toku obrad przedstawił dokonania myszkowskich fotografujących turystów; myszkowianin otrzymał ponownie zdobyty duży stopień Odznaki Fotografa Krajoznawcy. Uczestnicy Zjazdu odbyli dwie sesje plenerowe, odbyli przejażdżkę turystycznym zabytkowym tramwajem po Łodzi, zwiedzili Księży Młyn i odbyli długi spacer ul. Piotrkowską. Odwiedzili też wiele miejsc pamięci.

 

Do bunkra w Zaborzu

10 października inna myszkowska ekipa rowerowa wybrała się do Przybynowa w celu obejrzenia lipy będącej pomnikiem przyrody, do Zaborza w celu obejrzenia wojennego bunkra skrytego w lesie, a także do Masłońskich na kolorowy zakręt dębowy ubarwiony jesiennymi liśćmi na dębach. Grupę prowadził p.t.kol. Paweł Szkop. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36768053/niedziela-w-zaborzu

 

Rajd w Chudowie

 

10 października myszkowski tercet wybrał się na LXIV Zlot kończący sezon gliwickich turystów odbywający się w Chudowie. Rowerzyści poznali zamki w Gliwicach i Chudowie, odwiedzili kilka pałaców, poznali drewniany kościół w Szałszy. Startując w zawodach jazdy żółwiej na rowerze Rafał Struski wywalczył III m. Gratulujemy! Pogoda super.

 

Wycieczka rowerowa do Cynkowa

9 października pilotowani przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę pomknęliśmy do Koziegłówek. a stąd przez Koziegłowy do Cynkowa (drewniany kościół z 1631 r.), po czym przez Winowno i Rzeniszów wróciliśmy do Myszkowa. Słonecznie, chłodno, wietrznie. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36765943/rowerowa-sobota

 

"Kolej na kolej" do Łaz

3 X - "Kolej na PTTK"; w myśl tegorocznego hasła organizacyjnego zorganizowaliśmy wycieczkę do miasta kolejarzy, czyli do Łaz. W peletonie było dwu niegdysiejszych kolejarzy, kilku innych dojeżdżało do pracy pociągiem. Obejrzeliśmy zabytkowy parowóz, byliśmy w miejscu, gdzie w 1863 r. w powstaniu polegli kolejarze, przejechaliśmy obok dworców PKP w Łazach i Zawierciu. Pogoda wspaniała. Wycieczkę pilotował emerytowany maszynista p.t.kol. Ryszard Konopka. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36756015/rowerowa-niedziela

 

Przedobiadowa przejażdżka grilo-kawowa do Leśniowa

 

2 X - inauguracyjny wyjazd konsumpcyjny do Przewodziszowic i Leśniowa. 11- osobowa ekipa rowerowa odwiedziła Przewodziszowice, popatrzyła na strażnicę, zajrzała do studni, skonsumowała kiełbaski z ogniska (przygotowane przez Ryszarda) po czym wróciła do Leśniowa na kawę. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36754189/przejazdzka

 

Zwiedzamy sztolnię "Luiza" w Zabrzu

26 września w przeddzień Światowego Dnia Turystyki kontynuując imprezowanie z okazji VIII Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej dzięki dotacji przydzielonej przez burmistrza Myszkowa pojechaliśmy zwiedzić wodną trasę sztolni Królowa Luiza w kopalni węgla kamiennego "Guido" w Zabrzu. Wróciliśmy zachwyceni.

 

Prażonki ze Sztafetą

25 września - VIII Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna. Odbyliśmy rowerową przejażdżkę do Włodowic połączoną z XXVII prażonkami na Ciszówce. Wśród uczestników przejażdżki rozprowadziliśmy upominki otrzymane z Zarządu Głównego PTTK. Jutro jedziemy do kopalni GUIDO w Zabrzu. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36741919/rowerowa-sobota

 

Byli w Poraju i w Kamienicy

W niedzielę 19 września p.t.kol. Ryszard Konopka poprowadził wycieczkę rowerową do Poraja i Kamienicy Polskiej. Na starcie Jan Imiełowski odebrał z rąk kierownika CRW książeczkę ze zweryfikowaną trasą dużego rajdu kolarskiego dookoła Polski nr 628 (po raz trzeci). W Poraju rowerzyści odwiedzili kolegę klubowego, mającego "pracującą niedzielę". Pogoda, acz niepewna, sprzyjała rowerzystom. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36731563/niedzielny-wyjazd 

 

Przez Żarki, przez lasek, do m. Piasek

 

18 września 2021 r. p.t.kol. Łukasz Kortas zorganizował rowerową przejażdżkę do Piasku. Jak sądzimy, z powodu dżdżystej pogody na trasę wyruszyło 5 rowerzystów. Na starcie Ryszard Konopka przyjmował gratulacje w związku z ponownym pokonaniem Wiślanej Trasy Rowerowej (już po raz trzeci). Turyści odwiedzili Żarki, byli w Ostrężniku i Złotym Potoku, ale w punkcie docelowym nie obejrzeli Parku miniatur jurajskich zamków, gdyż jest on od pewnego czasu nieczynny (być może z powodu pandemii?). Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36729737/rowerowa-sobota

 

Szlakiem młynów w Myszkowskiem

 

12 września odbyliśmy rajd rowerowy szlakiem młynów na ziemi myszkowskiej zrealizowany w ramach XXIX Europejskich Dni Dziedzictwa. Uczestnicy uzyskali dodatkowe punkty w konkursie na najlepszego klubowicza, otrzymali pamiątkowe długopisy, mogli skorzystać z okolicznościowej pieczątki rajdowej oraz wziąć udział w losowaniu upominków nadesłanych przez katowicki oddział NID. Pogoda sprzyjająca, trasa ok. 30 km. Najmłodszy turysta, Igorek, jechał w przyczepce rowerowej ciągnionej przez ojca. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36720409/rajd-rowerowy

 

Rowerowa przejażdżka kawowa do Kromołowa

11 września w rocznicę tragicznych wydarzeń związanych z atakiem terrorystów na WTC w USA wybraliśmy się do Kromołowa, gdzie odwiedziliśmy rynek z pomnikiem ku czci ofiar II w. św. oraz żołnierski cmentarz z I w. św., byliśmy także przy pomniku Nieznanego Żołnierza w Zawierciu. Na starcie Rafał Struski przyjmował gratulacje z okazji zdobycia d. br. KOT; wycieczkę zakończyliśmy filiżanką kawy na Marciszowie. Dzień słoneczny, ciepły.  Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36718615/rowerowa-sobota

 

Rezerwat Góra Chełm

5 września p.t.kol. Krzysztof Łyszczarz prowadził wycieczkę rowerową do wsi Hutki-Kanki w celu odwiedzenia rezerwatu przyrody "Góra Chełm". Dzień słoneczny, wiatr lekko mroźny. Rowerzyści przejechali 60 km. Fotorelacja: http://www.garnek.pl/komar1/36708683/rowerowa-niedziela

 

Czytamy, bo co robić mamy!

4 września odwiedziliśmy Siewierz (bibliotekę, zamek, kawiarnię), wszędzie witano nas z otwartymi rękami. Poznaliśmy p. Dulską, wypiliśmy kawę, zobaczyliśmy zamek. Była to 2200 wycieczka w 43-letniej historii Klubu PTTK M-2. Tadeusz Wychowski przyjmował gratulacje w związku ze zdobyciem brązowej odznaki Szlakami zamków w Polsce. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36706131/m-2-zmierza-do-siewierza

 

Dożynki powiatowe we Włodowicach

W ostatnią niedzielę sierpnia, 29 VIII, we Włodowicach odbywały się dożynki powiatu zawierciańskiego. Pojechaliśmy tam, aby obejrzeć "slomiaki" (czyli dekoracje wykonane z wielkich bel sprasowanej słomy), ale ich nie było. Odwiedziliśmy pałac, spotkaliśmy się z kolegami rowerzystami z Poręby (którzy udekorowali naszą wczorajszą ekipę olimpijską medalem), po czym wstąpiliśmy ponownie na włodowicki rynek, by zaopatrzyć się w obwarzanki i chleb odpustowy. Mimo deszczowych prognoz momentami na trasie mieliśmy słońce. Była to 70 (2199) wycieczka klubowa, pilotowana przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36695849/dozynki

 

Olimpiada w Porębie

28 sierpnia uczestniczyliśmy w Olimpiadzie w Porębie. Naszą grupę, a także innych gości i uczestników sportowych zmagań, powitał burmistrz Poręby p. Spyra. Co prawda nie startowaliśmy w zawodach, gdyż nie mieliśmy zaproszenia, ale byliśmy na rowerowej wycieczce po okolicach miasta, w której towarzyszyli nam na rowerach porębianie; naszą grupą dowodził p.t.kol. Andrzej Zysiak, kolegów z PGR PTTK w Porębie pilotował p. Kazimierz Hąc. W biurze zawodów otrzymaliśmy losowo wybrane upominki, od gospodarzy odznaki pamiątkowe. Przejechaliśmy - jak obliczył kierownik wycieczki - prawie 60 km. Pogoda sprzyjała, humory dopisywały, było super! Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36694445/sobota-na-rowerze

 

Nie próżnują

21 VIII myszkowianie pilotowani przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka odwiedzili Pilicę, a następnego dnia dowodzeni przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę pomknęli do Woźnik. Odwiedzili  miejsca pamięci narodowej oraz obejrzeli zabytkowe budowle.

 

Święta Anna naszym celem

15 sierpnia klubowa ekipa rowerowa dowodzona przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę pomknęła do Świętej Anny. Nasi cykliści odwiedzili Złoty Potok, Janow i Przyrów, na koniec rozgościli się w Świętej Annie, gdzie uzyskali też pieczątkę do książeczki wycieczek. Na starcie Tadeusz Wychowski przyjmował gratulacje z okazji zdobycia dużej brązowej odznaki Turysta Przyrodnik. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36674637/niedzielny-wyjazd

 

Upalna sobota

 

14 sierpnia z rana na Myszków napadł rzęsisty kapuśniaczek. Zanim jednak turyści zjechali pod siedzibę Klubu, po opadach nie było już śladu. Rowerowa grupa dowodzona przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę pomknęła do Dzibic przez Kroczyce. Na starcie p. Kasia przyjmowała gratulacje prezesa okraszone oklaskami turystów z racji zdobycia brązowej odznaki Śladami miejsc pamięci narodowej.

 

Wyjazd na Górę Birów

8 sierpnia, mimo padającej z rana mżawki  p.t.kol. Paweł Szkop zorganizował rowerową wycieczkę klubową do Ogrodzieńca, a potem do Podzamcza na zamek Bonerów oraz do grodu na Górze Birów. Na starcie stanęło 6 nieprzemakalnych, którzy podjęli trudy 60-km. przejażdżki i... nie zmokli. Przed wyruszeniem w drogę gratulacje z okazji ponownego zdobycia m. złotej KOT przyjmował Ryszard Konopka; wszyscy turyści otrzymali andruty i napoje na drugie śniadanie zakupione z dotacji przyznanej przez burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka. Była to 62 rowerowa wycieczka rowerowa w tym roku. Fotorelacja: http://www.garnek.pl/komar1/36662817/jurajska-wycieczka-rowerowa

 

Odwiedzamy miejsce hitlerowskich straceń w Olsztynie

7 sierpnia p.t.kol. Ryszard Konopka poprowadził wycieczkę rowerową do Olsztyna; turyści odwiedzili rynek, popatrzyli na zamek, po czym udali się do zalesionego miejsca straceń w pobliżu Gór Towarnich, by uczcić pamięć paru tysięcy Polaków, Rosjan, Żydów rozstrzelanych przez niemieckich żołnierzy w czasie II w. św. Pokonawszy 70 km rowerzyści wrócili do swych domostw. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36661271/w-olsztynie

 

Jurajskie pagórki

 

1 sierpnia p.t.kol. Ryszard Konopka poprowadził wycieczkę rowerową do Brzezin w gm. Niegowa. Trasa niby krótka, ale okraszona wzniesieniami, zwłaszcza w punkcie docelowym; dodatkową atrakcję stanowiły deszcz i mżawka, które na zmianę atakowały rowerzystów. Cykliści odwiedzili Czatachowę, zatrzymali się przy pomnikach upamiętniających ofiary hitlerowców w Niegowej i Brzezinach, byli przy ruinach średniowiecznej strażnicy w Przewodziszowicach. Program przejażdżki zrealizowano z naddatkiem. Zdjęcia:  http://www.garnek.pl/komar1/36651521/odwiedzamy-miejsca-pamieci

 

Rokitno Szlacheckie naszym celem

31 lipca drużyna pilotowana przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka obejrzała kopiec powstańczy 1863 r. w Kazimierówce, dwór szlachecki z XVIII/XIX w. w Rokitnie oraz cmentarz wojenny na skraju Łaz, po czym rozsiadła się przy kawie. Na starcie R. Kopeć z Zabrza odebrał z rąk v-przewodn. KTKol. ZG PTTK duży złoty KOT, a Janek Imiełowski przyjmował gratulacje z racji pokonania trasy rajdu i zdobycia odznaki Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411. Przy okazji wycieczki prezes klubu przypomniał zadania ciążące na kierowniku grupy wycieczkowej. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36649861/rowerowa-sobota

 

Do Mzurowa

pojechali w ostatnią niedzielę lipca rowerzyści dowodzeni przez p.t.kol. Krzysztofa Łyszczarza, a wraz z nami po raz pierwszy Błażej (który wykonał kilka zdjęć do kroniki) i pp. Hurasowie po wiosenno-letnich wojażach po kraju. Rowerzyści odwiedzili Mirów i Bobolice, po czym przez Ogorzelnik dotarli do celu. Na miejscu obejrzeli pomnikowe drzewa i zabytkowy dworek szlachecki. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36640365/niedzielna-rekreacja

 

Przejażdżka z dziadkiem (a nawet kilkoma)

24 lipca wybraliśmy się do Kromołowa, by zobaczyć, czy mająca tam swe źródło Warta nadal płynie w pożądanym kierunku. Na trasę wyruszył z nami także 4-letni Wojtuś (wieziony przez dziadka w siodełku); najmłodszy amator kolarstwa obdarowany został przez klubowiczów (wśród których przynajmniej jest 5 dziadkami) upominkami. Na miejscu, w toku konsumpcji lodów, stwierdziliśmy, że z rzeką wszystko jest w porządku, ale jej koryto nie jest już tak czyste, jak niegdyś (porosło zieleniną). Tamże, w Kromołowie, przebił dętkę, jeden z naszych cyklistów, ale z pomocą pospieszyło paru kolegów, a woda do umycia rąk była na miejscu. Jutro jedziemy do Mzurowa. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36638367/do-kromolowa

 

2-tysięczna klubowa wycieczka rowerowa

Grupa prowadzona p.t.kol. Sławomira Struskiego zawitała 18 lipca 22021 r. do Włodowic (ruiny pałacu), Morska (ruiny zamku) i do Mrzygłodu (odnowiony przystanek kolejowy). Aura rowerowa, mimo że na starcie spadło kilka kropli deszczu. Z dotychczasowej ilości 2000 rowerowych wycieczek klubowych prowadzili m.in. M. Kotarski 1004, R. Konopka 286, A. Zysiak 166, P. Szkop 85, R. Garncarz 81, S. Struski 66. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36629643/dwutysieczny-wyjazd

 

Siewierska siódemka

17 lipca myszkowscy rowerzyści odwiedzili Siewierz (a w nim zamek, rynek, palmiarnię, lodziarnię). Dzień był upalny, skwarny, wręcz tropikalny, ale dojechali. Już na starcie gratulowali Ryszardowi Konopce ponownego zdobycia (po raz trzeci) KOT za wytrwałość.  Z tej okazji, a także paru innych, skonsumowali na koszt klubu wyśmienite lody na siewierskim rynku. Reportaż: http://www.garnek.pl/komar1/36627431/siewierskie-slonce

 

Jedenastka rowerowa mknie do Ryczowa

11 lipca p.t.kol. Krzysztof Łyszczarz zorganizował wycieczkę rowerową do ruin średniowiecznej strażnicy w Ryczowie. Przejażdżka się udała, cel osiągnięto i nie zmoknięto (prognozy zapowiadały burzę po obiedzie). Poranek początkowo był chłodny, ale im bliżej południa, tym bardziej parno było na świecie, na szczęście wiaterek, który utrudniał jazdę, także nieco ją umilał. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36616501/niedzielny-skwar

 

XVI Pielgrzymka rowerzystów PTTK na Jasną Górę

10 lipca p.t.kol. Andrzej Zysiak poprowadził ekipę na pielgrzymkę do Częstochowy. Wyjechali wcześnie rano, by do katedry zdążyć na czas. Na miejscu spotkali kilkuset rowerzystów z całego kraju, w tym wielu znajomych ze zlotów. Wrócili zadowoleni no i (w przeciwieństwie do ubiegłego roku, kiedy to w drodze powrotnej jechali cały czas w deszczu) - nie zmoczeni. W tym roku nie padało.

 

Pustynia Błędowska

10 lipca p.t.kol. Sławomir Struski zorganizował wycieczkę rowerową na Pustynie Błędowską. Cykliści po drodze obejrzeli zabytkowy parowóz w Łazach. Pokonali 81 km; dzień, aczkolwiek słoneczny, nie był upalny, jak poprzednie. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36614627/skwarna-sobota

 

Do Złotego Potoku

W niedzielę 4 stycznia p.t.kol. Sławomir Struski poprowadził rowerową wycieczkę do perły Jury - Złotego Potoku. Dzień słoneczny, a dzięki wiaterkowi w miarę chłodny. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36604703/niedzielny-wyjazd

Dzień wcześniej, 3 lipca, klubowicze uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych członkini klubu Wacławy Kotarskiej odbywających się w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Myszkowie oraz na cmentarzu w Mrzygłodzie. Msza rocznicowa zamówiona przez klubowiczów w klasztorze w Leśniowie odbędzie się za rok, 30 czerwca 2022 r.

 

Koniec I półrocza, więc jedziemy na Browarek

27 czerwca p.t.kol. Krzysztof Łyszczarz zorganizował wycieczkę po Jurze z punktem docelowym w m. Browarek. Pogoda sprzyjała, lekki wiaterek zachęcał do jazdy, humory dopisywały. Rowerzyści sporo obejrzeli, a na starcie gratulowali Markowi Dzidowskiemu zdobycia dużej srebrnej KOP. Przy okazji przejażdżki spontanicznie się zorganizował przegląd koszulek klubowych. W pierwszym półroczu br. klub zorganizował 50 wycieczek (w tym 15 R. Konopka, 13 A. Zysiak) dla 306 turystów; klubowicze zdobyli 46 odznak. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36591921/rowerem

 

Pękają łańcuchy, gdy jadą takie zuchy!

26 czerwca, w ciepły, dżdżysty dzień, p.t.kol. Łukasz Kortas poprowadził wycieczkę do Czarnego Lasu. Turyści odwiedzili rynek w Koziegłowach, świątynię w Mzykach, park i hotel w Czarnym Lesie i odbyli przejażdżkę odnowioną ścieżką rowerową w Lgocie Nadwarcie jadąc drogą do Postępu. Na starcie Tadeusz Wychowski odebrał z rąk członka honorowego PTTK Mariana Kotarskiego zdobytą dużą brązową KOT i brązową odznakę Miłośnik Jury. Na trasie, wydawałoby się łagodnej, Janek zerwał łańcuch i przebił dętkę. Koledzy pomogli i teraz się cieszą, że Janek nie musiał wracać pieszo! Foto = http://www.garnek.pl/komar1/36591921/rowerem

 

Nad wodę w m. Jastrząb

20 czerwca, w upalną niedzielę, klubowa drużyna dowodzona przez p.t.kol. Sławomira Struskiego, pomknęła do Jastrzębia k. Poraja, by zażyć nieco chłodu na brzegu przystani zalewu "Poraj". Na starcie rowerzystów żegnał Igorek z mamą, a gratulacje z racji ponownego pokonania trasy rajdu kolarskiego Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411 przyjmowali Ryszard Konopka i Bogusław Iwaniuk. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36579987/niedzielny-wyjazd

 

Dziś mecz z Hiszpanią, więc jedziemy jedenastką!

19 czerwca - upalna sobota, lekki wiaterek, dowodzeni przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka jedziemy do Bobolic. Na starcie gratulacje z okazji ponownego zdobycia KOT za Wytrwałość przyjmuje Jan Imiełowski. Zadowoleni są także Ryszard Konopka i Bogusław Iwaniuk, którzy wczoraj ukończyli przejazd Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411 i przekazali dokumentację do weryfikacji. Na wycieczce są też pechowcy (na szczęście wyposażeni w reperaturki). Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36578613/sobota-na-jurze

 

Wiosną w Zrębicach

 

13 czerwca p.t.kol. Sławomir Struski poprowadził wycieczkę rowerową do Zrębic. Turyści odwiedzili Żarki i Przybynow, a w drodze powrotnej Cynków i Poraj, zaś w Zrębicach obejrzeli drewniany kościół oraz polną kapliczkę z figurką św. Idziego. Dzień był chłodny, wietrzny, pachnący deszczem, ale wszystko dobrze się skończyło, bo... "w drodze powrotnej wiatr wiał nam w plecy i nikogo nie zmoczyło". Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36567455/niedzielny-wyjazd

 

Jedziemy do Mirowa

 

W sobotę 12 czerwca pod dowództwem p.t.kol. Ryszarda Konopki myszkowscy rowerzyści odwiedzili Mirów. Trasę pokonano jadąc drogami dla rowerzystów, zamek obejrzano zza parkanu, odpoczynek zorganizowano na skraju ścieżki rowerowej. Dzień słoneczny, ciepły. Jutro wyjazd do Zrębic.

 

Niedzielny wyjazd do Pyrzowic

6 czerwca 6 rowerzystów wybrało się na przejażdżkę do Pyrzowic, aby odwiedzić tamtejsze lotnisko pasażerskie "Katowice". Dzień słoneczny, ciepły, trasa ciekawa, ekipa doborowa, nic dziwnego, że 71 km. pokonano bez zbytniego ambarasu.  Grupę prowadził p.t.kol. Ryszard Konopka. Na starcie radość z okazji zdobycia brązowych odznak Znam Przemyśl oraz Znam Ziemię Przemyską wyrażali R. Konopka, Ł. Kortas i T. Wychowski. Zdjęcia:  http://www.garnek.pl/komar1/36555393/niedzielny-wyjazd

 

Na zamek do Olsztyna

5 czerwca - Światowy Dzień Środowiska, spędziliśmy na rekreacyjnej przejażdżce do Olsztyna, by obejrzeć nieco odnowione ruiny zamkowe oraz urozmaicony dekoracjami zrewitalizowany rynek. Grupę pilotował p.t.kol. Andrzej Zysiak. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36553211/rowerowa-sobota

 

Światowy Dzień Roweru

odbywa się 3 czerwca, więc z tej okazji klubowicze wybrali się na przejażdżkę po Jurze i odwiedzili Ostrężnik. Dzień słoneczny, ciepły, nawet wiatr w plecy w drodze powrotnej, co się rzadko zdarza. Grupę prowadził p.t.kol. Sławomir Struski. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36550225/jurajski-wypad

 

 

Z wizytą w Bydlinie

W ostatnią niedzielę maja klubowi rowerzyści wybrali się do Bydlina, by obejrzeć pozostałości tamtejszego zamku. Wycieczka, zorganizowana przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka, była interesująca i pogodowo zróżnicowana. Turyści doświadczyli momentów słonecznych, deszczowych, jechali z wiatrem i pod wiatr. Był to 32 wyjazd w tym roku.

 

Dzieciaki na szlaku

29 maja myszkowska ekipa rowerowa dowodzona przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka pomknęła do Krępy k. Ogrodzieńca, bo tam się odbywał rajd z okazji Dnia Dziecka  zorganizowany przez O.PTTK w Zawierciu. Dzień, co prawda był deszczowy, ale mieliśmy szczęście, gdyż pokonaliśmy całą trasę suchym kółkiem. Przy okazji odwiedziliśmy wąskotorowy park kolejowy znajdujący się w Ogrodzieńcu. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36541267/rajdowy-wyjazd-rowerowy

 

Rowerem do Rzędkowic

Niedzielna, 23 maja, wycieczka rowerowa do Rzędkowic. Na starcie gratulacje z okazji zdobycia dużej złotej KOT przyjmowali Bogusław i Sławomir. Dzień słoneczny (deszcz spadł po powrocie grupy do Myszkowa). Turyści, pilotowani przez p.t.kol. Sławomira Struskiego, obejrzeli jurajskie ostańce, a do Myszkowa wrócili przez Kopaniny i Mrzygłód. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36532111/niedzielny-wypad

 

Rajd poszukiwaczy rosiczki

 

W sobotę 22 maja klubowicze, pilotowani przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka, pojechali do Parku Krajobrazowego "Stawki" by wziąć udział w rajdzie poszukiwaczy rosiczki. Uczestniczący w konkursie przyrodniczym rowerzyści otrzymali upominki, a wszyscy rajdowicze kiełbaski z grilla. Na starcie gratulacje z racji ponownego zdobycia m. sr. KOT przyjmował Ryszard, a srebrnej odznaki Śladami miejsc pamięci narodowej Krzysztof. Droga powrotna dała rowerzystom w kość, wrócili zmoczeni, gdyż poranna mżawka przeistoczyła się w deszcz. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36530827/w-deszczu

 

 

Łutowiec

15 maja bezmaseczkowa ekipa rowerowa dowodzona przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka wybrała się do Łutowca. Myszkowianie pokonali część czarnego szlaku rowerowego, rzucili okiem na skromne pozostałości średniowiecznej strażnicy jurajskiej na ostańcu na skraju wioski, po czym - korzystając ze słonecznej aury - powolnym kręceniem wrócili do Myszkowa. Mimo dżdżystych prognoz pogoda sprzyjała cyklistom. Była to wycieczka nr 28 (2157).

 

Niedzielny wyjazd do Poręby

 

9 maja liczna grupa rowerzystów wybrała się do Poręby. Dzień był słoneczny i temperaturą zachęcał do rekreacji na wolnym powietrzu. Cykliści byli przy pomniku oddającym hołd ofiarom II w. św. oraz odwiedzili dąb "Bartek" - pomnik przyrody. Grupę pilotował p.t.kol. Andrzej Zysiak. Foto - http://www.garnek.pl/komar1/36507651/wiosenny-wyjazd

 

Pierwszy raz w tym roku do Złotego Potoku

 

8 maja pod przewodnictwem p.t.kol. Ryszarda Konopki myszkowska ekipa rowerowa pomknęła do perły Jury, czyli do Złotego Potoku. Dzień, aczkolwiek słoneczny, był chłodny i momentami dżdżysty. Złoty Potok zaprezentował rowerzystom dworek Zygmunta Krasińskiego, rezerwat przyrody "Parkowe" oraz nieco zmodyfikowany posąg niewiasty ze stągwiami.  Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36505785/majowa-sobota

 

Deszczowa przejażdżka rowerowa

1 maja pięciu rowerzystów wybrało się na przejażdżkę na ziemię zawierciańską. Cykliści, pilotowani przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka, odwiedzili Borowe Pole, wstąpili do centrum miasta, po czym udali się do Kromołowa, by stamtąd, korzystając ze ścieżki rowerowej, odwiedzić Skarżyce. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć przy Okienniku Wielkim turyści sprawdzili, jak wygląda koń (koń, jaki jest, każdy widzi - prezentujemy fotkę), po czym, smagani strużkami mżawki, wrócili do Myszkowa. Fotografie: http://www.garnek.pl/komar1/36493275/deszczowy-spacer

 

42 pandemiczny zlot turystyczny

25 kwietnia nad stawem we Włodowicach w pandemicznym rygorze sanitarnym odbył się XLII urodzinowy zlot Klubu PTTK "M-2". Na zlot zjechało z różnych stron kraju (Częstochowa, Gliwice, Knurów, Szczekociny, Świętochłowice) 25 turystów; dla każdego mieliśmy długopis z rajdowym nadrukiem, zlotową pieczątkę, porcję grilowanej kiełbasy. Na mecie rozegrano kilka konkursów, oto ich triumfatorzy: skok z walizką I m. Bogusław Iwaniuk  2,00 m (Knurów), II m. Łukasz Kortas 1,87 m (M-2), III m. Michał Jagieło 1,80 m (Częstochowa); rzut beretem: I m. Ł. Kortas 50 m, II m. Marian Kotarski 49 m (M-2), III m. B. Iwaniuk 41 m; rzuty lotkami: I m. M. Kotarski 16 pkt., II m. Jan Imiełowski 10 pkt. (M-2), III m. Jarosław Huras 6 pkt. Gratulacje z okazji ponownego zdobycia dużej złotej KOT przyjmował Andrzej Zysiak. Nagrody ufundował Burmistrz Myszkowa. Firma Golden Cat Studio obdarowała organizatorów Zlotu upominkami, komandor Zlotu uhonorowany został pucharem redakcji "Cykloturysta". Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36483377/zlot-urodzinowy-klubu

 

MYSZKOWSKI TERCET ZMIERZA NA ŻUREK DO SIEWIERZA

 

24 kwietnia wybraliśmy się na przejażdżkę do Siewierza. Odwiedziliśmy rynek z fontanną, byliśmy przy zamku, zrobiliśmy zdjęcie na tle pomnika ku czci poległych w II wojnie światowej, po czym odwiedziliśmy strażaków sadzących drzewka w parku, na zaproszenie których skonsumowaliśmy wyśmienity smakowo żurek. Grupa wycieczkowa nie była zbyt liczna, gdyż aura była nieco enigmatyczna - mówi kierujący grupą prezes. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36481023/w-siewierzu

 

Niedzielny spacer międzydeszczowy

18 kwietnia tuż przed wyruszeniem na trasę niespodziewanie przestał padać drobny deszcz, potem ustała mżawka, a w krótki czas potem pod klubem się spotkali i do Poraja pojechali miłośnicy rekreacyjnych przejażdżek. Klubową ekipę pilotował Janek. Rowerzyści obejrzeli głaz z tablicą upamiętniającą założycieli miejscowości, obejrzeli pomnik J. Piłsudskiego w centrum Poraja, po czym udali się nad brzeg zalewu "Poraj", by sprawdzić poziom wody po kilkudniowych ustawicznych opadach deszczu. Na starcie gratulacje z okazji ponownego zdobycia d. srebrnej KOT przyjmował Jan Imiełowski. Była to 21 w tym roku, a 2150 w ogóle, wycieczka klubowa. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36470665/niedzielny-wyjazd

 

Bunkier na trasie

11 kwietnia, pamiętając o zarazie, epidemii i pandemii, wybraliśmy się do Mirowa. Po drodze wstąpiliśmy na Parchowatkę, aby obejrzeć poniemiecki bunkier, po czym udaliśmy się na wzgórze zamkowe, na którym w dni robocze trwa restauracja murów zamkowych. Na starcie Ireneusz przyjmował gratulacje z okazji zdobycia dużej brązowej KOT. Dzień był słoneczny, jechaliśmy w grupach pilotowanych przez ubranych w czerwone skafandry przodowników turystyki kolarskiej, w odpowiednich odstępach, zasłaniając usta i nos szmacianymi maseczkami, chroniąc głowy plastikowymi kaskami. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36461045/niedzielny-wypad-rowerowy

 

Przez Kręciwilk i Wydrę Zieloną do Fugasówki

10 kwietnia wybraliśmy się szlakiem miejsc pamięci powstania styczniowego; odwiedziliśmy mogiły i groby powstańców w Mrzygłodzie, Zawierciu, Wydrze Zielonej i Fugasówce, w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na chwilę w zawierciańskim ogródku, aby wypić gorącą kawę i skonsumować andruty. Na starcie Łukasz przyjmował gratulacje z okazji zdobycia odznaki Śladami miejsc pamięci narodowej. Dzień był słoneczny, jechaliśmy w grupach pilotowanych przez ubranych w czerwone skafandry przodowników turystyki kolarskiej, w odpowiednich odstępach, zasłaniając usta i nos szmacianymi maseczkami, chroniąc głowy plastikowymi kaskami. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36458825/rowerowa-sobota

 

1000. wycieczka zorganizowana przez Prezesa

         W sobotę 27 marca odbyła się wycieczka nr 17 (2146) do Przewodziszowic. Była to tysięczna wycieczka zorganizowana przez prezesa klubu M-2 Mariana Kotarskiego. Turyści odwiedzili ruiny średniowiecznej strażnicy w lesie za Przewodziszowicami, po czym rozsiedli się na placu zabaw na skraju Leśniowa, by skonsumować kawę i andruty. Na starcie, z okazji jubileuszu, odbyło się losowanie upominków; szczęście się uśmiechnęło do Ireneusza - opaska odblaskowa, Tadeusza - apteczka turystyczna i Michała - bidon. Na czas przejażdżki wyjrzało słońce (po południu spadł deszcz). Foto:  http://www.garnek.pl/komar1/36439667/1000-wyjazdow

 

44 powitanie wiosny

21 marca ekipa dowodzona przez p.t.kol. Pawła Szkopa, nie zwracając uwagi na oziębłe wskazówki termometru wybrała się na peryferie Żarek w celu odbycia rowerowych medytacji dla pożegnania zimy i powitania wiosny. Dla uczestników imprezy przygotowano okolicznościową pieczątkę, dla amatorów leśnych degustacji rozpalono ognisko, w którym podsmażano kiełbaski. Na starcie prezes klubu obdarował Marka Dzidowskiego i Rafała Struskiego zdobytymi przez nich brązowymi odznakami Śladami miejsc pamięci narodowej, zaś Jankowi Imielowskiemu wręczył odznakę przodownika turystyki kolarskiej. Była to 15 w tym roku wycieczka klubowa. We wszystkich, mimo utrudnień wywołanych zarazą, uczestniczyło 75 turystów. Członkowie klubu już zdobyli 16 odznak krajoznawczych. Część kosztów organizacyjnych pokryto z dotacji uzyskanej od Burmistrza m. Myszkowa.

 

Na 2021 r. Burmistrz przyznał nam 7100 zł dotacji

Burmistrz Myszkowa mgr Włodzimierz Żak przyznał klubowi PTTK M-2 dotację w kwocie 7100 zł na realizację zadania "Rekreacja na rowerze". W ramach tego programu odbywać się będą nasze weekendowe wycieczki po Jurze Częstochowskiej, zloty i rajdy klubowe oraz jesienna wycieczka autokarowa. Zadbamy też o promocję naszej działalności w gablotkach i jej dokumentowanie w kronice. Mamy nadzieję, że życia turystycznego nie zakłóci zaraza koronawirusa. Dziękujemy!

 

Pożegnanie zimy

Marcowa awaria serwerów, na których umieszczone są - jak się okazuje - także portale związane z turystyką i naszym klubem spowodowała przerwę w prezentowaniu myszkowskich wiadomości turystycznych. Co było, pominiemy, zajmiemy się tym, co jest. W sobotę 20 marca na pożegnanie zimy myszkowscy rowerzyści dowodzeni przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka pojechali do Siewierza. Na starcie w poczet profesjonału przodownickiego przyjęliśmy niestrudzonego podróżnika, 6-krotnego zdobywcę d. zł. KOT, 2-kr. zdobywcę KOT z/w, 3-kr. triumfatora dużego rajdu dookoła Polski, 3-kr. zdobywcę odznaki Wiślanej Trasy Rowerowej wręczając mu stosowną legitymację. 

 

Niedzielna ekspedycja rowerowa

7 marca  p.t.kol. Paweł Szkop zorganizował wycieczkę rowerową do Ciągowic (zrujnowany pałac), w trakcie której dla ogrzania zmarzniętych dłoni turyści na dłuższą chwilę zatrzymali się w przydrożnej restauracji, gdzie po usunięciu na kilka chwil zasłonek skrywających dostęp do gardłowych  urządzeń peryferyjnych skonsumowali rozjaśnioną mleczkiem czarną kawę. O czym w tak ważnej chwili dumali rowerzyści? - z pewnością o kolejnych wyjazdach po Jurze. Póki co obejrzyjmy fotorelację z niniejszej przejażdżki: http://www.garnek.pl/komar1/36420484/marcowy-wyjazd-rowerowy

 

Z Góry Włodowskiej na Górę Zborów

6 marca klubowy sekstet dowodzony przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę pomknął na Jurę. Rowerzyści odwiedzili Górę Włodowską, po czym skrajem Rzędkowic dotarli do Podlesic oglądając rezerwat przyrody nieożywionej "Góra Zborów". Dzień słoneczny, ale mroźny. Na starcie omawiano kwestie finansowe związane ze zlotem przodownickim zaplanowanym na przełomie maja i czerwca w Krasiczynie. Po zimowo-koronawirusowym okresie stagnacji drgnął nieco poziom frekwencji wycieczkowej. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36419162/po-jurze

 

Z Myszkowa do Ostrężnika

W niedzielę 28 lutego p.t.kol. Ryszard Konopka zorganizował przejażdżkę rowerową do Ostrężnika. Rowerzyści obejrzeli w Żarkach głaz z tablicą upamiętniającą ofiary II w.św., a w Ostrężniku rezerwat przyrody oraz ruiny średniowiecznego zamku. Wykonano zdjęcia, pokonano 40 km jadąc głównymi drogami, albowiem ścieżka rowerowa wiodąca lasem była mocno oblodzona. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36411374/zima-na-rowerze

 

Odwiedzamy miejsca pamięci

W niedzielę 21 lutego zamaskowana ekipa rowerowa dowodzona przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę udała się na teren gm. Koziegłowy, by obejrzeć pomniki upamiętniające poległych w czasie II w. św. w Postępie i Mysłowie. Kontynuując przejażdżkę rowerzyści odwiedzili także Koziegłówki i Koziegłowy spotykając się przy fontannie z rowerzystami ze Śląska i Zagłębia. Dzień słoneczny, +8 st. C. Na starcie Andrzej Zysiak przyjmował gratulacje w związku z ponownym zdobyciem d. sr. KOT. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36401316/zimowy-spacer

 

VIII walentynkowa eskapada rowerowa

14 lutego 2021 r. odbyła się rowerowa przejażdżka z miłości (do roweru) do Miłości (w gm. Koziegłowy); na starcie nie było tłumów (być może z powodu jawnie demonstrowanej przez termometr oziębłości), ale była okolicznościowa pieczątka. Więcej zdjęć w "garnku": http://www.garnek.pl/komar1/36392066/gdzie-ta-milosc

 

Urodzinowa ekspedycja rowerowa

 

13 lutego odbyła się urodzinowa przejażdżka rowerowa z solenizantem Janem, którego wieku nie ujawnimy. Na starcie uczestnicy otrzymali wyśmienite cukierki czekoladowo-wisniowe, bezalkoholowe, albowiem spotkanie było przed godziną 13-tą. Dzień był mroźny, śnieżny, bezwietrzny. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36390378/zimowa-eskapada

 

Dobrze się czuje, kto rowerem szusuje!

W ostatnią niedzielę stycznia na pozakonkursową przejażdżkę rowerową wybrało się dwu myszkowian, będących dwukrotnymi zdobywcami KOT za wytrwałość. Z racji XXIX finału WOŚP przejechali po ośnieżonej nawierzchni dróg i dróżek 29 km, odwiedzając Zarki Letnisko, Lgotę, Postęp, no i przede wszystkim Myszków. Cyklistom towarzyszyło słońce oraz fotoreporter. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36373296/niedziela-na-rowerze

 

Zimowa pozakonkursowa przejażdżka rowerowa

 

 

23 stycznia 2021 r. pod klubem się spotkali i na przejażdżkę pojechali. Wyruszyli w odwilży, w chwilę po ich starcie zaczął padać drobny deszcz. Gdy dotarli do Leśniowa, ku swemu zaskoczeniu ujrzeli park w głębokim śniegu. W ogóle, to było ciepło, +8 st. C.

 

XIII noworoczna 2021 rowerowa przejażdżka do Leśniowa

Z uwagi na obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa tegoroczna XIII zimowa przejażdżka rowerowa prowadziła do Leśniowa. Na kościelnych schodach spotkali się rowerzyści jadący z Myszkowa, przybysze ze Złotego Potoku, a także piechurzy, którzy wszyscy razem, ale osobno i w stosownych odległościach, spożyli gorącą strawę ufundowaną przez skarbniczkę Klubu PTTK "M-2" (jako że termometr oscylował wokół zera, a mgła i wilgotne powietrze potęgowały odczucie zimna), po czym rozjechali się w rożnych kierunkach na dalszy trening wytrzymałościowy. Na starcie gratulacje z okazji zdobycia brązowych odznak "Śladami miejsc pamięci narodowej" przyjmowali Marian Kotarski, Jan Imiełowski i Ryszard Konopka.

 

Pożegnanie jesieni

Pięcioosobowa ekipa turystyczna (PET) nie bacząc na mgłę wybrała się 20 XII 20 r. do Poraja. Turyści odwiedzili altanę hr. Raczyńskich w Żarkach Letnisko, zalew "Poraj" w Masłońskich i punkt informacji turystycznej w Poraju. Patrząc z ufnością w przyszłość i bacznie obserwując drogę pokonali 33 km. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36311688/ostatnia-wycieczka-jesienna

 

We mgle

W sobotę 19 grudnia pięcioosobowa grupa rowerowa z Myszkowa (PGR Myszków) mimo mgły wybrała się do ruin strażnicy jurajskiej w Przewodziszowicach. Sprawdzono i stwierdzono, że średniowieczna budowla stoi na swym miejscu. Była to wycieczka nr 85 (2127). Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36310312/na-rowerze

 

Zimowa ekspedycja rowerowa

12 XII pod klubem się spotkali, Ryszarda posłuchali i... na trasę pojechali. Odwiedzili Helenówkę, Jaworznik, na dłużej się zatrzymali na skraju Kotowic przy cmentarzu wojennym z 1914 r. Pogoda znośna, bez wiatru, na termometrze nawet +1 st. C. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36301484/zimowy-rower

 

Jesienna wycieczka jurajska

6 grudnia, w Mikołajki, swą pierwszą po uzyskaniu uprawnień przodownickich poprowadził Krzysztof Łyszczarz. Kolegów zaprosił do Złotego Potoku. Pogoda sprzyjała, dzień był słoneczny, termometr wskazywał +8 st. C. Rowerzyści odwiedzili Żarki, potem pojechali do Janowa, a wracając wstąpili do rezerwatu "Parkowe" w Złotym Potoku. Była to wycieczka nr 84 (2125). Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36294494/jurajska-wycieczka

 

Do Choronia

W sobotę 5 grudnia, po wykonaniu zdjęcia w czapeczkach mikołajowych i wręczeniu Tadeuszowi książeczki ze zweryfikowaną złotą odznaką Turysta Przyrodnik klubowa ekipa pojechała do Żarek Letnisko, a stąd do Choronia, by odwiedzić tamtejszą pomnikową aleję lip i nawiedzić zakonników, którzy zagościli w tej miejscowości. Dzień ciepły, +10 st. C, pochmurny, bez opadów. Grupę prowadził p.t.kol. Ryszard Konopka.

 

Przejażdżka rowerowa do Leśniowa

28 listopada spontanicznie, bez afisza, spotkali się pod klubem i wspólnie wyruszyli na trasę przejażdżki do pobliskiego Leśniowa. Po drodze wstąpili na żareckie targowisko, odwiedzili strażaków, by na koniec dotrzeć do klasztoru w Leśniowie. Wystawy kamieni nie obejrzeli, gdyż ekspozycja była zamknięta. Na starcie do wycieczki książeczki ze zweryfikowanymi odznakami (duża brązowa Turysta Przyrodnik, brązowa KOP) otrzymał i gratulacje przyjmował Rafał Struski.  Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36282436/sobota-na-rowerze

 

W słońcu pod wiatr

W niedzielę 22 XI na przejażdżkę do Pińczyc pojechało łącznie 6 rowerzystów, aby odbyć regularny trening kondycyjno-zdrowotny.  Odwiedzili Pustkowie Lgockie, wstąpili do Pińczyc (obchodzących w tym roku 605-lecie istnienia), po czym przez Będusz wrócili do Myszkowa. Dzień, mimo że słoneczny, był chłodny, a to z powodu silnego, dokuczliwego wiatru; termometr wskazywał +5O C. Na starcie gratulacje z okazji zdobycia po raz 7-my dużej srebrnej KOT przyjmował Ryszard Konopka. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36273322/jesienny-spacer-rowerowy

 

Kolarski kwartet jesienny

 

W sobotę 21 XI na przejażdżkę skrajem Jury wybrało się kilku rowerzystów. Odwiedzili Przewodziszowice, wstąpili do Ostrężnika. Dzień był chłodny, mimo że słoneczny. W niedzielę ma być spacer treningowy do Pińczyc.

 

Ze zniczami

1 i 2 listopada cmentarze były zamknięte, ale później je otwarto, więc wykorzystaliśmy moment znośnej aury i spotkawszy się przypadkowo pod klubem wybraliśmy się na cmentarze wojennych i powstańczych bohaterów, by zapalić im znicze pamięci. Odwiedziliśmy cmentarz I w. św. w Kotowicach, kwatery żołnierskie we Włodowicach oraz zbiorowy grób powstańców styczniowych 1863 r. w Mrzygłodzie. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36258636/zapalamy-znicze

 

Myszków - Kromołów - Skarżyce - Włodowice

Wyjazd na trasę poprzedziła ceremonia wręczenia pucharów najaktywniejszym rowerzystom. Mimo iż dzień był pochmurny, momentami dżdżysty, ekipa rowerowa dowodzona przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka odwiedziła źródło Warty w Kromołowie i dotarła, wykorzystując ścieżki dla rowerzystów, do Okiennika Wielkiego na peryferiach Skarżyc. Turyści pokonali pół setki kilometrów zachowując dystans na trasie i maskując swe twarze. A na trasie byli dziś najlepsi z najlepszych, zdobywcy czołowych miejsc w dorocznym, 43-cim już, konkursie o miano najaktywniejszego turysty klubu PTTK M-2 w 2020 r. Nagrody dla najaktywniejszych zakupiono z dotacji Burmistrza Myszkowa. Fotomigawka: http://www.garnek.pl/komar1/36246192/jesienna-jura

 

Do rezerwatu przyrody "Cisy"

73 spacerowy wyjazd treningowy do rezerwatu przyrody "Cisy" w Hucie Szklanej. Ciepło, mglisto, ale w koleżeńskim gronie, więc miło. Na starcie gratulacje z okazji zdobycia KOT za wytrwałość przyjmował Bogusław Iwaniuk, a srebrnej KOT Marek Dzidowski. Drużynę pilotował p.t.kol. Ryszard Konopka. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36223824/jesienny-trening-rowerowy

 

Ekipa klubowa w drodze do Jaroszowa

Mimo dżdżystej pogody pojechaliśmy na wycieczkę do Jaroszowa. Odwiedziliśmy dawną kamionkę, byliśmy przy mogile zmarłych w następstwie pomoru w 1832 r. W czasie wycieczki wyłoniliśmy wycieczkowicza nr 30 000 - na listę pod tą pozycją wpisał się  Jan Imiełowski. Laureat uhonorowany został statuetką, wszyscy uczestnicy przejażdżki otrzymali mapy Nadleśnictwie Siewierz. Na czas sesji zdjęciowej przestała padać mżawka. Fotoreportaż: http://www.garnek.pl/komar1/36199858/jesienna-jazda

 

Jesienna jazda jednośladami

10 października 2020 r. za sprawą p.t.kol. Sławomira Struskiego wybraliśmy się na przejażdżkę do Jastrzębia. Jadąc odwiedziliśmy Żarki Letnisko, Masłońskie, Poraj. Dzień był jesienny, w miarę ciepły, momentami słoneczny. Ekipa pokonała 40 km. Była to 69 w tym roku przejażdżka klubowa. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36198308/jesienna-jazda-jednosladow

 

Skały Rzędkowickie

 

3 października 2020 r. wybraliśmy się do Rzędkowic. Dzień słoneczny, ciepły, do celu jazda pod wiatr, ale z powrotem - leciutko, szybciutko, z podmuchem w plecy. Odwiedziliśmy Górę Włodowską, byliśmy na  campingu w Rzędkowicach, potem przejechaliśmy nowym mostem na rz. Warcie na Nieradzie. Na starcie prezes przyjmował gratulacje z okazji uzyskania złotej odznaki "Poznaj pałace i zamki w Polsce", a Jarosław Huras uzyskał zaległy wpis odnośnie zdobycia srebrnej Regionalnej Odznaki Krajoznawczej. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36184270/jesienna-jazda

 

Dzień Turystyki (autokarem 2020 r.)

W niedzielę 27 września, korzystając z dotacji burmistrza Myszkowa p. Włodzimierza Żaka oraz wpłat członków klubu M-2, wybraliśmy się na doroczną wycieczkę autokarową. W Piotrkowie Trybunalskim zwiedziliśmy Muzeum Piwowarstwa oraz Muzeum Miejskie (założone w 1909 r. przez PTKrajoznawcze) oraz odwiedziliśmy bazylikę. Po obiedzie pojechaliśmy do Sulejowa Podklasztorza, gdzie odbyliśmy krótki spacer i zwiedziliśmy tamtejsze muzeum przykościelne w zabytkowym opactwie cystersów będącym obecnie pomnikiem historii Polski. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36171740/wycieczka-autokarowa-do

 

Sadzimy Drzewko Dziedzictwa 70-lecia PTTK

26 wrzesień - VII Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna w Myszkowie zgromadziła turystów w wieku od 10 do 74 lat. Na ceremonię sadzenia Drzewka Dziedzictwa PTTK z okazji 70-lecia Towarzystwa na skwerze w centrum miasta przybył (na rowerze) burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, z-ca Nadleśniczego w Siewierzu Mariusz Kowalski, prezes MSM Elżbieta Matysiewicz, leśniczy w Lgocie Michał Kulak oraz rowerzyści z Klubu Osiedlowego PTTK "M-2". Po zasadzeniu dębu (dar Nadleśnictwa w Siewierzu) legitymacje "dożywotnich" przodowników turystyki kolarskiej otrzymali Ryszard Konopka, Sławomir Struski i Michał Jagieło; w poczet Miłośników Ziemi Myszkowskiej przyjęliśmy obydwu leśników. Członek honorowy PTTK prezes klubu "M-2" Marian Kotarski odebrał od zgromadzonych życzenia pod adresem PTTK z okazji jubileuszu 70-lecia, w tym list gratulacyjny od Burmistrza. Gości oraz najaktywniejszych turystów uhonorowaliśmy jubileuszowymi "kominami" przekazanymi przez Zarząd Główny PTTK, po czym turyści odbyli przejażdżkę obrzeżami miasta udając się na Ciszówkę na XXVI prażonki klubowe. Kapryśna aura częściowo nas wyręczyła podlewając drzewko w kilkadziesiąt minut po ceremonii. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36168808/vii-sztafeta-pttk-na-70-lecie

 

Żegnamy lato

20 września 2020 r. p.t.kol. Ryszard Konopka zorganizował długodystansową wycieczkę rowerową do pałaców Koniecpola, Radoszewnicy i Szczekocin. Aura, słoneczna, acz chłodna, sprzyjała wędrowcom, którzy przejechali 125 km, a potwierdzenia z trasy, jako że była to niedziela, zbierali w aparacie fotograficznym. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36157494/koniec-lata

 

Bezdrożami do Olsztyna

19 września pod dowództwem p.t.kol. Słąwomira Struskiego rowerowa ekipa klubowa pomknęła do Olsztyna. Cykliści obejrzeli altankę hr. Raczyńskiej w Żarkach Letnisko, restaurowane ruiny zamku w Olsztynie oraz nowoczesną instalację przestrzenną na olsztyńskim rynku, po czym, po skonsumowaniu kawy, leśnymi dróżkami wrócili do Myszkowa. Na starcie Wojciech Wójcik odebrał odznakę 70-lecia PTTK. Rowerzyści w jesiennym słońcu (które nienajlepiej służy fotografowaniu) pokonali 70 km. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36154302/jurajskimi-bezdrozami

 

W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej

 

22 sierpnia osiedlowi turyści dowodzeni przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę pomknęli do Kamienicy Polskiej. Po drodze odwiedzili Żarki Letnisko i Masłońskie, w Poraju zatrzymali się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego upamiętniającym mieszkańców tej miejscowości poległych w wojnie 1920 r. Na starcie Marian Kotarski przyjmował gratulacje z okazji zdobycia dużej złotej odznaki Poznaj bazyliki w Polsce. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36098294/przez-poraj

 

Przez Rzędkowice i Włodowice

W niedzielę 16 sierpnia kolarski nonet wybrał się na Jurę. Odwiedziliśmy Górę Włodowską, potem polnymi bezdrożami dotarliśmy do Rzędkowic, gdzie w rejonie pola namiotowego (wypełnionego po brzegi) skonsumowaliśmy turystyczne śniadanie, po czym pojechaliśmy do Włodowic. Tu na rynku pstryknęliśmy pamiątkową fotkę i udaliśmy się do Mrzyglodu, gdzie w bieżący weekend miała być czynna wystawa nakryć głowy. Owszem, była, ale zamknięta. W tej sytuacji odwiedziliśmy pomnik powstańców styczniowych na Rynku i wróciliśmy do Myszkowa. Dzień był słoneczny, skwarny, na termometrze znaleźliśmy adnotację: +31 st. C. Przy okazji dzisiejszego spotkania kilku kolejnych turystów uzyskało weryfikację jubileuszowej odznaki "70 lat poznajemy Polskę z PTTK". Przy okazji napomknę: zbieramy zapisy chętnych na wykup odznaki (koszt 10 zł od osoby; koszty przesyłki i transferu opłat poniesie klub M-2). Zapisy do przyszłego czwartku, tj. do 27 sierpnia br. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36089084/skrajem-jury

 

Na kawę do Mirowa

 

15 sierpnia, mimo padającej mżawki, wybraliśmy się na przejażdżkę do Mirowa. Deszczyk towarzyszył nam aż do granic jurajskiej wioski, by nagle, tuż przed zamkiem, ustąpić. Było fajnie, kawa smakowała, a w drodze powrotnej towarzyszyło nam nieśmiało słoneczko. Dzień był w ogóle bardzo turystyczny, na całej trasie spotykaliśmy co rusz grupy rowerzystów. Naszą drużynę pilotował p.t.kol. Ryszard Konopka. Foto:   http://www.garnek.pl/komar1/36085412/rowerem-do-mirowa

 

Nad wodę

 

9 sierpnia klubowicze pojechali do Podlesic odwiedzić rezerwat przyrody Góra Zborów (na zdjęciu), a potem przez Kroczyce dotarli do Dzibic, nad zalew będący lokalną atrakcją akwaidalną. Dzień był nad wyraz skwarny i upalny, lekko wiało, ale to chłodu nie dawało. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36072622/rowerowa-niedziela

 

Przy dębie w Porębie

8 sierpnia 2020 r., w skwarne przedpołudnie, odbyła się wycieczka rowerowa do Poręby. Turyści skonsumowali lody w centrum miasta, po czym na dłuższy odpoczynek rozsiedli się pod dębem "Bartkiem" - pomnikiem przyrody w Porębie. Stamtąd przez Niwki i Leśniaki wrócili do Myszkowa. Uczestnicy wycieczki uzyskali oficjalny wpis do książeczek wycieczek o zdobyciu odznaki jubileuszowej "70 lat poznajemy Polskę w PTTK" ustanowioną z okazji rocznicy założenia naszego Towarzystwa. Fotografie: http://www.garnek.pl/komar1/36070598/rowerowa-sobota

 

Niedzielna wyprawa do Zielonej

2 sierpnia p.t.kol. Ryszard Konopka prowadził 82-km. wycieczkę rowerową asfaltowymi i leśnymi drogami i dróżkami, w toku której rowerzyści obejrzeli funkcjonujące fontanny, odnowione rynki oraz odbudowane (lub odbudowywane) zabytkowe obiekty budowlane w Koziegłowach, Woźnikach i Kaletach. Pogoda słoneczna, momentami wręcz upalna. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36057834/niedzielna-wycieczka

 

Krępa sylwetka? Nie, dzielnica Ogrodzieńca!

1 sierpnia byliśmy na 23 rajdzie PTTK Zawiercia "Dzieciaki na szlaku" odbywającym się w ośrodku niedzielnym na Krępie koło Ogrodzieńca. Uczestnicząc w rajdzie przejechaliśmy min. 60 km na rowerach, ale w zamian mieliśmy rekreacyjną przejażdżkę, kiełbaskę z grilla, nadto kilka upominków, w tym odznakę rajdową. Przy okazji turystycznej imprezy mogliśmy się zaprezentować w wielu wersjach kolorystycznych (ale nie wszystkich) naszych koszulek klubowych. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36055158/sobota-na-rowerze

 

Poznajemy Łazy i Rokitno Szlacheckie

 

26 lipca rowerzyści z klubu "M-2" dowodzeni przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę odwiedzili Łazy. Jadąc do celu zatrzymali się przy fontannie w centrum Zawiercia, wstąpili na polanę leśną w Kazimierówce, by odwiedzić mogiłę powstańców styczniowych 1863 r., w drodze powrotnej obejrzeli Rokitno Szlacheckie. W Łazach byli przy zabytkowym parowozie, widzieli wieżę ciśnień, byli w pływalni MOSiR. Jadący z nami Michał Kosiacki zdobył brązową Regionalną Odznakę Krajoznawczą, a Paweł Szkop odebrał z rąk v-przewodniczącego KTKol. ZG PTTK legitymację "dożywotniego" przodownika turystyki kolarskiej. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36043828/niedzielny-wypad-rowerowy

 

Odwiedzili Okiennik Morski i Skarżycki

25 lipca osiedlowi turyści wybrali się na Jurę, by odwiedzić zrujnowany pożarem pałac we Włodowicach (odgruzowywany sumptem gminy), nieco przebudowany zamek "Bąkowiec" w Morsku, Okiennik Mały na skraju Morska oraz Okiennik Duży na peryferiach Skarżyc. Słoneczna pogoda sprzyjała wędrowcom, zapowiadane na popołudnie opady deszczu i grzmoty nie nastąpiły, dzięki czemu spędziliśmy wycieczkowy dzionek miły. Na starcie Ryszard Konopka przyjmował gratulacje z okazji ponownego zdobycia złotej małej KOT. Ekipę pilotował p.t.kol. Andrzej Zysiak. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36042482/na-rowerze

 

Jurajska przygoda

 

19 lipca p.t.kol. Ryszard Konopka poprowadził wycieczkę rowerową jurajskimi drogami i dróżkami. Towarzyszący mu rowerzyści mknęli to asfaltem, to leśnymi duktami. Przy okazji przejażdżki odwiedzono zamek w Olsztynie, świątynię w Przybynowie oraz fontannę w Żarkach. Prognozowane na niedzielę deszcze, ulewy i burze nie sprawdziły się; dzięki temu kolarski kwartet wrócił do domu suchymi kołami. Była to wycieczka nr 2089 w 42-letniej historii Klubu "M-2". Foto: http://www.garnek.pl/komar1/36031650/niedzielny-wypad

 

Pojechali pod palmy

 

18 lipca myszkowscy rowerzyści wybrali się na wycieczkę do Sulikowa, by obejrzeć tamtejszą ekspozycję roślin tropikalnych. Po drodze odwiedzili zamek w Siewierzu, byli też na Franulce i na Będuszu, przejechali przez Czekankę oraz odwiedzili Piwoń. Pogoda słoneczna zagrożona przelotnymi opadami deszczu (ulewa była, ale dopiero o g. 17,00). Na starcie gratulacje z okazji zdobycia Regionalnych Odznak Krajoznawczych przyjmowali Katarzyna Lendor-Czarnecka, Rafał Struski, Krzysztof Łyszczarz i Tadeusz Wychowski.  Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36027908/pojechali-pod-palmy

 

Perła Jury - Złoty Potok

12 lipca odbyła się klubowa wycieczka rowerowa do perły Jury, czyli do Złotego Potoku. Myszkowianie, korzystając z ładnej, słonecznej pogody, odwiedzili także Przewodziszowice. Peleton, w barwnych strojach klubowych, prezentował się bardzo okazale. Grupę pilotował p.t.kol. Ryszard Konopka.

 

XV Pielgrzymka rowerzystów na Jasną Górę

11 lipca 2020 r. na XV ogólnopolską rowerową pielgrzymkę do Częstochowy wybrali się klubowicze "M-2" dowodzeni przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka. Na miejscu spotkali wielu kolegów z innych ogniw kolarskich PTTK. Tegoroczna aura spłatała figla rowerzystom, żegnając ich deszczem.

 

W Siewierzu

5 lipca pojechaliśmy do Siewierza, odwiedziliśmy zamek uzyskując pieczątkę do książeczki wycieczek, byliśmy na rynku na lodach oraz przy użytku ekologicznym w pobliżu Urzędu Miasta. Słonecznie, parno, gorąco. Na starcie p. Edyta przyjmowała gratulacje z okazji zdobycia brązowej KOT. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35999941/siewierskie-wspomnienia

 

Weselna wycieczka welocypedystów

4 lipca klubowi rowerzyści wybrali się na przejażdżkę po Jurze połączoną z uczestnictwem w pierwszym etapie ceremonii weselnej pp. Pawła Szkopa i Barbary odbywającej się w kościele w Sokolnikach. Dzień był bardzo słoneczny, grupa ładnie wystrojona w kolarskie stroje klubowe, laurka z życzeniami przygotowana ręką p. Jolanty - jednym słowem: Francja elegancja. Kilkunastoosobowe grono spisało się na medal, by młodym żyło się milej i lepiej! Powodzenia na nowej drodze życia! Na starcie Rafał Struski przyjmował gratulacje z okazji zdobycia srebrnej KOT.  Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35998571/rowerem-po-jurze

 

Wyborcza wycieczka rowerowa

 

W skwarną, upalną niedzielę 28 czerwca 2020 r. grupa rowerowa kierowana przez p.t.kol. Sławomira Struskiego odwiedziła Lgotę Górną, Koziegłowy i Miłość.

 

 

Rowerowa wycieczka do Podzamcza

27 czerwca myszkowscy rowerzyści dowodzeni przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka pojechali na 60-km. przejażdżkę do Podzamcza. Na starcie stanęło 12 osób w większości wystrojonych w nowe koszulki klubowe. Pogoda słoneczna, wiejący wietrzyk, wspaniałe humory. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35989203/jura-na-rowerze

 

Nowe stroje

Tegoroczne lato powitamy w nowych strojach kolarskich; koszulki z krótkimi rękawkami zdominuje kolor ceglasty, natomiast z długimi rękawami - kolor niebieski. Nowe stroje wykonano z wpłat członków klubu przy wsparciu finansowym Burmistrza Myszkowa. Na wesele Pawła wybierzemy się w nowych koszulkach - mówią p. Jola i p.t.kol. Andrzej przygotowujący długodystansową ekipę wycieczkową do Sokolnik.

 

Pożegnanie wiosny, powitanie lata

Weekend czerwcowy 20-21 VI nie był zbyt łaskawy dla rowerzystów. W sobotę pod klubem spotkali się jedynie prezes i Ryszard, w niedzielę do tego grona dołączył Andrzej, a na trasie jeszcze Ich Troje (Rafał, Edyta i Michał). Deszcz wisiał w powietrzu, ale zdołali suchą oponą objechać czarnoszlakowe okolice Żarek i Żarek Letnisko. Gwoli wyjaśnienia dodam, iż krótkotrwała burza, ale długotrwała ulewa, zaczęły się w Myszkowie o godz. 19,00 (o g. 22,00 nadal padał deszcz).  Fotografie: http://www.garnek.pl/komar1/35971615/przed-deszczem

 

 

Niedzielny wyjazd do Poręby

14 czerwca wybraliśmy się do Poręby, na kawę. Dzień pochmurny, chłodny, zupełne przeciwieństwo wczorajszego skwaru. Przy okazji wycieczkowego spotkania wręczyliśmy rowerzystom odznaki i mapy przygotowane na 60 zlot p.t.kol. w Chmielnie, dostarczone przez kol. B. Iwaniuka. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35956313/na-rowerze

 

Pojechali przez Pińczyce

na lotnisko "Katowice"

w miejscowości Pyrzowice

 

13 czerwca myszkowscy rowerzyści wybrali się do Pyrzowic, a że dzień był nad wyraz skwarny, pojechali drogami leśnymi. Łącznie peleton pokonał 72 km. Grupę pilotował p.t.kol. Ryszard Konopka. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35953663/upalna-sobota

 

Klubowy zestaw śniadaniowy

wręczany uczestnikom wycieczek rowerowych; zakup prowiantu dotuje Burmistrz m. Myszków.

 

Pięcioro myszkowian odwiedziło Poraj

 

11 czerwca na wycieczkę rowerową do Poraja wybrało się pięcioro rowerzystów; turyści odwiedzili centrum Poraja, a na dłużej rozsiedli się nad zalewem „Poraj”, w potem w lodziarni w Żarkach Letnisko. Na starcie Ł. Kortas uhonorowany został odznaką „25 lat w PTTK” nadaną przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie. Przejażdżkę prowadził p.t.kol. R. Konopka. Fotografie: http://www.garnek.pl/komar1/35948389/spacerek  

 

 

Ekspedycja rowerowa pojechała do Kromołowa

7 czerwca p.t.kol. Paweł Szkop poprowadził wycieczkę rowerową do Kromołowa. Głównym celem była wizyta przy źródle Warty, ale przy okazji myszkowianie wstąpili na festyn, gdzie obejrzeli kilka starych, zabytkowych pojazdów. Nie zatrzymywani przez nikogo sfotografowali się przy milicyjnej nysce. Przejechali 46 km. Dzień mglisty, skwarny, ale ciekawy. Kierownik wycieczki zaprosił całą ekipę, wraz z osobami towarzyszącymi, na swój ślub. No, więc jedziemy! Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35939825/rowerowa-niedziela

 

10 lat temu...

Przed dziesięciu laty, na przełomie maja i czerwca odbywał się w Myszkowie 50 jubileuszowy ogólnopolski zlot przodownicki. Pamiątką po nim, oprócz wspomnień, są zielone koszulki 50-zlotowe (przyodziali je z tej okazji Ryszard i prezes). Z radosnej okazji jubileuszu, a także dla uczczenia Święta Roweru, pojechaliśmy w sobotę 6 czerwca 2020 r. na wycieczkę do Mirowa. Towarzyszyła nam, jadąca po raz pierwszy z ekipą klubową, Weronika, nowa członkini klubu. W Mirowie wykonaliśmy pamiątkową wspólną fotografię, chwilę odpoczęliśmy w barze, po czym różnymi drogami wróciliśmy do domu. Było słonecznie, ciepło, wiał silny wiatr. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35936025/z-wiatrem

 

Pandemiczna zbiorowa wycieczka rowerowa

30 maja, w sobotę, odbyliśmy pierwszą w czasie pandemii koronawirusa przejażdżkę rowerową. Pojechaliśmy do Leśniowa, a potem do Przewodziszowic. Na skraju lasu w Przewodziszowicach wielka wycinka drzew. Wycieczka rozpoczęła się w słońcu, zakończyła w mżawce. Na starcie, po uprzednim odkażeniu dłoni i założeniu maseczek, gratulowaliśmy zdobycia KOT za wytrwałość pp. Ryszardowi Konopce, Andrzejowi Zysiakowi, Janowi Imiełowskiemu, zdobycia popularnej KOP p. Tadeuszowi Wychowskiemu. Dla turystów przygotowaliśmy pieczątkę rajdową "zamaskowani". Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35920129/bez-maski

 

Zaraza zindywidualizowała zasady zbiorowości 

W maju można już odbywać spacery i wycieczki rowerowe, w grupach 2-osobowych, przy zachowaniu dwumetrowej odległości między jadącymi. Używanie maseczek jest nadal obowiązkowe (ale, gdy jedziemy lasem, maseczki można zdjąć). Nadal nie ma zezwolenia na podjęcie działalności organizacyjnej, stąd brak zbiorowych wycieczek klubowych. Cieszy, że rowerzyści w miarę swych czasowych możliwości nie zaniedbują rowerowych aktywności i wyruszają w teren. Odbywane przejażdżki należy wpisywać do książeczek wycieczek, a potwierdzenia zbierać korzystając z pieczątek instytucji otwartych dla społeczności. Jeśli turysta nie ma możliwości podstemplowania książeczki, nie musi się martwić; po ustaniu zarazy potwierdzeń dokonają przodownicy turystyki kolarskiej.

 

Koszulki na nowy sezon

Wkrótce - jak sądzimy - będzie można odbywać klubowe wycieczki rowerowe po Jurze, a że mamy szansę uzyskać dotację celową (na stroje) planujemy zamówić koszulki klubowe w kolorystyce zielonkawej. Wysłaliśmy zapytanie do firmy szyjącej o aktualne ceny. Jeśli przyodziewek turystyczny nie zdrożał, to zakładamy, że członkowie klubu będą wpłacać 30 zł za spodenki oraz 50 zł za koszulkę. Termin krótki do połowy maja br. Proszę powiadamiać kolegów / koleżanki, gdyż z uwagi na zakaz odbywania zebrań nie prowadzimy czwartkowych spotkań klubowych. Mamy zapowiedź dotacji na 20 koszulek i 20 spodenek, zapisy w kolejności zgłoszeń e-mail na adres prezesa.

Przymierzamy się też do wykonania koszulek z długimi rękawami (ok. 80 zł).

 

Koronawirus - wiosna 2020 r.

Z dniem 20 kwietnia 2020 r. zluzowano nieco obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa, dzięki czemu można odbywać przejażdżki rowerowe, ale pod pewnymi rygorami: konieczna jest maseczka zasłaniająca usta i nos, możemy jechać w dwie osoby, ale z zachowaniem między nimi 2 m odległości. Gdy już będziemy w lesie, możemy zdjąć maseczkę, przy czym musimy pamiętać, że na parkingu jest ona znów obowiązkowa. Nie wolno też korzystać z ławeczek.

Zloty (przodownicki i centralny) zostały odwołane, bo bo baza hotelowa i żywieniowa ma zakaz działania, zebrań nie wolno organizować, dozwolone są przejażdżki rowerowe jedynie w parach.

 

 

Eskapada indywidualistów

 

1 kwietnia wykorzystaliśmy piękną słoneczną i ciepłą aurę do primaaprilisowego przejazdu wytrwałościowego żądnych ustawicznego ruchu zdobywców KOT za wytrwałość. W tej niecodziennej eskapadzie uczestniczyli jedynie myszkowianie posiadający najwyższe trofeum kolarskie, gdyż tylko oni gwarantowali bezpieczną, odległościową i solową przejażdżkę rowerową. Było miło, wszystko dobrze się skończyło.

 

 

Ósmomarcowa przejażdżka rowerowa

 

W niedzielę 8 marca p.t.kol. Ryszard Konopka zorganizował wycieczkę rowerową do Złotego Potoku. Dzień był pochmurny, chłodny, raczej bezwietrzny, w sam raz na rower. Uczestnicy z okazji nadchodzącego Dnia Mężczyzny (10 marzec) poczęstowani zostali czekoladkami. Było fajnie. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35757951/marcowa-wycieczka

 

Wycieczka rowerowa do Zawiercia i Bzowa

W sobotę 7 marca p.t.kol. Andrzej Zysiak zorganizował rowerową przejażdżkę do Zawiercia, Kromołowa i Bzowa. Dzień był pochmurny, chłodny, w pewnym, krótkim momencie nawet lekko dżdżysty. Z uwagi na remonty dróg i objazdy część trasy pokonaliśmy polnymi dróżkami. Była to 18 w tym roku wycieczka rowerowa. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35756529/podziwiamy-pomniki

 

Zdobywcy Korony Gór Polski

Dzięki wytrwałości, własnemu uporowi i zamiłowaniu do wędrówek Katarzyna Lendor-Czarnecka i Zbigniew Czarnecki wspięli się na 28 najwyższych szczytów we wszystkich polskich pasmach górskich i zdobyli Koronę Gór Polski uzyskując 29 lutego 2020 r. na wyjazdowym posiedzeniu weryfikacyjnym Kapituły odznaki w Żarach prestiżowe tytuły Zdobywca Korony Gór Polskich i stosowne odznaki wraz z legitymacjami nr 2485 i 2486. Są to jedyne tytuły i odznaki tego rodzaju w naszym klubie, a być może nawet w powiecie myszkowskim. Gratulujemy!

 

Przestępna wycieczka rowerowa do Zawiercia i Marciszowa

29 lutego (to rzadkość), w sobotę, mimo zimnego wiatru, wybraliśmy się na przejażdżkę do Zawiercia. Pojechaliśmy ścieżką prowadzącą wzdłuż torów kolejowych, wróciliśmy remontowaną drogą (tu i tu mokro, lekkie błoto). Na Gruchli obejrzeliśmy kaplicą koronacyjną (na zdjęciu), w Zawierciu odwiedziliśmy bazylikę, odpoczęliśmy przy fontannie. Fotorelacja:  http://www.garnek.pl/komar1/35743149/wycieczka-29-lutego

 

22 02 20202 - parami przy ognisku

 

22 lutego odbyliśmy 22-kilometrową przejażdżkę rowerową do Przewodziszowic. U celu wędrówki rozpaliliśmy ognisko, przy którym cykliści grilowali kiełbaski. Na zakończenie pikniku ogień zagaszono wodą, aby wiejący wiatr przypadkiem nie rozniósł ognia. Całość przygotował p.t.kol. Ryszard Konopka - kierownik "dwójkowej' eskapady rowerowej. Fotografie: http://www.garnek.pl/komar1/35730159/przy-ognisku

 

Niedziela w kamieniołomie

16 lutego pojechaliśmy do Jaroszowa, obejrzeliśmy lokalną ciekawostkę pn. "Skarby Ziemi" (kamionkę) oraz znajdujące się w pobliżu miejsce pochówku zmarłych na zarazę w 1832 r. mieszkańców Jaroszowa. W drodze powrotnej zmagaliśmy się z silnym wiatrem, dmącym nam wprost w twarz. Wycieczkę prowadził p.t.kol. Ryszard Konopka, a pozwoliło sobą kierować 7 rowerzystów. Była to już 15 w tym roku wycieczka rowerowa. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35719735/wizytujemy-jaroszow

 

Gościnny Siewierz

15 luty - odwiedziliśmy Siewierz, byliśmy w przyjemnej, gościnnej kawiarence dla rowerzystów, popatrzyliśmy na rozkopane fosy zamku i piękną fontannę na rynku. Z kawiarni Caffe Giro poszliśmy do sklepu monopolowego, tam tez było miło, na pieczątkę nie musieliśmy czekać do 13-tej. Pogoda? - wspaniała, słonecznie, +14 st. C.

Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35718133/jedziemy-do-siewierza

 

Pojechali na pustynię

9 lutego odbyła się 13 w tym roku klubowa wycieczka rowerowa. Turyści, pilotowani przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę, pojechali do Zarek, a stąd skrajem Złotego Potoku do Siedlca Janowskiego, gdzie odwiedzili Pustynię Siedlecką, a potem tamtejszy   kamieniołom. W drodze powrotnej wstąpili do rezerwatu przyrody "Parkowe" by obejrzeć zimową porą Bramę Twardowskiego. Tutaj nadmiar siły wykazał Irek zrywając łańcuch przy swym jednośladzie. Foto:    http://www.garnek.pl/komar1/35709567/w-lutym

 

Pałac w Pińczycach

8 lutego odwiedziliśmy Pińczyce: byliśmy przy tablicy upamiętniającej pierwszą wzmiankę o miejscowości z 1415 r., dzięki życzliwości proboszcza zwiedziliśmy wnętrza dawnego pałacu (obecnie plebanii), tutaj też uzyskaliśmy pieczątkę do KOT i KOP. Dzień słoneczny. Grupę pilotował p.t.kol. Ryszard Konopka. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35707147/lutowy-spacer-rowerowy

 

Palindromowa data 02022020

była dniem, kiedy to p.t.kol. Ryszard Konopka zorganizował rowerową wycieczkę do Czatachowy. Ekipa wyjechała w słońcu, wróciła w deszczu, ale obejrzała strażnicę jurajską w Przewodziszowicach, świątynię w Czatachowie oraz turystyczną przystań w Leśniowie. Była to wycieczka nr 11 (2054), która się odbyła w niedzielę 2 lutego 2020 r.

 

Słoneczna wycieczka zimowa

1 lutego pod dowództwem p.t.kol. Ryszarda Konopki odwiedziliśmy Koziegłowy i Cynków, a w drodze powrotnej Krusin, Winowno i Mysłów. Rowerzyści przejechawszy 55 km obejrzeli odbudowany pałac w Koziegłowach, drewniany kościół w Cynkowie, nową świątynię w Winownie.  Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35696189/na-rowerze

 

Patriotyczna przejażdżka posiadaczy pojazdów parokołowych pod pomniki powstańców

26 stycznia myszkowscy rowerzyści dowodzeni przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka wyruszyli na trasę rowerowej przygody odwiedzając po drodze miejsca potyczek powstańców styczniowych 1863 r.: mogiłę na Pasterniku i pomnik na rynku w Mrzygłodzie oraz kopiec  i mogiłę w Kazimierówce k. Łaz; w każdym z tych miejsc kierownik wycieczki zapalił znicze. Turyści odwiedzili nadto Łazy, skąd, po uzyskaniu pieczątek do książeczek wycieczek, przez Ciągowice wrócono do Myszkowa. Dzień był pochmurny, chłodny, +1 st. C, bezwietrzny. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35687347/kazimierowka

 

Zimowy spacer rowerowy

25 stycznia 2020 r. odbyła się wycieczka rowerowa do Złotego Potoku, w trakcie której turyści odwiedzili także Żarki i Przewodziszowice. Dzień był słoneczny, wietrzny, chłodny. Rowerzystom czas szybko mijał, gdyż humor wszystkim sprzyjał. Na starcie prowadzący wycieczkę p.t.kol. Ryszard Konopka przyjmował gratulacje w związku z ponownym zdobyciem dużej złotej KOT. Wykonano kilka zdjęć, które trafią na Fb oraz do kroniki.       http://www.garnek.pl/komar1/35684947/zimowy-spacer-rowerowy

 

Rowerowa przejażdżka zimowa

 

18 stycznia rowerowym czarnym szlakiem pojechali turyści z p.t.kol. Andrzejem, Zysiakiem. Odwiedzili zamki w Mirowie i Bobolicach,  a w Żarkach pomogli koledze w pobraniu świeżego powietrza do przebitego kola rowerowego. Była to wycieczka nr 7/2050. Niedziela, pochmurno, z wiszącym deszczem w powietrzu.

 

Przejażdżka zimowa

Wycieczka rowerowa po cięciwie Myszkowa: po asfalcie, po błocie i... po sobocie odbyła się 17 stycznia 2020 r. W wycieczce nr 6, prowadzonej przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę (notabene 7-krotnego zdobywcę dużej złotej KOT), uczestniczyło 6 rowerzystów. Dzień pochmurny, chłodny, w Niwkach delikatna mżawka. Jadąc zobaczyliśmy pozostałości niegdysiejszej cegielni na Mrzygłódce, starą wieżę wsadową (z 1798 r.) do wielkiego pieca oraz dąb-pomnik przyrody w Porębie. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35673137/przez-porebe

 

Wycieczka z Wielką Orkiestrą

12 stycznia pojechaliśmy do Poraja. Tam zasililiśmy puszkę napotkanej wolontariuszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odpoczęliśmy, pogadaliśmy, po czym - podzieliwszy grupę na dwie części - udaliśmy się w drogę powrotną. Część peletonu okrążyła wokół zalew "Poraj", druga część wróciła przez Masłońskie do Myszkowa. Pogoda w normie, +6 st. C, momentami słonecznie. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35662399/wycieczka-z-datkami

 

Trzej na -ce

 

11 stycznia, mimo dżdżystej aury, na starcie do przejażdżki rowerowej stanęło trzech oddanych turystyce, którzy odwiedzili Kotowice, Podlesice i Kroczyce zapisując się w annałach naszego klubu. Gdyby była nieco lepsza aura, wróciliby przez Włodowice odpoczywając na Ciszówce. Jutro, 12 stycznia, ma być cieplej, nawet z przebłyskami słońca, więc pojedziemy tam, gdzie raj (czyli Poraj).

 

6-osobowy peleton na Trzech Króli

pomknął 6 stycznia 2020 r. do Zawiercia. Rowerzyści dowodzeni przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka odwiedzili bazylikę i pomnik katyński oraz obejrzeli orszak idący przez miasto. Dzień pochmurny, chłodny, momentami z delikatną mżawką.

 

Rowerem po śniegu

5 stycznia 2020 r. p.t.kol. Andrzej Zysiak zorganizował wycieczkę rowerową do Włodowic i Morska. Turyści wyruszyli w zerowej temperaturze, na szczęście potem wyjrzało słońce, dzięki czemu ociepliło się do +4 st. C. Prognozy się sprawdziły, nie było opadów deszczu ni śniegu. Przejażdżkę zakończono przy kawie.

 

XII wypad Na żurek do Żarek - 1 I 2020 r.

Noworoczna impreza klubowa zgromadziła na Górze Laskowiec na peryferiach Żarek 44 amatorów żurku i grillowanej kiełbasy. Turyści przybyli pieszo, rowerami, samochodami. Gorącego posiłku, przygotowanego przez restaurację Przystań Turystyczna "Leśniów" Anity Garncarz, wystarczyło dla wszystkich. Turyści grillowali, rozmawiali, popijali i fotografowali, a na koniec gratulowali (Paweł Szkop zdobył KOT za wytrwałość, Ewa Łyszczarz wstąpiła do PTTK). Pogoda dopisała, było słonecznie, +5 st. C. Komandorem imprezy nr 1/2045 był p.t.kol. Roman Garncarz. Były z nami Sonia sunia i jej opiekunka Magunia. Razem z nami bawili się mecenasi turystyki z firm "Polimer II", "Golden Cat Studio", "Ale Rejsy". Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35641019/noworoczne-spotkanie

 

Zimą na rowerze

Czwartkowego spotkania nie było, gdyż w tym dniu wypadło święto, ale w sobotę Marek poprzez Fb zaprosił chętnych na przejażdżkę do Ostrowa i Wysokiej Lelowskiej. Mimo braku odzewu podjechał pod klub i spotkał jeszcze 3 kolejnych amatorów niedzielnej przejażdżki. Pojechali, mrozu się nie bali. Była to ostatnia w 2019 r. przejażdżka rowerowa częściowo udekorowana śniegiem zalegającym na polach. Foto - http://www.garnek.pl/komar1/35636905/zimowy-spacer

 

Rowerowe powitanie zimy

22 grudnia odbyła się wycieczka nr 111 do "Orlego Gniazda", ale cykliści po obejrzeniu Huciska pojechali dalej, do Bobolic i Mirowa i dopiero stad skierowani swe koła  do Myszkowa. dzień był pochmurny, chłodny i ponury, ale - chociaż deszcz wisiał w powietrzu - nie padało. Przejechano skraj Jury, zwiedzono sporo w biegu, ale nigdzie nie znaleziono śniegu - oznajmił p.t.kol. Andrzej Zysiak kierownik wycieczki. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35625565/powitanie-zimy

 

Rowerowe pożegnanie jesieni

21 grudnia, w najkrótszym dniu na dłuuugą trasę wycieczkową wyruszyło dziesięciu turystów, którzy odwiedziwszy Zawiercie pomknęli do Podzamcza, by obejrzeć tamtejszy zamek, po czym przez Skarżyce i Włodowice wrócili do Myszkowa. Dzień słoneczny, ciepły, w drodze powrotnej momentami dokuczliwy, przeciwny wiatr. Jutro jedziemy powitać zimę!

Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35624109/pozegnanie-jesieni

 

Przejażdżka opłatkowa do Leśniowa

15 grudnia odbyliśmy przejażdżkę do Żarek i Leśniowa kończąc ją finalnie w "Przystani Leśniów". Tu odpoczęliśmy przy kawie i herbacie, co niektórzy przy żurku, ale - o czym warto wspomnieć - za sprawą Marka mogliśmy się przełamać opłatkiem. Ekipa cała była wspaniała; Tadeusz zdobył ostatnie brakujące punkty do brązowej KOT. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35614555/rowerowy-spacer-grudniowy

 

Park wodny JURA w Łazach

był docelowym punktem wycieczki rowerowej zorganizowanej 14 grudnia przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka do Łaz. Dzień z samego rana dżdżysty bliżej południa rozbłysnął promieniami słońca. Myszkowianie, zanim rozsiedli się w kawiarni przy filiżankach gorącego napoju, obejrzeli choinki w Zawierciu i Łazach, odwiedzili zabytkowy parowóz w mieście kolejarzy i wstąpili do Aqua Parku. Czy i kto popłynął, nie wiemy.

 

Grudniowy spacer rowerowy

 

8 grudnia odwiedziliśmy Siewierz: byliśmy przy zamku (prowadzona są tam prace wykopaliskowe), wstąpiliśmy na rynek, na koniec odwiedziliśmy kawiarnię w "Jędrusiowej Izbie". Dzień pogodny, momentami słoneczny, cieplejszy niż wczoraj. Grupę prowadził p.t.kol. Andrzej Zysiak. Fotografie z wycieczki:   http://www.garnek.pl/komar1/35601621/grudniowy-spacer-rowerowy

 

Przedświąteczna ekspedycja rowerowa

 

7 grudnia myszkowscy turyści wybrali się do Koziegłów i Koziegłówek w celu obejrzenia dekoracji bożonarodzeniowych oraz skosztowania grudniowej parzonej kawy. Wyprawa, przygotowana przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka, zrealizowała wszystkie zakładane cele. Turyści zdobyli kolejne punkty do KOT.

 

Grudniowy spacerek

1 grudnia na przejażdżkę rowerową do Przewodziszowic pod opieką p.t.kol. Ryszarda Konopki pojechało 5 turystów. Dzień był pochmurny, chłodny, w powietrzu wisiał śnieg (na szczęście wróciliśmy nie doświadczając żadnych opadów). Wracając odwiedziliśmy przystań kawową u p. Anity w Leśniowie. Była to wycieczka nr 105/2037. Fotografie: http://www.garnek.pl/komar1/35589173/rower

 

Jura spowita mgłą

 

23 listopada pojechaliśmy obejrzeć strażnicę jurajską w Łutowcu. Do ostańca, na którym pozostały resztki średniowiecznych ruin dojechaliśmy czarnym szlakiem rowerowym. Niestety, skromne szczątki murów porosły trawą i mchem, w dodatku mgła ograniczała widoczność, więc zbyt dużo nie zobaczyliśmy; ostaniec z ruinami nadal przypomina głowę lwa, gdy patrzy się nań z miejsca, które prezentujemy na zdjęciu. W drodze powrotnej wycieczkowicze się rozpierzchli we mgle, przez co zapowiadanego przez jednego z wycieczkowiczów posiedzenia kawowego nie doszło. Była to 103 wycieczka w tym roku. Jutro jedziemy do Choronia. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35571079/mglista-sobota

 

Słoneczny weekend

W sobotę 16 XI odbyła się wycieczka rowerowa do Ostrężnika, w której po raz pierwszy uczestniczył nowy członek klubu Tadeusz Wychowski.

W niedzielę 17 XI myszkowianie wraz z 3 kolegami przybyłymi na Jurę ze Staszowa odbyli wycieczkę do Cynkowa. Pogoda sprzyjała, humory dopisywały.

 

W Poraju święto

11 listopada p.t.kol. Ryszard Konopka prowadził wycieczkę rowerową do Poraja. Zaraz na starcie ostemplował turystom książeczki wycieczek okolicznościową pieczątką, następnie zaprowadził grupę na kawę, umożliwił obejrzenie gminnych obchodów Święta Niepodległości na skwerze J. Pilsudskiego w Poraju, po czym jadąc przez Kuźnicę dotarł z peletonem do punktu wyjścia, czyli wyjazdu. Dzień chłodny, +7 st. C., bezdeszczowy, momentami słoneczny. Była to setna w tym roku wycieczka klubowa (98 rowerowa). Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35545631/do-poraja

 

Do mogił wrócimy, znicze zapalimy...

10 listopada pod dowództwem p.t.kol. Andrzeja Zysiaka, mimo opadów drobnego deszczu, odbyliśmy wędrówkę szlakiem miejsc pamięci. Za zniczami odwiedziliśmy mogiłę powstańców styczniowych na Pasterniku w Mrzygłodzie, pomnik powstańców 1863 r. na mrzygłodzkim rynku (na zdjęciu) i pomnik Nieznanego Żołnierza w centrum Zawiercia. Pojechaliśmy też do dzielnicy "Żabki" w Zawierciu do pomnika marszałka J. Pilsudskiego. Na starcie gratulacje przyjmował Marek Dzidowski w związku ze zdobyciem złotego stopnia Krajoznawczej Odznaki m. Sosnowca oraz Zbyszek Czarnecki - zdobywca srebrnej KOT i brązowej odznaki Szlakiem pomników historii w Polsce.  Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35541871/jedziemy

 

98 wycieczka klubowa

9 XI 2019 - mimo dżdżystej aury odwiedzono Podlesice, Dzibice i Bobolice. Wędrujący zespół pilotował p.t.kol. Sławomir Struski, który dziś dopiął celu zdobywając KOT za wytrwałość nr 564. Na starcie gratulacje przyjmował Wojciech Wójcik, gdyż dzień wcześniej zdobył duży brązowy KOT. Zdjęcia - http://www.garnek.pl/komar1/35540469/rowerem

 

Jesienna przejażdżka rowerzystów

3 XI jedziemy do źródła rzeki Warty w Kromołowie. W peletonie są dwa nowi zdobywcy złotych KOT: Krzysztof Łyszczarz (mała) i Marek Dzidowski (duża, nr 1190) oraz aspirujący do KOT za wytrwałość Sławomir Struski. Grupę prowadzi p.t.kol. Ryszard Konopka. Fotografie - http://www.garnek.pl/komar1/35528263/na-rowerze

 

Ze zniczami rowerami

 

W Dzień Zaduszny wybraliśmy się na rowerową wycieczkę połączoną z oddaniem czci żołnierzom i powstańcom poległym w czasie I wojny światowej oraz w 1863 r., odwiedziliśmy też grób klubowego kolegi. We Włodowicach obejrzeliśmy odnowiony rynek oraz punkt umieszczenia kapsuły czasu 2019. Dzień był chłodny, wietrzny, a w końcowej partii także dżdżysty. Wycieczkę pilotował p.t.kol. Ryszard Konopka. Foto - http://www.garnek.pl/komar1/35526771/rowerami-ze-zniczami

 

Wycieczka rowerowa do Mirowa

27 października, w słoneczną jesienną niedzielę pojechaliśmy do Mirowa, by obejrzeć postęp prac przy restaurowanym zamku na szlaku "orlich gniazd". Ruina się trzyma. W barze "Orlik" wypiliśmy kawę, po czym - pamiętając o zmianie czasu i o tym, że szybko się będzie ściemniać, wróciliśmy do Myszkowa. Foto http://www.garnek.pl/komar1/35511153/kawa-rowerzysty

 

 

Rowerowa eskapada jesienna

W sobotę 26 października rowerzyści dowodzeni przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę odwiedzili Koziegłowy i Woźniki. W trakcie jazdy ziemię zasnuła mgła, która towarzyszyła cyklistom prawie do Koziegłów. Potem wyjrzało, nieco nieśmiało, słońce, które z biegiem czasu stawało się coraz bardziej gorące. Na starcie gratulacje z okazji zdobycia złotej odznaki Miłośnik Jury i takiejż Odznaki Krajoznawczej Woj. Śląskiego przyjmował Marek Dzidowski, zaś z okazji zdobycia regionalnych brązowych odznak krajoznawczych Rafał Struski. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35508155/jesienna-eskapada

 

Siewierskie wspomnienia

20 X 2019 r. wybraliśmy się do Siewierza, tym razem jednak trasa prowadziła od Myszkowa do skraju Koclina leśnymi dróżkami, potem mało uczęszczanymi drogami do Pińczyc i Nowej Wioski, następnie obok Dziewek do Siewierza. Po odwiedzeniu zamku (zamknięty), fontanny (czynna) wstąpiliśmy na kawę do "Jędrusiowej Izby", by ostatecznie leśnymi drogami Smudzówki wrócić do Myszkowa. Dzień słoneczny, ciepły. Na trasę wyruszył oktet, do celu dotarł septet. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35491409/duktami-jedziemy

 

Odwiedzamy jurajskie "orle gniazdo" w Hucisku

19 października tuż przed startem na trasę wycieczki nr 92/2023 Marek Dzidowski przyjmował gratulacje w związku ze zdobyciem brązowej odznaki Szlakiem zamków w Polsce oraz lokalnych odznak krajoznawczych Będzina i Dąbrowy Górniczej. Grupa pilotowana przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka pomknęła do Huciska. Dzień z rana mglisty i pochmurny potem zadebiutował słońcem. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35489389/sobota-na-rowerze

 

Jurajska przejażdżka

W niedzielę 13 października było słonecznie i ciepło. Na trasę jurajskiej wycieczki do Złotego Potoku przygotowanej przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę wybrało się 12 rowerzystów. A co przeżyli i co widzieli, tego nam jeszcze nie opowiedzieli

 

Odwiedzili "jesienny zakręt"

12 X 2019 - rowerowa przejażdżka skrajem Jury. Turyści dowodzeni przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę odwiedzili "jesienny zakręt" w Żarkach L., Przybynów i Jaroszów. Na starcie gratulacje z okazji ponownego zdobycia d. brązowej KOT przyjmował Andrzej Zysiak, brąz. stopnia odznaki "Poznaj pałace i zamki w Polsce" Ryszard Konopka, a odznaki "100-lecia Powstań Śląskich" Marian Kotarski. Przyjmowano też ostatnie wpłaty i zamówienia na nowe (bordowe) klubowe koszulki kolarskie. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35476311/jesienny-rajd

 

Fantastyczna dwunastka

6 października na trasę rowerowej przejażdżki do Zawiercia i Łaz wyruszyło z Myszkowa 12 turystów. Cykliści, mimo wahadłowych utrudnień w rejonie Marciszowa dotarli do celu wykonując pamiątkowe zdjęcia przy fontannach w centrum Zawiercia oraz Łaz. Zwieńczeniem wyprawy było zdjęcie przy zabytkowym parowozie w Łazach. Była to wycieczka nr 89. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35457971/jesienna-jazda

 

Poznajemy Opolszczyznę

 

29 września wybraliśmy się na wycieczkę autokarową do Mosznej i Góry Świętej Anny.

Turyści, oprowadzani przez przewodników, zwiedzili pałac w Mosznej oraz Muzeum Czynu Powstańczego w G. Św. Anny, byli też w przypałacowej palmiarni i parku bogatym w pomniki przyrody, w bazylice Św. Anny i przy pomniku dłuta Ksawerego Dunikowskiego. Wyjazd dofinansował burmistrz Myszkowa p. Włodzimierz Żak. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35442095/autokarem

 

Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna

 

28 września, po prawie całonocnych opadach deszczu można było na chwilę schować parasole. Na trasę rowerowej wycieczki do Przewodziszowic wyruszyli myszkowscy rowerzyści. Tą samą trasą, ale od Żarek, maszerowały piesze drużyny gimnazjalistów uczestniczące w szkolnych spacerach rekreacyjnych. Po odwiedzeniu ruin strażnicy jurajskiej z XIV w. myszkowianie udali się do Leśniowa, gdzie w "Przystani" skonsumowali pyszną kawę. Dla turystów mieliśmy upominki nadesłane z ZG PTTK oraz okolicznościową pieczątkę, a że była to impreza ujęta w kalendarzu rajdów, jego uczestniczy zarobili (podobnie jak uczestnicy akcji "Czysta Jura" sprzed tygodnia) po 30 pkt. w punktacji współzawodnictwa klubowego. Na starcie kilku członków klubu przyjmowało gratulacje z okazji zdobycia odznak "Bitwa Warszawska". Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35439085/turystyczna-sztafeta

 

Ostatnia wycieczka tego lata

22 września pojechaliśmy na przejażdżkę do Poraja. Odwiedziliśmy dworzec, po czym jadąc starą drogą dotarliśmy do Masłońskich. Tutaj peleton się rozdwoił, większa grupa pilotowana przez kierownika wycieczki p.t.kol. Łukasza Kortasa pojechała wzdłuż zalewu, by przez Kuźnicę i Lgotę wrócić do Myszkowa, a mniejsza przez Żarki Letnisko wróciła do Myszkowa, by udać się na dworzec autobusowy, gdzie rozstawili swe pojazdy uczestnicy operacji "żarciobusy". Na starcie do wycieczki Ryszard Konopka przyjmował gratulacje w związku ze zdobyciem złotej odznaki "Szlakami pomników historii w Polsce". Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35425551/koniec-lata

 

Sprzątanie Jury na posesji Tadka Machury

21 września odbyła się klubowa akcja sprzątania świata "Czysta Jura" połączona z dorocznymi prażonkami. W imprezie uczestniczyło 30 osób, z których część sprzątała otoczenie czerwonego szlaku rowerowego wiodącego wzdłuż ul. Pięknej, a część przygotowywała ziemniaczaną wyżerkę. Pogoda dopisała, humory także, zadanie zrealizowano w całości. Stosowano ozdobną pieczątkę rajdową. Przy okazji imprezy Ryszard Konopka przyjmował gratulacje z okazji ponownego zdobycia KOT d. srebrnej. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35422157/czysta-jura

 

XXVII Europejskie Dni Dziedzictwa klubu M-2

15 września zorganizowaliśmy rajd połączony z konkursem zręcznościowym. Cykliści po wysłuchaniu krótkiej gawędy o historii gminy Myszków odwiedzili Żarki, Jaworznik, Kotowice. Każdy otrzymał upominek EDD, długopis z nazwą imprezy, mógł skorzystać z pieczątki rajdowej. Konkurs rzutów beretami wygrali I m. Lukasz Kortas, II m. Bogusław Iwaniuk, III m. Marek Dzidowski; dla najmłodszych mieliśmy w upominku apaszki turystyczne. Słonecznie, ale chłodno. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35407453/rowerowy-rajd-rekreacyjny

 

Rezerwat "Parkowe"

14 września rowerzyści z klubu "M-2" odwiedzili perłę Jury - Złoty Potok. Cykliści wstąpili do parku otaczającego dworek Krasińskich i pałac Raczyńskich, odpoczęli nad stawem "Irydion", w drodze powrotnej wypili kawę w pobliżu zamku w Ostrężniku, na koniec przejechali obok pomników przyrody w Czatachowie. Dzień słoneczny, lecz chłodny. Na starcie gratulacje z okazji zdobycia Odznaki Fotografa Krajoznawcy w stopniu popularnym oraz srebrnej odznaki Szlakami pomników historii w Polsce przyjmował Andrzej Zysiak. Wycieczkę prowadził p.t.kol. Sławomir Struski. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35403975/po-jurze

 

Jedziemy na kawę do Zawiercia

7 września, mimo pewnego ochłodzenia, nasza nietuzinkowa (ale 12-osobowa) ekipa rowerowa wybrała się do Zawiercia. Pojechaliśmy nie tylko na kawę, ale też w celu wzięcia udziału w ogólnopolskim czytaniu wskazanych nowel odbywającym się w tamtejszej Bibliotece Miejsko-Powiatowej. W imieniu klubu czytał prezes (fragment "Katarynki" B. Prusa), książeczki i książki stemplowali wszyscy turyści, a kawę spożywali prawie wszyscy. Była to 79 w tym roku, a 2010 w 40-letniej historii klubu wycieczka. Na starcie Marek Dzidowski i Bogusław Iwaniuk przyjmowali gratulacje w związku ze zdobyciem srebrnych odznak Szlakami pomników historii w Polsce. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35389039/czytamy

 

W Czatachowie

1 września, w ostatnią niedzielę wakacji, wybraliśmy się na 78 wycieczkę. Ekipę prowadziła p.t.kol. Nina Cupiał. Rowerzyści odwiedzili Stary Rynek w Żarkach, strażnicę jurajską w Przewodziszowicach oraz pustelnię w Czatachowie. Dzień upalny, słoneczny, grupa turystów bardzo liczna. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Żarkach w przydrożnej lodziarni. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35373141/to-koniec-wakacji

 

Przejażdżka na zakończenie wakacji

31 sierpnia odbyliśmy przejażdżkę do Przewodziszowic, a stąd leśnymi duktami do Ostrężnika. W Ostrężniku cykliści odwiedzili rezerwat przyrody, a bardziej dociekliwi obejrzeli ruiny średniowiecznego zamku. W drodze powrotnej część turystów pojechała przez Czatachowę i obok ruin strażnicy w Przewodziszowicach. Wycieczkę pilotował p.t.kol. Sławomir Struski. Pogoda upalna. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35370217/koniec-wakacji

 

Okiennik Wielki naszym celem

25 sierpnia pod kierownictwem p.t.kol. Łukasza Kortasa wybraliśmy się do Włodowic (obejrzeliśmy zniszczony pożarem pałac) oraz do Skarżyc. Tu podziwialiśmy na rynku chochoły dożynkowe, po czym, pojechaliśmy do ostańca Okiennik Wielki, by odpocząć na trawie, a przy okazji obejrzeć oryginalną skałę. Niektórzy z naszej ekipy wspięli się do widocznego na zdjęciu otworu i podziwiali panoramę okolicy. Na koniec Anita Garncarz zaprosiła wszystkich na lody z okazji urodzin najmłodszej córeczki. Na trasie nieźle sobie radzili p. Ewa z synem Adamem, którzy po raz pierwszy towarzyszyli nam w tak wyczerpującej eskapadzie. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35353409/jurajska-eskapada

 

 

Byliśmy w Cynkowie

24 sierpnia p.t.kol. Andrzej Zysiak zorganizował wycieczkę rowerową po gminie Koziegłowy, przygotowującej się do jutrzejszych dożynek powiatowych. Na każdym prawie kroku witały nas oryginalne dekoracje dożynkowe. Turyści wstąpili na rynek w Koziegłowach, odwiedzili miejscową świątynię, byli w lodziarni, wybrali się też do odległego Cynkowa by odwiedzić tamtejszy drewniany kościół pw. św. Wawrzyńca, nie omieszkali (podobnie jak w Koziegłowach) wstąpić na plebanię po pieczątkę do KOP i KOT. Dzień był upalny; powrotną jazdę utrudniał przeciwnie wiejący wiatr. Była to wycieczka nr 75/2006. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35351033/do-cynkowa

 

Urodzinowa wycieczka lodowa

18 sierpnia p.t.kol. Paweł Szkop, który kilka dni temu został ojcem Igora, zorganizował wycieczkę rowerową wokół zalewu "Poraj" połączoną z poczęstunkiem lodowym. Turyści ze swej strony zrewanżowali się upominkiem wręczonym szczęśliwym rodzicom. Pogoda dopisała, humory także, wycieczka nr 74/2005 była nad wyraz udana. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35340713/na-lody

 

Przejażdżka rowerowa do Gniazdowa

W sobotę 17 sierpnia ekipa rowerzystów udała się na wycieczkę do Gniazdowa. Turyści obejrzeli rodeo, byli także w miasteczku przygotowanym przez organizatorów imprezy miłośników koni oraz spotkali się z piechurami wędrującymi z kijami. Słoneczna pogoda sprzyjała turystom, z których wielu zapowiedziało swój powrót  na wieczorne występy artystyczne. Foto - http://www.garnek.pl/komar1/35336487/wyjazd-do-gniazdowa

 

Jaskiniowcy rowerowcy

10 sierpnia p.t.kol. Nina Cupiał zorganizowała wycieczkę rowerową na skraj Podlesic połączoną z penetracją Jaskini Berkowej. Na przejażdżkę wybrało się 5 cyklistów, a do zwiedzania jaskini przygotowało się troje. Wrócili pełni wrażeń i doznań. Po wyjściu konieczne były ablucje, gdyż grota do sterylnych nie należy. Warto było, musimy jeszcze tę wyprawę kiedyś powtórzyć - orzekli na koniec.

 

W Mirowie czy Lelowie

4 sierpnia pod wodzą p.t.kol. Andrzeja Zysiaka myszkowscy cykliści odwiedzili Mirów, Bobolice i Lelów. Słoneczna, acz wietrzna pogoda, umilała jazdę (w drodze powrotnej nieco ją utrudniając). Na starcie Marek Dzidowski przyjmował gratulacje z okazji zdobycia dużej złotej odznaki Turysta Przyrodnik. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35303157/do-lelowa-i-mirowa

 

Morska niedziela

W upalną niedzielę 28 lipca odbyła się wycieczka rowerowa do Włodowic i Morska z powrotnym przejazdem przez Podlesice. Rowerzyści obejrzeli zniszczony prywatny pałac we Włodowicach (na zdjęciu obok), obejrzeli zamek "Bąkowiec" w Morsku oraz jurajskie pejzaże w rejonie Podlesic. Na starcie p.t.kol. Sławomir Struski przyjmował gratulacje w związku ze zdobyciem brązowego stopnia odznaki Szlakami zamków w Polsce. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35286931/morska-niedziela

 

 

Sobota palmowa

15 rowerzystów uczestniczyło w rowerowej przejażdżce do Siewierza zorganizowanej 27 lipca. Turyści, z którymi po raz pierwszy na wycieczkę klubową wybrał się Michał Kosiacki, odwiedzili błonia zamkowe, wstąpili na zamek, zwiedzili "palmiarnię", po czym rozsiedli się na siewierskim rynku konsumując lody. Dzień był słoneczny, upalny, wietrzny. Myszkowianie mieli sporo szczęścia, gdyż w godzinę po ich powrocie do domu nad miastem przeszła burza z ulewnym deszczem. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35285145/palmowa-sobota

 

Wycieczka rowerowa do Łutowca i Mirowa

21 lipca p.t.kol. Sławomir Struski przeprowadził wycieczkę ścieżkami rowerowymi do Żarek, a stąd do zamku w Mirowie i strażnicy jurajskiej w Łutowcu. Pogoda znośna, upalna (deszcz wspomagany krótkotrwałą burzą odwiedził Myszków po godz. 15,00). Na trasę wyruszył tuzin amatorów jednośladu. Książeczki ostemplowano w życzliwym turystom barze "Skowronek" w Mirowie, gdyż w Łutowcu brak możliwości pieczątkowych. W Mirowie po raz pierwszy zetknęliśmy się z potrzebą nabycia biletów wstępu na wzgórze zamkowe (5 zł per capita), w Łutowcu królują miłośnicy gier i zabaw "orkon". Prowadzący wycieczkę p.t.kol. Sławomir Struski zdobył brązową odznakę "Szlakami zamków w Polsce". Foto - http://www.garnek.pl/komar1/35270409/do-mirowa

 

40 stopni, a my 40 km do Smolenia

 

W upalną sobotę 20 lipca p.t.kol. Andrzej Zysiak zorganizował wycieczkę rowerową do ruin zamku oraz do rezerwatu przyrody "Smoleń"; by było ciekawiej, rowerzyści odwiedzili bazylikę w Zawierciu, po czym pojechali przez Ogrodzieniec i Żelazko, a wrócili przez Pilicę i Biskupice pokonując łącznie ok. 90 km. Trasa ciekawa, obiekty krajoznawcze i krajobrazy piękne, pogoda tropikalna. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35266861/rowerem-po-jurze

 

Byli w Porębie przy zabytkowym dębie

W niedzielę 14 lipca 10-osobowa ekipa rowerowa jadąc niebieskim szlakiem odwiedziła pomnik powstania styczniowego 1863 r. na mrzygłodzkim rynku, po czym na dłuższy odpoczynek rozsiadła się przy dębie rosnącym od 1275 r. w Porębie. Tam też nastąpił podział: część ekipy pomknęła do Morska odwiedzić zamek, część zaś wróciła przez Niwki do Myszkowa. Dzień niby słoneczny, ciepły, bez opadów. Była to wycieczka nr 57 [1988]; grupę pilotował p.t.kol. Sławomir Struski.  Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35252217/pomnik-przyrody

 

XIV Pielgrzymka Rowerzystów

Najwytrwalsi i należycie przygotowani kondycyjnie rowerzyści z Klubu M-2 wybrali się w sobotę 13 lipca na doroczną, XIV Pielgrzymkę rowerową na Jasną Górę. Pogoda z rana nie sprzyjała, zaraz po starcie (i kilkakrotnie na trasie) rowerowy peleton pokropiła mżawka, ale im bliżej południa, tym było ładniej. Na koniec wyjrzało piękne słońce. W tym roku rowerzyści startowali z pl. Nowotki (obecnie - Daszyńskiego), gdyż teren  przed bazyliką z powodu remontu schodów jest jednym wielkim placem budowy. Była to 55 w tym roku wycieczka rowerowa klubu M-2; ekipę pilotował p.t.kol. Andrzej Zysiak.

 

Porajska bryza

7 lipca wybraliśmy się na przejażdżkę nr 55/1986 do Żarek Letnisko i Poraja. Na trasę wyruszyliśmy w słońcu, Zarki powitały nas chłodem, a Poraj morską bryzą - zimnym wiatrem z delikatną mżawką. Na szczęście droga powrotna, acz okraszona zimnem, była wspomagana wiejącym w plecy wiatrem. W Myszkowie, u celu wycieczki, wstąpiliśmy na chwilę do wesołego miasteczka przybyłego na Dni Myszkowa; z racji wczesnej pory karuzele jeszcze drzemały. Turyści ostemplowali swe książeczki okolicznościową pieczątką Dni Myszkowa i przy temperaturze +16 st. C rozjechali się do domów. Foto - http://www.garnek.pl/komar1/35233765/zimno-w-poraju

 

W upalną niedzielę jedziemy na lody

 

 

30 czerwca na zakończenie I półrocza pojechaliśmy do Przewodziszowic. Turyści obejrzeli strażnicę z XIV w. i wykutą w skale na głębokość ok. 30 m studnię, po czym w drodze powrotnej rozsiedli sie w centrum Żarek i spałaszowali lody. Z racji upalnego dnia odwiedzili też fontannę na Starym Rynku. Wycieczkę zorganizował prezes, ale prym na szlaku wiódł nestor myszkowskich cyklistów 76-l. p. Adam. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35220527/na-lody

 

Wyprawa zbirów na Górę Birów

 

W ostatnią sobotę czerwca odbyła się wycieczka rowerowa na Górę Birów w Podzamczu. Ekipę prowadził p.t.kol. Andrzej Zysiak; mimo upału wybrał się cały zastęp cyklistów. Myszkowianie odwiedzili fontannę w centrum Zawiercia, obejrzeli śmigłowiec przed domem weselnym w Ogrodzieńcu, dotarli do G. Birów, którą okrążyli wokół.  Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35211021/wycieczka-w-upale

 

Dla ochłody jemy lody

Niedziela 23 czerwca, wycieczka nr 50/1981 do Koziegłówek i Koziegłów. U celu przejażdżki dla ochłody na koszt Klubu jemy lody, a chwilę później obalamy melodyjną pogłoskę, że "nie ma kul" (albowiem  w Koziegłowach obok liceum jest instalacja przestrzenna składająca się z ok. 20 brył o tym kształcie). Słonecznie, lekko wietrznie, skwar się z nieba leje. Na starcie Zbyszek Czarnecki przyjmuje gratulacje z okazji zdobycia dużej srebrnej odznaki Turysta Przyrodnik nr 7/339/19, a Janek Imiełowski i Andrzej Zysiak odbierają Certyfikaty nyskiej Drogi św. Jakuba. Brawo! Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35192765/na-lody

 

Na lody do Siewierza

9 czerwca wybraliśmy się na wycieczkę do stolicy dawnego Księstwa Siewierskiego; odwiedziliśmy Franulkę, Piwoń, byliśmy przy siewierskim zamku, zrobiliśmy zdjęcie przy fontannie, na koniec rozsiedliśmy się w lodziarni na rynku. Grupa, mimo że część klubowiczów pojechała do pracy, inni pomaszerowali w Biegu 5 Stawów, była dość liczna. Dzień słoneczny, wręcz upalny. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35154543/do-siewierza

 

Powitalna brama

na naszą część (?) pojawiła się w Górze Wlodowskiej, gdy 8 VI jechaliśmy na Skałki Rzędkowickie. Dzień słoneczny, wręcz upalny, każdy na starcie otrzymał andruty oraz puszkę Pepsi Coli, dla ochłody potrzebne były jeszcze lody, ale tych nie było, gdyż na trasie sklepów nie starczyło. Lody zjemy w niedzielę, w Siewierzu. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35151451/jurajski-spacer-rowerowy

 

Podlesice, Kroczyce, Dzibice

 

 

 

W niedzielę 2 czerwca myszkowska ekspedycja rowerowa odwiedziła Górę Włodowską i Górę Zborów, stację ratownictwa GOPR w Podlesicach, centrum Kroczyc i kąpielisko na skraju Dzibic. Dzień był słoneczny, wręcz upalny. Wycieczkę nr 38 prowadził p.t.kol. Łukasz Kortas. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35132347/dookola-rezerwatu

 

Rajd "Dzieciaki na szlaku"

1 czerwca ekipa rowerzystów dowodzona przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka pomknęła do m. Krępa k. Ogrodzieńca na rajd "Dzieciaki na szlaku". Pogoda słoneczna, na mecie grilowane kiełbaski, konkursy, wspomnienia, odznaki, nic dziwnego, ze trudno było zebrać się do powrotu (a tu niektórzy na drugą zmianę do pracy). Na starcie Bogusław Iwaniuk przyjmował gratulacje z okazji zdobycia KOT za wytrwałość nr 550, a Janek Imiełowski - srebrnej Odznaki Lelowskiej. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/35128467/na-rajdzie

 

Odjazdowy Bibliotekarz w gm. Poraj

25 maja rowerzyści z Myszkowa wybrali się do Poraja na rajd "Odjazdowy bibliotekarz". Z Poraja, razem z uczestnikami imprezy pojechali leśnymi dróżkami do Mariny nad zalewem "Poraj" na grochówkę, ognisko, konkursy. Pogoda sprzyjała; po deszczowym tygodniu nadszedł słoneczny weekend. Drużynę rajdową prowadził p.t.kol. Łukasz Kortas, przy organizacji rajdu działał p.t.kol. Piotr Bednarski. Zdjęcia - http://www.garnek.pl/komar1/35109213/wyjazd-do-poraja

 

Na rajdzie poszukiwaczy rosiczki

W sobotę 18 V oprócz wycieczki do Koziegłówek zorganizowaliśmy wyjazd na rajd poszukiwaczy rosiczki do lasów Zalesic. Ekipa prowadzona przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka spędziła sporo czasu na łonie przyrody; Marek i Jarek uczestniczący w konkursie przyrodniczym uzyskali nagrody, a kol. kol. Jolanta, Jarosław, Krzysztof i Wojciech zdobyli srebrne Odznaki Lelowskie. W drodze powrotnej turyści rozsiedli się na dłużej w Pstrągarni w Złotym Potoku

http://www.garnek.pl/komar1/35100159/rowerem-po-jurze

W sobotę 18 V na wycieczkę do Koziegłówek i Postępu pojechało 3 rowerzystów, a w niedzielę 19 maja do Olsztyna wybrała się dwakroć liczniejsza ekipa. Weekend był wyjątkowo słoneczny. Zbyszek Czarnecki przyjmował gratulacje z okazji zdobycia złotej odznaki Turysta Przyrodnik.

 

Deszczowa eskapada do Kromołowa

12 maja klubowa ekipa wybrała się do Kromołowa. Myszkowian już na skraju Marciszowa powitała delikatna mżawka, która z czasem przerodziła się w deszczyk. Rowerzyści, nie bacząc na kaprysy aury dotarli do fontanny w centrum Zawiercia, a stamtąd pomknęli do źródła Warty w Kromołowie. Ekipę pilotował p.t.kol. Łukasz Kortas. Na starcie Zbyszek, Marek i Andrzej przyjmowali gratulacje w związku ze zdobyciem pucharu dla drużyny z najdalszej miejscowości uczestniczącej w X rajdzie na kole kole Nikiszu przywieziony do klubu przez kierownika sobotniej ekipy Andrzeja Zysiaka (podobny puchar uzyskali też rowerzyści "Ondraszka" z Cieszyna). Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35076493/deszczowy-spacer-rowerowy

 

11 maja klubowicze odbyli wycieczkę rowerową do Przewodziszowic oraz wybrali się na X rajd na kole kole Nikiszu do Katowic. Pogoda sprzyjała, humory także. Rajdowicze wrócili z pucharem dla drużyny z najdalszej miejscowości. Puchar można oglądać w siedzibie Klubu M-2.

 

Piach pustyni

1 maja peleton klubowych turystów pomknął do Żarek. Tu nabrano do bidonów wody z fontanny i skierowano swe kroki, czyli koła, ku Złotemu Potokowi. Rowerzyści odwiedzili Bramę Twardowskiego, po czym pojechali do Siedlca Janowskiego, na Pustynię Siedlecką. Było słonecznie, wietrznie, chłodno. Po wspięciu się na szczyt piaskowego wzniesienia i obejrzeniu okolicy turyści wrócili do swych jednośladów i rozpoczęli powrotne kręcenie do Myszkowa. Foto:   http://www.garnek.pl/komar1/35045371/piach-pustyni

 

Myszkowianie w Stajni

W dżdżystą sobotę 27 kwietnia myszkowscy turyści pojechali do Bobolic. Odwiedzili Jaskinię Stajnia, w której parę lat temu szczecińscy naukowcy znaleźli najstarsze w środkowej Europie kości praczłowieka, wstąpili na wzgórze zamkowe w Bobolicach, spotkali się na wyjeździe z Barbarą i Pawłem spędzającymi święta w Myszkowskiem. Mikra mżawka niezbyt im dokuczyła, chociaż momentami zbyt miła nie była. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35034411/bylo-dzdzysto

 

XLI klubowy Zlot urodzinowy we Włodowicach

XLI klubowy Zlot urodzinowy odbył się 14 kwietnia w pobliżu kąpieliska na skraju Włodowic. Uczestniczyło w nim 39 turystów z Myszkowa, Poręby, Katowic i Knurowa. Ognisko rozpalił Jarosław Huras, kiełbaskami dzielił Andrzej Zysiak, nagrody wręczał Marian Kotarski. Konkurs rzutów beretami wygrał Kazimierz Hąc (Porębska Grupa Rowerowa PTTK Poręba), II m. Grzegorz Machura M-2, III m. Wojciech Wójcik M-2 (Konkurs prowadzili Jolanta Huras i Marek Dzidowski); w konkursie skok z walizką triumfował Michał Machura (PGR PTTK Poręba), II m. Bogusław Iwaniuk TKK im. Huzy Gliwice, III m. Wojciech Wójcik M-2 (konkurs prowadzili Sławomir Struski i Ryszard Konopka). Dla turystów przygotowaliśmy długopisy z rajdowym nadrukiem i okolicznościową pieczątkę. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35004501/zlot-urodzinowy

 

W Złotym Potoku

7 kwietnia p.t.kol. Ryszard Konopka zorganizował wycieczkę rowerową do rezerwatów przyrody "Parkowe" i "Ostrężnik" połączoną z degustacją kawy na jurajskim szlaku. Pogoda sprzyjała. Turyści jadąc skorzystali ze ścieżek rowerowych łączących Myszków z Zarkami oraz Przewodziszowice z Ostrężnikiem. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34988151/rowerem-po-jurze

 

Przejażdżka rowerowa do Mirowa

 

6 kwietnia ekipa myszkowskich rowerzystów udała się (jadąc ścieżką rowerową przez Żarki) do Mirowa. Na starcie gratulacje z okazji zdobycia popularnych i brązowych odznak "Szlakiem pomników historii Polski" przyjmowali Katarzyna i Zbigniew Czarneccy, a stopnia srebrnego Andrzej Zysiak. Grupę prowadził p.t.kol. Ryszard Konopka. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34986529/do-mirowa

 

Przy okazji zmiany czasu pojechali do Czarnego Lasu

 

31 marca siedmiu wspaniałych wybrało się na wycieczkę rowerową do Czarnego Lasu. Turyści po drodze odwiedzili Koziegłowy (na zdjęciu), byli w Koziegłówkach, a w punkcie docelowym (po uzyskaniu ładnej, hotelowej pieczęci do książeczek wycieczek) obejrzeli park wraz z akwenami. Była to wycieczka nr 22/1953) zamykająca pierwszy kwartał 2019 r. Członkowie klubu zdobyli do tej pory 36 odznak, z tego 4 KOT. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34972601/do-czarnego-lasu 

 

Wiosenny wyjazd na rajd do Kromołowa

30 marca myszkowscy cykliści wybrali się na 46 rajd "Przebiśniegom na spotkanie" do Kromołowa. Na mecie skonsumowali kiełbaski z grilla, otrzymali pamiątkowe odznaki rajdowe, skorzystali z pieczątki rajdowej, a przy okazji odwiedzili źródło rzeki Warty. Turystyczny peleton pilotował p.t.kol. Ryszard Konopka. Na starcie Bogusław Iwaniuk przyjmował gratulacje z okazji ponownego zdobycia d. zł. KOT. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34970687/na-rajdzie

 

Przedpołudniowa pozimowa przejażdżka przez Podlesice

odbyła się w niedzielę 24 marca. Myszkowianie odwiedzili jurajskie tereny gm. Kroczyce, wstąpili do ratowników GOPR po pieczątkę, przyjrzeli się skałom oraz ostańcom Góry Zborów.

 

Okiennik Wielki naszym celem

Punktem docelowym pierwszej tegorocznej wycieczki wiosennej był ostaniec Okiennik Wielki na skraju Skarżyc. Turyści obejrzeli też oryginalne ogrodzenie miejscowego sklepu, w które wmurowano kamień młyński. Pogoda wręcz wiosenna, słonecznie, ciepło, radośnie.

 

Wiecznie wietrzna aura

17 marca pojechaliśmy do Pińczyc. Jazda do miejscowości docelowej przez Pustkowie Lgockie była utrudniona silnym, wiejącym prosto w twarz, wiatrem, stąd odpoczynek u celu wędrówki był w miarę długi. Po zwiedzeniu wioski i wykonaniu pamiątkowej fotografii przy głazie z tablicą upamiętniającą 600-letnie dzieje miejscowości wróciliśmy przez Będusz do Myszkowa. Na Będuszu mieliśmy okazję jechać nowo wykonaną ścieżką rowerową. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34944709/wycieczka-rowerowa

 

Z wiatrem i pod wiatr

 

W sobotę 16 marca termometr wskazywał + 8 stopni C., a wiatr mający wysoki numer w skali Beauforta przewracał zaparkowane rowery i statywy fotografików. Mimo wietrznej pogody na trasę wycieczkową wyruszyło kilku myszkowian, którzy odwiedzili Żarki i Przybynów. Jazda do celu była mocno utrudniona, za to droga powrotna sprawiała nieco radości.

 

Dzień Mężczyzn na rowerze

 

10 marca, w Dniu Mężczyzny, wybraliśmy się do Koziegłów. Dziś nadal było zimno i wietrznie, ale tym razem w drodze powrotnej wiatr dął w nasze plecy. W Koziegłowach obejrzeliśmy kulistą instalację przestrzenną, po czym rozsiedliśmy się w cukierni przy filiżance kawy. Wstępnie omówiliśmy zagadnienia organizacyjne 41 Zlotu urodzinowego we Włodowicach, który przypada w tym roku w niedzielę 14 kwietnia. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34930955/wiecznie-wietrzna-aura 

 

Szlakiem Aleksandra Janowskiego

 

Sobota, 9 marzec. Pogoda dżdżysta, wietrzna, +9 st. C. Rowerowa wycieczka do zamku w Podzamczu (gm. Ogrodzieniec) łącznej długości ok. 60 km. W drodze powrotnej (jazda pod wiatr!) rozgrzewka przy kawie. Na starcie Zbyszek Czarnecki przyjmował gratulacje z okazji zdobycia złotej odznaki Znam Zawiercie i okolice. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34928101/do-podzamcza

 

Czarni i barwni w peletonie

3 marca, mimo zapowiedzi deszczu i pochmurnej niedzieli, na wycieczkę do Przewodziszowic nie zabrakło chętnych. Turyści obejrzeli pozostałości strażnicy z XIV w., po czym udali się do Leśniowa, by na kilkadziesiąt minut rozsiąść się wygodnie i oddać delektowaniu kawą. Była to 14 w tym sezonie wycieczka rowerowa. Uczestnicy odebrali legitymacje członkowskie z wklejkami zapłaconych składek członkowskich PTTK. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34905507/rowerem-po-jurze

 

Na kawę do Mirowa

pojechali w marcową sobotę (2 III) myszkowscy rowerzyści dowodzeni przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka. Dzień był pochmurny, z samego rana mroźny (w nocy termometr wskazywał -5 st. C). Turyści odwiedzili rekonstruowane ruiny średniowiecznego zamku, byli w miasteczku rekreacyjnym w Kotowicach, nie omieszkali też wstąpić na kawę do baru "Skowronka". Była to 13-ta w tym roku wycieczka rowerowa. Na starcie Zbyszek Czarnecki przyjmował gratulacje z okazji zdobycia złotej odznaki Szlakami zabytków światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34902929/na-jurze

 

Kierunek - Złoty Potok

17 lutego myszkowscy rowerzyści dowodzeni przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę pomknęli do Złotego Potoku. Dzień był słoneczny, na termometrze +14 st. C, humory odpowiednie, wiaterek w normie. Na starcie Jolanta Huras przyjmowała gratulacje z okazji zdobycia srebrnej Dąbrowskiej Odznaki Krajoznawczej. Była to 10 w tym roku wycieczka rowerowa. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34878749/rowerem-po-jurze

 

Posiedzenie KTKol. ZG PTTK w Warszawie

9 lutego br. w Warszawie pod przewodnictwem Marka Koby obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Uchwalono plan pracy Komisji na bieżącą kadencję oraz przeprowadzono analizę wniosków Krajowej Konferencji Kolarskiej pod kątem ich realizacji. Wysłuchano informacji o zaawansowaniu przygotowań do 59 Zlotu przodownickiego turystyki kolarskiej PTTK w Nysie, poznano założenia XIV Pielgrzymki rowerzystów PTTK na Jasną Górę i warunki uczestnictwa w XV zlocie UECT w Portugalii; zaakceptowano propozycję Oddziału PTTK „Mazowsze” w sprawie zorganizowania 68 CZTK w Modlinie. Zapoznano się ze statystyką KOT za 2018 r.; przyjęto do wiadomości, że od 21 stycznia br. w zakładce "odznaki" na stronie internetowej Komisji ( www.ktkol.pl ) dostępny jest do wglądu wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak turystyki kolarskiej PTTK za lata 2004-2018 oraz zdecydowano o złożeniu do archiwum ZG PTTK Księgi weryfikacyjnej KOT z lat 1962-1995. Omówiono kwestie związane ze szkoleniem p.t.kol. i znakarzy, dokonano zmian w punktacji konkursu na najaktywniejszą komisję i klub turystyki kolarskiej (wejdą w życie z dniem 1 I 2020 r.). Powołano okręgowego referenta weryfikacyjnego KOP w Katowicach oraz podjęto decyzję o przyznaniu kolejnym przodownikom uprawnień niepodlegających okresowym weryfikacjom.  W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, a w ich gronie prezes Klubu M-2 Marian Kotarski będący wiceprzewodniczącym KTKol. ZG PTTK.

 

Z dużym KOT-em do Koziegłów

3 lutego na wycieczkę do Koziegłów wybrała się 5-osobowa ekipa rowerowa dowodzona przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka. W powietrzu czuło się odwilż. Na starcie gratulacje z okazji zdobycia dużej złotej KOT przyjmował Leszek Burdon z Knurowa. Cykliści odwiedzili koziegłowski rynek, odpoczęli przy fontannie, po czym - uciekając przed wiszącą w powietrzu mżawką, wrócili do Myszkowa. Była to 7 w tym roku wycieczka rowerowa. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34844365/z-duzym-kot-em-do-kozieglow

 

Wycieczka rowerowa do centrum Kromołowa

 

 

2 lutego odbyła się rowerowa przejażdżka do źródła Warty. Luty pachniał odwilżą, termometr wskazywał + 7 st. C, momentami nawet + 10 stopni, było ciepło, na drogach mokro, ale i  zdradliwie ślisko. Gdzieniegdzie woda przykrywała śliską taflę lodu, przez co jazda była niezbyt bezpieczna. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34840809/do-kromolowa

 

Siewierskie wspomnienia

 

27 stycznia członkowie Klubu pojechali na wycieczkę do Siewierza. Odwiedzili zamek (zamknięty), byli na rynku przy fontannie oraz posiedzieli chwilę na ławeczce wraz ze Stanisławem Hadyną i Zdzisławem Pyzikiem, po czym rozsiedli się w Jędrusiowej Izbie na kawie. Dzień momentami słoneczny, na termometrze nieraz nawet +7 st. C. Przy okazji przejażdżki można było składać gratulacje Ryszardowi Konopce z okazji zdobycia srebrnej odznaki Szlakami pomników historii Polski. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34832379/po-sniegu

 

Rowerowe muzeum w Żarkach

26 stycznia ekipa myszkowskich rowerzystów dowodzona przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka odwiedziła Żarki spędzając sporo czasu w Starym Młynie, gdzie w sali wystaw zmiennych eksponowane są zabytkowe rowery z kolekcji Wojciecha Mszycy. Dzień pochmurny, wręcz zimny, na termometrze zaledwie -3 stopnie C, momentami nawet mniej.

 

 

Rowerem po śniegu

20 stycznia p.t.kol. Andrzej Zysiak zorganizował wycieczkę rowerową do Poręby. W chwili startu termometry pokazywały -7 st. C. Potem było nieco lepiej, wyjrzało nawet słońce. Turyści obejrzeli z zewnątrz wieżę wsadową wielkiego pieca, wstąpili na teren parku, skonsumowali turystyczne śniadanie, po czym przez Mrzygłód wrócili do Myszkowa. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34812265/zimowa-przejazdzka

 

Zimowa wycieczka rowerowa

 

19 stycznia pod przewodnictwem p.t.kol. Andrzeja Zysiaka odbyła się rowerowa przejażdżka do Masłońskich nad zalew "Poraj". Na miejscu cykliści stwierdzili z autopsji, że zalew jest zamarznięty; co prawda nie sprawdzali grubości pokrywy lodowej, ale widzieli dzikie kaczki spacerujące po lodzie. Na starcie gratulacje w związku ze zdobyciem odznak przyjmowali Andrzej (br. Szlakiem pomników historii w Polsce) i Bogusław Iwaniuk (d. br. KOT). Turyści wyruszyli na trasę w chwili, gdy termometr wskazywał -5 st. C; wrócili w temperaturze zerowej. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34812055/po-sniegu

 

XI noworoczny wypad na żurek do Żarek

Już po raz jedenasty za sprawą p.t.kol. Romana Garncarza odbył się noworoczny wypad na żurek do Żarek. 1 stycznia 2019 r. na G. Laskowiec przybyli rowerzyści i piechurzy z kijkami; co wygodniejsi turyści przyjechali samochodami. W zlocie uczestniczyło 32 amatorów pysznego żurku i grillowanych kiełbasek, których dodatkowo, po raz pierwszy tej zimy, komandor imprezy poczęstował także wspaniałym bigosem. Kucharz Przystani Turystycznej "Leśniów" stanął na wysokości zadania, poczęstunkowe potrawy były wyśmienite; dziękujemy! Pogoda? Aura w kratkę, na termometrze +4 st. C, wiatr, z każdą chwilą coraz silniejszy, dodatkowo wspomagany mżawką, na zakończenie deszczem. Nie musieliśmy gasić ogniska, natura sama rozwiązała tę kwestię. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34768547/rajd-noworoczny

 

Po Jurze po śniegu

 

16 grudnia, po całonocnych opadach drobnego śniegu Myszków i okolice utonęły w białym puchu. Na wycieczkę na skraj Jury do Włodowskiej Góry wybrało się 2 rowerzystów. Krótka trasę pokonali w mig, wypijając u celu gorącej kawy łyk. Była to wycieczka nr 107/1931, z tego 101 rowerowa. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34735097/rowerem-po-sniegu

 

Przejażdżka zimowa do Leśniowa

 

15 grudnia przy temperaturze -2 st. C członkowie Klubu M-2 pilotowani przez p.t.kol. Andrzeja Zysiaka wybrali się na setną w tym roku wycieczkę rowerową. Pojechali do Leśniowa, na półmetku wypili kawę i złożyli sobie życzenia opłatkowe, po czym ścieżką rowerową wiodącą wzdłuż drogi wojewódzkiej wrócili do Myszkowa.

 

Izba Regionalna w Poraju

8 grudnia wybraliśmy się do Poraja, by zwiedzić Salę Tradycji górniczych oraz nowo otwartą Izbę Regionalną, w której są zgromadzone eksponaty minionych stu lat, od różnego rodzaju przedmiotów codziennego użytku po narzędzia medyczne i rękodzieło. Odwiedziliśmy także dworzec kolejowy i skorzystaliśmy z usług samoobsługowej stacji napraw rowerów. Była to 99 w tym roku wycieczka rowerowa. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34715999/rowerem-do-poraja

 

100 wycieczek na 100-lecie

2 grudnia odbyła  się druga w tym miesiącu wycieczka rowerowa, tym razem turystyczny peleton pomknął środkiem Włodowskiej Góry do serca Jury - do Morska. W drodze powrotnej myszkowianie odwiedzili kąpiące się morsy. Mimo, że termometr wskazywał momentami nawet parę stopni na plusie, na stawie była tafla lodu. Dzisiejsza wycieczka, nr 104/1928,  to zarazem 98 tegoroczna przejażdżka rowerowa. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34704447/do-morska

 

Z Myszkowa do Kromołowa - wycieczka rowerowa

 

1 grudnia, mimo minusowej temperatury na trasę rowerowej przejażdżki wybrało się 5 cyklistów. Myszkowianie, wyposażeni w andruty na drugie śniadanie, pojechali na Marciszów, a stamtąd do Zawiercia i do źródła Warty w Kromolowie. Mroźna aura, na szczęście bezwietrzna, a zarazem słoneczna, zmusiła turystów do założenia zimowego przyodziewku. Ręce marzły, stopy także, ale ciepła atmosfera pozwalała zdążać do celu. Była to 103 (1927) wycieczka klubowa. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34702435/zimno-a-my-na-rowerze

W zakładce "konkurs" opublikowaliśmy znowelizowany regulamin konkursu o miano najaktywniejszego turysty Klubu w 2019 r. i "Turysta 2019 r. w kategorii oldbojów".

 

Ostańce Rzędkowic

 

24 listopada wybraliśmy się do Rzędkowic, aby obejrzeć w jesiennej szacie tamtejsze ostańce i skałki. Przy okazji wymieniliśmy powietrze w tylnym kole jednego z kolegów, który najechawszy gdzieś na szkiełko "złapał gumę". Dzień był bezdeszczowy, ale wilgoć w powietrzu powodowała znaczny chłód. Na starcie Ryszard Konopka przyjmował gratulacje w związku z ponownym (po raz VI) zdobyciem dużej złotej KOT. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34686389/rowerem-po-jurze

 

Do "orlego gniazda"

pojechali w niedzielę 18 XI 18 myszkowscy rowerzyści. Na starcie termometr wskazywał -5  st. C, potem było cieplej, nawet +3 st. C, ale cykliści założyli stroje zimowe i rękawiczki pełnopalczaste. Odwiedzono Górę Włodowską, potem Hucisko. Była to wycieczka nr 101 (1925). Nasze hasło: 100 wycieczek na 100-lecie. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34673225/rowerowa-wycieczka

 

Galeria malarstwa

17 listopada wybraliśmy się do Koziegłów, odwiedziliśmy nie tylko ładnie wystrojony rynek, ale byliśmy też w Prywatnej Galerii Tadeusza Puszczewicza. 86-letni artysta opowiedział nam o swej pracy, pokazał najciekawsze obrazy i rysunki. Koziegłowianin maluje kościoły, kapliczki, zamki, ciekawe obiekty architektoniczne, ludzi; w przeszłości malował także wnętrza świątyń, m.in. kościół pw. Stanisława w Myszkowie. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34671539/coraz-zimniej

 

Zebranie sprawozdawcze w "M-2" - 2018

15 listopada z udziałem burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka, v-prezes Myszkowskiej Sp-ni Mieszkaniowej Ewy Danek i przewodniczącej Komisji Sp.-Wych. Rady Nadzorczej MSM Elzy Maroń odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze obchodzącego w br. 40-lecie Klubu PTTK "M-2". Turyści omówili tegoroczna działalność turystyczno-rekreacyjną, najaktywniejszym turystom wręczyli puchary i upominki, a stałym przyjaciołom dziękczynne dyplomy. Puchary otrzymali: I m. Ryszard Konopka, II m. Andrzej Zysiak, III m. Jan Imielowski, Dyplomy dziękczynne burmistrz Myszkowa Włodzimierz Zak oraz Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Uczestnicy zebrania umówili się na kolejną, setną tegoroczną wycieczkę już na najbliższą sobotę 17 XI do Koziegłów do galerii malarstwa T. Puszczewicza.

 

Odwiedzamy Osiny z okazji 40-lecia Klubu M-2

 

40-km. wycieczkę rowerową odbyliśmy 12 listopada dla uczczenia 40-lecia działalności Klubu PTTK "M-2". W punkcie docelowym odwiedziliśmy miejscową świątynię uzyskując na plebanii stempel do KOP i KOT. W Poraju zatrzymaliśmy się przy pomniku J. Piłsudskiego. Pogoda sprzyjająca, słoneczna, bezwietrzna. Była to 98 w tym roku wycieczka klubowa. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34659097/przez-poraj-do-osin

 

100 km na 100-lecie Niepodległości

11 listopada odbył się rowerowy rajd na 100-lecie Niepodległości z Myszkowa do Żytna i z powrotem. Kierownik przejażdżki p.t.kol. Ryszard Konopka opracował trasę, przygotował okolicznościową pieczątkę rajdową i poprowadził grupę. Turyści zadbali o odpowiednie stroje i oflagowali jednoślady. Długodystansowcom sprzyjała słoneczna pogoda, a jazdę powrotną utrudniał wiejący prosto w oczy coraz silniejszy wiatr. Zadanie zrealizowano; adnotacja o wycieczce nr 97/1921 trafiła do kroniki. Fotografie: http://www.garnek.pl/komar1/34656599/rowerowa-setka

 

Wycieczka do Wydry Zielonej z okazji 40-lecia Klubu M-2

odbyła się w sobotę 10 listopada. Rowerzyści odwiedzili kilka miejsc pamięci, wznieśli toast kawowy z okazji 40-lecia, wykonali fotkę przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, pogratulowali Jankowi zdobycia brązowej odznaki "966 - 1050 rocznica państwa polskiego". Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34653197/wycieczka-40-lecia-klubu

 

W Porębie

byli 4 listopada rowerzyści z klubu M-2, przygotowujący się do jesiennego sezonu. Turyści pogratulowali Edmundowi Skwarze - porębianinowi, zdobycia odznaki Na szlakach Niepodległości, po czym przez Niwki i Leśniaki wrócili do Myszkowa. 

 

Listopadowa przejażdżka rowerowa ze zniczami

 

1 listopada wybraliśmy się na przejażdżkę rowerową szlakiem miejsc pamięci. Odwiedziliśmy cmentarz żołnierski z I wojny światowej w Kotowicach, byliśmy przy kwaterze wojennej na cmentarzu we Włodowicach oraz przy mogile powstańców styczniowych 1863 r. w Mrzygłodzie. We wszystkich tych miejscach zapaliliśmy znicze czcząc pamięć ofiar wojennych zmagań. Była to 94 wycieczka klubowa w 2018 r. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34632803/ze-zniczem

 

Wycieczka rowerowa z Myszkowa do Mirowa

27 października pojechaliśmy na wycieczkę do Mirowa; na trasę wyruszyliśmy w pochmurny dzień, do Mirowa dotarliśmy w jesiennym słońcu, a do domu dojechaliśmy kropieni delikatna mżawką. Jesienna pogoda w kratkę. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34616361/jesienny-spacer-rowerowy

 

Dziś jedziemy tam, gdzie urna, naszym celem Lgota Górna. No, a potem, bez wymówki, odwiedzimy Koziegłówki!

 

21 październik, na wyborczą wycieczkę weteranów welocypedu wyruszyło trzech turystów, którzy nie bacząc na grymasy pogody przejechali zaplanowaną trasę. Deszcz ich nie pokropił. Wycieczka nr 92/1916 została wpisana do kroniki. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34601469/wyborcza-wycieczka-weteranow

 

Zlot przy Trójkącie Trzech Cesarzy

odbył się 20 października w obiektach MOSiR Niwka na skraju Sosnowca. Uczestniczyła w nim także reprezentacja naszego klubu. W zawodach wędkarskich na trawie Marian Kotarski zajął III miejsce zdobywając puchar. Imprezę zorganizowała Fundacja im. Jana Kiepury wespół z MOSiRem Niwki i in.

 

Jesienny spacer rowerzystów

20 października p.t.kol. Ryszard Konopka zorganizował wycieczkę do Złotego Potoku. Niepewna pogoda, wiszący w powietrzu deszcz, chłód były z pewnością przyczyną ograniczającą liczebność turystycznego peletonu. Cykliści ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej dotarli do Zarek, stamtąd czarnym szlakiem rowerowym przez Leśniów i skraj Przewodziszowic dojechali do perły Jury, czyli do Złotego Potoku. Odwiedzili Muzeum w dworku Krasińskich, pospacerowali po rezerwacie przyrody PARKOWE, po czym (przed deszczem) wrócili do Myszkowa.

 

4 M - 3 P

W niedzielę 14 X odbyliśmy wycieczkę 4M z Myszkowa do 3P do Poraja. Po zwiedzeniu myszkowskiego mobilnego muzeum multimedialnego z wystawą 100-lecia Niepodległości odwiedziliśmy pomnik Piłsudskiego w Poraju. Po drodze podziwialiśmy jesienną szatę flory. Uczestnicy w efekcie dotychczasowych tegorocznych wyjazdów zdobyli odznakę Na szlakach Niepodległości. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34580897/wycieczka-rowerowa

 

Kolejna atrakcja Siewierza

13 października wybraliśmy się do Siewierza, aby obejrzeć najnowszą atrakcję tego miasta: ławeczkę ze spiżowymi postaciami. Na ławeczce, ustawionej przed kilku dniami na siewierskim rynku, siedzą: Stanisław Hadyna - kompozytor, dawny dyrektor Zespołu "Śląsk" oraz Zdzisław Pyzik - autor tekstów piosenek śpiewanych przez ten Zespół. Po obejrzeniu wytworu małej architektury udaliśmy się na kawę do pobliskiego lokalu gastronomicznego, a później, korzystając z ładnej, słonecznej, ciepłej aury, żółwim tempem pedałowaliśmy do Myszkowa. Była to 88 w tym roku wycieczka. Więcej zdjęć:  http://www.garnek.pl/komar1/34578851/spacer-rowerowy

 

Wczoraj Czatachowa, dziś Góra Berkowa

7 października myszkowscy rowerzyści wybrali się do Podlesic. Odwiedzili Górę Berkową, następnie Kroczyce, na koniec pojechali nad wodę do Dzibic. Co prawda nie kąpali się, ale mieli okazję podziwiania jesiennej szaty roślinnej rezerwatu przyrody "Góra Zborów" i okolicznych stawów oraz lasów. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34558403/na-grzyby

 

W Czatachowie i Leśniowie

 

6 października wybraliśmy się do Czatachowy. Odwiedziliśmy tamtejszą świątynię, uzyskaliśmy pieczątkę PUSTELNI do książeczki KOP, po czym leśnymi dróżkami pomknęliśmy do Leśniowa na kawę. Dzień był słoneczny i ciepły +22 st. C., więc rozsiedliśmy się na tarasie. W dalszej kolejności czekała nas wizyta w żareckim Muzeum Dawnych Rzemiosł; tutaj wysłuchaliśmy prelekcji i zwiedziliśmy ekspozycję prezentującą I wojnę światową na Jurze w rejonie myszkowskim. Drogę powrotną do Myszkowa pokonaliśmy jadąc pod wiatr, ale za to nową ścieżką dla rowerzystów wybudowaną wzdłuż drogi wojewódzkiej Siewierz - Święta Anna na odcinku z Żarek do Myszkowa. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34554755/jurajska-wycieczka-rowerowa

 

Pożegnanie września w Kamienicy Polskiej

30 września wybraliśmy się do Kamienicy Polskiej; po drodze odwiedziliśmy Żarki Letnisko i Poraj, w drodze powrotnej wstąpiliśmy do Jastrzębia i Kuźnicy. W Kamienicy P. byliśmy przy pomniku czczącym pamięć ofiar II w. św., widzieliśmy odpust przy miejscowej świątyni, a przy okazji wstąpiliśmy na plebanię uzyskując pieczątkę do KOT i KOP. Dzień był słoneczny, wiał delikatny wiatr; przejechaliśmy ok. 55 km. Była to 85 w tym roku, a 1909 w 40-letniej historii klubu wycieczka. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34538481/dzien-chlopaka-na-rowerze

 

V Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna

 

29 września 2018 r. uczestniczyliśmy w dwu wycieczkach rowerowych. Jedna grupa pojechała na 49. rajd "Jesień jurajska" do Zawiercia, druga na rocznicowe spotkanie związane z rekonstrukcją bitwy powstania styczniowego pod Mełchowem. Uczestnikom wyjazdów wręczyliśmy breloczki i certyfikaty oraz losowo wybrane upominki V MST otrzymane z biura Zarządu Głównego PTTK. Mimo, iż czarne chmury wisiały nad naszymi peletonami, wróciliśmy suchym kołem; słońce świeciło, chociaż chłodno było. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34533359/jurajska-jesien

 

Powitanie jesieni

 

W pierwszym dniu jesieni, 23 IX 2018 r., wybraliśmy się na wycieczkę autokarową po Jurze. W towarzystwie przewodników zwiedziliśmy "orle gniazda" w Pieskowej Skale i Rabsztynie, byliśmy także w chacie Kocjana w Rabsztynie, pospacerowaliśmy po rynku w Olkuszu przy okazji skonsumowanego w "Batorówce" obiadu. Mimo nienajlepszych prognoz meteorologicznych, mieliśmy dobrą pogodę. Część kosztów naszego wyjazdu pokrył Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, zdjęcie wykonał Mariusz Burczyk foto-Kameleon studio - dziękujemy!

 

Testujemy obwodnicę Myszkowa DW-791

22 września, na pożegnanie lata, zorganizowaliśmy testowy przejazd obwodnicą Myszkowa na całej długości, tj. od ronda na Postępie do ronda na peryferiach Mrzygłodu. Droga gładka jak stół, jedzie się wspaniale. Wszyscy byli zadowoleni, zarówno najmłodsza rowerzystka Joasia, jak i nestor na dzisiejszej trasie Adam. Obwodnica ma 8,4 km, ale my nie poprzestaliśmy na tym, gdyż wybraliśmy się jeszcze do Zawiercia na kawę. Uczestnicy przejażdżki mieli okazję ostemplowania książeczek specjalną pieczątką, otrzymali nadto w upominku długopis z okolicznościowym nadrukiem. Kilka zdjęć z trasy pokażemy wieczorem, po ich wgraniu do "garnka": http://www.garnek.pl/komar1/34511237/pozegnanie-lata

 

Piknik w Porębie

16 września wybraliśmy się do Poręby, a stąd w towarzystwie rowerzystów z PGR PTTK pojechaliśmy do Ciągowic. Na miejscu odwiedziliśmy kościół, a w trakcie jazdy zatrzymaliśmy się przy leśnym więzieniu chcąc uzyskać pieczątkę, lecz bezskutecznie. Wracając zatrzymaliśmy się w centrum Poręby, gdzie strażacy przygotowywali piknik dla dzieci. Tu, w towarzystwie burmistrza Poręby skonsumowaliśmy grilowane kiełbaski, po czym wyruszyliśmy w drogę powrotną. Część z nas wracała obwodnicą Zawiercia, część - polnymi drogami niebieskim szlakiem rowerowym. Pogoda sprzyjała. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34495955/wyjazd-do-poreby

 

15 wrzesień 2018 - XXIV Prażonki klubowe

15 września, przy okazji XXV sprzątania świata i XXXVII akcji "Czysta Jura" zorganizowaliśmy prażonki klubowe na Ciszówce. W czasie, gdy rowerzyści sprzątali otoczenie czerwonego szlaku rowerowego wzdłuż ul. Pięknej, piechurzy szykowali pieczonki. O godz. 11,00 garnki wystawiono z ogniska podając ich zawartość na pożarcie zgłodniałym turystom. Były wyśmienite. Pogoda cały czas płatała figle, na trasę wyruszono w dżdżysty poranek, a konsumpcję prażonek zrealizowano przy promieniach słońca. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34492677/pieczonki

 

Kombatancki rajd pod Ewiną

9 września 2018 r. uczestniczyliśmy w rajdzie zorganizowanym przez środowisko kombatanckie w Radomsku w lasach Ewiny w 74 rocznicę bitwy partyzanckiej w czasie II wojny światowej. Członkowie klubu "M-2" z Myszkowa i Radomska spotkali się przy pomniku upamiętniającym bitwę, obejrzeli sprzęt wojskowy z tamtego okresu, na koniec spożyli pyszną grochówkę. Była to 75 w tym roku, ale 1900 w 40-letniej historii klubu "M-2" wycieczka.

 

Czytamy "Przedwiośnie" w Zawierciu

 

8 września pojechaliśmy do Zawiercia, by wziąć udział w narodowym czytaniu "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W trakcie jazdy rozsypał się wielotryb przy rowerze Adama, na szczęście był Ryszard, który szybko i sprawnie pomógł w usunięciu awarii. W Zawierciu naszą ekipę zaproszono do publicznego czytania odbywającego się przed Biblioteką Powiatowo-Miejską - funkcję lektora spełnił prezes klubu, zarazem kierownik dzisiejszej wycieczki. Nieprzewidziane wydarzenia w istotny sposób wpłynęły na zmianę programu wycieczki, przez co, widząc wiszący w powietrzu deszcz okroiliśmy nieco nasze plany. Wróciliśmy "na sucho" (deszcz spadł po obiedzie). Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34468611/czytajacy-rowerzysci

 

Powakacyjna wycieczka rowerem po Jurze

 

2 września udaliśmy się do Niegowy obejrzeć dekoracje dożynkowe, a stamtąd - po wykonaniu kilku zdjęć - pojechaliśmy ścieżką rowerową zielonym szlakiem do Bobolic, na zamek, a następnie na zamek w Mirowie. Z Mirowa, przez Kotowice i Górę Włodowską wróciliśmy umęczeni do Myszkowa (przez większą część trasy wiatr wiał nam prosto w twarz). Za tydzień odpoczniemy czytając "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego w bibliotece powiatowej-miejskiej w Zawierciu. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34450845/jurajski-spacer-rowerowy

 

Relaks pod palmami

 

1 września, na pożegnanie wakacji, pojechaliśmy zrelaksować się pod palmami. Na trasę wyruszyło 10 rowerzystów, którzy odwiedzili zamek w Siewierzu, byli przy siewierskiej fontannie, na koniec rozgościli się w "Jędrusiowej Izbie". Głównym celem wycieczki była wizyta w gospodarstwie "Tropi Art" na peryferiach Siewierza, gdzie obejrzeliśmy tropikalne rośliny przygotowywane do sadzenia w naszym klimacie. W trakcie wycieczki Ryszard Konopka przyjmował gratulacje z okazji ponownego zdobycia d. srebrnej KOT. Zdjęcia dodatkowe: http://www.garnek.pl/komar1/34447759/pod-palmami

 

Byliśmy w Gniazdowie

 

W sobotę 18 sierpnia 14-osobowa ekipa klubowa wybrała się do Koziegłów, a stąd - po krótkim odpoczynku przy fontannie - do Gniazdowa, by obejrzeć Festiwal miłośników koni i muzyki "z kopyta". Miasteczko festiwalowe budzi zachwyt, niestety, prawie wszystkie imprezy odbywają się po południu i wieczorem, więc dla nas nie były dostępne. Dla wyrównania strat zjedliśmy lody i sfotografowaliśmy się z policyjnym wierzchowcem z czeską amazonką na grzbiecie. Na starcie do wycieczki Wojciech Wójcik przyjmował gratulacje z okazji zdobycia odznaki "Szlakiem pomników historii Polski". Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34405057/rowerowa-wycieczka

 

Próbują zasłonić pomnik

 

15 sierpnia myszkowscy rowerzyści wybrali się do Wydry Zielonej i Fugasówki, potem rozsiedli się w "Browarze na Jurze" przy lawie na kawie, na koniec zrobili zakupy na mrzygłodzkim odpuście kończąc w ten sposób 70 w tym roku wycieczkę. Na starcie Dariusz Rzesiński przyjmował gratulacje w związku ze zdobyciem odznaki Turysta Senior. Pogoda znośna, acz nie upalna. ale i bezdeszczowa (mimo granatowych chmur wiszących tu i ówdzie na nieboskłonie). Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34395741/rowerowa-przejazdzka

 

Przewodziszowice

były celem niedzielnej wycieczki w dn. 12 sierpnia. Odwiedziliśmy też Leśniów rozsiadając się w lodziarni. Grupę pilotował p.t.kol. Grzesiek Witek z pomocą syna Davida. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34387205/na-lody  Na starcie gratulacje z okazji zdobycia popularnych stopni odznaki Szlakiem pomników historii Polski przyjmowali m.in. Andrzej Zysiak, Marek Dzidowski i Ryszard Konopka.

 

Na Jasną Górę

pojechali 14 lipca myszkowscy rowerzyści, by wziąć udział w dorocznej pielgrzymce turystów PTTK organizowanej przez ks. dr. Jerzego Grochowskiego. Pogoda w kratkę. Pokonano prawie sto kilometrów, spotkano wielu znajomych, także tych, którzy jeszcze dzień wcześniej byli z nami na zlocie UECT-PTTK w Kurozwękach.

 

Międzynarodowy zlot w Kurozwękach

W dniach 7 - 13 lipca myszkowscy rowerzyści uczestniczyli w XIV Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej w Kurozwękach k. Staszowa. Na zlot zjechało ponad 800 rowerzystów z kilkunastu państw. Wykorzystując sprzyjającą pogodę rowerzyści zwiedzili bliskie i dalekie okolice Staszowa, m.in. Ujazd z zamkiem Krzyżtopór, Święty Krzyż z bazyliką, zamki w Baranowie, Staszowie i Sandomierzu. Część kosztów wyjazdu dofinansował burmistrz Myszkowa Włodzimierz Zak. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34304359/zlot-europejski

 

Pałac w Pińczycach

17 czerwca rowerowa ekipa myszkowian odwiedziła Pińczyce by zobaczyć tamtejszy pałac (mieści się w nim obecnie plebania). W drodze powrotnej wstąpiono na Będusz, bu zobaczyć tamt5ejszy mural przedstawiający potyczkę szlachty siewierskiej ze Szwedami w 1656 r. w czasie "potopu". Zdobywający odznakę "Poznaj pałace i zamki w Polsce" odwiedzili w drodze powrotnej Pałac Fabrykanta w Myszkowie (czyli willę braci Schmelzer, dawnych właścicieli nieistniejącej już dziś fabryki bawełny na Mijaczowie). Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34227143/niedzielny-spacer

 

58 zlot przodownicki w Boszkowie

 

Na przełomie maja i czerwca 2018 r. w Boszkowie k. Leszna odbył się doroczny, 58 zlot przodowników turystyki kolarskiej PTTK. Uczestniczyło w nim 521 turystów, w tym 7-osobowa ekipa Klubu "M-2". Myszkowianie zdobyli  16 odznak krajoznawczych i turystycznych (w tym 3 KOT, z tego KOT za wytrwałość Łukasz Kortas, mały złoty KOT Wojciech Wójcik) i zwiedzili spory region Wielkopolski. Część kosztów zlotowych pokrył burmistrz Myszkowa p. Włodzimierz Żak. Pogoda - wręcz upalna, tylko w jedno popołudnie spadł przelotny deszcz. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34187273/na-zlocie-w-boszkowie

 

Bliżyce coraz bliżej

Było słonecznie, lecz chłodno; zimny wiaterek studził gorące serca rowerzystów odbywających pod wodzą p.t.kol. Ryszarda Konopki przejażdżkę pagórkowatymi drogami jurajskimi wiodącymi przez Górę Włodowską, Bliżyce, Hucisko, Tomiszowice, Niegowę. Cykliści pokonali 47 km, obejrzeli wiosenne kwiecie pól i łąk. Była to 32 wycieczka rowerowa zrealizowana w roku 40-lecia Klubu PTTK "M-2"; uczestniczyło w niej 11 cyklistów. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34141289/w-gminie-wlodowice

 

Profesjonalne koszulki

kolarskie, z 3 kieszonkami z tyłu, w dwu wersjach: z długim rękawem i z krótkim rękawem zamierzamy wykonać w obecnym sezonie. Kolor: miód. Zapisy chętnych przyjmujemy do połowy maja; można wybierać długi bądź krótki rękaw. Wpłaty od członków Klubu: za koszulkę z krótkim rękawem 40 zł, za koszulkę z długim rękawem 50 zl.

Wpłaty na koszulki przyjmujemy do czwartku 17 maja (na konto bądź do ręki skarbniczki)

 

IX raz "Na kole kole Nikiszu"

 

12 maja myszkowscy rowerzyści wybrali się do Katowic, by wziąć udział w IX rajdzie "rowerem po Nikiszowcu". Wśród klubowiczów zwiedzających Katowice byli małżonkowie mieszkający w m. Kotowice. Impreza zgromadziła liczne zastępy cyklistów, którzy w toku przejażdżki zwiedzili kilka obiektów punktowanych do odznaki "Znam Katowice". Pogoda dopisała. Turyści przywieźli do klubowego kącika pamiątek medal, jaki wręczano uczestnikom rajdu.

W tym samym dniu 4 innych rowerzystów z Klubu "M-2" pojechało na wycieczkę jurajską do ruin XIV-w. strażnicy w Przewodziszowicach. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34119489/jurajska-przejazdzka

 

Jurajskimi ścieżkami rowerowymi

\6 maja myszkowscy rowerzyści dowodzeni przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę pojechali do Przewodziszowic, a stąd ścieżkami rowerowymi dotarli do Czatachowy i Złotego Potoku. Turyści odwiedzili dworek Krasińskich mieszczący obecnie Muzeum Regionalne w Złotym Potoku. Przy ładnej, słonecznej pogodzie, mimo chłodnego wiatru, przejechali 50 km. Była to wycieczka nr 28/1852. Marek Dzidowski zdobył duży srebrny KOT; nasze gratulacje! Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34102433/rowerem-po-jurze

 

W Porębie przy dębie wykonali pamiątkową fotkę

W sobotę 5 maja myszkowscy rowerzyści pojechali niebieskim szlakiem rowerowym do Poręby (na zdjęciu przy pomniku przyrody "Bartek" w Porębie), po czym przez Będusz wrócili do Myszkowa. Przy okazji przejażdżki pilotowanej przez p.t.kol. Łukasza Kortasa obejrzeli stan niebieskiego szlaku rowerowego i zaawansowanie robót przy budowie obwodnicy Mrzygłodu i Myszkowa. Wrócili zadowoleni. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34099603/obwodnica

 

Wokół zalewu

Wokół zalewu "Poraj" na rzece Warcie odbyli przejażdżkę rowerową myszkowscy i cieszyńscy rowerzyści w świąteczny czwartek 3 maja. Pogoda była wspaniała, wręcz upalna, tempo jazdy adekwatne do charakteru wyjazdu, czyli turystyczne. Turyści odwiedzili punkt informacji turystycznej na dworcu kolejowym w Poraju uzyskując odbitkę nowej, ładnej, oryginalnej pieczątki. Grupę pilotował p.t.kol. Ryszard Konopka. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34098193/nad-wode

 

Zlot 40-lecia Klubu PTTK M-2

W niedzielę 22 kwietnia 2018 r. we Włodowicach odbył się XL Zlot Urodzinowy Klubu PTTK "M-2", na który przybyli turyści z Bielska Białej, Częstochowy, Knurowa, Kotowic, Myszkowa, Poraja, Strzyżowic i Zawiercia. Gości podjęto kiełbaskami z grilla, obdarowano długopisami z okolicznościowym nadrukiem, nadto pozwolono się wyżyć w konkursach. W rzutach beretem triumfował Łukasz Kortas (M-2), który wyprzedził Bogusława Iwaniuka (PTTK im. Huzy Gliwice) i Kazimierza Hąca (PGR PTTK Poręba); najcelniej oponami rzucał Janusz Majewski (Poręba), II m. Ł. Kortas (M-2), III - Marek Wdowiak (PTTK Zawiercie); skok z walizką wygrał Zbigniew Czarnecki (M-2) przed B. Iwaniukiem (Gliwice) i Wojciechem Wójcikiem (M-2). Najlepsi w konkursach otrzymali nagrody ufundowane przez burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka. Kilku najaktywniejszych członków klubu otrzymało wyróżnienia: "Śląskie honorowe odznaki PTTK" otrzymali Jan Imiełowski i Ryszard Konopka; odznaki "Za zasługi dla turystyki kolarskiej PTTK w woj. śląskim" Marek Dzidowski i Andrzej Zysiak. Ryszard Konopka, który sześciokrotnie triumfował w dorocznych konkursach na najaktywniejszego turystę klubu wyróżniony został pucharem "Turysta 40-lecia Klubu M-2". Założyciel klubu i jednocześnie jego permanentny prezes Marian Kotarski otrzymał od uczestników list gratulacyjny i super puchar. Słoneczna pogoda i miła atmosfera sprawiły, że prawie pół setki turystów miło i aktywnie spędziło wolny czas. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34058253/zlot-40-lecia-m-2  oraz   https://we.tl/Su2lCUP2LW

 

Galeria 40-lecia w "Dzienniku Zachodnim":

http://myszkow.naszemiasto.pl/artykul/myszkow-klub-pttk-m-2-dzisiaj-swietuje-jubileusz-40-lecia,4611805,artgal,t,id,tm.html

 

W Olsztynie czas szybko płynie

21 kwietnia p.t.kol. Andrzej Zysiak zorganizował wycieczkę rowerową do Olsztyna, na którą wybrała się liczna ekipa rowerzystów. Myszkowianie obejrzeli nową ekspozycję rzeźbiarską na olsztyńskim rynku, rzucili okiem na zamek, po drodze podziwiali pomnik przyrody w Przybynowie oraz wieżę ppoż. w Choroniu. Pogoda słoneczna, wiosenna. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/34053395/rowerem

 

Szlakiem zamków

11 marca myszkowscy rowerzyści z gościnnym udziałem Jacka Bryły (Lelów) wędrowali po Jurze i odwiedzili zamek w Mirowie, odbudowany zamek w Bobolicach, byli przy studni w Kotowicach, a na koniec odwiedzili żołnierski cmentarz z czasów I wojny światowej na skraju Kotowic. Pogoda iście wiosenna, +17 st. C. Wycieczkę prowadził, po raz 199-ty, p.t.kol. Ryszard Konopka.

 

KRAJOWA KONFERENCJA KOLARSKA

3 lutego 2018 r. w Warszawie z udziałem 71 delegatów obradowała XVIII Krajowa Konferencja Kolarska. Delegaci wysłuchali sprawozdania ustępującej Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK za okres 2014-17, 31 aktywistom nadali tytuł honorowego przodownika turystyki kolarskiej (w ich gronie jest Roman Garncarz z naszego klubu), wytyczyli kierunki pracy na kadencję 2018-2021, po czym w 3 turach tajnych głosowań wyłonili 9-osobową KTKol. ZG PTTK na najbliższe 4-lecie. Los zrządził, że w Komisji ponownie zasiądą dotychczasowi jej członkowie. Nowym przewodniczącym Komisji w tajnym głosowaniu został Marek Koba, Marian Kotarski ponownie został zastępcą przewodniczącego i kierownikiem centralnego referatu weryfikacyjnego odznak turystyki kolarskiej. Prezes Klubu "M-2" odebrał w czasie Konferencji zweryfikowaną Wielką KOP nr 29/3 II 2018. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/33866279/kkk-2018

 

X wypad na żurek do Żarek

W noworocznym spotkaniu przy ognisku uczestniczyło 40 piechurów i rowerzystów. Na starcie do trasy rowerowej przyjęliśmy w poczet członków Klubu kol. Marcina Scieślickiego, któremu wręczyliśmy legitymację organizacyjną PTTK. Na mecie, czyli na G. Jaworznickiej, każdy przybysz otrzymał żurek, kiełbaskę do ogniska, nadto prowiant niezbędny do pełnosmakowej konsumpcji. W upominku turyści otrzymali też długopisy z rajdowym nadrukiem oraz odbitki okolicznościowej pieczątki. Inicjatorom, sponsorom i zarazem organizatorom rajdu pp. Anicie i Romanowi Garncarzom wręczyliśmy dziękczynny dyplom przygotowany w związku z jubileuszem. Pogoda sprzyjała, deszcz nie padał, mróz nie dokuczał, słońce nie oślepiało (nawet nie wyjrzało zza chmur).  Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/33772859/noworoczna-przejazdzka    Relacja: na stronie http://jura.travel.pl/  

 

Zebranie sprawozdawcze w Klubie "M-2" - 2017

16 listopada przeprowadziliśmy zebranie podsumowujące 40 sezon turystyczny. Odbyło się 106 wycieczek z udziałem 834 uczestników. Myszkowianie odnowili obsługiwane szlaki rowerowe, zdobyli 129 odznak krajoznawczych i turystycznych, odbyli wiele ciekawych wypraw. Marek Dzidowski i Andrzej Zysiak uzyskali uprawnienia opiekuna przyrody, a Paweł Szkop - dodatkowo instruktora w tej dyscyplinie. Marian Kotarski obdarzony został godnością Członka Honorowego PTTK nadaną przez XIX Walny Zjazd, Klub zdobył I m. w dorocznym współzawodnictwie ogniw wielodyscyplinowych w konkursie KTKol. ZG PTTK. W I konkursie ZG PTTK uzyskaliśmy certyfikat "Organizator godny polecenia". 

Konkurs o miano najaktywniejszego turysty wygrał Ryszard Konopka, II m. Andrzej Zysiak, III m. Marek Dzidowski. W ktg. młodzieżowej w konkursie triumfował Paweł Szkop. Puchary najlepszym wręczali: v-burmistrz Myszkowa Iwona Franelak, v-prezes MSM Ewa Danek i członki Rady Nadzorczej MSM Grażyna Zmarzlik. W toku spotkaniaRoman opowiadał o zimowo-wiosennej wyprawie pieszej wzdłuż polskiego wybrzeża, p. I. Franelak o wyprawie rowerowej Szczecin - Częstochowa, a inni klubowicze wspominali swej wyjazdy i przejazdy wakacyjne.

 

Otrzymaliśmy Certyfikat Organizatora Godnego Polecenia

22 X 2017 r. w podwarszawskim Nadarzynie odbyło się spotkanie, w trakcie którego prezes Zarządu Głównego PTTK prof. Jacek Potocki wręczył nagrody, certyfikaty i wyróżnienia ogniwom organizującym imprezy turystyczne. W gronie laureatów jest także nasz klub. Otrzymaliśmy CERTYFIKAT ORGANIZATORA GODNEGO POLECENIA dla Klubu "M-2" przy MSM - rzetelnego i sprawdzonego organizatora imprez turystyki aktywnej.

 

Otrzymaliśmy oficjalny komunikat o podsumowaniu przez jury wyników I Konkursu Organizator godny polecenia zorganizowanego przez Zarząd Główny PTTK wiosną br. W gronie laureatów Konkursu znalazł się także Klub Osiedlowy PTTK "M-2". Na spotkaniu w podwarszawskim Nadarzynie, jakie odbędzie się 24 X br. w trakcie Międzynarodowych Targów World Travel Show, nasz klub otrzyma certyfikat OGP. Więcej informacji należy na razie szukać na stronie internetowej PTTK.

 

Co pan powie, oni byli w Krasiejowie?

24 września, kontynuując wycieczkę w ramach Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej, wybraliśmy się do Juraparku w Krasiejowie. Pod opieką przewodniczki zwiedziliśmy wszystko, co było do zwiedzenia, na koniec obejrzeliśmy emocjonujący seans w kinie 5D. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Ozimku, aby pospacerować po 190-letnim moście wpisanym na listę pomników historii. W przeciwieństwie do soboty, tym razem nie spadła na nas ani jedna kropla deszczu. Część kosztów wycieczki pokryła dotacja Burmistrza m. Myszkowa. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/33468521/na-opolszczyznie

 

XXXVI Czysta, ale deszczowa Jura

Na sobotę 23 września mieliśmy zaplanowaną akcję "Czysta Jura" połączoną z prażonkami i wycieczką w ramach Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej. Wszystko było przygotowane i zapięte na ostatni guzik. Niestety, padający od kilku dni deszcz, nie dostosował się do prognoz i padał prawie bez przerwy. W sobotę lało od wczesnego rana, na wycieczkową trasę (los zrządził, że była to 1800 wycieczka w historii klubu) wyruszyła skromna liczebnie grupa rowerzystów z Myszkowa i Gliwic. O sprzątaniu nie było mowy, o przygotowaniu prażonek i rozpaleniu ogniska też. Wycieczka się odbyła, zebrana garstka śmieci trafiła do firmowego kontenera. Pomiędzy uczestników rozlosowano upominki otrzymane z Zarządu Głównego PTTK dla potrzeb MST, książeczki wycieczek ostemplowano okolicznościową pieczątką. W drodze powrotnej odwiedziliśmy 4 myszkowskie wieże ciśnień. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/33460495/wycieczka-1800

 

XIX WALNY ZJAZD PTTK

W dniach 15-16 września 2017 r. z udziałem 144 delegatów obradował w Warszawie XIX Walny Zjazd PTTK. W gronie delegatów woj. śląskiego byli m.in. Marian Kotarski (Klub „M-2”), Lech Tota (prezes O.Regionalnego PTTK w Częstochowie) i Zbigniew Tarnowski (v-prezes tegoż Oddziału). Zjazd podsumował minioną kadencję, wytyczył kierunki działania na najbliższe 4 lata oraz dokonał wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu Głównego został Jacek Potocki, prezesem Komisji Rewizyjnej Dariusz Kużelewski (znany członkom naszego klubu z funkcji komandora zlotu p.t.kol. w Supraślu), prezesem Głównego Sądu Koleżeńskiego ponownie wybrano Wojciecha Tomalaka.
Na Zjeździe wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano p.t.kol. Stanisława Radomskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi p.t.kol. Jacka Czobera (znany naszym rowerzystom z funkcji komandora CZTK w Pszczynie). XIX Walny Zjazd nadał prezesowi klubu „M-2” Marianowi Kotarskiemu godność Członka Honorowego PTTK. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/33471013/xix-zjazd-pttk
 

 

XXV EDD 2017 - Myszkowskie krajobrazy

10 września 2017 r. odbył się  rajd rowerowy "Myszkowskie krajobrazy" zorganizowany przez Klub PTTK "M-2" w ramach XXV Europejskich Dni Dziedzictwa. Rowerzyści pokonali trasę Myszków - Leśniów - Jaworznik - Kotowice - Góra Włodowska - Myszków poznając zróżnicowane krajobrazy. W Leśniowie rozegrano konkurs rzutów lotkami do celu (wygrał B. Iwaniuk 25 pkt., II m. M. Kotarski 19 pkt., III m. W. Wójcik 14 pkt.). Na starcie Marek Dzidowski i Andrzej Zysiak otrzymali z rąk członka Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK legitymacje Opiekunów Przyrody PTTK. Gratulujemy! Każdy uczestnik imprezy otrzymał w upominku długopis z okolicznościowym nadrukiem oraz mógł skorzystać z pieczątki rajdowej. Regulaminową trasę przejechało na rowerach 14 osób. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/33406121/myszkowskie-krajobrazy

 

Tydzień na Dolnym Śląsku

Od 10 do 17 czerwca 2017 r. uczestniczyliśmy w 57 ogólnopolskim zlocie przodowników turystyki kolarskiej PTTK w Świdnicy. Nasza jedenastka zwiedziła najciekawsze miejsca Dolnego Śląska, zdobyła ponad 30 odznak krajoznawczych i turystycznych, zdobyła V m. w grze miejskiej, a przede wszystkim przywiozła puchar za I m. w dorocznym konkursie Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK na najaktywniejsze ogniwo kolarskie w 2016 r. Zdjęcia ze Zlotu: http://www.garnek.pl/komar1/33113733/57-zlot

 

Odjazdowy Bibliotekarz

20 maja Klub PTTK "M-2" współorganizował z Gminną Biblioteką Publiczną w Poraju (wyrazy uznania dla bibliotekarek za wspaniałe przygotowanie i przeprowadzenia imprezy) rowerową akcję "Odjazdowy bibliotekarz", w której uczestniczyło 100 rowerzystów w różnym wieku (od 5 do 74). Cykliści, pilotowani przez p.t.kol. Ryszarda Konopkę, pojechali leśnymi drogami do Mariny nad zalewem "Poraj" na rzece Warcie. Tam obejrzeli pokaz ratownictwa wodnego w wykonaniu strażaków OSP w Kuźnicy Starej, rozegrali różnorodne konkursy  (m.in. slalom rowerowy, zwijanie węża strażackiego na czas, strącanie kubka strumieniem wody z hydronetki, bieg w workach). grilowali kiełbaski, wymieniali książki, leżakowali. Każdy uczestnik przejażdżki otrzymał rajdową koszulkę oraz numerowany identyfikator (biorący na zakończenie rajdu udział w losowaniu upominków). Pogoda sprzyjała, humory również; przebite koło, luzy w kierownicy czy oporne linki hamulcowe naprawiane były od ręki.  Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/32967843/odjazdowy-rowerowy-bibliotekarz

 

IV rajd rewelacyjnych rowerzystek pilotowanych przez przystojnych panów

14 maja odbył się IV rajd Aktywnych Kobiet Powiatu Myszkowskiego współorganizowany przez Klub PTTK "M-2". Turyści pojechali do strażnicy jurajskiej w Przewodziszowicach. Tam, przy ognisku, grilowano oraz rozegrano konkurs rzutów beretami do celu na czas. W ktg. pań triumfowała Elżbieta Rarok - 39 m (AKPM) przed Katarzyną Lendor-Czarnecką 36 m (M-2); w ktg. panów najlepszy okazał się Andrzej Dąbrowski 49 m (Biuro Podróży "Ale Rejsy" w Myszkowie). Nagrody dla najlepszych ufundował burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak. Pogoda była wyjątkowo atrakcyjna, humory wspaniałe. Dla turystów przygotowano okolicznościową, ozdobną pieczątkę. Komandorem imprezy był Marian Kotarski. Reportaż: http://www.garnek.pl/komar1/32946909/rekreacyjny-rajd-rowerzystow

 

Zagłębiowska przejażdżka

3 maja myszkowscy rowerzyści wybrali się do Sosnowca, skąd w zmasowanej grupie uczestników Masy Krytycznej pojechali do Czeladzi. Pogoda w normie, bez deszczu, chłodno, przejazd - jak to w dużej grupie - powolny i ostrożny. W przejeździe uczestniczyło ok. 3200 rowerzystów, w tym 8-osobowa drużyna z Myszkowa. Wrócili zadowoleni, bogatsi o pamiątkowe kamizelki odblaskowe.

 

XXXIX zlot Klubu PTTK "M-2"

23 kwietnia we Włodowicach, przy ustawicznie zmieniającej się pogodzie (słonecznie, wietrznie, dżdżysto, śnieżnie) odbył się urodzinowy zlot klubu PTTK "M-2". Na metę dotarło 30 turystów, głównie rowerowych, z Katowic, Knurowa, Poręby, Strzyżowic i Myszkowa, odpornych na zmienną aurę. Na miejscu rozegrano konkursy zręcznościowe: w rzutach beretem triumfował Łukasz Kortas "M-2" Myszków, II m. Bogusław Iwaniuk TKK im. Huzy Gliwice, III m. ex aequo Robert Kotarski i Marian Kotarski obaj M-2; rzut oponą do celu I m. B. Iwaniuk, II m. Józef Siejda "Wagabunda" Katowice, III m. Jan Imiełowski "M-2"; skok z walizką: I m. B. Iwaniuk, II m. Ryszard Konopka "M-2", III m. Michał Jagieło "M-2". Nagrody ufundował burmistrz Myszkowa Włodzimierz Zak. Przy ognisku przygotowanym przez Ryszarda Konopkę a uroczyście rozpalonym przez Wacławę Kotarską, grillowano kiełbaski, wspominano, planowano. Każdy zlotowicz otrzymał pamiątkowy długopis ze zlotowym nadrukiem; stosowano okolicznościową pieczątkę. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/32867969/39-zlot-klubu-pttk-m-2

 

X rowerowy primaaprilisowy przejazd przez Koziegłowy

W sobotę 1 kwietnia odbył się X rowerowy primaaprilisowy przejazd przez Koziegłowy. Wśród uczestników rozlosowaliśmy okolicznościowe breloczki; książeczki stemplowano specjalną pieczątką. Konkurs rzutów beretami wygrał Łukasz Kortas, II m. Marian Kotarski (obaj "M-2"), III m. Czesław Gąsior ("Wagant" Katowice), IV m. Józef Siejda ("Wagabunda" Katowice); nagrody ufundował Burmistrz Myszkowa. Pogoda dopisała. Więcej zdjęć: http://www.garnek.pl/komar1/32785173/1-kwietnia-na-rowerze

 

VII Zjazd Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie

24 marca obradował siódmy Zjazd Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie; wśród 49 delegatów było dwu myszkowian: Marian Kotarski i Tadeusz Garncarz. Gościem Zjazdy był prezes Zarządu Głównego PTTK Roman Bargieł. W toku obrad obydwu reprezentantów Klubu "M-2" wybrano w skład Komisji Uchwał i Wniosków. Dyplomami Zarządu Oddziału za aktywną pracę na rzecz wyróżniono Zbigniewa Czarneckiego, Marka Dzidowskiego i Grzegorz Machurę, a plakietką "za tworzenie historii oddziału" Mariana Kotarskiego. W sprawozdaniu podsumowującym 4-letnią kadencję kilkakrotnie w pozytywnym kontekście wymieniono Klub "M-2". W tajnych wyborach prezes klubu "M-2" wybrany został jednym z 13 delegatów na Zjazd Wojewódzki PTTK w Katowicach oraz jednym z pięciorga członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTTK w Częstochowie.

 

Tłustoczwartkowe spotkanie klubowe

odbyło się 23 lutego. Zebrani delektowali się pączkami, uiszczali składki członkowskie PTTK oraz wpłacali wpisowe na zlot. Było miło, kameralnie i ciekawie.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa

EDD odbywają się od 24 lat. Imprezy święta zabytków organizowane są w wielu państwach Europy. W 2016 r. we wrześniowy weekend we Francji zorganizowano 26 tys. imprez z udziałem 12 mln gości,  w Niemczech w tym samym czasie w EDD uczestniczyło 4 mln ludzi. W woj. śląskim zorganizowano 112 wydarzeń; uczestniczyło w nich 32 tys. zwiedzających. Klub PTTK "M-2" turystyczno-krajoznawcze przejażdżki w ramach EDD organizuje od września 2010 r. W tym roku, 21 listopada, w gmachu Opery Wrocławskiej odbyła się ogólnopolska Gala Europejskich Dni Dziedzictwa, w trakcie której wręczono wyróżnienia organizatorom EDD. Przez dwa dni gośćmi II Gali EDD byli Anita i Roman Garncarzowie; prezes Klubu "M-2" został uhonorowany WYRÓŻNIENIEM.

 

Penetrowali Pieniny

Przez przynajmniej pięć dni penetrowali pienińskie dróżki, szlaki i ścieżki myszkowscy p.t.kol. Marcin i Krzysztof, którzy wraz z rodzinami wybrali się na jesienny wypoczynek do Szczawnicy. Ciągnąc dzieciaki w przyczepkach odwiedzili Czerwony Klasztor po słowackiej stronie granicy; Paulinka - najstarsza z latorośli, samodzielnie pokonywała górskie trasy rowerowe.

 

Wielodyscyplinowa międzypokoleniowa sztafeta turystyczna

W ostatni, piękny, słoneczny weekend września odbyliśmy wycieczkę krajoznawczą, w trakcie której pod opieką przewodników PTTK oraz przodowników turystyki pieszej i motorowej zwiedziliśmy obiekty sakralne i przyrodnicze na Świętym Krzyżu oraz Muzeum Narodowe w Kielcach. Odbyliśmy też przechadzkę ze Św. Krzyża do Szklanej Huty. Lepiej  przygotowani kondycyjnie weszli na taras widokowy wieży kościelnej bazyliki Drzewa Krzyża Świętego, skąd podziwiali rozległą panoramę Ziemi Świętokrzyskiej. Wyjazd częściowo dofinansował Burmistrz Myszkowa; turystów obdarowano upominkami otrzymanymi z Zarządu Głównego PTTK. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/32127413/niedzielna-wycieczka  oraz http://www.tlp.pttk.pl/node/54

 

Europejskie Dni Dziedzictwa

18 września 2016 r. turyści z naszego klubu i Chorzowa odbyli rowerową wędrówkę z Myszkowa (odnowiony Dom Kultury, Kącik Pamiątek Klubu "M-2") do Jaworznika (pomnik 1863 r.) przez Olesiów (młyn) i Leśniów (klasztor - na zdjęciu), rozgrywając na Górze Jaworznickiej konkurs rzutów beretami do celu na czas. Wygrał Zbigniew Czarnecki [5 pkt., czas 9,21 sek.], który na starcie odbierał gratulacje z okazji zdobycia dużej srebrnej Kolarskiej Odznaki Turystycznej; II m. Sławomir Struski [3 pkt., 7,54 sek.], III m. Marek Dzidowski [ [2 pkt., 10,35 sek.]. Triumfatorzy otrzymali w nagrodę przyborniki krawieckie oraz puszki z solonymi orzeszkami. W drodze powrotnej w rejonie Gorzkowców cyklistów pokropił deszcz. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/32093231/z-duchem-historii oraz http://myszkow.naszemiasto.pl/artykul/myszkowscy-kolarze-wciaz-w-drodze-i-zapraszaja-zdjecia,3863786,artgal,t,id,tm.html a także http://edd.nid.pl/page/relations?id=740&title=Siedmiu-smialkow-przejechalo-w-deszczu-30-km-trase-rajdu-EDD-w-Myszkowie---fotorelacja

 

XXII prażonki / XXXV czysta Jura

działania odbyły się w sobotę 17 września 2016 r. Pogoda sprzyjała, chociaż deszcz wisiał w powietrzu. W obydwu imprezach uczestniczyło łącznie 32 turystów. Rowerzyści zebrali sporo śmieci, a piechurzy przygotowali wyśmienite prażonki. Wszystko zostało skonsumowane. Najstarszym uczestnikiem imprezy był Adam, najmłodsza - Julka - jechała w koszyczku rowerowym z mamą. Najmłodsze rowerzystki - Joasię i Martynkę - obdarowaliśmy upominkami nadesłanymi z ZG PTTK. Michał Czyż, Marek Dzidowski, Łukasz Ociepka i Wojciech Wójcik na starcie przyjmowali gratulacje prezesa i kolegów z okazji zdobytych odznak krajoznawczych. Prawie z marszu na Wiślaną Trasę Rowerową wyruszyli Ryszard, Bogusław i Piotr [trzymamy kciuki za powodzenie, a zwłaszcza odpowiednią do ich potrzeb aurę]. Worki i rękawice ochronne dla sprzątających podarowało nam Starostwo Myszkowskie, zebranymi śmieciami zajęła się firma wynajęta przez Urząd Miasta Myszkowa,  smakowite wiktuały zapewnił Klub "M-2". Więcej zdjęć: http://www.garnek.pl/komar1/32084611/prazonki-dla-rowerzystow

 

Zlot wojewódzki z okazji 72 rocznicy bitwy pod Ewiną

odbył się w niedzielę 11 września 2016 r. W bardzo ładnie zorganizowanych uroczystościach rocznicowych  uczestniczyli oficjele, kombatanci, mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz turyści [także z "M-2"]. Była orkiestra, nabożeństwo, poczty sztandarowe, wystawa sprzętu wojskowego, grochówka, występy lokalnych zespołów śpiewaczych. Więcej zdjęć http://www.garnek.pl/komar1/32054931/ewina     oraz    http://myszkow.naszemiasto.pl/artykul/wrzesniowe-trasy-rowerzystow-z-m2-zdjecia,3854297,artgal,t,id,tm.html

Myszkowską ekipą dowodził p.t.kol. Ryszard Konopka szlifujący formę na przejazd trasą WTR. Paweł dwukrotnie przebił dętkę. Członek klubu PTTK "M-2" Witold Fiączyk wyróżniony został odznaką Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych. Pogoda była wspaniała. Była to 83 wycieczka klubu w tym roku.

 

Wycieczka rowerowa do Przyrowa

W niedzielę 4 września wybraliśmy się do Przyrowa. W słoneczny dzień 60-km. trasę pokonaliśmy dość szybko, mimo utrudniającego powrotną jazdę wiatru [który powitaliśmy z zadowoleniem, gdyż dawał ochłodę w upalny dzień]. W Janowie  zatrzymaliśmy się przy pomniku ku czci hitlerowskich ofiar 4 IX 1939 r. [w chwilę potem przedstawiciele władz i społeczeństwa Janowa składali kwiaty], potem odwiedziliśmy cmentarz w Przyrowie i zapaliliśmy znicze na grobie śp. p.t.kol. Tadeusza Kurka zmarłego 16.06.16 r. Potwierdzenie przejazdu uzyskaliśmy - jak zwykle - w przyrowskim Lewiatanie. Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w drogę powrotną umawiając się na rajd do Ewiny. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/32022075/wrzesniowa-przejazdzka-rowerowa

 

Rodzinny rajd rowerowy

odbył się w sobotę 6 sierpnia. Rowerzyści prowadzeni przez p.t.kol. Grzegorz Witka pojechali do Mirowa. Tu, powitani przez deszcz, na dłużej się rozsiedli w barze przy kawie, rogalach i słomkowych napojach, snując plany związane z wyjazdem na zlot centralny do Krasnobrodu. Gdy opady zelżały, cykliści kameralnymi peletonikami pomknęli w kierunku Myszkowa. Łącznie na przejażdżce było 14 osób, w tym 2 rodziny: pp. GAJD Witków oraz WMM Wójcików. Uczestników obdarowano upominkami otrzymanymi z ZG PTTK w ramach akcji "Wędruj z nami ojczystymi szlakami" - więcej zdjęć: http://www.garnek.pl/komar1/31843821/deszczowy-dzionek

 

Wycieczką rowerową do Olsztyna pożegnaliśmy lipiec.

Na trasę wyruszyło 8 cyklistów, którzy na rynku obejrzeli ocynkowaną instalację "Chichot czasu 2015", odwiedzili zamek, skonsumowali lody, przejechali się wertepami z Biskupic do Choronia i zdążyli do domu przed ulewnym deszczem. W drodze powrotnej, na skraju Poraja, Ryszard pomógł  przygodnemu turyście prowadzącemu jednoślad naprawić rower [udostępnił mu swoją zapasową dętkę]. Była to 65 wycieczka rowerowa w tym roku. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/31808871/pozegnanie-lipca

 

Przez Piasek do Śmiertnego Dębu

W sobotę 23 lipca pojechaliśmy rowerami do Janowa, by "zaliczyć" rynek do odznaki krajoznawczej, następnie odwiedziliśmy park miniatur zamków jurajskich w Piasku. Pobyt trwał dłużej niż zwykle, gdyż sklepywano oczko łańcucha przy rowerze prezesa, które swym wyglądem mocno zaniepokoiło klubowego mechanika. W drodze powrotnej odwiedziliśmy stanicę harcerską w lesie na peryferiach Janowa, po czym, już bez przeszkód, wróciliśmy do Myszkowa. Dzień był słoneczny, ale momentami zdawało się, że ulewa wisi w powietrzu. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/31760709/do-piasku

 

Zamek w Bobolicach zdobyty

2 lipca myszkowscy rowerzyści odwiedzili zamki w Bobolicach i Mirowie. Sporo czasu poświęcono na ponowne zwiedzenie zamku bobolickiego. Wnętrze zamku robi wrażenie, przybyło eksponatów, odrestaurowano kolejne pomieszczenia. Z okazji Dni Myszkowa właściciel zamku umożliwił mieszkańcom naszego miasta bezpłatny wstęp do odrestaurowanej twierdzy, pod murami której przed wiekami nocował król Sobieski maszerując na odsiecz Wiednia. Pogoda wyjątkowo sprzyjała, wycieczka odbyła się w upalne południe, uczestniczyło w niej 10 rowerzystów. Fotoreportaż: http://www.garnek.pl/komar1/31647857/lubie-lipiec

 

Do Bobolic

pojechali w sobotę 25 czerwca rowerzyści klubu PTTK "M-2", wystrojeni w nowe, biało-czekoladowe koszulki i spodenki kolarskie. Upał był niemiłosierny, więc przejażdżkę na chwilę przerwano, by ochłodzić się lodami. Niestety, z braku czekoladowych, raczono się jabłkowo-śmietankowymi. Może jutro, w Woźnikach, będę lody o smaku czekoladowym? Sprawdzimy. Na starcie Andrzejowi gratulowano ponownego zdobycia d. br. KOT, a Ryszardowi złotego stopnia odznaki "Poznaj bazyliki w Polsce". Zdjęcia http://www.garnek.pl/komar1/31608737/w-nowych-koszulkach

 

Dotarliśmy do Giebła

W słoneczną niedzielę 12 czerwca myszkowski peleton pokonał pagórkowatą trasę upstrzoną leśnymi wertepami i dotarł do Giebła. Tutaj przez godzinę odpoczywano, po czym, po uzyskaniu ładnych pieczątek do KOP i KOT nieco zmodyfikowaną trasą wrócono do Kromołowa na odpust, a następnie do Myszkowa na obiad. Turyści przejechali 66 km. Za tydzień myszkowianie pojadą do Skarżyc i do Smolenia.

Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/31543121/jurajskie-pagorki

 

Wioska indiańska SIOUX

 

została odwiedzona przez myszkowskich rowerzystów dowodzonych przez p.t.kol. Pawła Szkopa, a było to w niedzielę 5 czerwca w godzinach dopołudniowych. Rowerzyści byli też przy drewnianej świątyni pw. św. Idziego w Zrębicach, zjedli lody w Żarkach Letnisko, a w Biskupicach mieli zajęcie przy usuwaniu poważnej awarii przy rowerze prezesa. Skalpu nikt nie stracił, niektórzy mogli się sfotografować przy totemie, inni z tomahawkiem w ręku; niestety, na horyzoncie nie było ani jednej squaw. Ireneusz Domagała zdobył brązowy KOT; odznakę otrzymał gratis z puli przyznanej przez ZG PTTK z okazji Roku Turystyki Rowerowej - 2012. Gratulujemy! Za tydzień  znów gdzieś pojedziemy. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/31498533/w-indianskiej-wiosce

 

 

Nowy szyld

31 maja, ku radosnemu zaskoczeniu członków klubu "M-2", nad drzwiami wejściowymi do świetlicy Klubu PTTK pojawił się nowy szyld. Oficjalne oględziny dekoracyjnego napisu odbyły się w czwartek 2 czerwca, przy okazji cotygodniowego zebrania. Szyld w ramie umocował Ryszard. Dziękujemy!

 

Poznajemy pomniki przyrody

W sobotę 21 maja pojechaliśmy do Przybynowa (pomnik przyrody na placu kościelnym), a potem przez Zaborze czerwonym szlakiem rowerowym do Choronia, by obejrzeć tamtejszą aleję lip (pomnik przyrody). Wycieczkę prowadził p.t.kol. Michał Jagieło. Na trasie (w Przybynowie, Maslońskich, Zarkach Letnisko) spotykaliśmy policyjne peletony rowerowe, wędrujące po znakowanych szlakach szlakach Jury. 

 

III RAJD PAŃ

odbył się 15 maja w dzień tzw. "Zimnej Zośki". Faktycznie było chłodno, +6 st. C, ale nie padał deszcz, momentami pokazywało się słonce. Nie było źle. Na zbiórkę pod Starostwem przybyło 15 osób, na trasie dołączały kolejne. Pojechaliśmy czerwonym szlakiem rowerowym łączącym Myszków z Porajem, do dawnej gajówki "Paprotnik". Tam rozpalono ognisko, grillowano kiełbaski, rzucano lotkami. Najcelniej rzucali i otrzymali nagrody [ufundowane przez Burmistrza m. Myszkowa i M-2] Łukasz Kortas, Robert Kotarski i p. Jolanta Płatek. Stosowano okolicznościową pieczątkę. Rajd zorganizowało stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Pow. Myszkowskiego wraz z Klubem "M-2". Zdążający do mety peleton pilotował p.t.kol. Ryszard Konopka. Na starcie Zbyszek Czarnecki, który w toku samotnej wędrówki przejechał ponad tysiąc kilometrów rowerem wzdłuż Wisły od źródła do Bałtyku  otrzymał odznakę Wiślanej Trasy Rowerowej nr 84. Więcej zdjęć: http://www.garnek.pl/komar1/31378649/rajd-rowerzystek

 

dą nowe koszulki?

Rozważamy (z uwagi na wstąpienie do klubu nowych członków) wykonanie nowych koszulek kolarskich; tym razem na białych koszulkach dominować będzie kolor brązowy. Koszulki będą ozdobione napisem PTTK M-2 MYSZKÓW oraz symbolami (logo) sponsorów, których aktualnie staramy się pozyskać. Aktualne ceny są następujące: koszulka 95 zł + 23 % VAT,  spodenki bez szelek krótkie 91,50 zk + 23 % VAT, spodenki krótkie na szelkach 104, 60 zł + 23 % VAT. Członkowie klubu mający opłacone składki będą wpłacać, jak szacujemy, 35-45 zł/szt. [można wpłacać na raty]. Zapisy chętnych zbieraliśmy do końca maja br.

 

Poraj - zalew atrakcji

W słoneczną sobotę 30 kwietnia 2016 r. wybraliśmy się 11-osobową ekipą na wycieczkę do Poraja, aby wziąć udział w oficjalnym oddaniu do użytku punktu napraw rowerów. Na uroczystość przybyli miejscowi turyści, rowerzyści z SKT PTTK w Przyrowie, a także mieszkańcy Poraja, którym towarzyszyli wójt Łukasz Stachera, przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Kaźmierczak, kierownicy referatów A. Zaczkowski i A. Kozłowski. Zebranych powitał wójt zapraszając jednocześnie do częstego odwiedzania gm. Poraj; Adam Zaczkowski zapoznał zebranych z projektem, dzięki któremu sfinansowano turystyczną inwestycję, a prezes klubu "M-2" przypomniał historię roweru i nazwiska kilkorga rowerzystów Ziemi Myszkowskiej (Edward Pelka, Bogusław Fornalczyk, Jolanta Masłoń, Maria Maszczyk). Po przemówieniach i przecięciu wstęgi pojechaliśmy na 15-km. wycieczkę wokół zalewu "Poraj"; peleton złożony z turystów i mieszkańców Poraja prowadził p.t.kol. Ryszard Konopka. Przejażdżkę zakończyliśmy w miejscu startu. Imprezę bardzo fachowo przygotowały pracownice punktu informacji turystycznej mieszczącego się na dworcu PKP w Poraju; uczestnicy uroczystości otrzymali atlasy rowerowe gminy Poraj i upominki, od firmy Wypożyczalnia Rowerów w Jastrzębiu opaski odblaskowe i długopisy. Były też napoje dla rowerzystów, słodycze, pamiątkowe zdjęcie. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/31288223/poraj-zalew-atrakcji

 

Zwiedziliśmy zalążki muzeum w Koziegłowach

23 kwietnia udaliśmy się do Koziegłów. Na starcie przyjęliśmy w szeregi klubu "M-2" Wojciecha Wójcika oraz złożyliśmy życzenia urodzinowe Andrzejowi. W czasie wycieczki zwiedziliśmy Galerię (tworzone od podstaw muzeum ukazujące historię miasta na przestrzeni dziejów), kościół św. Barbary, odbudowany pałac oraz pozostałości fosy średniowiecznego zamku). Historię Koziegłów bardzo ciekawie nam opowiedział p. Leonard Jagoda - działacz samorządowy, regionalista; w uznaniu dokonań wpisaliśmy p. Jagodę na listę Miłośników Ziemi Myszkowskiej wręczając stosowną legitymację i odznakę. Przewodnik uhonorował kierownika wycieczki książką swego autorstwa "Koziegłowy i Wolna Wieś Gniazdów" z autografem, a solenizant poczęstował cyklistów kawą i jabłecznikiem. Pyszne. Dzięki uprzejmości pracowników Domu Kultury w książeczkach wycieczek mamy oryginalną pieczątkę z herbem m. Koziegłowy. Na półmetku dokonano zmiany opony przy jednym z rowerów, bowiem doznała niespodziewanego wybrzuszenia i groziła pęknięciem. Usunięciem awarii zajął się Ryszard, najlepszy mechanik klubowy. W drodze powrotnej odwiedziliśmy plebanię w Koziegłówkach uzyskując stempel do KOP. Relacja foto: http://www.garnek.pl/komar1/31249201/zwiedzamy-kozieglowy

 

Spotkanie przy ekranie

odbyło się 22 kwietnia w Zespole Szkół średnich nr 1 w Myszkowie. Prezes Klubu "M-2" opowiadał o turystyce kolarskiej uprawianej przez członków Klubu PTTK "M-2" oraz o swych wrażeniach z niektórych spośród 29 podróży zagranicznych. Rozmowę z młodzieżą uatrakcyjniła prezentacja komputerowa 38-letnich działań klubu.

 

XXXVIII urodzinowy zlot Klubu M-2 [17 IV 2016 r.]

W słoneczną niedzielę 17 IV 2016 r., dokładnie w 38 rocznicę powstania, odbył się we Włodowicach doroczny zlot urodzinowy Klubu PTTK "M-2". Przybyli rowerzyści z Myszkowa, Poręby, Zawiercia, Strzyżowic, Knurowa, Szczekocin, których poczęstowaliśmy grilowanymi kiełbaskami, obdarowaliśmy okolicznościowymi długopisami oraz nagrodziliśmy za zwycięstwo w konkursach. W rzutach oponami triumfował Łukasz Kortas przez Zbigniewem Czarneckim (obaj M-2) i Januszem Majewskim (PTTK Poręba); konkurs rzutów lotkami wygrał Bogusław Iwaniuk (TKK im. W. Huzy Gliwice) przed Ł. Kortasem i Aleksandrem Machurą (obaj M-2). W jeździe żółwiej najlepszy był Z. Czarnecki, który pokonał B. Iwaniuka i Marka Dzidowskiego (M-2). Nagrody dla zwycięzców konkursów ufundował Burmistrz Myszkowa. Fotorelacja: http://www.garnek.pl/komar1/31220469/38-zlot-klubu-m-2

 

43 rajd Przebiśniegom na spotkanie w Łazach

2 kwietnia wybraliśmy się do Łaz na XLIII rajd Przebiśniegom na spotkanie organizowany przez O.PTTK Zawiercie. Pogoda wspaniała, słoneczna, mroźny wiaterek, przyjemna jazda. Po drodze odwiedziliśmy bazylikę w Zawierciu i kościół pw. św. JP II, symboliczną mogiłę powstańców styczniowych w Kazimierówce. Młodzież wstąpiła do MOSiR, próbowaliśmy zwiedzić Izbę Tradycji [zamknięta]. Ne mecie otrzymaliśmy świadczenia, podstemplowaliśmy książeczki, skonsumowaliśmy klubowy posiłek i wróciliśmy do domu. Zdjęcia wieczorem w "garnku" http://www.garnek.pl/komar1/31136963/przebisniegom-na-spotkanie i  na Facebooku: PTTK M-2 Myszków

 

IX primaaprilisowa gra rowerowa w OCZKO

1 kwietnia już po raz dziewiąty zorganizowaliśmy primaaprilisową przejażdżkę, tym razem do m. OCZKO. Pogoda od rana żartowała deszczem, ale podczas popołudniowej ekspedycji momentami epatowała słońcem pokazując na termometrze +7 st. C. Uczestnicy przejażdżki otrzymali - jak zwykle - prowiant na drugie śniadanie zakupiony z funduszy Burmistrza Myszkowa, nadto zlotową smycz i rajdowa pieczątkę do książeczki wycieczek. Fotoreportaż: http://www.garnek.pl/komar1/31132319/rowerowy-prima-aprilis-w-oczku

 

Powitanie wiosny

20 marca, w niedzielę palmową, pojechaliśmy do Koziegłówek powitać wiosnę i spotkać się z motorowcami z PTTK w Dąbrowie Górniczej, mającymi rajd po gm. Koziegłowy. Aura nieco zmieniła swe reguły: wczoraj, w sobotę, ostatni dzień zimy był słoneczny i wiosenny, a dziś, w niedzielę, pierwszy dzień wiosny był jesienny, zimny, wietrzny. Ale to nie przeszkodziło w zrealizowaniu planów. Do spotkania z motorowcami doszło, czego dowodem jest m.in. wspólne zdjęcie. Wśród zmotoryzowanych był członek Zarządu Głównego PTTK, a w gronie rowerzystów członek Głównego Sądu Koleżeńskiego.  Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/31076423/witamy-wiosne oraz na Fb PTTK M-2 Myszków

 

Poradnik organizatora turystyki aktywnej

W ramach projektu "Zmienność i różnorodność form turystyki aktywnej i specjalistycznej" dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ukazał się książkowy poradnik organizatora turystyki aktywnej WSPÓLNE WĘDROWANIE. Książka, zredagowana przez Jolantę Śledzińską i Andrzeja Wielochę jest owocem współpracy zespołu autorskiego, w skład którego wchodził prezes klubu "M-2" Marian Kotarski. Tytuły niektórych rozdziałów: tajemnice udanej wycieczki, na trasie, fajna impreza, co w prawie piszczy, przygotowanie imprezy, skąd wziąć kasę? Klubowa biblioteczka dysponuje okazowym egzemplarzem do wglądu.

 

W Walentynki, 14 lutego, zorganizowaliśmy rajd z punktem docelowym w Miłości. Tutaj też ostemplowaliśmy książeczki wycieczek pieczątką p. sołtys wsi Miłość. Uczestnicy przejażdżki otrzymali pamiątkową smycz, nadto odbitkę stempla POCZTA WALENTYNKOWA. Pogoda sprzyjała, było słonecznie, ciepło.  http://www.garnek.pl/komar1/30906556/rowerowy-przejazd-walentynkowy

 

Amatorzy pączków spotkali się 4 lutego wieczorem w świetlicy klubowej. Pączki z różą były wyśmienite. 

 

Szlakiem miejsc pamięci powstania styczniowego

 

Szlakiem miejsc pamięci powstania styczniowego jechali w sobotę 30 stycznia 2016 r. myszkowscy cykliści, którzy zakończyli przejażdżkę na Rynku w Mrzygłodzie przy pomniku 1863 r. Turyści odwiedzili pomnik Nieznanego Żołnierza  w Zawierciu, mogiłę powstańców w Wydrze Zielonej oraz krzyż powstańczy w Zawierciu przy "starej bawełnie", na koniec rozsiedli się na kawie w "Bistro mojego brata". Odwiedzili też plebanię parafii św. Piotra i Pawła uzyskując stempel do KOP. W peletonie jechali dwaj nowo przyjęci członkowie klubu: p. Ireneusz Domagała oraz Michał Czyż.  Migawki foto na Facebooku PTTK M-2 Myszków, a fotoreportaż: http://www.garnek.pl/komar1/30831080/powstanczym-szlakiem

 

F a c e b o o k

Od 7 listopada ubr. jest na Facebooku  Klub "M-2", który można znaleźć pod adresem: www.facebook.com i wybrać M2Myszków albo PTTK M-2 Myszków [są dwa profile, prowadzone przez dwu różnych turystów].

A czy Ty już polubiłeś tę stronę? Masz do niej link? Jeśli jeszcze nie - usuń ten brak, a będziesz najlepiej poinformowanym członkiem Klubu "M-2". Zdjęcia z wydarzeń klubowych obejrzysz w "garnku" w zakładce "komar1"

 

Zebranie sprawozdawcze "M-2" - 3 XII 2015 r.

3 grudnia 2015 r. w Klubie Osiedlowym PTTK „M-2” podsumowano mijający sezon. Turyści, korzystając z dotacji Burmistrza Myszkowa, uczestniczyli w dwóch tygodniowych wyjazdach szkoleniowo-rekreacyjnych (wiosną na Kaszubach, latem w Pszczynie), zorganizowali Rajd rowerzystek, Zlot urodzinowy, akcję „Czysta Jura” i tradycyjne prażonki. W 103 wycieczkach, rajdach i zlotach uczestniczyło 907 turystów. Prezes Zarządu MSM Elżbieta Matysiewicz wysoko oceniła aktywność Klubu, złożyła życzenia sukcesów na turystycznej niwie i – wraz z przewodniczącą Komisji Społeczno-Wychowawczej Rady Nadzorczej Elzy Maroń - wręczyła nagrody najaktywniejszym turystom. Puchary za zwycięstwo w klubowym współzawodnictwie o miano „Turysty 2015 r.” otrzymali: Ryszard Konopka, Andrzej Zysiak i Jan Imiełowski. Dyplomy i nagrody otrzymali także zdobywcy miejsc IV - X. Zwycięzca konkursu poczęstował uczestników zebrania pysznym tortem [zdjęcie poniżej] i lampką szampana. Nadane przez Zarząd Główny PTTK Dyplomy Honorowe będące wyrazem szczególnego uznania za pomoc i współdziałanie otrzymali: Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Urząd Miasta Myszkowa, firma „Polimer AiM” oraz Biuro Podróży „aleRejsy”. Dyplom Klubu PTTK „M-2” otrzymała firma „Polimer 2”. Turyści zapraszają posiadaczy rowerów do wstępowania w poczet członków klubu i odbywania przejażdżek na jednośladach. Z działalnością klubu można się zapoznać obserwując Internet: WWW.m2.myszkow.pttk.pl albo przybywając na czwartkowe spotkania klubowe w godzinach 18,00 – 19,00 do świetlicy przy ul. Sikorskiego 55 B – mówi prezes klubu dr Marian Kotarski.

 

Rowerowy zlot przyjaciół Michała

W jesienną, słoneczną sobotę 31 października na wycieczce rowerowej spotkali się przyjaciele Michała pragnący uczcić dzień ukończenia przezeń studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra. Było super, był toast, były gratulacje i książka z pamiątkowym wpisem od uczestników przejażdżki. Wycieczkę wykorzystano też do zapalenia zniczy na grobach powstańców styczniowych, żołnierzy poległych w czasie działań wojennych oraz na grobie zmarłego przed laty kolegi. Więcej zdjęć szukaj wieczorem na Fb oraz w "garnku" http://www.garnek.pl/komar1/30390494/znicze-zapalimy

 

Materiały statutowe

Klub "M-2" ma  w dyspozycji różne materiały statutowe, m.in. najnowsze wydania książeczek wycieczek kolarskich zawierające wykaz wszystkich 128 obiektów krajoznawczych obowiązujących zdobywających duże stopnie KOT w wersji wydanej przez ZG PTTK oraz przez firmę "Skaut" w Radomiu, odznaki KOT wszystkich stopni. Szczegółowe informacje w siedzibie klubu w czasie spotkań czwartkowych.

http://www.garnek.pl/komar1/30256738/turystyka

 

Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna PTTK

W dżdżystą sobotę 26 września, kiedy nawet pies niechętnie wychodził z domu na spacer, spora grupa ludzi przybyła do Mełchowa na obchody 152 rocznicy bitwy powstania styczniowego. Przybyli dorośli i dzieci, dziadkowie i wnukowie,  pieszo, na rowerach, konno, samochodami. W tym pejzażu widoczni byli uczestnicy Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej reprezentujący Myszków, Mrzygłód, Lelów, Przyrów, Częstochowę i Radomsko, obdarowani na mecie imprezy nie tylko upominkami nadesłanymi z ZG PTTK, ale i porcją wyśmienitej grochówki serwowanej przez organizatorów uroczystości. Poczęstunek poprzedziło nabożeństwo, przemarsz uczestników, złożenie wieńców i kwiatów na mogile poległych powstańców i najeźdźców oraz godzinna rekonstrukcja bitwy w wykonaniu pułku żuawów śmierci, kawalerii, kosynierów i artylerii. Uroczystość zorganizowała Gmina Lelów, gadgetami PTTK obdarowywał Klub "M-2", a pieczątki udostępniło SKT PTTK w Przyrowie.  Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/30149784/w-melchowie

 

DYPLOM dla M-2

25 września 2015 r. w toku wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki nasz klub - na wniosek Starosty Myszkowskiego - został uhonorowany Dyplomem Marszałka Woj. Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie śląskim. Spotkanie odbyło się w Pszczynie. Więcej zdjęć:

http://www.garnek.pl/komar1/30144070/dzien-turystyki-2015

 

 

Byliśmy w Raju

W ostatnią niedzielę lata, 20 września 2015 r., poznawaliśmy Ziemię Kielecką: byliśmy w Jaskini "Raj", odwiedziliśmy Centrum Neandertalczyka, zwiedziliśmy Skansen Wsi Kieleckiej w Tokarni, poznaliśmy Muzeum Zegarów w Jędrzejowie. Naszej grupie wycieczkowej zapewniliśmy przejazd, wikt i bilety wstępu do placówek muzealnych wykorzystując w tym celu m.in. dotację Burmistrza Myszkowa. Mimo, że deszcz wisiał w powietrzu, pogoda nam sprzyjała. Byliśmy w Raju, za tydzień pojedziemy do Stajni. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/30109070/w-kieleckiem

 

Wielokolorowa wycieczka rowerowa

W pochmurną nieco sobotę 22 sierpnia 2015 r. odbyła się 73 w tym roku (a 1564 w ogóle w historii Klubu M-2) wycieczka, którą zorganizował i prowadził p.t.kol. Grzegorz Witek. W punkcie docelowym, tj. na rynku w Koziegłowach, wykonaliśmy wspólne zdjęcie przy fontannie, byliśmy na lodach ufundowanych przez prowadzącego. Ewenementem przejażdżki, dodajmy, że nieco sterowanym, było to, że rowerzyści ubrali się w zróżnicowane kolorystycznie klubowe stroje rowerowe [zobacz zakładka "sponsorzy" - jest tam przekrojowe zdjęcie modelek i modeli prezentujących wszystkie nasze stroje, od najstarszego żółty do najnowszego - fioletowo-biały]. Zdjęcia:  http://www.garnek.pl/komar1/29919966/wielokolorowa-wycieczka-rowerowa

 

72 Tour de Pologne przemknął przez Myszków

3 sierpnia pojechaliśmy na Będusz, by kibicować kolarzom. Barwny peleton poprzedzała piątka uciekinierów; w jej gronie był Polak Kamil Gradek (jeszcze niedawno jeżdżący w LKS "Błękitni" w Koziegłowach, w pow. myszkowskim, pod wodzą trenera Andrzeja Chmurzewskiego), który kilkanaście minut później wygrał premię na rynku w Siewierzu. Kibicowaliśmy, biliśmy brawo, a potem [już w swych domach] współczuliśmy wszystkim poturbowanym w kraksie na kilometr przed metą w Dąbrowie Górniczej]. Piękna impreza. Nasza 14-osobowa ekipa, obdarowana upominkami akcji PTTK "Razem na szlaku", w drodze powrotnej rozbiła się na grupki: jedni pojechali z powrotem do pracy, inni na krótką wycieczkę, a jeszcze inni pomknęli poszukiwać wyścigowe pamiątki. Najstarszy kibic w naszej ekipie miał 69, a najmłodsza - Hania - wieziona przez tatę w siodełku 4 lata. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/29799944/72-wyscig-kolarski-dookola

 

Sobieski pod Wiedniem, a myszkowianie i porębianie w Koziegłowach

W niedzielę 26 lipca rowerzyści z Klubu PTTK "M-2" w Myszkowie i Koła PTTK nr 7 w Porębie oraz zmotoryzowani turyści z O.PTTK w Jaworznie spotkali się w Domu Kultury w Koziegłowach w celu obejrzenia wyhaftowanej kopii obrazu Jana Matejki "Jan Sobieski pod Wiedniem" wykonanej przez 78 wolontariuszy. Rękodzieło o wymiarach 4,5 x 9 m jest prześliczne. Przy okazji spotkania prezes Klubu "M-2" wręczył wychowawcy młodzieży, przyjacielowi turystów, trenerowi Wyczynowego Klubu Rowerowego "Błękitni" w Koziegłowach Andrzejowi Chmurzewskiemu odznakę "Miłośnik Ziemi Myszkowskiej". Po spotkaniu myszkowianie dowodzeni przez p.t.kol. Łukasza Kortasa pomknęli do Cynkowa obejrzeć drewniany kościół, a porębianie udali się do Siewierza na V Turniej rycerski. Pogoda dopisała.  Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/29747098/sloneczna-przejazdzka

 

X pielgrzymka rowerowa

 

W sobotę 11 lipca na X rowerową pielgrzymkę na Jasną Górę organizowaną przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK pojechali - pokonując łącznie około 100 km -  także członkowie Klubu "M-2". Grupę prowadził p.t.kol. Andrzej Zysiak.

 

 

25 000 uczestników

Ani się spostrzegliśmy, a liczba uczestników imprez  turystyki kwalifikowanej zorganizowanych przez Klub "M-2" w 37-leciu przekroczyła 25 tysięcy. Nastąpiło to 3 maja br. na wycieczce do rezerwatu przyrody Góra Chełm w pobliżu Ogrodzieńca. Na karcie wycieczki nr 25 jako 25-tysięczna turystka wpisała się p. Katarzyna Czarnecka, niebędąca członkiem Klubu. Turystą nr 24.999 jest Andrzej Zysiak, a 25.001 Zbigniew Czarnecki. Na jubilatkę czeka upominek książkowy - zapraszamy!

           

ORLE GNIAZDO naszym celem

W niedzielę 14 czerwca przywdzialiśmy nowe koszulki ozdobione m.in. logo hotelu "ORLE GNIAZDO" w Hucisku i pojechaliśmy na jurajską wycieczkę rowerową. Odwiedziliśmy Górę Wlodowską, Rzędkowice, no i także Hucisko. Tu spotkaliśmy się z p. Urszulą Jędrusińską, którą uhonorowaliśmy odznaką Miłośnik Ziemi Myszkowskiej, po czym, podziękowawszy za stroje, pomknęliśmy dalej na Jurę. Pogoda słoneczna, upalna, czuło się wiszącą w powietrzu burzę. Przy okazji wycieczki obdarowaliśmy jej uczestników apteczkami pierwszej pomocy przedmedycznej otrzymanymi z Zarządu Głównego PTTK w ramach programu "Razem na szlaku"; przy okazji [z racji, że mamy w klubie doktora] przez przypadek, uczestniczyliśmy w Rowerowym Rajdzie Lekarzy odbywającym się w gościnnych obiektach hotelu "Orle Gniazdo". Foto: http://www.garnek.pl/komar1/29424703/orle-gniazdo-rowerzystow

 

II rajd rowerzystek

W niedzielę 17 maja odbył się II rajd rowerzystek zorganizowany wspólnym wysiłkiem stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Powiatu Myszkowskiego i Klubu PTTK "M-2". Większość uczestników wyruszyła na trasę, po krótkim spotkaniu z v-starostą myszkowską Anną Socha-Korendą, sprzed siedziby Starostwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Myszkowie. Jedną z grup wycieczkowych prowadzili przodownicy turystyki kolarskiej Ryszard Konopka i Andrzej Zysiak, którzy dzień wcześniej wrócili z 6-dniowej wyprawy rowerowej dookoła województwa śląskiego [w czasie której, jadąc wzdłuż granic administracyjnych województwa pokonali 840 km]. Inni nad zalew we Włodowicach przyjechali na własną rękę. Tam, przy ognisku, grillowano kiełbaski, współzawodniczono, rozmawiano, planowano kolejne wyjazdy. Konkurs rzutów lotkami do celu wygrała Małgorzata Gałuszka (36 pkt.) przed Janem Imiełowskim (28 pkt.) i Wacławą Kotarską (22 pkt.). Nagrody współfinansował burmistrz Myszkowa p. Włodzimierz Żak. Stosowano okolicznościową pieczątkę rajdową. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/29266478/rajd-rowerzystek

 

Trzeciomajowa wyprawa rowerowa

Pogoda sprzyja, czas szybko mija; humory mamy, rezerwaty zwiedzamy - chcieli śpiewać uczestnicy niedzielnej wycieczki 3 maja 2015 r., ale kierownik wyprawy p.t.kol. Andrzej Zysiak zarządził ciszę. Wszak zwiedzamy rezerwat przyrody - powiedział. Na trasę wyruszyła liczna, kilkunastoosobowa ekipa. Turyści zobaczyli przemarsz mieszkańców Zawiercia spod Grobu Nieznanego Żołnierza do kościoła, odpust przy innej świątyni, odpoczęli przy odrzutowcu stojącym na postumencie w Wydrze Zielonej, a w drodze powrotnej przy śmigłowcu na skraju Ogrodzieńca. Łącznie pokonano 77 km [ale nasi koledzy ze Szczekocin, Nowej Wsi czy Michałowa nieco więcej]. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/29217683/majowa-eskapada

 

Skała w Łazach

W niedzielę 26 kwietnia p.t.kol. Paweł Szkop zorganizował wycieczkę rowerową do Łaz. Muzeum kolejnictwa nie było czynne, punkt informacji turystycznej także nie [placówki są otwarte w dni robocze], więc zwiedziliśmy kawiarnię SKAŁA konsumując w niej pyszną kawę z mleczkiem i stemplując książeczki wycieczek, po czym pomknęliśmy do Kazimierówki odwiedzić mogiłę powstańców styczniowych i usypany przy niej kurhan. Obejrzeliśmy też fontannę w Zawierciu, a na skraju Kosowskiej Niwy pędzące po torach CMK "pendolino". Wycieczkowe spotkanie wykorzystaliśmy do wręczenia Ryszardowi Konopce zdobytej przezeń po raz 3-ci dużej złotej KOT nr 1007 oraz przyjęcia w poczet członków PTTK i Klubu "M-2" Zbigniewa Czarneckiego. Marek Dzidowski opowiedział o swym sobotnim wyjeździe do Krakowa na Rajd Rodzinny. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/29194833/rowerowa-przejazdzka

 

Na łamach prasy

 

Kronikę tegorocznych wycinków prasowych związanych tematycznie z naszym klubem prowadzi p.t.kol. Paweł Szkop na Facebooku klubu M-2. Można je też obejrzeć w tradycyjnej, tzn. papierowej kronice Klubu. Z kronikarskiego obowiązku odnotowujemy jednak wydarzenie niecodzienne, mianowicie umieszczenie zdjęcia myszkowskich rowerzystów na tle odbudowanego zamku w Bobolicach. Zdjęcie, wykonane przy użyciu samowyzwalacza, wyszło nadspodziewanie dobrze. Materiał ukazał się miesięczniku "Wciąż wędrujemy" w numerze lutowo-marcowym 2-3/2015.

 

W ważnej sprawie był w Warszawie

6 grudnia prezes myszkowskiego klubu "M-2" uczestniczył w posiedzeniu Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w Warszawie. Omawiano bieżące sprawy oraz procedowano nad dokumentami regulującymi organizację pracy i jej zasady.

 

Konferencja - Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji

zorganizowana przez ZG PTTK i Uniwersytet Łódzki odbyła się 13 listopada br. w Spale. Prelegenci przypomnieli historię szlaków turystycznych, omówili prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania szlaków oraz zagadnienia ochrony praw autorskich ich twórców, omówili kwestie terminologiczne, wskazali nowoczesne technologie w aspekcie znakarstwa, zademonstrowali oznakowanie szlaków w różnych państwach Europy, scharakteryzowali zagadnienia związane z zarządzaniem szlakami oraz przedyskutowali wątek szlak jako produkt turystyczny. Wśród uczestników konferencji byli znakarze z naszego klubu: Marian Kotarski, Mateusz Kotarski, Michał Jagieło. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/28701255/konferencja-znakarska

 

 

We wrześniu 2014 r. Poczta Polska wydała, co prawda w ograniczonym nakładzie kilkudziesięciu egzemplarzy, znaczek pocztowy prezentujący Klub Osiedlowy PTTK "M-2". Widoczni na marce cykliści występują w koszulkach klubowych z logo Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Muzeum w Kamienicy

zwiedzali w sobotę 26 lipca uczestnicy rowerowej wycieczki zorganizowanej przez Klub PTTK "M-2". Dzięki uprzejmości pracownic Muzeum Regionalne zostało otwarte specjalnie dla naszej wycieczki, a przewodniczka opowiedziała historię wielu eksponatów. Placówka bardzo się nam spodobała, jej zbiory także. Z pewnością jeszcze nie raz się do Muzeum w Kamienicy Polskiej wybierzemy. Przy okazji wycieczki odwiedziliśmy miejscową plebanię, zobaczyliśmy też pomnik ku czci poległych na frontach II w. św. oraz spotkaliśmy się nieoczekiwanie z czeskim rowerzystą jadącym jednośladem nad Bałtyk.  Więcej zdjęć, jak zwykle, w "garnku" -  http://www.garnek.pl/komar1/28215590/muzeum-w-kamienicy  Na starcie omówiliśmy wstępnie propozycje zmian w regulaminie konkursu na najlepszego turystę w Klubie; opis proponowanych zmian zainteresowani znajdą w sierpniowym periodyku W NASZYM KLUBIE. Zapraszamy do dyskusji.

 

I MIEJSCE W KONKURSIE

6 lutego 2014 r. ogłoszono wyniki VIII edycji konkursu Z historii i tradycji turystyki oraz krajoznawstwa w Polsce. Pierwszą nagrodę za pracę „Podstawy prawne i zasady organizacyjne PTTK na przykładzie Klubu Osiedlowego PTTK M-2 w Myszkowie” otrzymała Agnieszka WOJTASIK. Wartością wyjątkową tej pracy jest jej układ, bardzo czytelny podział na rozdziały, które poza informacjami ogólnymi przedstawiają bogatą działalność Klubu „M-2” – czytamy w piśmie prezesa ZG PTTK Romana Bargieła i przewodniczącego Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK Edwarda Wieczorka.

 

 

 

W Izbie Tradycji w Łazach

byli w niedzielę 3 listopada myszkowscy rowerzyści zainteresowani historią polskiego kolejnictwa. Obejrzeli nowocześnie urządzoną ekspozycję, skorzystali z okolicznościowej pieczątki, wpisali się do księgi pamiątkowej, na koniec podarowali Bibliotece Miejsko-Gminnej w Łazach książki wydane staraniem naszego klubu. Andrzej Zysiak zdobył dużą brązową KOT. Pogoda sprzyjała wędrowcom, pierwsze krople deszczu złapały cyklistów, gdy byli już w centrum Myszkowa. Więcej zdjęć: http://www.garnek.pl/komar1/27115145/do-laz

 

 

 

 

Strażackie muzeum w Pińczycach

zwiedzaliśmy podczas niedzielnej wycieczki 20 października. Właściciel zbiorów p. Marcin Będkowski przyjął nas gościnnie, zaprezentował bogate zbiory strażackich mundurów, czapek, sprzętu osobistego i zdjęć, pokazał kronikę swej pasji, po czym zezwolił na dotykanie eksponatów, co rychło wykorzystaliśmy do wykonania pamiątkowej fotografii. Zbieracza uhonorowaliśmy odznaką Miłośnik Ziemi Myszkowskiej. Książeczki ostemplowaliśmy muzealną pieczątką. W trakcie wycieczki Bogusław Iwaniuk zdobył dużą złotą KOT.  Więcej zdjęć: http://www.garnek.pl/komar1/27043899/jedziemy-do-strazaka

 

 

 

 

Malyj Majak (Krym)

Tydzień na Krymie spędzili członkowie myszkowskiego klubu "M-2" uczestniczący w II Zlocie Rowerzystów Ukrainy. Nocowali w akademiku w m. Małyj Majak k. Ałuszty, każdego dnia odbywali wycieczki po mocno górzystych terenach Płw. Krym. Przywieźli nie tylko dyplom i medal, ale także wiele miłych wspomnień z kontaktów z miejscowymi turystami. Najbardziej męcząca była podróż samochodem, prawie 1800 km z Myszkowa do celu wyprawy, a po tygodniu tyle samo w drodze powrotnej. 

 

Słoneczny wyjazd do Olsztyna

W sobotę 24 sierpnia wybraliśmy się do podczęstochowskiego Olsztyna. Na miejscu obejrzeliśmy odnowiony rynek z pięknymi fontannami, byliśmy w Domu Kultury po atrakcyjna pieczątkę do KOT, złożyliśmy wizytę księdzu proboszczowi uzyskując ładne stemple do książeczek KOP, wizytowaliśmy olsztyńską świątynię oraz otaczające ją lipy - pomniki przyrody, zeszliśmy do podziemi w celu obejrzenia zmumifikowanych ciał konfederatow barskich, po czym odwiedziliśmy mogiłę weterana Powstania 1863 r., a na koniec spojrzeliśmy na dawne miasto ze wzgórza zamkowego. Więcej zdjęć: http://www.garnek.pl/komar1/26706404/do-olsztyna

 

Dni Myszkowa 2013

 

6 lipca 2013 r. o godz. 17,00 i 17,45 w III programie TVP nadawanym dla woj. śląskiego zaprezentowano Myszków, a przy okazji  migawki o wycieczkowej działalności klubu "M-2". O rowerowych wycieczkach dla myszkowian opowiadał Marian Kotarski, a razem z nim jeździli po mieście Łukasz Ociepka, Michał Jagieło, Sławomir Struski i Paweł Szkop.

 

Stoimy, a jedziemy

W słoneczną sobotę 3 IX p.t.kol. Michał Jagieło poprowadził wycieczkę rowerową wokół Myszkowa. Rowerzyści pojechali przez Helenówkę do Kotowic, a stąd przez Włodowice i Kopaniny dotarli do Myszkowa. Na włodowickim rynku przymierzyli się do naczepy, ale zrezygnowali z jej usług i o własnych siłach wrócili do domu.