ZOSTAŃ CZŁONKIEM KLUBU

   

Klub PTTK "M-2" ma 45 lat (1978-2023)

 

W ramach składki członkowskiej PTTK turyści mają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje śmierć w następstwie NNW, trwały uszczerbek na zdrowiu, zawał serca, udar mózgu, koszty leczenia w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdu zagranicznego, koszty ratownictwa na terenie całego świata, ubezpieczenie bagażu; szczegóły na stronie internetowej ZG PTTK www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia

 

Szczegółowe warunki przyjęcia do Klubu:
  • posiadanie karty rowerowej [dotyczy  niepełnoletnich];

  • wiek minimum 10 lat;

  • wypełnienie deklaracji członkowskiej PTTK;

  • dostarczenie zdjęcia do legitymacji członkowskiej PTTK;

  • opłacenie wpisowego  oraz  składki członkowskiej (w 2023 r.: składka normalna wynosi:  75,- zł i 21,- zł wpisowe;

  • ulgowa płacona przez rencistów, emerytów, inwalidów,  bezrobotnych:  51,- zł i wpisowe 12,- zł)

  • ulgowa młodzieżowa płacona przez dzieci do 16 roku życia, uczniów i studentów do 26 roku życia - składka roczna 36,- zł i wpisowe 9,- zł

  • 9,- zł legitymacja członkowska (gdy podlega wymianie lub została zagubiona poprzednia)

  • ujawnienie numeru PESEL (niezbędnego do wpisania w legitymację członkowską);

  • dysponowanie rowerem.

    Zagadnienia członkowskie można dokładniej poznać w czasie czwartkowych spotkań klubowych w godzinach 18.00 - 19.00 odbywanych w świetlicy przy ul. Sikorskiego 55 b w Myszkowie lub w rozmowie telefonicznej z prezesem Klubu - nr 600 384 987.

     Wycieczki rowerowe po okolicach Myszkowa ukierunkowane są na doskonalenie umiejętności jazdy jednośladem, poznawanie pobliskich terenów jurajskich oraz zdobywanie odznak krajoznawczych regionalnych: Miłośnik Jury, Znam Zawiercie i okolice, Regionalna Odznaka Krajoznawcza, Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza, a od 2001 r. także  odznaki Miłośnik Ziemi  Myszkowskiej.

    Prawie przez cały rok prawie w każdą sobotę i niedzielę członkowie Klubu zbierają się przed swą świetlicą przy ul. Sikorskiego 55 B, by o godzinie 9,30 wyruszyć na wycieczkę rowerową. O tym, gdzie przodownik turystyki kolarskiej poprowadzi grupę, informuje każdorazowo afisz, wywieszany w czwartek wieczorem w trakcie spotkania klubowego.

 

Wakacyjna wycieczka 2001

 Każda wycieczka ma swój, w miarę atrakcyjny, punkt docelowy. Mogą nim być ruiny zamku, rezerwat przyrody, muzeum, meta rajdu turystycznego, przystań żeglarska, pomnik przyrody, nic więc dziwnego, że myszkowianie często odwiedzają okoliczne miasteczka i wioski, bowiem w każdej z tych miejscowości jest coś ciekawego. 

 

Składki organizacyjne 2023

Składki członkowskie na 2023 rok opłacili:

  Nina Cupiał, Zbigniew Czarnecki, Ireneusz Domagała, Marek Dzidowski, Jarosław Huras, Jolanta Huras, Jan Imiełowski, Michał Jagieło, Katarzyna Janocha, Ryszard Konopka, Łukasz Kortas, Jerzy Kościelniak, Marian Kotarski, Katarzyna Lendor-Czarnecka, Ewa Łyszczarz, Krzysztof Łyszczarz, Aleksander Machura, Grzegorz Machura, Joanna Machura, Michał Machura, Robert Machura, Teresa Machura, Teresa Anna Machura, Łukasz Ociepka, Witold Rybak, Dariusz Rzesiński, Rafał Struski, Paweł Szkop, Agnieszka Witek, Grzegorz Witek,  Adam Wodzisławski, Agnieszka Wojtasik, Weronika Wychowska, Tadeusz Wychowski, Andrzej Zysiak

Składki organizacyjne 2022

Składki członkowskie na 2022 rok opłacili:

 

 Piotr Bednarski, Nina Cupiał, Zbigniew Czarnecki, Ireneusz Domagała, Marek Dzidowski, Anita Garncarz, Dominika Garncarz, Kamila Garncarz, Roman Garncarz, Jarosław Huras, Jolanta Huras, Jan Imiełowski, Michał Jagieło, Katarzyna Janocha, Ryszard Konopka, Łukasz Kortas, Michał Kosiacki, Jerzy Kościelniak, Marian Kotarski, Katarzyna Lendor-Czarnecka, Ewa Łyszczarz, Krzysztof Łyszczarz, Aleksander Machura, Grzegorz Machura, Joanna Machura, Michał Machura, Robert Machura, Teresa Anna Machura, Teresa Machura, Łukasz Ociepka, Andrzej Proszowski, Piotr Proszowski, Witold Rybak, Rafał Struski, Sławomir Struski, Paweł Szkop, Dariusz Rzesiński, Agnieszka Witek, Grzegorz Witek, Adam Wodzisławski, Agnieszka Wojtasik, Damian Wojtasik, Wojciech Woźniak, Weronika Wychowska, Tadeusz Wychowski, Andrzej Zysiak

Składki organizacyjne 2021

Składki członkowskie na 2021 rok opłacili:

 

 Piotr Bednarski, Nina Cupiał, Zbigniew Czarnecki, Ireneusz Domagała, Marek Dzidowski, Witold Fiączyk, Anita Garncarz, Dominika Garncarz, Kamila Garncarz, Roman Garncarz, Jarosław Huras, Jolanta Huras, Jan Imiełowski, Michał Jagieło, Katarzyna Janocha, Ryszard Konopka, Łukasz Kortas, Michał Kosiacki, Jerzy Kościelniak, Wacława Kotarska, Marian Kotarski, Katarzyna Lendor-Czarnecka, Ewa Łyszczarz, Krzysztof Łyszczarz, Aleksander Machura, Grzegorz Machura, Joanna Machura, Michał Machura, Teresa Anna Machura, Teresa Machura, Łukasz Ociepka, Andrzej Proszowski, Piotr Proszowski, Witold Rybak, Dariusz Rzesiński, Rafał Struski, Sławomir Struski, Paweł Szkop, Agnieszka Witek, Grzegorz Witek, Adam Wodzisławski, Agnieszka Wojtasik, Damian Wojtasik, Wojciech Woźniak, Wojciech Wójcik, Weronika Wychowska, Tadeusz Wychowski, Andrzej Zysiak 

Składki organizacyjne 2020

Składki członkowskie na 2020 rok opłacili:

 

Piotr Bednarski, Nina Cupiał, Zbigniew Czarnecki, Ireneusz Domagała, Adam Duda, Marek Dzidowski, Witold Fiączyk, Anita Garncarz, Dominika Garncarz, Kamila Garncarz, Roman Garncarz, Jarosław Huras, Jolanta Huras, Katarzyna Lendor-Czarnecka, Jan Imiełowski, Michał Jagieło, Katarzyna Janocha, Ryszard Konopka, Łukasz Kortas, Michał Kosiacki, Wacława Kotarska, Marian Kotarski, Edyta Królewska, Ewa Łyszczarz (nowa członkini Klubu), Krzysztof Łyszczarz, Aleksander Machura, Grzegorz Machura, Joanna Machura, Michał Machura, Teresa Anna Machura, Teresa Machura, Łukasz Ociepka, Marek Olejarczyk, Andrzej Proszowski, Piotr Proszowski, Witold Rybak, Dariusz Rzesiński, Przemysław Sosnowski, Danuta Skiba, Rafał Struski, Sławomir Struski, Paweł Szkop, Agnieszka Witek, Grzegorz Witek, Adam Wodzisławski, Damian Wojtasik, Wojciech Woźniak, Wojciech Wójcik, Weronika Wychowska (nowa członkini klubu), Tadeusz Wychowski, Andrzej Zysiak

Składki organizacyjne 2019

Składki członkowskie na 2019 rok opłacili:

Piotr Bednarski, Nina Cupiał, Paweł Cyna (nowy członek klubu), Zbigniew Czarnecki, Ireneusz Domagała, Adam Duda, Marek Dzidowski, Witold Fiączyk, Anita Garncarz, Dominika Garncarz, Kamila Garncarz, Roman Garncarz, Tadeusz Garncarz, Jarosław Huras, Jolanta Huras, Jan Imiełowski, Michał Jagieło, Katarzyna Janocha, Ryszard Konopka, Łukasz Kortas, Michał Kosiacki (nowy członek klubu), Jerzy Kościelniak, Wacława Kotarska, Marian Kotarski, Edyta Królewska-Cichoń (nowa członkini klubu), Katarzyna Lendor-Czarnecka, Krzysztof Łyszczarz, Aleksander Machura, Grzegorz Machura, Joanna Machura, Michał Machura, Teresa Machura, Teresa Anna Machura, Lidia Morzyńska (nowa członkini klubu), Łukasz Ociepka, Marek Olejarczyk, Andrzej Proszowski, Piotr Proszowski, Witold Rybak, Dariusz Rzesiński, Dariusz Siurda, Danuta Skiba, Przemysław Sosnowski, Rafał Struski (nowy członek klubu), Sławomir Struski, Paweł Szkop, Beata Szarwaryn-Dyja (nowa członkini klubu), Agnieszka Witek, Grzegorz Witek, Adam Wodzisławski, Damian Wojtasik, Wojciech Wójcik, Wychowski Tadeusz (nowy członek klubu), Andrzej Zysiak.

 

Składki organizacyjne 2018       

Składki członkowskie na 2018 rok opłacili:

 

Piotr Bednarski, Nina Cupiał, Zbigniew Czarnecki, Michał Czyż, Ireneusz Domagała, Adam Duda, Marek Dzidowski, Witold Fiączyk, Jarosław Huras (nowy członek klubu), Jolanta Huras (nowa czł. klubu), Jan Imiełowski, Katarzyna Lendor-Czarnecka, Anita Garncarz, Dominika Garncarz, Kamila Garncarz, Roman Garncarz, Tadeusz Garncarz, Michał Jagieło, Katarzyna Janocha, Ryszard Konopka, Łukasz Kortas, Jerzy Kościelniak, Wacława Kotarska, Krzysztof Łyszczarz, Anna Machura, Anna Teresa Machura, Grzegorz Machura, Joanna Machura (nowa czł. klubu), Michał Machura, Tadeusz Machura, Paulina Michalska-Jagieło, Łukasz Ociepka, Marek Olejarczyk, Andrzej Proszowski (nowy członek klubu), Piotr Proszowski, Witold Rybak, Dariusz Rzesiński (nowy członek klubu), Danuta Skiba, Sławomir Struski, Paweł Szkop, Agnieszka Witek, Grzegorz Witek, Adam Wodzisławski, Damian Wojtasik, Wojciech Wójcik, Andrzej Zysiak

 

Składki organizacyjne 2017       

Składki członkowskie na 2017 rok opłacili:

Piotr Bednarski, Nina Cupiał, Zbigniew Czarnecki, Michał Czyż, Ireneusz Domagała, Adam Duda, Marek Dzidowski, Witold Fiączyk, Anita Garncarz, Dominika Garncarz, Kamila Garncarz, Roman Garncarz, Tadeusz Garncarz, Jan Imiełowski, Michał Jagieło, Katarzyna Janocha,  Ryszard Konopka, Łukasz Kortas, Jerzy Kościelniak, Wacława Kotarska, Marian Kotarski, Katarzyna Lendor-Czarnecka (nowa czł. klubu), Krzysztof Łyszczarz (nowy czł. klubu), Aleksander Machura, Grzegorz Machura, Michał Machura, Teresa Anna Machura, Teresa Machura, Paulina Michalska-Jagieło, Łukasz Ociepka, Marek Olejarczyk, Piotr Proszowski, Witold Rybak, Dariusz Siurda, Danuta Skiba, Przemysław Sosnowski, Sławomir Struski, Paweł Szkop, Maciej Ścieślicki (nowy członek klubu), Agnieszka Witek, Grzegorz Witek, Adam Wodzisławski, Damian Wojtasik, Wojciech Wójcik, Andrzej Zysiak

Składki organizacyjne 2016        

Składki członkowskie na 2016 rok opłacili:

Piotr Bednarski, Nina Cupiał, Zbigniew Czarnecki, Michał Czyż [nowy członek klubu], Ireneusz Domagała [nowy członek klubu], Adam Duda, Marek Dzidowski, Witold Fiączyk, Anita Garncarz, Dominika Garncarz, Kamila Garncarz, Roman Garncarz, Tadeusz Garncarz, Dawid Gurbała, Jakub Gurbała, Jan Imiełowski, Michał Jagieło, Kasia Janocha, Radosław Kołodziejczyk [nowy członek klubu], Marcin Konopka, Ryszard Konopka, Łukasz Kortas, Jerzy Kościelniak, Wacława Kotarska, Marian Kotarski, Mateusz Kotarski, Aleksander Machura, Teresa Machura, Teresa A. Machura, Grzegorz Machura, Michał Machura, Paulina Michalska, Łukasz Ociepka, Marek Olejarczyk, Piotr Proszowski, Witold Rybak, Dariusz Siurda, Danuta Skiba, Przemysław Sosnowski, Sławomir Struski, Paweł Szkop, Agnieszka Witek, Grzegorz Witek, Adam Wodzisławski, Damian Wojtasik, Wojciech Wójcik [nowy członek klubu], Andrzej Zysiak.

Składki organizacyjne 2015

Składki członkowskie na 2015 rok opłacili: Piotr Bednarski, Nina Cupiał, Zbigniew Czarnecki (nowy członek klubu), Adam Duda, Marek Dzidowski, Witold Fiączyk, Anita Garncarz, Dominika Garncarz, Kamila Garncarz, Roman Garncarz, Tadeusz Garncarz, Dawid Gurbała, Jakub Gurbała, Jan Imiełowski, Bogusław Iwaniuk, Michał Jagieło, Katarzyna Janocha, Marcin Konopka, Ryszard Konopka, Łukasz Kortas, Jerzy Kościelniak, Wacława Kotarska, Marian Kotarski, Mateusz Kotarski, Grzegorz Machura, Michał Machura, Tadeusz Machura, Teresa Machura, Teresa A. Machura, Paulina Michalska, Łukasz Ociepka, Marek Olejarczyk, Piotr Proszowski, Witold Rybak, Dariusz Siurda, Danuta Skiba (nowa czł. klubu), Przemysław Sosnowski, Sławomir Struski, Paweł Szkop, Agnieszka Witek, Grzegorz Witek, Adam Wodzisławski (nowy członek klubu), Damian Wojtasik, Janusz Woś, Andrzej Zysiak, 

Składki organizacyjne 2014

Składki członkowskie na 2014 rok opłacili: Piotr Bednarski, Nina Cupiał, Adam Duda, Marek Dzidowski (nowy członek klubu), Witold Fiączyk, Anita Garncarz, Dominika Garncarz, Kamila Garncarz, Roman Garncarz, Tadeusz Garncarz, Dawid Gurbała, Jakub Gurbała, Jan Imiełowski, Bogusław Iwaniuk, Michał Jagieło, Kasia Janocha, Magda Janocha, Marcin Konopka, Ryszard Konopka, Łukasz Kortas, Jerzy Kościelniak, Wacława Kotarska, Marian Kotarski, Mateusz Kotarski, Jakub Liszewski (nowy członek klubu), Aleksander Machura, Grzegorz Machura, Michał Machura, Teresa Machura, Teresa A. Machura, Radosław Michalczyk, Paulina Michalska, Łukasz Ociepka, Marek Olejarczyk, Krzysztof Picheta, Piotr Proszowski (nowy członek klubu), Witold Rybak, Dariusz Siurda, Przemysław Sosnowski, Sławomir Struski, Paweł Szkop, Agnieszka Witek, Grzegorz Witek, Piotr Witek, Damian Wojtasik, Janusz Woś, Andrzej Zysiak

Składki organizacyjne 2013

Składki członkowskie na 2013 rok opłacili: Piotr Bednarski, Nina Cupiał, Adam Duda, Witold Fiączyk, Anita Garncarz, Dominika Garncarz, Kamila Garncarz, Roman Garncarz, Tadeusz Garncarz, Dawid Gurbała, Jakub Gurbała (nowy czlonek klubu), Jan Imielowski, Bogusław Iwaniuk, Michał Jagieło, Magda Janocha, Katarzyna Janocha, Marcin Konopka, Ryszard Konopka, Łukasz Kortas, Jerzy Kościelniak, Wacława Kotarska, Marian Kotarski, Mateusz Kotarski, Aleksander Machura, Grzegorz Machura, Michał Machura, Teresa Machura, Teresa A. Machura, Radosław Michalczyk (nowy członek klubu), Paulina Michalska, Łukasz Ociepka (nowy członek klubu), Witold Rybak (nowy członek klubu), Dariusz Siurda, Przemysław Sosnowski, Sławomir Struski, Paweł Szkop, Marcin Wojtaszczyk, Agnieszka Witek, Grzegorz Witek, Piotr Witek, Agnieszka Wojtasik, Damian Wojtasik, Janusz Woś, Andrzej Zysiak

Składki organizacyjne 2012

Składki członkowskie na 2012 rok opłacili: Piotr Bednarski, Nina Cupiał, Adam Duda, Witold Fiączyk, Dominika Garncarz (nowa członkini klubu), Anita Garncarz, Kamila Garncarz, Roman Garncarz, Tadeusz Garncarz, Dawid Gurbała, Jan Imiełowski, Bogusław Iwaniuk, Michał Jagieło, Katarzyna Janocha, Magdalena Janocha, Marcin Konopka, Ryszard Konopka, Łukasz Kortas, Jerzy Kościelniak, Wacława Kotarska, Marian Kotarski, Mateusz Kotarski, Krzysztof Lech, Aleksander Machura, Michał Machura, Teresa Machura, Teresa A. Machura, Grzegorz Machura, Paulina Michalska, Antoni Miśta (nowy czł. klubu), Rafał Nowak, Marek Olejarczyk, Jakub Pala, Dariusz Siurda, Przemysław Sosnowski (nowy czł. klubu), Sławomir Struski, Paweł Szkop, Agnieszka Witek, Grzegorz Witek, Piotr Witek, Damian Wojtasik, Marcin Wojtaszczyk, Janusz Woś (nowy czł. klubu), Andrzej Zysiak (nowy czł. klubu).

Składki organizacyjne 2011

Opłacili:

Jolanta Bach (nowa członkini klubu), Piotr Bednarski, Nina Cupiał, Adam Duda, Witold Fiączyk, Anita Garncarz, Kamila Garncarz, Roman Garncarz, Sybilka Garncarz, Tadeusz Garncarz, Dawid Gurbała, Jan Imiełowski, Bogusław Iwaniuk, Michał Jagieło, Bogusław Jankowski, Kasia Janocha, Magda Janocha, Marcin Konopka, Łukasz Kortas, Jerzy Kościelniak, Wacława Kotarska, Marian Kotarski, Mateusz Kotarski, Ryszard Konopka, Krzysztof Lech, Aleksander T. Machura, Grzegorz Machura, Michał Machura, Rafał Machura, Teresa Machura, Teresa A. Machura, Paulina Michalska, Rafał Nowak (nowy członek klubu), Marek Olejarczyk (nowy członek klubu), Jakub Pala, Krzysztof Picheta, Dariusz Siurda, Zdzisław Skalski, Sławomir Struski, Jarosław Sumorowski, Paweł Szkop, Agnieszka Witek, Andrzej Witek, Grzegorz Witek, Piotr Witek, Damian Wojtasik, Marcin Wojtaszczyk

Składki organizacyjne 2010

Opłacili: Piotr Bednarski, Michał Biały, Tomasz Bora, Nina Cupiał,  Adam Duda (nowy członek klubu) Witold Fiączyk, Anita Garncarz, Kamila Garncarz, Roman Garncarz, Sybilla Garncarz (nowa członkini klubu, Tadeusz Garncarz, Dawid Gurbała, Jan Imiełowski, Bogusław Iwaniuk (nowy członek klubu), Michał Jagieło, Bogusław Jankowski, Kasia Janocha, Magdalena Janocha, Marcin Konopka, Ryszard Konopka, Łukasz Kortas, Jerzy Kościelniak, Wacława Kotarska, Marian Kotarski, Mateusz Kotarski, Agnieszka Kowalczyk, Andrzej Kozłowski, Aleksander Machura, Grzegorz Machura, Michał Machura, Rafał Machura, Teresa A. Machura, Teresa Machura (nowa członkini klubu), Paulina Michalska (nowa członkini klubu), Marcin Mitka (nowy członek klubu), Natalia Nowak, Jakub Pala (nowy, 300-tny członek klubu), Krzysztof Picheta, Dariusz Siurda, Marcin Skalski, Zdzisław Skalski, Sławomir Struski, Mateusz Stasiński (nowy członek klubu), Paweł Szkop, Samanta Treścińska, Jacek Turoń, Adam Tylkowski, Agnieszka Witek, Grzegorz Witek, Piotr Witek, Damian Wojtasik, Marcin Wojtaszczyk (nowy członek klubu)

Składki organizacyjne 2009

Składki członkowskie opłacili: Piotr Bednarski, Michał Biały, Tomasz Bora, Nina Cupiał, Witold Fiączyk, Anita Garncarz, Kamila Garncarz, Roman Garncarz, Tadeusz Garncarz, Magdalena Gawińska (nowy członek klubu), Dawid Gurbała, Jan Imiełowski, Michał Jagieło, Kasia Janocha, Magda Janocha, Jerzy Kościelniak, Marcin Konopka, Ryszard Konopka, Łukasz Kortas, Bartosz Kos, Wacława Kotarska, Marian Kotarski, Mateusz Kotarski, Marcin Kotowicz, Magdalena Kowacka (nowy członek klubu), Agnieszka Kowalczyk, Aleksander Machura, Michał Machura, Grzegorz Machura, Rafał Machura, Teresa Anna Machura (nowy członek klubu), Natalia Nowak, Krzysztof Picheta, Dariusz Siurda, Marcin Skalski, Zdzisław Skalski, Sylwia Skwara, Sławomir Struski, Paweł Szkop, Samanta Treścińska, Jacek Turoń, Adam Tylkowski, Agnieszka Witek, Grzegorz Witek, Damian Wojtasik.

Składki organizacyjne 2008

Składki członkowskie opłacili: Piotr Bednarski, Michał Biały, Tomasz Bora, Nina Cupiał, Witold Fiączyk, Anita Garncarz, Kamila Garncarz, Roman Garncarz, Tadeusz Garncarz, Dawid Gurbała, Jan Imiełowski, Michał Jagieło, Bogusław Jankowski,  Katarzyna Janocha, Magdalena Janocha, Łukasz Kortas, Bartosz Kos, Jerzy Kościelniak, Wacława Kotarska, Marian Kotarski, Mateusz Kotarski, Marcin Konopka, Ryszard Konopka, Marcin Kotowicz, Agnieszka Kowalczyk, Michał Krzyczmonik, Wiesław Lipecki, Przemek Lisowski, Mariusz Łoboda, Aleksander Machura, Grzegorz Machura, Michał Machura, Michał Maślanka, Natalia Nowak, Krzysztof Picheta, Dariusz Siurda, Marcin Skalski, Zdzisław Skalski, Mateusz Stachurzewski, Sławomir Struski, Jarosław Sumorowski, Paweł Szkop, Ewa Szlęzak, Samanta Treścińska, Jacek Turoń, Adam Tylkowski, Łukasz Widera, Agnieszka Witek, Grzegorz Witek, Kacper Witkowski, Damian Wojtasik.

 

Podsumowanie sezonu 2021 Klubu PTTK M-2

 Na wieczornym spotkaniu 11 listopada burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak oraz przewodnicząca Komisji Społ.-Wych. Rady Nadzorczej MSM Elza Maroń wręczyli puchary najaktywniejszym turystom klubu. Zwycięzca odwdzięczył się tortem, którym częstował zebranych, w tym konkurentów. Uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej Skarbniczki Klubu, a chwilą gwaru powiększenie się rodziny Pauliny i Michała o synka Przemysława. Przypomnijmy, że 44 konkurs o miano turysty 2021 roku wygrał Jan Imiełowski, II m. zajął Andrzej Zysiak, III - Tadeusz Wychowski. W ktg. turysta senior triumfował Ryszard Konopka.

 

Podsumowanie sezonu 2019

21 listopada z udziałem burmistrza Myszkowa p. Włodzimierza Żaka oraz członków Rady Nadzorczej MSM p. Grażyny Zmarzlik i p. Włodzimierza Skorka odbyło się zebranie sprawozdawcze Klubu PTTK "M-2". Klub w okresie 1 I - 21 XI zorganizował 102 wycieczki dla 889 turystów; klubowicze zdobyli 158 odznak krajoznawczych i turystycznych. Myszkowianie uczestniczyli w obydwu dorocznych ogólnopolskich zlotach kolarskich (p.t.kol. w Nysie i CZTK w Modlinie). Najaktywniejsi  w bieżącym sezonie: Andrzej Zysiak, Marek Dzidowski i Jan Imiełowski uhonorowani zostali pucharami, dziesięcioro najaktywniejszych otrzymało też bony upominkowe. W przeprowadzonym w tym roku po raz pierwszy współzawodnictwie dla oldbojów puchary zdobyli Marian Kotarski i Ryszard Konopka.

 

Zebranie sprawozdawcze w "M-2" - 2018

15 listopada z udziałem burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka, v-prezes Myszkowskiej Sp-ni Mieszkaniowej Ewy Danek i przewodniczącej Komisji Sp.-Wych. Rady Nadzorczej MSM Elzy Maroń odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze obchodzącego w br. 40-lecie Klubu PTTK "M-2". Turyści omówili tegoroczna działalność turystyczno-rekreacyjną, najaktywniejszym turystom wręczyli puchary i upominki, a stałym przyjaciołom dziękczynne dyplomy. Puchary otrzymali: I m. Ryszard Konopka, II m. Andrzej Zysiak, III m. Jan Imielowski, Dyplomy dziękczynne burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak oraz Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Działalność Klubu została doceniona: XIX Zjazd Walny PTTK nadal prezesowi klubu Marianowi Kotarskiemu godność członka honorowego PTTK, Krajowa Konferencja Kolarska przyznała Romanowi Garncarzowi tytuł honorowego p.t.kol., a śląskie władze PTTK wyróżniły honorowymi odznakami PTTK Ryszarda Konopkę, Jana Imiełowskiego i Pawła Szkopa oraz odznakami Za zasługi w turystyce kolarskiej Marka Dzidowskiego i Andrzeja Zysiaka.

 

Zebranie sprawozdawcze w Klubie "M-2" - 2017

16 listopada przeprowadziliśmy zebranie podsumowujące 40 sezon turystyczny. Odbyło się 106 wycieczek z udziałem 834 uczestników. Myszkowianie odnowili obsługiwane szlaki rowerowe, zdobyli 129 odznak krajoznawczych i turystycznych, odbyli wiele ciekawych wypraw. Marek Dzidowski i Andrzej Zysiak uzyskali uprawnienia opiekuna przyrody, a Paweł Szkop - dodatkowo instruktora w tej dyscyplinie. Marian Kotarski obdarzony został godnością Członka Honorowego PTTK nadaną przez XIX Walny Zjazd, Klub zdobył I m. w dorocznym współzawodnictwie ogniw wielodyscyplinowych w konkursie KTKol. ZG PTTK. W I konkursie ZG PTTK uzyskaliśmy certyfikat "Organizator godny polecenia". 

Konkurs o miano najaktywniejszego turysty wygrał Ryszard Konopka, II m. Andrzej Zysiak, III m. Marek Dzidowski. W ktg. młodzieżowej w konkursie triumfował Paweł Szkop. Puchary najlepszym wręczali: v-burmistrz Myszkowa Iwona Franelak, v-prezes MSM Ewa Danek i członki Rady Nadzorczej MSM Grażyna Zmarzlik. W toku spotkaniaRoman opowiadał o zimowo-wiosennej wyprawie pieszej wzdłuż polskiego wybrzeża, p. I. Franelak o wyprawie rowerowej Szczecin - Częstochowa, a inni klubowicze wspominali swej wyjazdy i przejazdy wakacyjne.

 

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE w M-2 w 2016 r.

17 listopada z udziałem burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka, v-prezes MSM Ewy Danek, przewodniczącej Komisji Społeczno-Wychowawczej Rady Nadzorczej MSM Elzy Maroń i v-prezesa Klubu M-2 Romana Garncarza odbyło się zebranie podsumowujące sezon turystyczny w Klubie "M-2". Obrady prowadziła i sprawozdanie z działalności myszkowian przedstawiła Agnieszka Wojtasik, po czym najaktywniejsi turyści otrzymali puchary, dyplomy i nagrody. Ustalono program działania na najbliższy okres i przekazano pozdrowienia pod adres czasowo nieobecnego prezesa Klubu.

 

Zebranie sprawozdawcze "M-2" - 3 XII 2015 r.

3 grudnia 2015 r. w Klubie Osiedlowym PTTK „M-2” podsumowano mijający sezon. Turyści, korzystając z dotacji Burmistrza Myszkowa, uczestniczyli w dwóch tygodniowych wyjazdach szkoleniowo-rekreacyjnych (wiosną na Kaszubach, latem w Pszczynie), zorganizowali Rajd rowerzystek, Zlot urodzinowy, akcję „Czysta Jura” i tradycyjne prażonki. W 103 wycieczkach, rajdach i zlotach uczestniczyło 907 turystów. Prezes Zarządu MSM Elżbieta Matysiewicz wysoko oceniła aktywność Klubu, złożyła życzenia sukcesów na turystycznej niwie i – wraz z przewodniczącą Komisji Społeczno-Wychowawczej Rady Nadzorczej Elzy Maroń - wręczyła nagrody najaktywniejszym turystom. Puchary za zwycięstwo w klubowym współzawodnictwie o miano „Turysty 2015 r.” otrzymali: Ryszard Konopka, Andrzej Zysiak i Jan Imiełowski. Dyplomy i nagrody otrzymali także zdobywcy miejsc IV - X. Zwycięzca konkursu poczęstował uczestników zebrania pysznym tortem [zdjęcie poniżej] i lampką szampana. Nadane przez Zarząd Główny PTTK Dyplomy Honorowe będące wyrazem szczególnego uznania za pomoc i współdziałanie otrzymali: Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Urząd Miasta Myszkowa, firma „Polimer AiM” oraz Biuro Podróży „aleRejsy”. Dyplom Klubu PTTK „M-2” otrzymała firma „Polimer 2”. Turyści zapraszają posiadaczy rowerów do wstępowania w poczet członków klubu i odbywania przejażdżek na jednośladach.

 

Zebranie sprawozdawcze Klubu PTTK "M-2" w 2014 r.

 

Na zebranie sprawozdawcze, w trakcie którego wręczyliśmy puchary i nagrody najaktywniejszym turystom Klubu "M-2" przybyła v-prezes Zarządu Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Ewa Danek oraz przewodnicząca Komisji Społeczo-Wychowawczej Rady Nadzorczej MSM p. Elza Maroń. Obrady prowadził prezes Klubu "M-2" Marian Kotarski.

 

 

Zebranie sprawozdawcze Klubu "M-2" w 2013 r.

 

28 listopada 2013 r. z udziałem burmistrza Myszkowa p. Włodzimierza Żaka odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze w Klubie PTTK "M-2", w trakcie którego podsumowano tegoroczny, bardzo aktywny, rekordowy pod kilkoma względami sezon i wręczono najaktywniejszym turystom puchary, dyplomy i upominki. Grupa turystów odebrała wyróżnienia organizacyjne: Dyplomy nadane przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie otrzymali: Agnieszka Wojtasik, Bogusław Iwaniuk, Jan Imiełowski i Adam Duda, Dyplomy Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie: Ewa Kotarska, Teresa Machura, Mateusz Kotarski, odznakę ORLI LOT Piotr Witek. Brązową odznaką Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży udekorowany został Ryszard Konopka, a odznaką Za zasługi dla turystyki kolarskiej PTTK w woj. śląskim Roman Garncarz.

 

29 XI 2012 - Podsumowanie sezonu w Klubie "M-2"

Podsumowaliśmy 35 sezon turystyczny - 2012

   29 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie podsumowujące sezon w klubie "M-2"; przybył na nie burmistrz m. Myszkowa Włodzimierz Żak. Gość bardzo wysoko ocenił naszą działalność, pogratulował sukcesów na turystycznej niwie klubowi oraz wręczył puchary i nagrody najaktywniejszym turystom: Ryszardowi Konopce za I m., Adamowi Dudzie za II i Dawidowi Gurbale za III m. Nagrody książkowe i dyplomy otrzymali turyści sklasyfikowani w pierwszej dziesiątce, a najmłodsi klubowicze: Kamila Garncarz, Michał Machura, Dominika Garncarz, Jakub Pala i sympatyzujący z klubem Jakub Gurbała wyróżnieni zostali plecakami, zestawami ostrzegawczymi na rowery i odznakami Donalda. Honorowe Jubileuszowe Odznaki 60-lecia turystyki kolarskiej w PTTK otrzymali R. Konopka, A. Duda, Krzysztof Picheta i Marcin Konopka. Burmistrz Myszkowa został uhonorowany odznaką Miłośnik Ziemi Myszkowskiej. Dyplomy w podziękowaniu za wydatną pomoc w organizowaniu turystyki wręczyliśmy wspierającym działalność Klubu "M-2" w 2012 r. Urzędowi Miasta Myszkowa oraz firmie Polimer II.

 

1 XII 2011 - Podsumowanie sezonu w Klubie "M-2"

1 grudnia 2011 r. odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze klubu PTTK "M-2", w trakcie którego podsumowano mijający sezon i wręczono upominki najlepszym. W okresie jedenastu miesięcy w klubie odbyło się 98 wycieczek z udziałem 1459 turystów, którzy zdobyli 222 odznaki krajoznawcze i turystyczne. Najaktywniejszym turystą okazał się Ryszard Konopka, II m. w klubowym współzawodnictwie zajął Bogusław Iwaniuk, III m. - Adam Duda. Triumfatorów XXXIV konkursu o miano Turysty 2011 Roku uhonorowano pucharami, kilkoro następnych nagrodami rzeczowymi. Uczestnicy konkursu otrzymali też upominki od firmy prowadzonej przez Agnieszkę Stalę. Wspierających klub pp. Romana Garncarza - Polimer II, Grzegorza Pabiasza - komis AutoLand i Jana Krzysztonia - ZUiZT Żarki uhonorowano listami gratulacyjnymi i wyróżniono odznakami Miłośnik Ziemi Myszkowskiej. Ryszard Konopka, który na zebraniu otrzymał także odznakę Za zasługi w turystyce kolarskiej w woj. śląskim przyznaną przez RRTK PTTK w Katowicach, podjął uczestników spotkania przepysznym tortem i lampką szampana. Z pewnością nie zdradzimy tajemnicy informując, że Turysta 2011 Roku wiosną został dziadkiem Bartka, a jesienią Karolka. http://www.garnek.pl/komar1

 

 

Kwiat myszkowskiego kolarstwa turystycznego na zdjęciu z kwietnia 2006 r.