Strona   redagowana  przez   Mariana   Kotarskiego  

 

Klub PTTK "M-2" (1978-2023) ma 45 lat!

 

Nieco zdjęć historycznych:   http://www.garnek.pl/komar1/25222275/35-lat-klubu-pttk-m-2-w

 

 

 

 

A co w telewizji?

https://regiony.tvp.pl/49738634/calkiem-niezla-historia

(należy wybrać relację pod datą 17 VI 2022)

 


Klub Osiedlowy PTTK "M-2"

42-300 MYSZKÓW

skrytka  pocztowa 25;  ul. Sikorskiego 55 B

kotarski[at]poczta.onet.pl

 

Klub PTTK "M - 2" funkcjonuje zgodnie z postanowieniami §§ 33-44 rozdziału IV  Statutu Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie z 2000 r. Klubem kieruje i jego działalność  turystyczną organizuje prezes. 

  Klub Osiedlowy PTTK „M-2” przy Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie jest ogniwem organizacyjnym na prawach koła PTTK zarejestrowanym w Oddziale Regionalnym PTTK przy Regionalnym Ośrodku Programowym PTTK w Częstochowie, II al. NMP 41; telefon 34 324-21-20.     

  Klub utrzymuje się ze składek członkowskich, dotacji instytucji państwowych,  spółdzielczych i samorządowych oraz z darowizn przekazywanych przez dobroczyńców wywodzących się z kręgów lokalnego rzemiosła. Wszystkie wpływy i wydatki podlegają bezwzględnemu odnotowaniu w księdze kasowej Klubu, zaś pieniądze [z wyjątkiem pogotowia kasowego] umieszczeniu na koncie bankowym

  Numer konta Klubu PTTK „M-2”w Myszkowie: 

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Myszkowie, nr  48 1050 1168 1000 0022 7369 1796

Klub skupia amatorów turystyki, przede wszystkim rowerowej, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy są zobowiązani na bieżąco opłacać roczne składki członkowskie PTTK w wysokości ustalanej przez Zarząd Główny PTTK.

 

Siedzibą Klubu PTTK „M-2” jest lokal przy ul. Sikorskiego 55 b w Myszkowie. Tradycyjne, cotygodniowe spotkania członków i sympatyków Klubu odbywają się w czwartki w godzinach 18,00 – 19,00.

 

    Podczas spotkań czwartkowych można zasięgnąć informacji o zakresie działalności Klubu, zweryfikować odznaki turystyczne, zakupić materiały statutowe, wysłuchać pogadanki na tematy upowszechniane przez Klub, obejrzeć kroniki, wymienić poglądy i doświadczenia.

Nasz adres pocztowy:

Klub Osiedlowy PTTK "M-2"
skrytka pocztowa 25,
42 - 300 Myszków

Siedziba klubu:
Myszków
ul. Sikorskiego 55 b
(klubowa świetlica jest czynna w czwartki w godz. 18,00 - 19,00)

 

telefon prezesa (komórkowy)  600 384-987


Projekt i permanentne aktualizowanie:  Marian Kotarski

wykonanie:  Robert Kotarski

tłumaczenie na jęz. niemiecki: Darius Kuniewicz, na jęz. angielski Ewa Kotarska  

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie lub wykorzystywanie zamieszczonych na naszej stronie publikacji i zdjęć dozwolone, ale tylko z podaniem źródła 
(
USTAWA  z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
DZIENNIK USTAW Nr 24, poz. 83
)

Krótki zarys historii niniejszej klubowej strony internetowej:

 

    27 marca 2000 - DATA utworzenia niniejszej strony (miała początkowo pięć rozdziałów i znajdowała się, aż do kwietnia 2007 r. pod adresem internetowym pttkm2.obywatel.pl ); /.../

    /.../

   25 maja 2002 r. wpisano kilka nowości w dziale AKTUALNOŚCI; usunięto LINKI do tych stron, które się nie otwierają, nie są aktualizowane  bądź są w ustawicznej przebudowwwie; SZLAKI zawierają teraz także krótką charakterystykę  tras  wymalowanych przez Klub "M-2";

/.../

                13 I 2023 - aktualności, członkowstwo, odznaka MZM (z uwagi na jakąś usterkę, listę zdobywców odznaki zawiera zakładka "hymn"), prezes;

                23 VII 2023 - aktualności, statystyka;

                29 VII 2023 - aktualności, ciekawostki, hymn, statystyka, zerówki;

                3 VIII 2023 - aktualności, zerówki;

                12 VIII 2023 - aktualności, zerówki;

                23 IX 2023 - aktualności, historia, Mił. Ziemi Myszk. (hymn), statystyka, prezes, rajdy;

                24 IX 2023 - aktualności, statystyka;

                26 X 23 - aktualności, statystyka;

                30 X 23 - aktualności, członkostwo, statystyka, zerówki;

                13 XI 2023 - aktualności, prezes, statystyka;

                17 XI 2023 - zerówki;

                23 XI 23 - aktualności, członkostwo, hymn, zerówki;

                30 XI 23 - członkostwo (składki);

                        

Das Resuemee

Radsportverein "M-2"

Die hier präsentierte Internetseite gehört zum Touristikverein PTTK (Polnischer Verband für Touristik und Landeskunde) "M-2" in Myszków in Woiwodschaft Śląsk (Schlesien). Zum Verein (Radklub) gehören Erwachsene, sowie Kinder und Jugendliche, die gerne mit dem Fahrrad spazieren fahren. Es ist kein Leistungssportverein, aber die Radfahrer besitzen originale Radfahrertrikots, die von zwei Sponsoren gestiftet wurden: von der Wohnungsbaugenossenschaft  in Myszków (gelbe Trikots) und der Firma "Polimer II" (dunkelblau - orange­farbene Trikots).

Der Verein wurde am 17April 1978 gegründet und bis zum 31 Dezember 2022 wurden 2350 touristische Veranstaltungen organisiert (Ausflüge, Zeltlager, Radrallyes und Wandergruppen), an denen 31.613 Personen teilgenommen haben (davon 25.430 Radfahrer). Hauptsächlich organisiert der Verein "M-2" Veranstaltungen für Radfahrer, sporadisch werden auch Wanderungen und Ausflüge mit den PKW durchgeführt. Seit dem Jahr 2001 hat der Verein sein Tätigkeitsfeld erweitert, es werden Radwanderwege gekennzeichnet. Bis zum heutigen Tag wurden 4 Radwanderwege mit einer Länge von 231 km erschlossen. Die Mitglieder des Vereins "M-2" haben ganz Polen besichtigt, sind aber auch auf den Straßen und Wegen von Slowakei, Belgien, Portugal, Niederlande, Italien, Frankreich, Deutschland, Litauen, Ukraine, und Tschechien gefahren. Das Wirken des Radvereins wurde in 18 dicken Büchern - Chroniken und Vereinszeitungen (509 Nummern) festgehalten,  sowie erwähnt  in hundertfachen Notizen und Presseberichten.

Das Internetservice präsentiert aktuelle Informationen, informiert über die, vom Radklub organisierte Radrallyes, sowie von in Vergangenheit absolvierten Touren ins Ausland. Außerdem bekommt man Informationen unter welchen Bedienungen man dem Verein beitreten kann. Der Verein führt unter den Mitgliedern einen Wettbewerb um den besten Touristen, veröffentlicht Namen und Firmen, die als Sponsoren den Verein finanziell unterstützen. Es wird eine systematische und genaue Statistik über das Wirken des Radklubs geführt.

Touristen die den Kreis Myszków besichtigen, verleit der Radklub das Landeskundeabzeichen "Miłośnik ziemi myszkowskiej" (Liebhaber des Landes Myszków).

 Darius Kuniewicz

Tourist Club "M-2"

 

This website belongs to the Tourist Club its abbreviation PTTK which is located in Myszków is Silesia area in Poland. The members of that club are adults and children, who really like riding bicycles. This is not a sport club but the members were given original sports costume, which are founded by sponsors from Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (yellow T- shirts) and Polimer II (dark blue and orange T – shirts). The club started its activity on 17th April 1978 and by the end of 31st December 2022 many 2350 tourists events were organized including: trips, raids, hiking camp. Nearly 31.613 participants took part in these events as well as 25.430 cyclists. Our club usually organizes events for the cyclists and also occasionally some trips by car or on foot. Since 2001 we have marked tourists trials out and so far 4 cyclist trials are available for tourists which length of the trials are 231 km.

Our cyclists has taken part in tour sightseeing almost throughout the country. They also cycled through trials of European countries such as: Slovenia, Belgium, Portugal, Holland, Italy, France, Germany and Ukraine. Activities of this club has been described in 18 big chronicle books, in 509 club newspapers as well as mentioned in many newspaper articles too. The website presents latest news, some information about possibility of joining to the club and also about expedition that had place.

What is more, every year the club organizes competitions to select the best leading tourist. The club collects lists of sponsors and makes statistics about the activities of the club. The club has its own anthem and tourists who go sightseeing that area are given a badge entitled “Miłośnik Ziemi Myszkowskiej”.

Ewa Kotarska

Streszczenie

Prezentowana strona internetowa należy do Klubu Turystycznego PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) „M-2” w Myszkowie  w woj. śląskim. Do klubu należą dorośli i dzieci lubiące spacerową jazdę na rowerze. Nie jest to klub sportowy, ale rowerzyści posiadają oryginalne stroje sportowe przekazane im przez sponsorów, a więc przez Myszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową (koszulki żółte) oraz firmę „Polimer II” (koszulki granatowo-pomarańczowe). Klub powstał 17 kwietnia 1978 r. i od tego dnia do 31 grudnia 2023 r. zorganizował 2350 imprez turystycznych (a więc: wycieczki, biwaki, rajdy, obozy wędrowne), w których uczestniczyło 31 613 osób (w tym 25 430 na rowerach).  Klub organizuje przeważnie imprezy dla rowerzystów, sporadycznie urządza wycieczki piesze i samochodowe. Od 2001 roku zajął się też znakowaniem szlaków turystycznych i do tej pory wytyczył 4 szlaki rowerowe łącznej długości 231 km. Dotychczas myszkowscy rowerzyści zwiedzili prawie cały kraj, jeździli tez po drogach Słowacji, Belgii, Portugalii, Holandii, Włoch, Francji, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Czech.  Działalność klubu opisana jest w 18 grubych księgach – kronikach, w 509 numerach klubowej gazetki oraz wspomniana lub opisana w setkach notatek i artykułów prasowych. Witryna internetowa prezentuje bieżące aktualności, informuje o rajdach organizowanych przez klub oraz o odbytych niegdyś wyprawach zagranicznych, informuje o warunkach wstąpienia do klubu. Klub co roku prowadzi wewnętrzne współzawodnictwo o miano najlepszego turysty, odnotowuje nazwiska sponsorów i nazwy firm wspomagających finansowo działalność turystów; prowadzi też systematyczną i dokładną statystykę swej działalności. Klub przyznaje turystom zwiedzającym powiat myszkowski odznakę krajoznawczą „Miłośnik ziemi myszkowskiej”.

Marian Kotarski