KADRA KLUBU "M-2"
 
 
 

            Kolejni członkowie Klubu „M-2” kończą wyższe studia:

- w czerwcu 2014 r. studia magisterskie (psychologia) ukończyła Paulina Michalska,

- w sierpniu 2014 r. studia licencjackie (ratownictwo medyczne) ukończyła Nina Cupiał,

- w lutym 2015 r. studia inżynierskie (dietetyka) ukończyła Katarzyna Janocha.

               W październiku 2015 r. tytuły magistrów uzyskali Mateusz Kotarski i Michał Jagieło. Latem 2020 r. studia licencjackie ukończył Damian Wojtasik.

            Serdecznie gratulujemy!

 
 
KADRA PROGRAMOWA KLUBU "M-2"
 
 

Przodownicy wszystkich klubów - weryfikujcie się!

W lutym 2017 r. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK na swym wyjazdowym posiedzeniu w Raciborzu omawiała m.in. sprawy kadry przodownickiej i znakarskiej. Podjęto wówczas uchwałę o zwolnieniu z obowiązku okresowego składania sprawozdań odnośnie działalności kilkorga p.t.kol. W ich gronie są także myszkowianie: Agnieszka Wojtasik i Łukasz Kortas. Wiosną 2020 r. takie uprawnienia uzyskali Michał Jagieło i Paweł Szkop.

 
 
 
PRZODOWNICY TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK
niepodlegający okresowym weryfikacjom:

Proporczyk przodownika turystyki kolarskiej PTTK

PRZODOWNICY 

podlegający okresowym weryfikacjom

1193 Marian Kotarski - od czerwca 1993 honorowy

5645 Roman Garncarz - od lutego 2018 honorowy

 

2591 Wojciech Woźniak od października 1988 "dożywotni"
4728 Robert Kotarski - od czerwca 1998 "dożywotni"

6325 Grzegorz Witek - od listopada 2011 "dożywotni"

6326 Marcin Konopka - od listopada 2011 "dożywotni"

6518  Agnieszka Witek - od listopada 2011 "dożywotni"

6516 Witold Fiączyk - od listopada 2012 "dożywotni"

3847 Aleksander T. Machura - od sierpnia 2014 "dożywotni"

5910 Agnieszka Wojtasik - od lutego 2017 r. "dożywotni"

7046 Łukasz Kortas - od czerwca 2017 r. "dożywotni"

7203 Michał Jagieło - od maja 2020 r. "dożywotni"

7205 Paweł Szkop - od maja 2020 r. "dożywotni"

7253 Sławomir Struski - od września 2020 "dożywotni"
7259 Ryszard Konopka - od września 2020 "dożywotni"

 

 

7295 Katarzyna Janocha
7296 Nina Cupiał
7422 Andrzej Zysiak
7674 Jan Imiełowski
7742 Krzysztof Łyszczarz
 
 

 Zadania kierownika wycieczki rowerowej

        Klub M-2 z roku na rok organizuje coraz więcej wycieczek, do prowadzenia których systematycznie, acz nieraz z pewną nieśmiałością, włączają się kolejni przodownicy turystyki kolarskiej.

         Jakie zadania ciążą na osobie kierującej wycieczką klubową:

- zgłoszenie wycieczki do klubowego kalendarzyka wyjazdów [data, cel, punkt docelowy, długość trasy],

- pobranie Karty wycieczki,

- przeprowadzenie odprawy jadących [omówienie celu wyjazdu, przypomnienie zasad bezpieczeństwa, wskazanie punktów odpoczynku, określenie orientacyjnej godziny powrotu],

- dopilnowanie, by uczestnicy wycieczki wpisali się do karty wycieczki,

- ostemplowanie Karty wycieczki w punkcie docelowym,

- wykonanie innych zadań doraźnie wskazanych przez prezesa klubu „M-2”

- poczynienie odpowiednich adnotacji na Karcie wycieczki,

- niezwłoczne zwrócenie karty wycieczki do biura Klubu „M-2” [najpóźniej w najbliższy czwartek po wycieczce].

 

 

Zajęcia szkoleniowo - informacyjne skomputeryzowanych członków Klubu PTTK "M-2"

 

 

III Szkolenie Liderów Turystyki

W dniach 6-9 czerwca 2013 r. w Elblągu odbywało się III
Szkolenie Młodzieżowych Liderów Turystyki zorganizowane przez Zarząd Główny PTTK. Uczestniczyło w nim 45 osób, w tym troje z klubu "M-2": Michał, Paulina i Dawid.
Kursanci poznali kwestie prawne dotyczące organizowania imprez
turystycznych, odbyli kurs pierwszej pomocy uzyskując certyfikaty, zaznajomili się z zasadami GeoCatchingu i
uczestniczyli w nocnym marszu na orientację. Przy okazji zwiedzili
Frombork, Elbląg oraz Malbork oraz poznali wielu nowych ludzi z całej
Polski. Przejazd na szkolenie dotował Klub PTTK "M-2", koszty wyżywienia i zakwaterowania zapewnił organizator szkolenia.
 

Absolwenci 2010

Zimą i wczesną wiosną 2010 roku członkowie klubu widoczni na zdjęciu:
7203 Michał Jagielo
7204 Mateusz Kotarski
7205 Paweł Szkop
podjęli naukę zdobywając w efekcie uprawnienia przodowników turystyki kolarskiej PTTK. Odznaki przodownickie otrzymali na 32 urodzinowym zlocie klubowym w niedzielę 18 kwietnia 2010 r. w Przewodziszowicach.
W czasie 50 zlotu p.t.kol. w 2010 r. kurs odbyli i uprawnienia zdobyli:
7253 Sławomir Struski
7259 Ryszard Konopka
7260 Piotr Bednarski
 

 

Uprawnienia znakarzy nizinnych szlaków rowerowych aktualnie posiadają:

 

141 Marian Kotarski

142 Grzegorz Witek

146 Agnieszka Witek

325-1 Agnieszka Wojtasik

326-2   Roman Garncarz

327-3   Marcin Skalski

328-4   Jacek Turoń

330-6   Paweł Szkop

331-7   Sławomir Struski

333-9   Ryszard Konopka

 

 

Uprawnienia organizatora turystyki w środowisku osiedlowym PTTK   nr  331/82 oraz p.t.kol. 5688

Wacława KOTARSKA

uprawnienia przodownika turystyki pieszej nr 5615 i turystyki motorowej nr 2806

Marian KOTARSKI

instruktora kształcenia kadr PTTK nr 1680  i wykładowcy nr 11                         

Marian KOTARSKI

 

Na zdjęciu, wykonanym 3 maja 2001 r. w Poraju na boisku klubu "Polonia" widzimy Pawła Słabosza oraz członków kadry Klubu PTTK "M-2": Mariana Kotarskiego [p.t.kol.], Jarosława Sumorowskiego  [p.t.kol.] i  Krzysztofa Pichetę [p.t.kol.]