45 lat Klubu PTTK "M-2" (1978-2023)

 

H I S T O R I A

 

 

Poszukujemy różnych staroci,

 np. małe radio tranzystorowe, maszyna do pisania - im starsza, tym lepsza, aparat fotograficzny np. DRUH lub SMIENA, manierka, telefon stacjonarny z tarczą do wybierania numerów. Przydadzą się też inne eksponaty, niejednokrotnie wyrzucane przez naszych rodziców lub dziadków na złomowisko [piórnik drewniany, obsadka, kocher turystyczny, lampa rowerowa itp.].

 

 

 


NIECO HISTORII

 

Klub Osiedlowy PTTK "M-2" działający przy Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie  powstał 17 kwietnia 1978 r. Założyli go, po przeprowadzeniu wstępnych uzgodnień z pracownicą MSM p. Z. Młynarską przodownicy turystyki kolarskiej PTTK Zbigniew Błaszczyk i Marian Kotarski; prezesem klubu na zebraniu założycielskim wybrano Mariana Kotarskiego i tak już zostało.

Początkowo klub miał swą siedzibę przy ul. Wyszyńskiego 16, ale od 1990 roku dysponuje pomieszczeniami świetlicowymi przy ul. Sikorskiego 55b. Lokal klubowy, tak pierwszy jak i obecny, został przydzielony klubowi przez kierownictwo MSM. W świetlicy, regularnie w każdy czwartek w godzinach 18,00 - 19,00  odbywają się cotygodniowe spotkania klubowe, podczas których weryfikowane są odznaki, omawiane plany wypraw, prezentowane kroniki i filmy, uzgadniane terminy wycieczek i rajdów.

Pierwsza wycieczka klubowa odbyła się 23 kwietnia 1978 r., a jej "... trasa prowadziła do Złotego Potoku. Uczestniczyło w niej 8 rowerzystów. Podczas jazdy okazało się, że różnie jest z kondycją niektórych kolegów, którym pokonanie 19 km sprawiło sporo kłopotu. W dodatku w drodze powrotnej złapał nas deszcz, a dwóm jadącym na tandemie cyklistom wpadł w szprychy przedniego koła chlebak uniemożliwiając dalszą jazdę - czytamy w kronice klubowej z tamtych lat. Mimo tych przygód wycieczka była udana". 
Potem nastąpiły rajdy, biwaki, obozy wędrowne, zagraniczne wyprawy.

 

W okresie 44 lat (tj. od 17 IV 1978 r. - do 16 IV 2022 r.)

klub zorganizował 2263 imprez (wycieczki, biwaki, rajdy, obozy wędrowne), w których udział wzięło 30 394 uczestników (w tym 24 745 na rowerach). Zdecydowana większość z tych wyjazdów to imprezy dla rowerzystów; ten, kto wybrał się na wszystkie wycieczki i wędrówki kolarskie, musiał na swym jednośladzie pokonać 153 348 km. Członkowie klubu  w tym okresie zdobyli  4649 odznak  turystycznych i krajoznawczych  (w tym tak nobilitujące w środowisku kolarskim, jak KOT duża złota i KOT za wytrwałość, odznaka rajdu kolarskiego dookoła Polski w wersji małej i dużej, Szlakami zamków w Polsce – srebrne, Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411 oraz międzynarodowe odznaki kolarskie AIT). Z przemnożenia liczby uczestników przez ilość kilometrów pokonanych na każdej wyprawie rowerowej i zsumowania tych iloczynów wynika, że myszkowscy cykliści pokonali łącznie 1 422 800 km, a więc dotarli już trzykrotnie do Księżyca*).

W okresie 2001-2006 myszkowianie oznakowali 4 szlaki turystyki rowerowej łącznej długości 231 km. Co roku organizują urodzinowy zlot klubowy, prażonki, sprzątanie Jury, a co jakiś czas podejmują się organizacji ogólnopolskiego zlotu: w 1989 r. zorganizowali 29 centralny zlot turystów kolarzy na Aniołowie dla 599 cyklistów, a w 2010 r. na Będuszu 50 ogólnopolski zlot p.t.kol. dla 569 rowerzystów.

2263 wyprawy, dzięki którym młodzież i starszyzna klubowa zwiedziła prawie cały kraj, wędrując po Wyspie Wolin, Jurze, Ziemi Chełmińskiej, Pojezierzu Brodnickim, Mazowszu,  Roztoczu, przemierzając Płw. Hel, jadąc z młodzieńczą fantazją do Kielc przez  Zakopane, wędrując szlakiem wojsk króla Władysława Jagiełły pod Grunwald, penetrując Małopolskę i Wielkopolskę, Warmię i Mazury, moknąc na Ziemi Koneckiej czy  Piotrkowskiej  – opisano w 17 tomach kroniki, bogato ilustrowanej zdjęciami i wycinkami prasowymi. Tamże znajdziemy opisy zagranicznych wypraw rowerowych, m.in. po Słowacji, wokół Tatr, na rajdy AIT w Belgii, Portugalii, Holandii, wyjazdów do Włoch, wędrówek po Francji, krótkich wypadów do Niemiec i Szwecji, na Litwę, Ukrainę, Słowację i do Czech. Opis życia klubowego znajdziemy także w 505 numerach periodyku „W naszym klubie” wydawanego przez Klub PTTK „M – 2” od prawie 44 lat. Miesięcznik w komplecie znajdziemy w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie.

*) Księżyc jest odległy od Ziemi średnio o 384.400 km [tak podaje "Encyklopedia przyroda i technika" wyd. III, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969 r., strona 623]

 

Nieco zdjęć historycznych:   http://www.garnek.pl/komar1/25222275/35-lat-klubu-pttk-m-2-w

 

Na 10-lecie klubu przybył prezes ZW PTTK w Częstochowie Marek Grochulski, który wręczył M. Kotarskiemu puchar dla "M-2"

oraz z-ca dyrektora WKFSiT Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie Janusz Przybyła (obok Jacek Turoń)

Paweł Garncarz, Artur Kłapa, Jan Garncarz i Robert Kotarski wyróżnieni Dyplomami Zarządu Oddziału PTTK w Myszkowie z okazji 10-lecia "M-2" V-przewodniczący Rady nadzorczej MSM Tadeusz Szwarc, v-przewodniczący KTKol. ZG PTTK Stanisław Radomski oraz prezes klubu Marian Kotarski

W rocznicę swoich urodzin Klub organizuje rajd pod hasłem "Zdobywamy MOK". Meta imprezy wyznaczana jest w atrakcyjnych miejscach Jury w pobliżu Myszkowa np. w Mirowie, Morsku, Mrzygłodzie, Ostrężniku, Podlesicach, Włodowicach, Żarkach Letnisku. XII rajd połączony był z obchodami jubileuszu 40-lecia PTTK; rajd XXII wypadający w 2000 r. uczcił jubileusz 50-tych urodzin naszego Stowarzyszenia. W dn. 23 kwietnia 2006 r. dla uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i 10-lecia firmy "Polimer II" zorganizowano XXVIII Urodzinowy Zlot Klubowy z metą w Żarkach Letnisko. 
 

  W listopadzie 1987 r. Klub odznaczony został przez Zarząd Główny PTTK srebrną, a w 1997 r. - złotą honorową odznaką PTTK. W 1990 roku Zarząd Wojewódzki PTTK w Częstochowie wyróżnił Klub Medalem, a 17 kwietnia 1998 roku Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK (na 21. urodziny) uhonorowała "M-2" dyplomem uznania, zaś 18 marca 2008 r. Zarząd Główny nadał Klubowi (na 30. urodziny) Dyplom za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa. 27 września 2010 r. klub otrzymał Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za duży wkład w rozwój turystyki. 15 czerwca 2013 r. Rada Prezesów Oddziałów PTTK woj. śląskiego nadała Klubowi "M-2" Śląską Odznakę Honorową PTTK (legitymacja nr 107/2013).

 

Grono najaktywniejszych turystów posiada wyróżnienia organizacyjne. Dyplomy ZG PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa posiadają Agnieszka Wojtasik, Adam Duda, Jan Imiełowski, Bogusław Iwaniuk i od 2014 r. Dawid Gurbała. Złotą honorową odznaką PTTK są wyróżnieni Barbara Pierowska, Wacława Kotarska i Marian Kotarski, srebrną -  Zdzisław Skalski, Krzysztof Picheta, Roman Garncarz, Aleksander Machura i Wiesław Lipecki; złotymi  odznakami "Zasłużony w pracy PTTK  wśród młodzieży" Wacława Kotarska, Jerzy Kościelniak, Marian Kotarski, Marcin Konopka i Grzegorz Witek, srebrnymi Aleksander Machura, Leszek Kaptacz, Wiesław Lipecki, Grzegorz Witek, Marcin Konopka, Krzysztof Picheta, Agnieszka Witek, Roman Garncarz, Robert Kotarski, Jacek Turoń, Marcin Skalski, Agnieszka Witek, Witold Fiączyk, a brązową Ryszard Konopka.  

Odznakę "50 lat w PTTK" posiadają Zdzisław Skalski i Marian Kotarski, a odznaki "25 lat w PTTK" mają m.in. Wacława i Marian Kotarscy, Jerzy Kościelniak, Jacek Turoń, Marcin Skalski, Aleksander i Grzegorz Machurowie, Dariusz Siurda, Agnieszka Wojtasik i Roman Garncarz, Witold Fiączyk, a od 2015 r. także Piotr Bednarski. Śląską Honorową Odznaką PTTK w maju 2005 r. wyróżniony został Marian Kotarski, wiosną 2009 r. Roman Garncarz, a jesienią 2010 r. Wacława Kotarska, Ewa Kotarska i Dariusz Siurda.  18 grudnia 2010 r. w Warszawie na akademii z okazji 60-lecia PTTK Krzyżem Kawalerskim OOP odznaczony został Marian Kotarski. Odznaki Za zasługi w turystyce kolarskiej PTTK dla woj. śląskiego posiadają Marian Kotarski, Roman Garncarz, Tadeusz Garncarz, Marcin Konopka, Krzysztof Picheta, od wiosny 2013 r. Michał Jagieło, Paweł Szkop i Sławomir Struski, a od 8 X 2014 r. Jan Imiełowski i Bogusław Iwaniuk.

Młodzieżowe odznaki ORLEGO LOTU otrzymali:  Jolanta Sus, Agnieszka Sytniewska, Krzysztof Picheta, Marcin Konopka, Michał Jagieło, Grzegorz Jędrzejczak, Mateusz Stachurzewski i Paweł Szkop.  W 2013 r. odznaką uhonorowano Dawida Gurbałę i Piotra Witka, a w 2014 r. Damiana Wojtasika.
 

Na zdjęciu: przodownicy turystyki kolarskiej uczestniczący w XI Zjeździe PTTK (czerwiec 1985 r.), od lewej: L. Bilik, M. Kotarski, M. Dąbrowski, T. Zerych, I. Piwońska, J. Przezdziecki, W. Szczepanek, L. Kuśmierczyk, S. Radomski, Z. Malinowski, R. Mielnik. Foto: Fryderyk Kremser

2 kwiecień 1978 r. - członkowie wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Częstochowie na wyjazdowym spotkaniu w Olsztynie k. Częstochowy. Stoją Marian Kotarski, Adam Kacperczyk (zm. 2008), Władysław Filipczak, Władysław Sokołowski; poniżej Władysław Niemczyk (zm. 2001), Helena Kazek, Jadwiga Wąsikowska.

 

14 marca 2002 r. gościem młodzieży skupionej w Klubie "M-2" był, wywodzący się z pobliskiego Jaworznika [gm. Żarki], znakomity niegdyś kolarz, uczestnik 6 Wyścigów Pokoju, trzykrotny Mistrz Polski, zwycięzca Tour de Pologne w 1958 r., olimpijczyk [Rzym 1960] Bogusław FORNALCZYK. Emerytowany górnik, ex-sportowiec, opowiadał o swej przygodzie ze sportem, pozował do zdjęć, wpisał się do kroniki. Znakomitego myszkowianina uhonorowaliśmy odznaką "Miłośnik Ziemi Myszkowskiej". Swe spotkanie z turystami Mistrz ponowił w dniu 21 IV 2002 r., kiedy to przybył na metę naszego dorocznego zlotu urodzinowego w Masłońskich nad Zalewem "Poraj". 

W dniu 19 stycznia 2002 r. po raz pierwszy w historii  w skład Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK weszło jednocześnie 2 członków Klubu Osiedlowego PTTK "M-2", mianowicie Marian KOTARSKI  (powierzono mu wówczas ponownie prowadzenie centralnego referatu weryfikacyjnego odznak kolarskich) oraz Jolanta SUS (mianowana sekretarzem Komisji).

 

Marian 

Kotarski członek KTKol. ZG PTTK (6 VI 1985 - 25 V 1989; 15 VIII 1997 - 19 I 2002; 19 I 2002 - 10 XII 2005; 10 XII 2005 - nadal)

Jolanta Białek [zd. Sus] członkini KTKol. ZG PTTK (19 I 2002 - 10 XII 2005)

 

Do zdjęcia, wykonanego w lipcu 2006 r. na mecie 55 CZTK w Krajence,  pozują: sekretarz generalny ZG PTTK Andrzej Gordon, prezes Klubu PTTK "M-2" Marian Kotarski, prezes ZG PTTK Lech Drożdżyński, sekretarz redakcji kwartalnika "Gościniec PTTK" Elżbieta Matusiak-Gordon oraz członek honorowy PTTK Zbigniew Boroński.

 

 

 

Klub systematycznie  bierze udział w ogólnopolskim współzawodnictwie o miano najlepszego ogniwa turystycznego, ogłaszanym przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK. Wielokrotnie zajmowaliśmy pierwsze miejsce - dokładniejsza informacja w zakładce "statystyka" (w 1978 r. nie braliśmy udziału w konkursie, w 1981 nie ogłoszono wyników, a w 1992 r. zaginęło nasze sprawozdanie wysłane na konkurs.  Dyplomy potwierdzające nasze sukcesy, wiszą w świetlicy klubowej.

19 VIII 2006 r. - wycieczka weselna

W sobotę 19 sierpnia 2006 r. na ślubnym kobiercu stanęli p.t.kol. Agnieszka i Grzesiek Witkowie; członkowie klubu "M-2-Polimer II" nie omieszkali wykorzystać tego faktu dla zorganizowania weselnej wycieczki. Po złożeniu młodej parze życzeń i wykonaniu wspólnej fotografii turyści pojechali na lody do Żarek Letniska, zaś goście weselni na salę balową. Z życzeniami na rowerach pospieszyli: Wiesław Lipecki, Marian Kotarski, Sławomir Struski, Mateusz Kotarski, Grzegorz Jędrzejczak, Kamil Miklas, Michał Jagieło, Zbigniew Stala, Jacek Turoń, Anita Garncarz, Roman Garncarz, Mateusz Stachurzewski; pieszo bądź samochodami przybyli: Gabrysia Kotarska, Robert Kotarski - fotograf, Piotr Lipecki z Anią, Barbara Lipecka, Agnieszka Garncarz.

 

17 IV 1978 powstał Klub "M-2"

3 IX 2007 r. w zw. z 30-leciem Klubu rozpoczęto prace nad kącikiem tradycji. Są już w nim nadwątlone praniem koszulki z logo klubu, zepsute dynama, stare kuchenki turystyczne, rowerowe dzwonki, klucze, światełka odblaskowe przekazane przez M. Kotarskiego, R. Garncarza, T. Garncarza, F. Wojtasika, Z. Skalskiego, A. Machurę, J. Turonia, J. Skalskiego, W. Lipeckiego, R. Kotarskiego.

17 kwietnia 2008 r. dokładnie w 30-tą rocznicę założenia Klubu "M-2" Kącik Pamiątek oficjalnie otworzyli przecięciem dętki Elżbieta Matysiewicz - prezes MSM i Leszek Trafalski - przewodniczący Rady Nadzorczej. W klubie odbyło się jubileuszowe spotkanie, podczas którego podsumowano działalność klubu. Wielu działaczy otrzymało wyróżnienia organizacyjne, a sponsorzy Dyplomy Zarządu Głównego PTTK. 

 

30 lat Klubu "M-2" (1978-2008)

W związku z jubileuszem 30-lecia Klubu PTTK "M-2" zorganizowaliśmy następujące imprezy rocznicowe:

Marian Kotarski z pamiątkową statuetką Roman Garncarz odbiera odznakę z rąk prezesa Klubu         Fragment      Kącika Pamiątek Wyróżnienia dla członków Klubu z okazji jubileuszu

XXX zlot urodzinowy Góra Włodowska 20 IV 2008

30 lat klubu M-2 w fotografii amatorskiej - wystawa w MDK 1 VI 2008

Spotkanie w Urzędzie Miasta 13 VI 2008

 

 

II Piknik na zdrowie w Myszkowie

W niedzielę 24 sierpnia 2008 r. odbył się, (zorganizowany wraz z MOPS i Urzędem Miasta Myszkowa) II Piknik "Postaw na zdrowie" z punktem docelowym w "Leśniczance". Klub "M-2" prowadził wycieczkę rowerową.  Rajdowa trasa poprowadziła obok pamiątek historii miasta, mianowicie wiaduktem, z którego widać pałacyk Schmelzerów, obok fabryki papieru, do skrzyżowania przy stacji paliw, gdzie jest widoczna willa Steinhagenów, następnie przez Franulkę (tędy jeszcze kilkanaście lat temu biegła kolejka wąskotorowa dowożąca piasek i drewno do "starej" Huty), następnie przez Strugi i ul. Jesionową (z której widać dwór Baurertzów na Będuszu i folwark na "polach będuskich"), a stąd przez ul. Szpitalną do Postępu (park "Leśniczanka" leży już w gm. Koziegłowy). Każdy rowerzysta otrzymał koszulkę z napisem rajdowym, odbitkę okolicznościowej pieczątki, nadto mógł uczestniczyć w konkursach rozegranych na trasie. Na mecie wszyscy chętni otrzymali grochówkę, mogli posłuchać muzyki i obejrzeć występy kabaretowe. Konkursy wygrali: OPONY: I m. Roman Giemza PTTK Poręba, II m. Jan Chlebowski Klub PTTK Zawiercie, III m. Edmund Skwara PTTK Poręba; BERETY: I m. Łukasz Kortas M-2 Myszków, II m. Marian Kotarski M-2, III m. Kazimierz Hąc - PTTK Poręba. Nagrody (I m. sakwa, II m. licznik rowerowy, III m. zamykanie - nagrody ufundował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie). 

 

III Piknik rodzinny „Na zdrowie w Myszkowie”

Piknik odbył się w sobotę 5 września 2009.  Amatorzy rowerowych wycieczek, z których część widzimy na zdjęciu, zebrali się przed Domem Kultury, tu otrzymali koszulki z okolicznościowym nadrukiem i pod przewodnictwem komandora imprezy p.t.kol. Krzysztofa Pichety wyruszyli na trasę: Myszków – Stary Myszków – Franulka – Będusz – Pustkowie Lgockie – Mijaczów – Postęp długości 23 km. Na trasie rozegrano 2 konkursy: konkurs rzutów beretem wygrał Rafał Machura, II m. Magdalena Kowacka (oboje M-2), III m. Franciszek Kral (PTTK Zawiercie); konkurs rzutów oponami wygrał Bartek Pala (Myszków), II m. Bogusław Iwaniuk (Knurów), III m. Grzegorz Machura (M-2). Na mecie imprezy, w Parku Leśnym na peryferiach Myszkowa rowerzyści podjęci zostali grochówką, potem mogli oglądać występy przygotowane dla mieszkańców miasta i okolicy. K. Picheta udzielił scenicznego wywiadu na temat turystyki. Głównym organizatorem Pikniki rodzinnego był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie. Uczestnicy z klubu „M-2”: Krzysztof Picheta, Aleksander Machura, Dariusz Siurda, Rafał Machura, Sławomir Struski, Magda Kowacka, Paweł Szkop, Piotr Bednarski,  Zbigniew Stala, Maja Nowak, Kamila Garncarz.

V rodzinny piknik rowerowy 2012

zorganizowany przez Klub PTTK "M-2" wraz ze Stowarzyszeniem "Podlas" odbył się w niedzielę 22 kwietnia 2012 r. w Myszkowie. Uczestniczyło w nim ponad pół tysiąca osób; do policyjnego egzaminu na kartę rowerową przystąpiło 255 nastolatków, na rowerową wycieczkę leśnymi dróżkami Osińskiej Góry wybrało się prawie pół setki rowerzystów. Stosowano okolicznościową pieczątkę; każde dziecko po odbyciu jazdy egzaminacyjnej otrzymywało od firmy "Polimer II" zestaw upominków [książeczkę wycieczek rowerowych, światełko rowerowe lub opaskę odblaskową, mapę pow. myszkowskiego ze szlakami rowerowymi]. Nagrody najlepszym wręczał burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak. W konkursie skoków z walizką triumfował Dawid Gurbała (M-2), beretem najdalej rzucał Konrad Bułacz (Szk. Podst. nr 5), a oponami najcelniej Alan Zych (SP 5).

 

VI Rodzinny piknik rowerowy

odbył się w sobotę 20 kwietnia 2013 r. na terenie stowarzyszenia "Podlas". Do egzaminu na kartę rowerową prowadzonego przez myszkowską policję stanęło 274 uczniów, na wycieczkę rowerową wokół Osińskiej Góry wybrało się 29 rowerzystów, a w ogóle w doraźnie utworzonym miasteczku pokazało się przynajmniej tysiąc osób [miasteczko wizytował m.in. burmistrz Myszkowa Włodzimierz Zak], przybyłych w celu obejrzenia występów na scenie, obejrzenia pokazów strażackich, zorientowania się w aspektach cyfryzacji telewizji czy skosztowania przysmaków Kuchni "Podlas". Na miejscu był sklepik rowerowy, stanowisko Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego, ognisko. Komandorem imprezy był p.t.kol. Roman Garncarz.

 

VII Rowerowy piknik rodzinny 24 V 2014 r.

na boisku Stowarzyszenia PODLAS w Myszkowie zgromadził kilkaset osób, w tym ćwierć tysiąca uczniów myszkowskich szkół podstawowych zdających egzamin z praktycznej umiejętności na rowerze. Sprawdzian przeprowadzali policjanci, pomagali im członkowie Młodzieżowej Służby Ruchu oraz straży miejskiej, w gotowości działania byli - jak zwykle przy tej imprezie - członkowie stowarzyszenia "Podlas". Dla chętnych zorganizowano kilkunastokilometrową wycieczkę rowerową po leśnych dróżkach Osińskiej Góry. Pogoda sprzyjała. Nowicjuszom wycieczkowym wręczyliśmy w upominku ksiażeczki wycieczek rowerowych zachęcając do systematycznego odbywania i notowania wycieczek. Komandorem VII Pikniku był Roman Garncarz, kierownikiem wycieczki p.t.kol. Ryszard Konopka.

 

 

Choroń - pożegnanie wakacji 2008 r.

 

33-osobowa ekipa klubowa na wycieczce w Wieliczce (30 XI 2008)

 

Podziemna ekspedycja

W niedzielę 30 VIII 2009 r. pojechaliśmy do kopalni soli w Bochni. Na miejscu, w toku 4-godzinnej wycieczki zwiedzono podziemia kopalni, zjechano po 140-m. pochylni, odbyto rejs łodzią, skonsumowano obiad, nawet zaśpiewano. W drodze powrotnej 32-osobowa grupa zatrzymała się na dłuższy spacer po Plantach i  Rynku Głównym Krakowa. Wycieczkę częściowo dofinansował Burmistrz Myszkowa. 

 

Poznajemy zabytki techniki woj. śląskiego (Browar Żywiecki)

4 września 2010 r. odbyła się autokarowa wycieczka do Żywca. Głównym celem wycieczki, w znacznej mierze dofinansowanej przez Burmistrza Myszkowa, był Browar w Żywcu – placówka wpisana na listę Szlaku Techniki Województwa Śląskiego. 36-osobowa grupa zwiedziła Muzeum Browaru, a potem na "tarasie widokowym" przewodnik opowiedział przebieg procesu produkcji. Po zwiedzeniu muzeum i zakładu spożyto obiad, po  czym wycieczka udała się do centrum Żywca. Tu część turystów poszła na zamek, część na kawę i lody, a jeszcze inni na spacer. W drodze powrotnej zatrzymano się w Pszczynie w restauracji McDonalds. Do Myszkowa wróciliśmy w sam raz, by zdążyć na wieczorne występy artystyczne odbywające się w ramach Dni Myszkowa.

 

Zwiedzamy Pszczynę

W słoneczną sobotę 23 X 2010 r. korzystając z dofinansowania Burmistrza Myszkowa pojechaliśmy na wycieczkę do Pszczyny. Zwiedziliśmy Muzeum Wnętrz i Zbrojownię w pałacu, odwiedziliśmy Pokazową zagrodę żubrów, a na obiad udaliśmy się do Hotelu PTTK. Tam spotkał się z nami członek Zarządu Głównego PTTK, na co dzień prezes Zarządu Oddziału PTTK Jacek Czober, który wręczył Srebrne Odznaki Honorowe PTTK (otrzymali Roman Garncarz i Tadeusz Machura) oraz srebrne odznaki Zasłużonym w pracy PTTK wśród młodzieży (otrzymali Agnieszka Wojtasik i Piotr Bednarski). Pięcioro naszych turystów Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie wyróżnił Dyplomami (Anita Garncarz, Dawid Gurbała, Jan Imiełowski, Ryszard Konopka, Damian Wojtasik), a dwie koleżanki obdarowano wydawnictwami albumowymi (Wacława Kotarska, Dorota Pala) - za aktywną działalność na rzecz turystyki, zwłaszcza w czasie 50 Zlotu p.t.kol. w Myszkowie.

 

Zwiedzamy atrakcje Tarnowskich Gór

23 IX 2012 r. 43-osobowa ekipa (w tym 3 rowerzystów) członków i sympatyków Klubu PTTK "M-2" uczestniczyła w wycieczce do Tarnowskich Gór. Zwiedzono Sztolnię Czarnego Pstrąga, zabytkową Kopalnię Srebra, na koniec odbyto 2-godzinną kąpiel w Aqua Parku. Było wspaniale; pogoda dopisała, humory również.

 

 

 

Byliśmy w Raju

 

W ostatnią niedzielę lata, 20 września 2015 r., poznawaliśmy Ziemię Kielecką: byliśmy w Jaskini "Raj", odwiedziliśmy Centrum Neandertalczyka, zwiedziliśmy Skansen Wsi Kieleckiej w Tokarni, poznaliśmy Muzeum Zegarów w Jędrzejowie. Naszej grupie wycieczkowej zapewniliśmy przejazd, wikt i bilety wstępu do placówek muzealnych wykorzystując w tym celu m.in. dotację Burmistrza Myszkowa. Mimo, że deszcz wisiał w powietrzu, pogoda nam sprzyjała.

 

 

 

Wielodyscyplinowa międzypokoleniowa sztafeta turystyczna

25 IX 2016 r. odbyliśmy wycieczkę krajoznawczą, w trakcie której pod opieką przewodników PTTK oraz przodowników turystyki pieszej i motorowej zwiedziliśmy obiekty sakralne i przyrodnicze na Świętym Krzyżu oraz Muzeum Narodowe w Kielcach. Odbyliśmy też przechadzkę ze Św. Krzyża do Szklanej Huty. Wytrzymalsi kondycyjnie weszli na taras widokowy wieży kościelnej bazyliki Drzewa Krzyża Świętego, skąd podziwiali rozległą panoramę Ziemi Świętokrzyskiej. Wycieczkowicze otrzymali upominki nadesłane z ZG PTTK w ramach akcji "Międzypokoleniowa sztafeta turystyczna". Wyjazd częściowo dofinansował Burmistrz Myszkowa.

 

 

Powitanie jesieni

 

W pierwszym dniu jesieni, 23 IX 2018 r., wybraliśmy się na wycieczkę autokarową po Jurze. W towarzystwie przewodników zwiedziliśmy "orle gniazda" w Pieskowej Skale i Rabsztynie, byliśmy także w chacie Kocjana w Rabsztynie, pospacerowaliśmy po rynku w Olkuszu przy okazji skonsumowanego w "Batorówce" obiadu. Mimo nienajlepszych prognoz meteorologicznych, mieliśmy dobrą pogodę. Część kosztów naszego wyjazdu pokrył Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, zdjęcie wykonał Mariusz Burczyk foto-Kameleon studio - dziękujemy!

 

 

 

Sadzimy Drzewko Dziedzictwa 70-lecia PTTK

26 wrzesień 2020 r. - VII Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna w Myszkowie zgromadziła turystów w wieku od 10 do 74 lat. Na ceremonię sadzenia Drzewka Dziedzictwa PTTK z okazji 70-lecia Towarzystwa na skwerze w centrum miasta przybył (na rowerze) burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, z-ca Nadleśniczego w Siewierzu Mariusz Kowalski, prezes MSM Elżbieta Matysiewicz, leśniczy w Lgocie Michał Kulak oraz rowerzyści z Klubu Osiedlowego PTTK "M-2". Po zasadzeniu dębu (dar Nadleśnictwa w Siewierzu) legitymacje "dożywotnich" przodowników turystyki kolarskiej otrzymali Ryszard Konopka, Sławomir Struski i Michał Jagieło; w poczet Miłośników Ziemi Myszkowskiej przyjęliśmy obydwu leśników. Członek honorowy PTTK prezes klubu "M-2" Marian Kotarski odebrał od zgromadzonych życzenia pod adresem PTTK z okazji jubileuszu 70-lecia, w tym list gratulacyjny od Burmistrza. Gości oraz najaktywniejszych turystów uhonorowaliśmy jubileuszowymi "kominami" przekazanymi przez Zarząd Główny PTTK, po czym turyści odbyli przejażdżkę obrzeżami miasta udając się na Ciszówkę na XXVI prażonki klubowe. Kapryśna aura częściowo nas wyręczyła podlewając drzewko w kilkadziesiąt minut po ceremonii. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36168808/vii-sztafeta-pttk-na-70-lecie

 

 

Dzień Turystyki (autokarem 2020 r.)

W niedzielę 27 września, korzystając z dotacji burmistrza Myszkowa p. Włodzimierza Żaka oraz wpłat członków klubu M-2, wybraliśmy się na doroczną wycieczkę autokarową. W Piotrkowie Trybunalskim zwiedziliśmy Muzeum Piwowarstwa oraz Muzeum Miejskie (założone w 1909 r. przez PTKrajoznawcze) oraz odwiedziliśmy bazylikę. Po obiedzie pojechaliśmy do Sulejowa Podklasztorza, gdzie odbyliśmy krótki spacer i zwiedziliśmy tamtejsze muzeum przykościelne w zabytkowym opactwie cystersów będącym obecnie pomnikiem historii Polski. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36171740/wycieczka-autokarowa-do

 

 

 

SZLAKIEM POMNIKÓW WYCIECZEK

W zimową niedzielę 18 marca 2007 r. na wycieczkę szlakiem pomników wycieczek pojechało 3 cyklistów (zwiedzono Postęp i wykonano pamiątkową fotkę przy pomniku wycieczki nr 789). W niedzielę 25 marca 3 rowerzystów odwiedziło pomnik wycieczki nr 791 zwiedzając przy okazji Skałkę i jadąc drogą wojewódzką nr 791. W sobotę 31 marca odbyła się wycieczka 792, której spora część prowadziła drogą wojew. 792, a w niedzielę 1 IV na wycieczce nr 793 jechaliśmy drogą DW-793. Obok widzimy zdjęcia z tych wyjazdów oraz przypominamy zdjęcie sprzed 3 lat z wyjazdu do pomnika wycieczki nr 698 .

 

Biwak w Ogrodzieńcu 2006 r.

W sobotę i niedzielę 3/4 czerwca 2006 myszkowscy turyści z klubu "M-2" pojechali na biwak pod namiotami do Podzamcza w gm. Ogrodzieniec. Biwak zorganizowano z okazji Dnia Dziecka, a miejsce docelowe wybrano dla uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W biwaku uczestniczyło 16 osób, z  których wszyscy nocowali w miejscu docelowym i uczestniczyli w wieczornym ognisku, konsumowali na wieczerzę przesmaczne leczo przyrządzone przez Romana Garncarza w węgierskim kociołku zawieszonym nad ogniskiem, a potem słuchali gitarowych przebojów w wykonaniu Adama Tylkowskiego. Na biwaku legitymację członka PTTK otrzymała Anna Klimas, która została przyjęta w poczet członków Klubu PTTK "M-2" Myszków. Sobotnia pogoda była znośna, ale w niedzielę... W drugim dniu biwaku odbyliśmy pieszą wędrówkę ścieżką dydaktyczną na Górę Birów, potem wróciliśmy spakować manatki i... czynność wykonywaliśmy już w deszczu. Następnie na rowerach pojechaliśmy na zamek, aby poznać ścieżkę  przyrodniczo-dydaktyczną gminy Ogrodzieniec, a po skonsumowaniu obiadu, wyruszyliśmy w drogę do Myszkowa. Było, mimo wszystko, wspaniale. W imprezie prowadzonej przez p.t.kol. Mariana Kotarskiego uczestniczyli Paweł Szkop, Grzegorz Jędrzejczak, Mateusz Stachurzewski, Łukasz Kortas, Anna Klimas, Adam Tylkowski, Roman Garncarz, nadto Anita Garncarz z Kamilą i Dominiką, Tadeusz Garncarz, Czesława Garncarz, Agnieszka Garncarz z Olkiem i Mają. 

 

1 I 2009 Noworoczne ognisko

1 stycznia 2009 r. pod klubem M-2 spotkało się 9 odważnych rowerzystów, którzy postanowili powitać nowy sezon wycieczką rowerową do Piwnicy. Turyści dowodzeni przez p.t.kol. Romana Garnczarza przejechali Żarki, potem dotarli do Góry Piwnica. Tu spotkali się ze zmotoryzowaną ekipą rodzinną firmy "Polimer II" grzejącą się przy ognisku, dysponującą pysznym żurkiem. Rowerzystów poczęstowano gorącym przysmakiem, nadto kiełbaskami, które można było podgrzać w ognisku. Po wspólnej konsumpcji i wykonaniu zdjęcia cykliści pojechali przez Jaworznik i Helenówkę do Myszkowa. Łącznie w noworocznym wyjeździe uczestniczyło 21 osób. Temperatura była mroźna: -5 st. C, było pochmurno, wiał dość silny wiatr. Był to pierwszy w III milenium klubowy "zimowy wyjazd na żurek do Zarek".

 

Na żurek do Żarek 2011

Noworoczna wycieczka zachęciła 24 osoby do opuszczenia domowych pieleszy i wybrania się na żurek do Żarek. Tu, na wzgórzu Piwnica na kueście jurajskiej rozpalono ognisko, przy którym turyści mogli się ogrzać, skonsumować pyszny żurek lub grillować kiełbaski. Dzieci miały sanki, dorośli sylwestrowe wspomnienia. Zimową imprezę Klub PTTK "M-2" (rowery) zorganizował wraz ze stowarzyszeniem "Podlas" (ognisko), firmą "Polimer II" (sanki) oraz pizzerią "Capri" (żurek). W rowerowym spacerze dominowali myszkowianie, ale przyjechał też K. Sokołowski z "Wagabundy" z Katowic oraz B. Iwaniuk (Knurów, czasowo Kuźnica). Dariusz Siurda odebrał Śląską Honorową Odznakę PTTK, a Paweł Szkop Dyplom - przyznane przez Śląskie Porozumienie Prezesów O.PTTK w Katowicach w dowód uznania za aktywną działalność przy organizacji 50 Zlotu na 60-lecie miasta Myszkowa. Do Myszkowa rowerzyści wracali przez Helenówkę; jazda fatalna, należało ustawicznie uważać na koleiny, aby nie wpaść w poślizg i nie odnotować wywrotki jednośladu. Na szczęście nikomu nic złego się nie przytrafiło.

 

Na żurek do Żarek 2012

W Nowy Rok 2012 w samo południe p.t.kol. Roman Garncarz zaprosił myszkowskich turystów na żurek do Żarek. Na Górę Piwnica zjechało pół setki turystów, którzy ze smakiem pałaszowali gorący żurek ugotowany przez kierownika wycieczki, na deser zjedli kiełbaski podgrzane w ognisku. Pogoda sprzyjała, było +5 stopni C. Kasia przyjmowała gratulacje w związku ze zdobyciem m. br. OTP, a Janek był podziwiany jako ten, który w ub.r. przejechał 22,5 tys. km. Więcej zdjęć:  http://www.garnek.pl/komar1      Relację z wycieczki opublikował "Dziennik Zachodni" nr 1/5 I 2012.

 

1 I 2013 - na żurek do Żarek

pojechało ostatecznie 31 turystów, z tego 14 na jednośladach. Termometr wskazywał +11 st. C, ale wiał przenikliwy, zimny wiatr. Na mecie, czyli na Górze Laskowiec w Zarkach turyści skonsumowali pyszny żurek (przygotowany nocą przez Romana Garncarza i Grzegorza Palę), grillowali kiełbaski w ognisku, wspominali, planowali, rozmawiali. Aura byłą zimna, ale atmosfera gorąca. Do siego roku! Więcej zdjęć: http://www.garnek.pl/komar1/24345695/noworoczna

 

Noworoczny wyskok 2014

1 stycznia 2014 r. w samo południe myszkowscy turyści wybrali się na VI rajd na żurek do Zarek, inaugurując tym samym 37 sezon rowerowy. Przy ognisku skonsumowali nie tylko pyszny, ożywczy napój, ale grillowali kiełbaski i wspominali, planowali, rozmawiali. Noworoczne spotkanie prowadził p.t.kol. Roman Garncarz. Zawiodła zima: nie było śniegu, a termometr wskazywał +5 stopni Celsjusza. Więcej zdjęć: http://www.garnek.pl/komar1/27351261/noworoczna-przejazdzka

 

Noworoczna ekspedycja 2015 r.

Na żurek do Żarek po oblodzonych drogach w mglistej aurze pojechała ekipa dowodzona przez Romana. Na Górę Jaworznicką innymi drogami przybyli kolejni amatorzy zimowego grillowania, łącznie 18 osób.

 

Informacja o rajdzie "na żurek" [ze zdjęciem uczestników] oraz o klubowych planach wyjazdowych na 2015 r. jest w DZIENNIKU ZACHODNIM z piątku 23 I br. - warto nabyć na pamiątkę.

 

 

Ósmy raz na żurek do Żarek

Noworoczną wycieczką na żurek do Zarek w czwartek 1 stycznia 2016 r. otworzyliśmy 39 sezon turystyczny klubu "M-2"; imprezę pod względem kulinarnym przygotował i grupę rowerzystów na metę prowadził p.t.kol. Roman Garncarz. Pogoda sprzyjała, było mroźno, -4 st. C, słonecznie, smacznie. 21 turystów przypiekało kiełbaski w ognisku, delektowało się żurkiem z Przystani Turystycznej "Leśniów", a przy okazji składało gratulacje Romanowi, który w święta został ojcem Tymoteusza. Była to zarazem impreza jubileuszowa: wycieczka nr 1600 w historii klubu "M-2" i jednocześnie 75 wycieczka prowadzona przez Romana. Więcej zdjęć:

 

IX Noworoczny wypad na żurek do Żarek

IX noworoczny wypad na żurek odbył się 1 stycznia 2017 r. w samo południe. Na Górę Laskowiec przybyło ponad czterdzieści osób, w tym kilkanaście na rowerach. Odwiedzili nas turyści z Poręby, Knurowa, Żarek. Pogoda sprzyjająca. Komandor rajdu p.t.kol. Roman Garncarz ze swą ekipą z Przystani Turystycznej "Leśniów" przygotował pyszny żurek, zapewnił kiełbaski do ogniska, dostarczył drewno. Smakosze zimowych przechadzek jedli, pili i chwalili organizatora. Przy ognisku Andrzej Dąbrowski (biuro turystyczne "Ale Rejsy" w Myszkowie) otrzymał m. brązową Kolarską Odznakę Turystyczną. Spotkanie przy ognisku było okazją do przekazania sobie życzeń noworocznych.

 

X wypad na żurek do Żarek

W noworocznym spotkaniu przy ognisku uczestniczyło 40 piechurów i rowerzystów. Na starcie do trasy rowerowej przyjęliśmy w poczet członków Klubu kol. Marcina Scieślickiego, któremu wręczyliśmy legitymację organizacyjną PTTK. Na mecie, czyli na G. Jaworznickiej, każdy przybysz otrzymał żurek, kiełbaskę do ogniska, nadto prowiant niezbędny do pełnosmakowej konsumpcji. W upominku turyści otrzymali też długopisy z rajdowym nadrukiem oraz odbitki okolicznościowej pieczątki. Inicjatorom, sponsorom i zarazem organizatorom rajdu pp. Anicie i Romanowi Garncarzom wręczyliśmy dziękczynny dyplom przygotowany w związku z jubileuszem. Pogoda sprzyjała, deszcz nie padał, mróz nie dokuczał, słońce nie oślepiało (nawet nie wyjrzało zza chmur). 

 

XI noworoczny wypad na żurek do Żarek - 2019 r.

Już po raz jedenasty za sprawą p.t.kol. Romana Garncarza odbył się noworoczny wypad na żurek do Żarek. 1 stycznia 2019 r. na G. Laskowiec przybyli rowerzyści i piechurzy z kijkami; co wygodniejsi turyści przyjechali samochodami. W zlocie uczestniczyło 32 amatorów pysznego żurku i grillowanych kiełbasek, których dodatkowo, po raz pierwszy tej zimy, komandor imprezy poczęstował także wspaniałym bigosem. Kucharz Przystani Turystycznej "Leśniów" stanął na wysokości zadania, poczęstunkowe potrawy były wyśmienite; dziękujemy! Pogoda? Aura w kratkę, na termometrze +4 st. C, wiatr, z każdą chwilą coraz silniejszy, dodatkowo wspomagany mżawką, na zakończenie deszczem. Nie musieliśmy gasić ogniska, natura sama rozwiązała tę kwestię.

 

XII wypad Na żurek do Żarek - 1 I 2020 r.

Noworoczna impreza klubowa zgromadziła na Górze Laskowiec na peryferiach Żarek 44 amatorów żurku i grillowanej kiełbasy. Turyści przybyli pieszo, rowerami, samochodami. Gorącego posiłku, przygotowanego przez restaurację Przystań Turystyczna "Leśniów" Anity Garncarz, wystarczyło dla wszystkich. Turyści grillowali, rozmawiali, popijali i fotografowali, a na koniec gratulowali (Paweł Szkop zdobył KOT za wytrwałość, Ewa Łyszczarz wstąpiła do PTTK). Pogoda dopisała, było słonecznie, +5 st. C. Komandorem imprezy nr 1/2045 był p.t.kol. Roman Garncarz. Były z nami Sonia sunia i jej opiekunka Magunia. Razem z nami bawili się mecenasi turystyki z firm "Polimer II", "Golden Cat Studio", "Ale Rejsy". Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/35641019/noworoczne-spotkanie

 

XIII noworoczna 2021 rowerowa przejażdżka do Leśniowa

Z uwagi na obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa tegoroczna XIII zimowa przejażdżka rowerowa prowadziła do Leśniowa. Na kościelnych schodach spotkali się rowerzyści jadący z Myszkowa, przybysze ze Złotego Potoku, a także piechurzy, którzy wszyscy razem, ale osobno i w stosownych odległościach, spożyli gorącą strawę ufundowaną przez skarbniczkę Klubu PTTK "M-2" (jako że termometr oscylował wokół zera, a mgła i wilgotne powietrze potęgowały odczucie zimna), po czym rozjechali się w rożnych kierunkach na dalszy trening wytrzymałościowy. Na starcie gratulacje z okazji zdobycia brązowych odznak "Śladami miejsc pamięci narodowej" przyjmowali Marian Kotarski, Jan Imiełowski i Ryszard Konopka.

 

XIV wypad na żurek do Żarek - 2 I 2022 r.

2 stycznia 2022 odbył się z udziałem 42 turystów XIV doroczny klubowy wypad na żurek do Żarek. Smakowitą wyżerkę (żurek, kiełbaski do grilla) przygotował komandor rajdu p.t.kol. Roman Garncarz. Pogoda dopisała, było nawet lekko słonecznie, +10 st. C. Na metę rajdu przybyli rowerzyści i piechurzy, przedszkolaki, uczniowie, studenci, lud pracujący miast i wsi oraz emeryci. Spotkanie przy ognisku było okazją do pogratulowania prezesowi tyle co zdobytego dużego stopnia diamentowego odznaki Poznaj bazyliki w Polsce.

 

XV noworoczny wypad na żurek do Żarek

1 stycznia 2023 r. w samo południe ekipa rowerowa pilotowana przez Tymka nadzorowanego przez tatę, czyli p.t.kol. Romana Garncarza, pomknęła w piękny, słoneczny dzień na skraj Żarek, by przy ognisku skonsumować wyśmienity żurek i posilić się kanapkami oraz grilowanymi kiełbaskami. Spotkanie umiliła wystawa wiekowych jednośladów przygotowana przez żarczanina/katowiczanina Wojciecha Mszycę. Turyści jedli, pili i fajnie się bawili wspominając co było i planując co planują. Zapowiada się piękny sezon! Foto: https://www.garnek.pl/komar1/37393709/noworoczny-rajd-rowerzystow

 

Dzień Książki w Szkole Podstawowej nr 8

W ostatni piątek kwietnia 2013 r. z uczniami klas I i V Szkoły Podstawowej nr 8 spotkał się prezes Klubu PTTK "M-2" Marian Kotarski. Spotkanie odbyło się z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Myszkowianin opowiadał o swoich podróżach i wyprawach, nie tylko rowerowych oraz odpowiadał na pytania związane z pisaniem książek i zbieraniem do nich materiałów. Pogadance towarzyszyła wystawa książek, przygotowana przez bibliotekę szkolną oraz ekspozycja rysunków o tematyce rowerowej przygotowana przez uczniów I kl. Uczestnicy spotkania, przygotowanego przez p. Ewę Kotarską i p. Natalię Firkowską, obdarowani zostali wydawnictwami  turystycznymi PTTK.

 

Gościmy w Szkole Podstawowej nr 5

10 maja 2011 r. prezes klubu przeprowadził dwie pogadanki połączone z prezentacją komputerową, w trakcie których przedstawił działalność rekreacyjną i krajoznawczą Klubu PTTK "M-2". Prelekcji wysłuchało półtora setki uczniów klas I, II, III i IV. Każdy uczestnik spotkania otrzymał mapkę powiatu myszkowskiego z zaznaczonymi szlakami rowerowymi.

 

Gościmy w Szkole Podstawowej nr 5

10 maja 2011 r. prezes klubu przeprowadził dwie pogadanki, w trakcie których przedstawił działalność rekreacyjną i krajoznawczą Klubu PTTK "M-2" na przestrzeni 34 lat. Prelekcji wysłuchało ponad półtora setki uczniów klas I, II, III i IV. Każdy uczestnik spotkania otrzymał mapkę powiatu myszkowskiego z zaznaczonymi szlakami rowerowymi.

 

 

Pogadanka w SP nr 3

We wtorek 24 listopada 2008 z uczniami klas drugich SP nr 3 w Myszkowie spotkał się prezes klubu M-2 Marian Kotarski. Licznemu gronu wdzięcznych słuchaczy opowiedział o wędrówkach rowerowych po okolicach Myszkowa oraz wyjaśnił, jak powstają szlaki turystyczne i do czego służą. Spotkanie zorganizowała wychowawczyni jednej z klas, p. Joanna Wojtasik-Sęk.

 

 

Pogadanka szkolna w SP nr 5

W poniedziałek 23 listopada 2008 r. prezes klubu Marian Kotarski spotkał się z uczniami klas IV-V-VI Szkoły Podstawowej nr 5 w Myszkowie. W spotkaniu zorganizowanym za sprawą opiekunki Samorządu Uczniowskiego p. Bożeny Kwiatkowskiej uczestniczyło ponad 60 osób. Prelegent opowiadał o swoich wycieczkach i podróżach, historii PTTK i zbliżającym się jubileuszu 60-lecia miasta Myszkowa, sporo uwagi poświęcił szlakom turystycznym prezentując także sposób ich wytyczania.

 

 

 

Telewizja na szlaku

We wtorek 29 IX 2009 sfilmowała nasz klub, potem prace znakarskie na szlaku oraz spacer rowerowy ekipa TVP pr. III z redakcji częstochowskiej. O wycieczka mówił Marian Kotarski, o turystyce rodzinnej Aleksander Machura, a o znakowaniu Krzysztof Picheta. Reportaż pokazano w "Tygodniku Regionalnym TVP Katowice" w programie III w poniedziałek 5 października o godz. 7,45 i powtórzono o godz. 19-ej.

 

 

Aktualności TVP III Katowice

 

21 maja 2012 r. w "Aktualnościach" Telewizji Katowice o godz. 18,30 w programie III wyświetlono migawkę z rozmową o turystyce rowerowej Klubu PTTK "M-2", przeprowadzoną przez dziennikarkę z Janem Imiełowskim, Marianem Kotarskim i Romanem Garncarzem.

 

 

Dni Myszkowa 2013

 

6 lipca 2013 r. o godz. 17,00 i 17,45 w III programie TVP nadawanym dla woj. śląskiego zaprezentowano Myszków, a przy okazji  migawki o wycieczkowej działalności klubu "M-2". O rowerowych wycieczkach dla myszkowian opowiadał Marian Kotarski, a razem z nim jeździli po mieście Łukasz Ociepka, Michał Jagieło, Sławomir Struski i Paweł Szkop.

 

 

Pustynna eskapada

W słoneczną niedzielę 5 lipca 2009 r. 14-osobowa ekipa klubowa pojechała na Pustynię Siedlecką. Po drodze cykliści odwiedzili „Piekło” (bar w Siedlcu, gdzie ostemplowali swe książeczki) oraz wstąpili do Zrębic (celem obejrzenia tamtejszych lip – pomników przyrody. Na pustyni wykonano kilka zdjęć, ale dłuższy pobyt nie był wskazany, albowiem w powietrzu wisiał deszcz (ulewa przeszła nad Myszkowem po naszym powrocie, około godz. 15,30).  W wycieczce wzięli udział:  Jan Imiełowski, Dawid Gurbała, Ryszard Konopka, Paweł Szkop, Sylwia Skwara, Sławomir Struski, Kasia Janocha (zdobyła srebrny m. KOT),  Marcin Kotowicz i Magdalena Gawińska, Łukasz Kortas, Aleksander Machura, Jerzy Łoziński, Piotr Bednarski oraz prowadzący grupę Marian Kotarski. Wszyscy otrzymali czekoladowe rogale na drugie śniadanie.

Jubileuszowo-alarmowe wycieczki klubowe  (2010 r.)

Wycieczka nr 997 "policyjna" odbyła się 24 lipca 2010 r. akurat w Święto Policji Wycieczka 998 "strażacka" (bo to alarmowy numer telefoniczny straży pożarnej) miała miejsce 25 VII 2010

Wycieczka nr 999 odbyła się 31 lipca 2010 r.

Wycieczka nr 1000 - Bobolice, 1 VIII 2010 r.

 

XVII EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA "Szlakiem myszkowskiego przemysłu" 12 IX 2010 r.

odbyły się z udziałem 23 rowerzystów z Myszkowa, Poraja, Knurowa, Chorzowa, Czech i Korei Płd. Trasę postindustrialną opracował i grupę prowadził p.t.kol. Marian Kotarski.

 

XVIII Europejskie Dni Dziedzictwa "Kamienie milowe" odbyły się 11 września 2011 r. W wycieczce zorganizowanej przez Klub "M-2" uczestniczyło 32 rowerzystów z Myszkowa, Poręby, Poraja, Knurowa.

EDD 2013 - Nie od razu Polskę zbudowano

Szlakiem bitew i potyczek powstańców 1863 r. na ziemi myszkowskiej jechali w niedzielę 22 września 2013 r. rowerzyści z klubu PTTK "M-2" w Myszkowie i Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK w Porębie. Wycieczkę rozpoczęto przy muralu przedstawiającym bitwę Polaków z wojskami carskimi w Mrzygłodzie, po czym rowerzyści odwiedzili grób weterana powstania Feliksa Dahlena na myszkowskim cmentarzu i pojechali do Jaworznika, gdzie zatrzymali się przy jurajskim ostańcu z płytą upamiętniającą bitwę

rozegraną 24 kwietnia 1863 r. Następnie turyści pojechali do Włodowic, a stąd na rynek w Mrzygłodzie [na zdjęciu poniżej] i na miejsce bitwy sprzed 150 lat do lasku brzozowego - obecnie skwer Teodora Cieszkowskiego. Historyczną wycieczkę, zorganizowaną w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2013, zakończono przy pomniku "Poległym za ziemię myszkowską" w centrum Myszkowa. Na grobach powstańców i w miejscach bitew zapalono znicze czcząc w ten sposób pamięć bohaterskich myszkowian.

 

XXII EDD - 2014 r.

Szlakiem murali Myszkowa wędrowali w niedzielę 14 września 2014 r. uczestnicy wycieczki rowerowej zorganizowanej przez Klub PTTK "M-2" w ramach XXII Europejskich Dni Dziedzictwa. Następnie cykliści udali się do Kotowic, gdzie odwiedzili żołnierski cmentarz z I wojny światowej, a przy okazji porozmawiali z p. Dominikiem Synowcem, konserwatorem, prowadzącym tam prace renowacyjne. Z nekropolii udali się na Nieradę, gdzie obejrzeli dawny młyn wodny na rzece Warcie, funkcjonujący jeszcze kilkadziesiąt  lat temu. W drodze powrotnej cykliści odwiedzili kolegę, któremu zdrowie chwilowo nie pozwala jeździć z nami. Wszyscy uczestnicy Rajdu EDD otrzymali broszurki "Szablonowy szlak historii Myszkowa" zawierające zdjęcia i opisy wszystkich 12 murali ukazujących historię Myszkowa (wydane sumptem Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie), mogli ostemplować książeczki wycieczek okolicznościową pieczątką. Każdy otrzymał też czekoladowego rogala na drugie śniadanie. Wycieczkę nr 85/1463 przygotował i prowadził dr Marian Kotarski.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa

18 września 2016 r. turyści z naszego klubu i Chorzowa odbyli rowerową wędrówkę z Myszkowa (odnowiony Dom Kultury, Kącik Pamiątek Klubu "M-2") do Jaworznika (pomnik 1863 r.) przez Olesiów (młyn) i Leśniów (klasztor - na zdjęciu), rozgrywając na Górze Jaworznickiej konkurs rzutów beretami do celu na czas. Wygrał Zbigniew Czarnecki [5 pkt., czas 9,21 sek.], który na starcie odbierał gratulacje z okazji zdobycia dużej srebrnej Kolarskiej Odznaki Turystycznej; II m. Sławomir Struski [3 pkt., 7,54 sek.], III m. Marek Dzidowski [ [2 pkt., 10,35 sek.]. Triumfatorzy otrzymali w nagrodę przyborniki krawieckie oraz puszki z solonymi orzeszkami. W drodze powrotnej w rejonie Gorzkowców cyklistów pokropił deszcz.

 

XXV EDD 2017 - Myszkowskie krajobrazy

10 września 2017 r. odbył się  rajd rowerowy "Myszkowskie krajobrazy" zorganizowany przez Klub PTTK "M-2" w ramach XXV Europejskich Dni Dziedzictwa. Rowerzyści pokonali trasę Myszków - Leśniów - Jaworznik - Kotowice - Góra Włodowska - Myszków poznając zróżnicowane krajobrazy. W Leśniowie rozegrano konkurs rzutów lotkami do celu (wygrał B. Iwaniuk 25 pkt., II m. M. Kotarski 19 pkt., III m. W. Wójcik 14 pkt.). Na starcie Marek Dzidowski i Andrzej Zysiak otrzymali z rąk członka Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK legitymacje Opiekunów Przyrody PTTK. Gratulujemy! Każdy uczestnik imprezy otrzymał w upominku długopis z okolicznościowym nadrukiem oraz mógł skorzystać z pieczątki rajdowej. Regulaminową trasę przejechało na rowerach 14 osób.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa

 

13 wrzesień 2020 r. - XXVIII klubowe EDD pod hasłem "Moja droga". Pogoda nam sprzyjała. Na trasę wyruszyło 14 rowerzystów; dla każdego mieliśmy upominki. Byliśmy w historycznych miejscach w Żarkach, Mirowie, Kotowicach i Myszkowie. Podsumowanie wycieczki zorganizowaliśmy przy filiżance kawy w jurajskim barze "Orlik" w Mirowie.  Odznaki 70-lecia PTTK otrzymali: Jan Imiełowski, Rafał Struski i Marek Dzidowski. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/36143324/edd-w-myszkowie

 

Dżdżyste XXX Europejskie Dni Dziedzictwa w 2022 r.

11 września 2022 na rowerową trasę XXX EDD wyruszyło, mimo permanentnie padającego deszczu, 10 rowerzystów z Myszkowa, Kroczyc, Knurowa, Mysłowic i Żor. W Przewodziszowicach rozegrano konkurs zręcznościowy; I m. uzyskał Krzysztof Orłowski, II m. Rafał Szulik (obaj "Wandrus" Żory), III m. Marian Kotarski ("M-2" Myszków). Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody, wszyscy turyści upominki nadesłane przez katowicki Oddział NID i ufundowane przez Burmistrza Myszkowa.

 

Prażonki klubowe 2010

18 IX 2010 r. odbyły się doroczne prażonki klubowe przygotowane staraniem p.t.kol. Aleksandra Machury i licznego zespołu pomocników (Teresa Machura, Rafał Machura, Wacława Kotarska, Anna Głowacka). W czasie, gdy ekipa kucharska szykowała smakowity poczęstunek, kilkunastu innych członków Klubu sprzątało otoczenie czerwonego szlaku rowerowego na Gruchli.

 

XVII prażonki klubowe 17 IX 2011 (i XXX Czysta Jura) na Ciszówce

W słoneczną, ciepłą sobotę 17 września 2011 myszkowscy rowerzyści wyruszyli na czerwony szlak Smy-103c i zebrali 16 worków śmieci (worki i rękawice ochronne otrzymaliśmy z myszkowskiego Starostwa Powiatowego). W tym czasie inni klubowicze przygotowywali prażonki na Ciszówce na gościnnej posesji pp. A.T.G.T.M.R.P.J.W.Machurów. Do 6 żeliwnych garnków włożono wór ziemniaków (dar p. A. Dudy) oraz inne wiktuały i smakołyki zakupione przez skarbniczkę, po czym uroczyście rozpalono ognisko. W południe do ekipy prażącej dołączyli rowerzyści sprzątający i wspólnymi siłami spałaszowali kartoflane przysmaki popijając zsiadłym mlekiem. Gośćmi spotkania byli: pp. Agnieszka i Grzegorz Witkowie z 10-mies. Julią przywiezioną na siodełku rowerowym (którzy podarowali nam oryginalną tablicę rejestracyjną z nazwą klubu) oraz cyklista z katowickiego klubu "Wagabunda" p. H. Stysz zwiedzający Jurę, którzy przy okazji skosztowali pieczonek. Ryszard Konopka zdobył duży srebrny KOT i odebrał gratulacje od członków klubu. Na Dyplomy Komisji Ochrony Przyrody O/Miejskiego PTTK w Częstochowie za aktywność w latach 2007-2010 na rzecz czystości Jury zasłużyli: sprzątający Damian Wojtasik, Katarzyna Janocha, Piotr Bednarski  i Sławomir Struski oraz pracujący na rzecz sprzątających przy ognisku Teresa Machura, Wacława Kotarska, Anna Głowacka, Rafał Machura, a także pp. Anita i Roman Garncarzowie.

 

XXXI Czysta Jura i prażonki klubowe 2012

W słoneczną sobotę 15 września 2012 r. wczesnym rankiem zorganizowaliśmy XIX Sprzątanie Świata pracując 21-osobową ekipą wzdłuż czerwonego szlaku rowerowego z Ciszówki do Gruchli [w której były też dzieci] i odnawiając rękoma Pawła i Kasi oznakowanie szlaku. W tym czasie druga ekipa przygotowywała prażonki. Obydwie ekipy [łącznie 34 osoby] spotkały się w południe na smakowitej wyżerce. Imprezę wykorzystano do wręczenia kol. Andrzejowi Zysiakowi, Jakubowi Gurbale i Przemkowi Sosnowskiemu małych brązowych KOT zdobytych przez nich w br. Odznaki z okazji Roku Turystyki Rowerowej sprezentowała Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK. Rowerzyści dziękują pp. Wacławie Kotarskiej, Agnieszce Wojtasik, Teresie Machurowej, Danieli Dudowej i Aleksandrowi Machurze za przygotowanie wyśmienitych prażonek, a pp. Adamowi Dudzie i Andrzejowi Zysiakowi za dostarczenie niezbędnej ilości warzyw potrzebnych do wypełnienia 5 garnków. Wszystkim sprzątającym dziękujemy za ustawiczne schylanie się na trasie, podnoszenie śmieci i taszczenie olbrzymich worów z papierami, butelkami, tworzywami sztucznymi itp. zanieczyszczeniami środowiska.

 

XXXII akcja "Czysta Jura"

XX Sprzątanie świata

XIX Prażonki klubowe

 

W sobotę 21 września 2013 r. 37 osób uczestniczyło w dorocznych prażonkach klubowych zorganizowanych na Ciszówce. Wielkie jesienne prażonki poprzedziła akcja XXXII Czysta Jura połączona ze Sprzątaniem Świata [rowerzyści porządkowali teren wzdłuż czerwonego szlaku rowerowego na odcinku od Mijaczowa przez Ciszówkę do Gruchli. Pogoda dopisała. Rowerzyści dziękują pp. Wacławie Kotarskiej, Agnieszce Wojtasik, Teresie Machurowej, Danieli Dudowej, Ewie Kotarskiej i Aleksandrowi Machurze za przygotowanie wyśmienitych prażonek; dzięki nim skonsumowano 6 garnków jurajskiego przysmaku. Wszystkim sprzątającym dziękujemy za pomoc w wyręczaniu gmin w sprzątaniu kraju. Więcej zdjęć: http://www.garnek.pl/komar1/26881623/sprzatanie-swiata

 

(XX Prażonki klubowe; XXXIII Czysta Jura; XXI Sprzątanie Świata)

Po nocnej ulewie i porannych opadach deszczu w sobotę 20 września 2014 r. nie pokazało się słońce, ale przestało padać, dzięki czemu zdołaliśmy przeprowadzić zaplanowane na ten dzień imprezy Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej PTTK. W działaniach porządkowych uczestniczyło 8 rowerzystów, w prażonkach aż 27 turystów. Wśród sprzątających rozlosowaliśmy upominki otrzymane z ZG PTTK, najmłodszą uczestniczkę - Joasię Machurę obdarowaliśmy kredkami i specjalnym zeszytem do turystycznych malowanek. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali odznaki Międzypokoleniowej Sztafety Pokoleń odbywającej się w tym dniu za sprawą ZG PTTK, w której także braliśmy udział. Przy okazji prażonek Aleksander Machura otrzymał legitymację "dożywotniego " przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK, zaś ekipa kucharska mogła skosztować "weselnej" od córki p. Andrzeja.

 

Czysta Jura, Sprzątanie świata, prażonki

- to wszystko miało miejsce w sobotę 19 września 2015 r. na Ciszówce w Myszkowie. Łącznie w sobotnich działaniach Klubu M-2 uczestniczyły 23 osoby [w tym 11 rowerzystów]. Mimo, że w nocy nad miastem przeszedł deszcz, dzień był w miarę pogodny. Zebraliśmy sporą porcję śmieci leżących na ul. Pięknej, przez którą prowadzi czerwony szlak rowerowy, po czym udaliśmy się na Ciszówkę na prażonki przygotowane przez zespół aprowizacyjny. 5 wyjętych z ogniska garnków szybko opróżniono pałaszując ze smakiem ich ziemniaczaną zawartość. Nastoletnim turystom, za aktywną pomoc na szlaku i w doraźnej kuchni wręczyliśmy upominki (plecaki, kamizelki) otrzymane z ZG PTTK w ramach akcji "Razem na szlaku". Dla zdobywających odznaki przygotowano okolicznościową pieczątkę.  Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/30097930/czysta-jura-sprzatamy-swiat

 

XXII prażonki / XXXV czysta Jura

działania odbyły się w sobotę 17 września 2016 r. Pogoda sprzyjała, chociaż deszcz wisiał w powietrzu. W obydwu imprezach uczestniczyło łącznie 32 turystów. Rowerzyści zebrali sporo śmieci, a piechurzy przygotowali wyśmienite prażonki. Wszystko zostało skonsumowane. Najstarszym uczestnikiem imprezy był Adam, najmłodsza - Julka - jechała w koszyczku rowerowym z mamą. Najmłodsze rowerzystki - Joasia i Martynka - obdarowaliśmy upominkami nadesłanymi z ZG PTTK.  Prawie z marszu na Wiślaną Trasę Rowerową wyruszyli Ryszard,. Bogusław i Piotr [trzymamy kciuki za powodzenie, a zwłaszcza odpowiednią do ich potrzeb aurę]. 

 

15 wrzesień 2018 - XXIV Prażonki klubowe

15 września, przy okazji XXV sprzątania świata i XXXVII akcji "Czysta Jura" zorganizowaliśmy prażonki klubowe na Ciszówce. W czasie, gdy rowerzyści sprzątali otoczenie czerwonego szlaku rowerowego wzdłuż ul. Pięknej, piechurzy szykowali pieczonki. O godz. 11,00 garnki wystawiono z ogniska podając ich zawartość na pożarcie zgłodniałym turystom. Były wyśmienite. Pogoda cały czas płatała figle, na trasę wyruszono w dżdżysty poranek, a konsumpcję prażonek zrealizowano przy promieniach słońca. Zdjęcia: http://www.garnek.pl/komar1/34492677/pieczonki

 

X rowerowy primaaprilisowy przejazd przez Koziegłowy

W sobotę 1 kwietnia 2017 r. odbył się X rowerowy primaaprilisowy przejazd przez Koziegłowy. Wśród uczestników rozlosowaliśmy okolicznościowe breloczki; książeczki stemplowano specjalną pieczątką. Konkurs rzutów beretami wygrał Łukasz Kortas, II m. Marian Kotarski (obaj "M-2"), III m. Czesław Gąsior ("Wagant" Katowice), IV m. Józef Siejda ("Wagabunda" Katowice); nagrody ufundował Burmistrz Myszkowa. Pogoda dopisała.

 

VI PRIMAAPRILISOWA ZABAWA MYSZKOWSKICH ROWERZYSTÓW W PIASKU

 - za nami. Niedziela 1 kwietnia 2012 powitała nas śniegiem, za oknami były białe dachy, ale asfalt był czarny. Na przejażdżkę po Jurze wybrało się 4 rowerzystów, którzy jadąc pod wiatr dotarli do Piasku, by wykonać pamiątkową fotografię. Zgodnie z definicją wycieczki zabrano zabawki przydatne w piaskownicy. Ryszard i Dawid na moment wstąpili do Parku miniatur jurajskich, a potem wszyscy w Janowie zasiedli w barze przy kontuarze na gorącej herbatce z cytryną. W drodze powrotnej peleton został zaatakowany przez padający śnieg; łącznie pokonano 52 km.

Więcej zdjęć: http://www.garnek.pl/komar1/20212653/primaaprilisowa

 

V primaaprilisowa przejażdżka rowerowa drogą do Postępu

odbyła się w sobotę 1 IV 2011 r.; pojechało 10 osób (na zdjęciu). Cykliści zostali poczęstowani kawą i lodami, 2 zostało obdarowanych książką "Historia turystyki kolarskiej PTTK 1952-2010" z autografem autora. Książeczki wycieczek ostemplowano okolicznościową pieczątką. Na trasie swoje umiejętności mechanika doskonalił Paweł, który kleił dętkę; dało się zaobserwować spory postęp w przeprowadzaniu czynności. Pogoda dopisała; droga do Postępu była drogą adekwatną do posiadanego sprzętu - czyli niezłą. Jutro jedziemy do Mirowa.

 

Sesja na 100-lecie PTK w Częstochowie

 

12 grudnia 1908 r. w Częstochowie powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze; tego samego dnia, lecz sto lat później w Muzeum Częstochowskim odbyła się uroczysta sesja, w toku której grono działaczy PTTK reprezentujących tutejsze oddziały PTTK przedstawiło referaty historyczne. W toku sesji promowano także książkę (sprzedawaną przez Muzeum) "100 lat turystyki i krajoznawstwa w Częstochowie 1908-2008". Sesję otworzył prezydent Częstochowy dr inż. Tadeusz Wrona. Oddział Regionalny PTTK reprezentował prezes Lech Tota, Klub PTTK "M-2" - Marian Kotarski.

 

XVII Walny Zjazd PTTK

W dniach 4-6 września 2009 r. w Warszawie obradował XVII Walny Zjazd PTTK. Jednym  ze 162 delegatów, z których 23 posiada uprawnienia p.t.kol., jest myszkowianin Marian Kotarski (na zdjęciu z Waldemarem Wieczorkowskim z Torunia i Wojciechem Malinowskim z Szamotuł).

 

Nadzwyczajny Zjazd Walny PTTK

 

obradował w sobotę 14 kwietnia 2012 r. w Warszawie. Uczestniczyło w nim 131 delegatów, w tym także przodownicy turystyki kolarskiej (a w ich gronie prezes Klubu "M-2" Marian Kotarski). Delegaci uchwalili zmiany w Statucie PTTK, a następnie tekst jednolity. Dokument, zanim wejdzie w życie, podlega zaakceptowaniu przez Sąd Rejestrowy.

 

XVIII Walny Zjazd PTTK

W dn. 14-15 września 2013 r. w Warszawie obradował XVIII Walny Zjazd PTTK; wśród 147 delegatów (z tego 19 z uprawnieniami p.t.kol.) był prezes Klubu "M-2" Marian Kotarski [na zdjęciu z prezesem Zarządu Głównego PTTK Romanem Bargiełem i prezesem O.Regionalnego PTTK w Częstochowie Lechem Totą]. Marian Kotarski w wyniku tajnych wyborów wszedł w skład Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

XIX WALNY ZJAZD PTTK

W dniach 15-16 września 2017 r. z udziałem 144 delegatów obradował w Warszawie XIX Walny Zjazd PTTK. W gronie delegatów woj. śląskiego byli m.in. Marian Kotarski (Klub „M-2”), Lech Tota (prezes O.Regionalnego PTTK w Częstochowie) i Zbigniew Tarnowski (v-prezes tegoż Oddziału). Zjazd podsumował minioną kadencję, wytyczył kierunki działania na najbliższe 4 lata oraz dokonał wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu Głównego został Jacek Potocki, prezesem Komisji Rewizyjnej Dariusz Kużelewski (znany członkom naszego klubu z funkcji komandora zlotu p.t.kol. w Supraślu), prezesem Głównego Sądu Koleżeńskiego ponownie wybrano Wojciecha Tomalaka.
 XIX Walny Zjazd nadał prezesowi klubu „M-2” Marianowi Kotarskiemu godność Członka Honorowego PTTK. Foto: http://www.garnek.pl/komar1/33471013/xix-zjazd-pttk
 

 

XX WALNY ZJAZD PTTK

3 i 4 grudnia 2022 r. w Warszawie obradował XX Walny Zjazd PTTK. Spośród 125 delegatów 20 posiadało uprawnienia przodowników turystyki kolarskiej; wśród gości Zjazdu byli aktywiści turystyki kolarskiej obdarzeni godnością członka honorowego PTTK na bieżąco działający w naszym, rowerowym środowisku: Stanisław Radomski, Edward Kutyła, Marian Kotarski. Zjazd podsumował wydłużoną do 5 lat kadencję, wytyczył kierunki działania na najbliższe 4 lata oraz dokonał wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu Głównego został dotychczasowy prezes Członek Honorowy PTTK Jerzy Kapłon, prezesem Komisji Rewizyjnej  ponownie Dariusz Kużelewski (znany rowerzystom z funkcji komandora zlotu p.t.kol. w Supraślu), prezesem Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano Tadeusza Markowskiego. Zjazd nadał godność Członka Honorowego PTTK 35 osobom (11 z nich posiada uprawnienia p.t.kol.). 

 

Regionalna Konferencja PTTK w Katowicach

odbyła się 24 czerwca z udziałem 106 delegatów oddziałów PTTK działających  w woj. śląskim. Uczestniczył w niej prezes ZG PTTK Roman Bargieł, skarbnik ZG PTTK Jerzy Kapłon. Zebrani przyjęli uchwałę z sugestiami dla Zjazdu Krajowego i wybrali delegatów na XIX Walny Zjazd PTTK (jednym z nich został prezes klubu "M-2" Marian Kotarski) zaplanowany na połowę września w Warszawie. 

 

100-lecie zawierciańskiej turystyki

27 listopada 2010 r. odbyły się obchody 100-lecia oddziału PTK / PTTK  im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu połączone z wystawą, na której prezentowano kroniki, zdjęcia, odznaki i sprzęt używany przez piechurów, alpinistów, rowerzystów. Na uroczystość zorganizowaną w Domu Kultury przybył v-prezes ZG PTTK członek honorowy PTTK Edward Kudelski, prezesi ościennych oddziałów PTTK (Będzin, Katowice, Olkusz, Sosnowiec), członkowie honorowi PTTK Nela i Tytus Szlompkowie, prezydent miasta Ryszard Mazur, prezesi kół i klubów z Zawiercia, Poręby, Myszkowa. Na sali byli także rowerzyści: Adam Komenda (członek PTTK od 1952 r.), Andrzej Wójcik - szef klubu rowerowego w Zawierciu, ekipa rowerowa PTTK w Porębie, Marian Kotarski - klub M-2). Spotkanie prowadził prezes O/PTTK w Zawierciu, członek honorowy PTTK Andrzej Stróżecki. Uczestnicy spotkania otrzymali wydawnictwo "100-lecie Oddziału PTK/PTTK", a grono najbardziej zasłużonych działaczy odznaczenia organizacyjne PTTK i oddziałowe.

 

 

Światowy Dzień Turystyki 2010

W poniedziałek 27 września w Zawierciu odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki, w trakcie których M. Kotarski odebrał z rąk v-marszałka Zbyszka Zaborowskiego Dyplom Marszałka Woj. Śląskiego dla Klubu Osiedlowego PTTK "M-2" przy MSM za zasługi dla rozwoju turystyki w woj. śląskim w 2010 r. przyznany na wniosek Starosty Myszkowskiego. Po części oficjalnej uczestnicy spotkania zwiedzili Hutę Szkła "Zawiercie". W spotkaniu uczestniczyli m.in. v-prezes Zarządu Głównego PTTK Roman Bargieł i także uhonorowany Dyplomem prezes Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie Lech Tota (na zdjęciu).

 

DYPLOM dla M-2

25 września 2015 r. w toku wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki nasz klub - na wniosek Starosty Myszkowskiego - został uhonorowany Dyplomem Marszałka Woj. Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie śląskim. Spotkanie odbyło się w Pszczynie.

 

 Akademia w Warszawie

W sobotę 18 XII 2010 r. w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbyły się obchody 60-lecia PTTK. Na spotkanie przybyli liczni oficjele, członkowie honorowi PTTK, działacze; na salę obrad wkroczyły poczty sztandarowe oddziałów i Zarządu Głównego PTTK. Uroczystość prowadził prezes ZG PTTK Lech Drożdżyński. Grono działaczy wyróżniono odznaczeniami państwowymi resortowymi. Wśród odznaczonych byli przodownicy turystyki kolarskiej: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał p.t.kol. Marian Kotarski; Złote Krzyże Zasługi m.in. Henryk Grabowski (Suwałki) i Zbigniew Orłowski (Mysłowice), Srebrny Krzyż Zasługi Paweł Mordal (Szamotuły). W komputerowej prezentacji działalności Towarzystwa pokazywano m.in. zdjęcie rowerzystów "M-2" jadących aleją lipową w Choroniu (fotografia z lewej), a na wystawie "Polskich turystów portret własny" (znajdującej się na IV p. Muzeum SiT) był fotogram Agnieszki odnawiającej niebieski szlak rowerowy (fotografia z prawej).

60 lat PTTK

 

50-lecie BTKK Catena

17 marca 2012 r. w Bytomiu odbyły się obchody 50-lecia Bytomskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „Catena” połączone z naradą wojewódzką. Obrady, na które przybyli przedstawiciele władz miasta, członek Zarządu Głównego PTTK Edward Kutyła, prezesi oddziałów PTTK, wiceprzewodniczący KTKol. ZG PTTK Marian Kotarski oraz członkowie kilkudziesięciu klubów turystycznych otworzył prezes klubu „Catena” Zenon Kaszowicz. Przedstawił on historię klubu i obdarował uczestników broszurą swego autorstwa „50 lat – historia BTKK „Catena”. Członek honorowy PTTK Stanisław Radomski wręczył obecnym broszurkę „60 lat turystyki kolarskiej PTTK w woj. śląskim” i opowiedział wiele ciekawostek i anegdot związanych z kolarstwem turystycznym. W toku narady liczne grono działaczy, wywodzących się z klubu „Catena” i ogniw z nim współdziałających uhonorowano odznakami i dyplomami. Dyplom uznania za wieloletnią współpracę oraz udział w imprezach organizowanych przez BTKK „Catena” otrzymał m.in. klub „M-2” oraz M. Kotarski. Uroczystość okrasił pięknym występem zespół kresowiaków „Paka Rycha”. Więcej zdjęć: http://www.garnek.pl/komar1

 

Dąbrowska konferencja rowerowa

 

W czwartek 18 X 2012 r. w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja rowerowa na temat "Wdrażanie polityki rowerowej w miastach", w toku której omówiono m.in. sprawy ekologicznych aspektów polityki transportowej UE, przedstawiono system proponowanych dróg rowerowych w Dąbrowie G. oraz system istniejących dróg rowerowych we Wrocławiu, podkreślono znaczenie inicjatyw obywatelskich we wdrażaniu infrastruktury rowerowej. Obrady otworzył prezydent m. Dąbrowa Grn., a wprowadził do tematu olimpijczyk, mistrz kolarski, zarazem ambasador projektu Dąbrowa Rowerowa Czesław Lang, któremu uczestniczący w obradach prezes klubu "M-2" M. Kotarski wręczył książkę "Myszkowska szkołą turystyki rowerowej".