Miłośnik Ziemi Myszkowskiej

 

REGULAMIN

REGIONALNEJ ODZNAKI

  TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ

 PTTK  

 1. Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie ustanawia jednostopniową odznakę turystyczno-krajoznawczą  „Miłośnik ziemi myszkowskiej”, zwaną dalej Odznaką.

 2. Celem odznaki jest popularyzowanie ziemi  myszkowskiej oraz zachęcenie do poznawania  atrakcji turystycznych i krajoznawczych poszczególnych  gmin powiatu.

 3. Odznakę można zdobywać na terenie powiatu myszkowskiego, zwanym w niniejszym regulaminie także ziemią myszkowską.

 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta w  ramach uprawianej przez siebie dyscypliny turystyki kwalifikowanej.

 5. Czas spełniania wymagań dla zdobycia odznaki nie może przekroczyć 12 miesięcy.

 6. Podstawą do ubiegania się o  przyznanie odznaki jest książeczka wycieczek uprawianej przez zainteresowanego dyscypliny turystycznej [lub dzienniczek krajoznawczy albo samodzielnie opracowywana kronika] z adnotacjami dotyczącymi przebytych tras,  poznanych  obiektów  bądź spełnionych zadań oraz potwierdzeniami w postaci pieczątek, biletów  lub wklejonych zdjęć.

 7. warunki zdobycia odznaki:

a)   udział w wycieczce,  rajdzie, zlocie bądź złazie turystycznym PTTK mającym swój punkt docelowy  na ziemi myszkowskiej;

b)  przebycie pieszo, rowerem lub konno przynajmniej 10-kilometrowego odcinka jednego ze  szlaków turystycznych biegnących przez ziemie powiatu myszkowskiego;

c) zwiedzenie 10 obiektów krajoznawczych tak dobranych  z poniższego wykazu, by reprezentowały wszystkie 5 gmin powiatu myszkowskiego.

d)    dla turystów  motorowych i krajoznawców wymóg określony w  ppkt. b nie jest obowiązkowy.

 1. Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym  dla  ziemi myszkowskiej.

 2. Odznakę przyznają:

a)    Klub Osiedlowy PTTK „M-2” w Myszkowie (42-300 Myszków, skrytka pocztowa 25)

b)    oraz upoważnione przez Zarząd Oddziału Regionalnego referaty weryfikacyjne funkcjonujące w ogniwach PTTK ziemi myszkowskiej;

c)     w skład referatu weryfikacyjnego musi wchodzić członek kadry programowej PTTK.

 1. regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r. i od tego dnia można przystąpić do wypełniania norm potrzebnych dla zdobycia odznaki.

 2. interpretacja regulaminu należy do Klubu Osiedlowego PTTK „M-2” w Myszkowie.

 3. wykaz obiektów zalecanych do poznania dla zdobycia Odznaki :

Gm. Koziegłowy

Gm. Myszków

Koziegłowy

Pozostałości zamku

Myszków

MOSiR [pływalnia]

Koziegłowy

Galeria obrazów  Tadeusza Puszczewicza

Mijaczów

Pomnik Poległym za ziemię myszkowską

Koziegłówki

Tablice nagrobne w murze ogradzającym plebanię

Mrzygłód

Rynek – pomnik powstańców 1863 r.

Pińczyce

Zespół pałacowy (obecnie plebania)

Mijaczów

Pałac Schmelzerów)

Huta Szklana

Rezerwat „Cisy”

Nowa Wieś

Pomnik przyrody – cis, ul. Gołębia 8

Cynków

Drewniany kościół św. Wawrzyńca

Będusz

Zespół folwarczny

Gm. Niegowa

Gm. Poraj

Bobolice

Zamek

Choroń

Aleja – pomnik przyrody

Łutowiec

Strażnica jurajska

Dębowiec

Pomnik poległych w II w. św.

Mirów

Zamek

Poraj

Sala Tradycji w GOK

Mzurów

Dąb pomnik przyrody w parku dworskim

Masłońskie

„Rybaczówka” PZWędkarskiego

Niegowa

Pomnik ku czci poległych w II w.św.

Żarki Letnisko

Prywatne obserwatorium Słońca ul. Kopernika 1

Gm. Żarki

Jaroszów

Leśna mogiła ofiar zarazy w 1832 r.

Przewodziszowice

Strażnica jurajska

Kotowice

Cmentarz wojenny z 1914 r.

Przybynów

Lipa pomnik przyrody k. plebanii 

Leśniów

Park przyklasztorny

 i źródło Leśniówki

Żarki

Zespół zabytkowych stodół

    Przebycie oznakowanej arterii rowerowej "szlakiem zamków" Myszków-Bobolice-Mirów-Łutowiec-Przewodziszowice-Koziegłowy-Siewierz długości 83 km Smy-101s jest równoznaczne ze spełnieniem wszystkich wymogów i uprawnia do noszenia odznaki MZM.

   Regulamin oraz projekt odznaki opracował Marian Kotarski.

 

Odznaka metalowa Miłosnika Ziemi Myszkowskiej zawiera w rysunku logo PTTK oraz herb powiatu myszkowskiego. Wymiary odznaki: 29 x 19 mm; przypinka typu PINS.  

 

Regulamin odznaki znaleźć można także w kwartalniku "Gościniec PTTK" nr 2/2001 str. 76 oraz w części opisowej do mapy turystyczno-przyrodniczej "Powiat myszkowski" wydanej jesienią 2001 r. przez O/Regionalny PTTK w Częstochowie sumptem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w nakładzie 1300 egz. Autorem mapy i większości publikowanych w niej  zdjęć jest prezes Klubu PTTK "M-2".

 

 

Na zdjęciach: polowy referat weryfikacyjny na mecie 50 OWRP 2009 oraz "witacz" na granicy z powiatem zawierciańskim.

 

To my, to my, to MYSZKÓW

 

Zdobywcy odznaki  MZM:

data weryfikacji:

1. Jarosław Sumorowski / Myszków PTTK "M-2"

5 VII 2001 r.

2. Marian Kotarski / Myszków j.w.

3. Paweł Słabosz / Myszków j.w.

4. Marcin Ślęzak / Myszków j.w.

5. Krzysztof Picheta / Myszków j.w.

6. Stanisław Męcik / Myszków j.w.

7. Marcin Konopka / Myszków j.w.

8. Dawid Stępień / Myszków j.w.

9. Jolanta Sus / Myszków j.w.

8 VII 2001 r.

10/h. redaktor  Joanna Karkoszka / Częstochowa

11/h. Marek Perepeczko / Częstochowa

12. Andrzej Czopka / Siemianowice "Swobodni" PTTK

13. Aneta Kokoszka / Siemianowice j.w.

14. Bogusław Mierzwa / Siemianowice j.w.

15. Felicjan Mierzwa / Siemianowice j.w.

16. Roman Żyła / Siemianowice j.w.

21 VIII 2001 r.

h = ktg. honorowa za propagowanie kolarstwa turystycznego

17. Tomasz Jaskuła / Myszków "M-2"

18. Agnieszka Sytniewska / Myszków j.w.

19. Grzegorz Witek / Myszków j.w.

23 VIII 2001 r.

20. Barbara Lipecka / Myszków j.w.

21. Wiesław Lipecki / Myszków j.w.

22. Wacława Kotarska / Myszków j.w.

23. Piotr Lipecki / Myszków j.w.

24/h. prezes ZO PTTK Andrzej Stróżecki / Zawiercie

23 IX 2001 r.

25. Zbigniew Machura / Przyrów SKT PTTK

26. Agnieszka Deska / Przyrów j.w. 

27 IX 2001 r.

27. Zbigniew Piecuch  /  Myszków "M-2"

28. Sylwia Szkop / Myszków j.w.

29. Stanisław Radomski /  TKK im. Wł. Huzy Gliwice  

30. Małgorzata Radomska / TKK im. Wł. Huzy Gliwice

18 X 2001 r.

31. Łukasz  Widera / Myszków "M-2"

8 XI 2001 r.

32. Robert  Lamch / Przyrów SKT PTTK

33. Adam Antoński / Przyrów j.w.

34. Marek Stochel / Przyrów j.w.

35. Tomasz Małagowski / Przyrów j.w.

36. Adrian Miedziński / Przyrów j.w.

37. Tomasz Kosmowski / Przyrów j.w.

38. Piotr  Suchecki / Przyrów j.w.

15 XI 2001 r.

39. Łukasz Orlikowski / Przyrów j.w.

40. Piotr Stochel / Przyrów j.w.

29 XI 2001 r.

41. Andrzej Wójcik / Zawiercie O/PTTK

42. Hanna Boguszewska / Zawiercie O/PTTK

43. Włodzimierz Kruk / Żelisławice gm. Siewierz j.w.

44. Sławomir  Kruk / Żelisławice j.w.

13 XII 2001 r.

45/h. Bogusław Fornalczyk kolarz LZS

46/h. Tadeusz Garncarz mecenas turystyki

14 III 2002 r.

47. Henryk Niesyto / KTK PTTK "Gronie" Tychy

48. Stanisław Bajda / j.w.

49. Stefan Mazgaj / j.w.

50. Kamil Miklas / "M-2" Myszków

15 V 2002 r.

51. Henryk Biały / KTK "Jutrzenka" Tarnowskie Góry

52. Zofia Sempruch / KTK "Catena" Bytom

30 V 2002 r.

53. Karolina Madej / "M-2" Myszków

11 VII 2002 r.

54. Ewald Bereska / KTK PTTK "Gronie" Tychy

18 VII 2002 r.

55. Bartosz Hamerla / "M-2" Myszków

56. Tomasz Stala / "M-2" Myszków

1 VIII 2002 r.

57. Michał Jagieło / "M-2" Myszków

8 VIII 2002 r.

58. Dawid Próchniewicz / "M-2" Myszków

22 VIII 2002 r.

59. Kazimierz Budzyński / Bytom

14 IX 2002 r.

60. Jarosław Szerszeń / TKK im. Wł. Huzy Gliwice

61. Władysław Stawiarczyk / TKK im. Wł. Huzy Gliwice

62. Agnieszka Wojtasik / "M-2" Myszków

63. Jacek Wojtasik / "M-2" Myszków

11 X 2002 r.

64. Waldemar Machura / SKT PTTK Przyrów

65. Waldemar Herbiński / K.T.Kol. PTTK "Catena" Bytom

23 XI 2002 r.

66. Zenon Kaszowicz / "Catena" Bytom

67.  Waldemar Paturej / "Catena" Bytom

68.  Dariusz Goławski / "Catena" Bytom

69.  Jakub Kożuch / "Catena" Bytom

70.  Andrzej Kopiec / "Catena" Bytom

71.  Janusz Jandzio / "Catena" Bytom

72.  Beata Tomaszewska / "Catena" Bytom

73.  Michał Paturej / "Catena" Bytom

74.  Eugeniusz Haiski / "Catena" Bytom

75.  Waldemar Staśko / "Catena" Bytom

76.  Ryszard Kapczyński / "Catena" Bytom

5 VI 2003

77.  Ryszard Skonieczny / STK "Wandrus" Żory

21 VI 2003 

78.  Michał Bryś / "M-2"

24 VII 2003

79.  Sławomir Struski / "M-2"

31 VII 2003

80.  Grzegorz Kukowka / TKK im. W. Huzy Gliwice

81.  Łukasz Kortas / "M-2" Myszków

16 VIII 2003

81/h. Katarzyna Kulińska - Pluta / "Dziennik Zachodni" Częstochowa

83.  Piotr Bednarski / "M-2" 

21 VIII 2003 

84/h. Krystyna Szafraniec / MSM Myszków

85/h. Zdzisław Skalski / "M-2" Myszków

86/h. Edward Hyla / MSM Myszków

4 IX 2003

87.  Marcin Dudek / "M-2"

16 X 2003

88.  Tomasz Małek / PTTK Żory 26 XI 2003
89.  Barbara Pietryka / PTTK "Catena" Bytom 11 XII 2003
90.  Jan Ślęzak  Radomsko / PTTK "M-2" 18 I 2004
91.  Tomasz Miklas / "M-2" 11 III 2004

92.  Norbert Makowiecki / SKT PTTK Przyrów

93.  Rafał Wieczorek / SKT PTTK Przyrów

94.  Łukasz Radło / SKT PTTK Przyrów 

95.  Konrad Skalski / SKT PTTK Przyrów

96.  Piotr Zbrojkiewicz  / SKT PTTK Przyrów

97.  Kamil Brzeziński / SKT PTTK Przyrów

98.  Ewa Kotarska / "M-2" Myszków

99.  Robert Kotarski / j.w.

100.Gabrysia Kotarska / j.w.

13 V 2004 

101. Jacek Kozłowski / Tarnowskie Góry

102. Aleksandra Kukowka / Kalety

103. Łukasz Wojsyk / Kalety

104. Joanna Pilis / Przyrów

105. Katarzyna Górska / Przyrów

106. Michał Jagieło / Myszków

107. Bogdan Wawrzyniak / Myszków

108. Andrzej Sapeta / Myszków

109. Paweł Szkop / Myszków

110. Jadwiga Łaskawiec / Katowice

111. Magda Różycka / TV Klub Globtroter Katowice

112. Adolf Gwoździk / Rydułtowy

113. Marcin Kotowicz / Myszków

114. Witold Fiączyk / Radomsko - (b. ładna kronika)

115. Dawid Pompka / Myszków "M-2"

116. Bogusław Jankowski / Radomsko

117. Jerzy Winsze / Szczecin

118. Michał Raczyński / Nysa

119. Waldemar Wieczorkowski / Toruń

120. Zbigniew Boroński / Bydgoszcz

121. Stanisław Karuga / Katowice

122. Jolanta Białek / Warszawa

123. Jan Rychlik / Pyskowice

124. Janusz Dmochowski / Bydgoszcz

125. Grażyna Orłowska-Rybicka / Warszawa

126.  Krystian Mazur / Mysłowice

127.  Jan Mencel / O.Górnośląski PTTK Katowice - (b. ładna kronika)

128.  Bogusław Gojowy / OKTKol. PTTK Jastrzębie Zdrój

129.  Mariusz Bieńkowski / j.w.

130.  Andrzej Humaniuk / j.w.

II półr. 2004 r.

131/h  Lech Tota / prezes O.Regionalnego PTTK Częstochowa

132.  Rafał Łączmański / Częstochowa

133.  Piotr Witek / klub "M-2"

134.  Grzegorz Jędrzejczak / klub "M-2"

135.  Mateusz Stachurzewski / klub "M-2"

136.  Mateusz Kotarski / klub "M-2"

137.  Michał Paszkiewicz / klub "M-2"

138.  Łukasz Kortas / klub "M-2" 

I półr. 2005

139.  Adam Tylkowski / klub "M-2"

140.  Jerzy Łoziński / Myszków

141.  Dariusz Siurda / klub "M-2"

142.  Adam Czerniawski / TKK im. W. Huzy Gliwice

143.  Jolanta Zalega / Myszków

144.  Dorota Kozak / Myszków

145.  Małgorzata Dąbrowska / Myszków

146.  Stanisława Madej / "Jantarowe Szlaki" Szczecin

147.  Roman Garncarz / klub "M-2" Myszków

148.  Sławomir Madej / "Jantarowe Szlaki" Szczecin

II półr. 2005

149.  Wojciech Drozda / O.PTTK Warszawa Praga Płd.

150.  Kazimierz Makieła / O.PTTK "Mazowsze" Warszawa

I półrocze 2006

151.  Tomasz Bora / "M-2" Myszków

152.  Zofia Nycz / O.Wojskowy PTTK Chełm

153.  Witold Kliza / O.Wojskowy PTTK Chełm

154.  Paweł Garncarz / klub "M-2" Myszków

155.  Ewa Czapla / Myszków

156.  Anita Garncarz / "M-2" Myszków

157.  Jan Garncarz / "M-2" Myszków

158.  Sławomir Szczypka / "M-2" Myszków

159.  Krzysztof Szczypka / "M-2" Myszków

160.  Ryszard Krupa / Klub PTTK "Swobodni" Siemianowice Śląskie

161.  Renata Gojowy / PTTK "Wiercipięta" Jastrzębie Zdrój

162.  Tomasz Blachucik / PTTK "Catena" Bytom

163.  Marian Stokowiec / PTTK "Sokół" Żory

II półrocze 2006

164.  Marian Czernow / Klub PTTK "Wagabunda" Katowice

165.  Adam Czyż / j.w.

166.  Janusz Dobrowolski / j.w.

167.  Marek Gąsior / j.w.

168.  Damian Wojtasik / "M-2" Myszków

2007 r.

169.  Pelagia Nowakowska / MSM Myszków

170.  Elza Maroń / MSM Myszków

171.  Leszek Trafalski / MSM Myszków

172.  Elżbieta Matysiewicz / MSM Myszków

173.  Przemek Lisowski / "M-2" Myszków

174.  Katarzyna Janocha / "M-2" Myszków

175.  Nina Cupiał / "M-2" Myszków

176.  Kamila Garncarz / "M-2" Myszków

177.  Jan Imiełowski / "M-2"

178.  Samanta Treścińska / "M-2"

179.  Władysław Pachowicz / PTTK "Stilon" Gorzów Wlkp.

180.  Piotr Kalinowski / TKK PTTK im. Wł. Huzy Gliwice

181.  Andrzej Kuśnierz / OKTKol. Racibórz

182. Sandra Kuśnierz / j.w.

183.  Denis Kuśnierz / j.w.

184.  Bożena Kuśnierz / j.w.

185.  Tadeusz Pasierb / TKK im. Wł. Huzy Gliwice

186.  Antonina Bejnar / "Ktukol" Głuchołazy

187.  Bogusław Monczyński / KTK "Cyklista" Kalisz

188.  Bernard Piskorz / O.PTTK Kościan

189.  Anna Adamczewska / j.w.

190.  Stanisław Herman / TKK im. Wł. Huzy Gliwice

191.  Eugeniusz Musielak / "Ślężanie" Wrocław

192.  Irena Musielak / j.w.

193.  Janusz Kuciński / TKK im. Wł. Huzy Gliwice

194.  Renata Wojtczak / SKTK "Neptun" Szczecin

195.  Piotr Kolenda / ŁKTK w Łodzi

196.  Jadwiga Mazurkiewicz / j.w.

197.  Józef Zmysłowski / STKK "88" Szczecin

198.  Zenon Raczkowski / Koło PTTK nr 2 Jaworzno

199.  Magdalena Jurak / O.PTTK Elbląg

200.  Krzysztof Mieczkowski / j.w.

201.  Janusz Mielianiec / STKK "88" Szczecin

202.  Paweł Ciereszko / "Klub PTTTK "Gryf" Bydgoszcz

203.  Sabina Byczyńska / STKK PTTK "88" Szczecin

204.  Michał Biały / "M-2"

205.  Leszek Wolny / "Wagabunda" PTTK Katowice

206.  Ryszard Konopka / "M-2"

2008 r.

207.  Aleksander Machura / "M-2"

208.  Grzegorz Machura / "M-2"

209.  Michał Machura / "M-2"

210.  Sławomir Jurczyk / SP Bzów

211.  Jan Chlebowski / PTTK Poręba

212.  Dawid Gurbała / "M-2"

213.  Barbara Wierzbicka / O. Krakowski PTTK

214.  Barbara Steć / SKW PTTK "Pełzaki" Szczecin

215.  Zdzisław Steć / "Pełzaki" Szczecin

216.  Bronisława Polak / Koło EiRenc. PTTK Nowa Huta

217.  Janusz Kaczmarek / O. Wrocławski PTTK

218.  Michał Hyla / O. Terenowy PTTK Bielsko Biała

219.  Grzegorz Latoś / KTP PTTK "Piętaszki" Bydgoszcz

220.  Maria Witasik / Września (PTTK w Gnieźnie)

221.  Ewa Kowalczyk / Pilawa, Klub Tur. Kwalifik. "Turyści Świętokrzyscy"

222.  Paweł Kowalczyk / j.w.

223.  Albert Kowalczyk / j.w.

224.  Jan Kowalczyk / j.w.

225.  Nadzieja Sulima / Czeremcha (PTTK Hajnówka)

226.  Barbara Nowicka / Koło Em. i Renc. PTTK Nowa Huta

227.  Alina Menet / j.w.

228.  Tomasz Wójcik / Biłgoraj

229.  Magdalena Baszuro / Szczecin

230.  Teresa Kopciewska / PTTK Klub "Mozaika" Białystok

231.  Grażyna Mazur / KTPieszej PTTK "Ostaniec" Zawiercie

232.  Antonina Szperkowska / Biłgoraj

233.  Jerzy Mazur / KTP PTTK "Ostaniec" Zawiercie

234.  Dariusz Wenta / Klub TP "Bąbelki" Gdynia

235.  Robert Nowak / PTTK Zawiercie

236.  Małgorzata Strzelecka / PTTK Poręba

237.  Krzysztof Jędrecki / Częstochowa

238.  Adam Jakubczak / Częstochowa

239.  Janusz Romaniuk / UM Myszków

240.  Rafał Gil / UM Myszków

241.  Krystyna Jasińska / UM Myszków

242.  Agnieszka Nowak-Kurzawa / UM Myszków

243.  Andrzej Kozłowski / "M-2" Myszków

244.  Andrzej Jastrzębski / Myszków

245.  Łukasz Stachera / Poraj

2009 r.

246.  Michał Raczyński / O.PTTK Prudnik

247.  Danuta Roszak / Głuchołazy

248.  Bogdan Wolicki / O.Morski Gdynia

249.  Katarzyna Wolicka / j.w.

250.  Wojciech Malinowski / O.PTTK Szamotuły

251.  Andrzej Zbrzeski / Klub "Gronie" Tychy

252.  Piotr Frydrych / j.w.

253.  Zdzisław Górecki / "Sokół" Radlin

254.  Jacek Antonowicz / j.w.

255.  Andrzej Humaniuk / j.w.

256.  Regina Rusiewicz / Krosno Odrzańskie

257.  Bogusław Rusiewicz / j.w.

258.  Rygiel Małgorzata / Pleszew

259.  Zdzisław Pohl / Ostrów Wlkp.

260.  Ewa Jankowska / Klub 88 w Szczecinie

261.  Dariusz Jankowski / j.w.

262.  Elżbieta Jezierska / j.w.

263.  Zenona Szurlej / j.w.

264.  Kazimierz Wołoszyn / "Turkole" Bydgoszcz

265.  Mariusz Kozaczuk / "Doktorek" Siedlce

266.  Joanna Trętowska / j.w.

267.  Rajmund Ratajczak / "Turkole" Bydgoszcz

268.  Ireneusz Ratajczak / j.w.

269.  Bogdan Młynarczyk / j.w.

270.  Michał Chwaliszewski / j.w.

271.  Stanisław Stachowiak / Piła

272.  Olga Żak / Jastrzębie Zdrój

273.   Rafał Żak / Jastrzębie Zdrój

274.  Krystyna Wierzchoń / j.w.

275.  Krystyna Sikorska / "Luz" Gubin

276.  Teresa Zimniak / Klub "Włóczęga" Jasień

277.  Ryszard Rurka / "Sigma" Poznań

278.  Ewa Zeman / Wągrowiec "Pałuki-tour"

279.  Andrzej Kuśnierz / OKTKol. PTTK Racibórz

280.  Andrzej Rygulski / OKTKol. Racibórz

281.  Antoni Azgier / OKTKol. Krotoszyn

282.  Michał Łabędź / Tarnów

283.  Sławomir Madej / Szczecin

284.  Stanisława Madej / Szczecin

285.  Jerzy Dudek / OKTKol. Mikołów

286.  Władysław Pachowicz / "Dynamo" Krzyż

287.  Ryszard Skonieczny / "Wandrus" Zory

288.  Gabriela Machocka / j.w.

289.  Żanetta Adamska / "Luz" Gubin

290.  Wiesław Zaręba / "Kalinka" Grudziądz

291.  Urszula Zaręba / j.w.

292.  Tadeusz Rygulski / OKTKol. Mikołów

293.  Andrzej Styrnol / "Sokół" Radlin

294.  Tadeusz Lorenz / j.w.

295.  Alfred Mazur / j.w.

296.  Stanisław Ibrom / j.w.

297.  Adam Tatarczyk / j.w.

298.  Aleksander Brzozowski / "Gryf" Bydgoszcz

299.  Justyna Brzozowska / j.w.

300.  Małgorzata Brzozowska / j.w.

301.  Gabriela Robaszkiewicz / j.w.

302.  Stefan Rygulski / OKTKol. Mikołów

303.  Jerzy Skrzypczak / "Rawtur" Rawicz

304.  Józef Talaga / "Bicykl 77" Ostrów Wielkopolski

305.  Czesław Bandosz / "Sigma" Poznań

306.  Barbara J. Świderska / j.w.

307.  Ryszard Kapczyński / "Catena" Bytom

308.  Klaudia Pełka / "Turkot" Nowa Sól

309.  Barbara Szczepańska / "Włóczęga" Lubsko

310.  Bogusław Gojowy / KTR "Wiercipięta" Jastrzębie Zdrój

311.  Renata Gojowy / j.w.

312.  Zuzanna Gojowy / j.w.

313.  Zdzisław Lisicki / j.w.

314.  Mirosław Wójcik / j.w.

315.  Grzegorz Urbaniak / O.PTTK Tarnobrzeg

316.  Stefan Leboch / OKTKol. Mikołów

317.  Grzegorz Twardoch / j.w.

318.  honorowy członek PTTK Wacław Ciupidro / j.w.

319.  Henryk Grabowski / "Ślężanie" Wrocław

320.  Daniel Grabowski / j.w.

321.  Jerzy Jurszo / "Neptun" Szczecin

322.  Małgorzata Wiland / Kraków

323.  Kazimierz Matuszak / "Neptun" Szczecin

324.  Ryszard Poleski / j.w.

325.  Ewa Czekańska-Poleska / j.w.

326.  Danuta Jankowiak / Jasień

327.  Aldona Robowska / "Luz" Gubin

328.  Jadwiga Gracyasz / "Ondraszek" Cieszyn

329.  Jarosław Rezmer / j.w.

330.  Joanna Rezmer / "Kalinka" Grudziądz

331.  Henryk Moskała / "Ondraszek" Cieszyn

332.  Tamara Moskała / j.w.

333.  Kazimierz Mańkowski / "Jantarowe Szlaki" Szczecin

334.  Barbara Mańkowska / j.w.

335.  Antoni Węcławski / Lubsko

336.  Lech Żołnierczakiewicz / Klub "Włóczęga" Lubsko

337.  Jan Moździerz / "Turkot" Nowa Sól

338.  Gabriela Moździerz / j.w.

339.  Zbigniew Lewiński / "Cyklista" Włocławek

340.  Zbigniew Suszyński / j.w.

341.  Gertruda Piechowiak / "Sigma" Poznań

342.  Włodzimierz Miężał / j.w.

343.  Ryszard Marian Paterek / j.w.

344.  Jerzy Marciniak / j.w.

345.  Marian Czyżewski / klub 88 Szczecin

346.  Danuta Strzelecka / j.w.

347.  Zdzisław Strzelecki / j.w.

348.  Jan Husiatyński / "Łaziki" Włoszakowice

349.  Zbigniew Włodarski / "Sigma" Poznań

350.  Ewa Krenz / j.w.

351.  Marian Berner / Klub "Na Fali" w Gdyni

352.  Tomasz Gzik / j.w.

353.  Danuta Szefka / j.w.

354.  Henryk Stysz / "Wagabunda" Katowice

355.  Renata Wojtczak / "Neptun" Szczecin

356.  Maria Marcinowska / "Turkot" Nowa Sól

357.  Beata Macuk / Konstantynów

358.  Lena Praca / Francja

359.  Małgorzata Pleszyniak / Koło PTTK nr 1 w Gubinie

360.  Antoni Fudali / j.w.

361.  Tadeusz Pasierb / TKK PTTK im. W. Huzy w Gliwicach

362.  Krystyna Bocer / "Turkot" Nowa Sól

363.  Roman Nakoneczny / "Jantarowe Szlaki" Szczecin

364.  Jacek Nakoneczny / j.w.

365.  Krzysztof Rojek / "Włóczęga" Lubsko

366.  Anna Jachimek / j.w.

367.  Witold Romankowski / TKK im. W. Huzy Gliwice

368.  Jerzy Zając / j.w.

369.  Jarosław Szerszeń / j.w.

370.  Władysław Stawiarczyk / j.w.

371.  Stanisław Herman / j.w.

372.  Marek Dras / j.w.

373.  Jerzy Krajewski / Klub "Hugo" Ruda Śląska

374.  Jolanta Buchczyk / j.w.

375.  Stanisław Żółciński / OKTKol. Racibórz

376.  Karol Wacławczyk / j.w.

377.  Stanisław Strójwąs / j.w.

378.  Jarosław Chacko / j.w.

379.  Beata Pierchała / j.w.

380.  Grzegorz Pierchała / j.w.

381.  Jerzy Kasiński / Klub "Na Fali" Gdynia

382.  Marzena Kasińska / j.w.

383.  Mirosław Ciesielski / "Neptun" Szczecin

384.  Zenon Nowak / j.w.

385.  Edmund Gorczyca / Klub 88 Szczecin

386.  Eleonora Klose / "Amator" Zabrze

387.  Irena Swoboda / j.w.

388.  Eugeniusz Smoleński / "Energetyk" Dychów

389.  Wanda Kuczyk / O.W. Krosno Odrzańskie

390.  Antonina Mazurek / "Gronie" Tychy

391.  Jan Przystał / Tychy

392.  Andrzej Lewicki / "Przygoda" Toruń

393.  Anna Korenkiewicz / klub 88 Szczecin

394.  Jarosław Korenkiewicz / j.w.

395.  Tadeusz Piekarz / "Catena" Bytom

396.  Marta Świetlicka / Cieszyn

397.  Tadeusz Jaśkiewicz / "Wandrus" Żory

398.  Anna Kostecka / Żory

399.  Bogumił Michalak / "Przygoda" Toruń

400.  Daniela Michalak / j.w.

401.  Janusz Kuciński / Kraków

402.  Sabina Wolańska / Bukowsko

403.  Przemysław Wolański / Bukowsko

404.  Dariusz Parzych / "Przygoda" Toruń

405.  Andrzej Łoś / "Włóczęga" Lubsko

406.  honorowy członek PTTK Jerzy Winsze / klub 88 Szczecin

407.  Roman Wojtas / "Wandrus" Żory

408.  Romuald Wiencek / "Gryf" Bydgoszcz

409.  Marian Stokowiec / "Wandrus" Żory

410.  Józefa G. Stokowiec / j.w.

411.  Andrzej Nowak / "Ondraszek" Cieszyn

412.  Barbara Nowak / j.w.

413.  Sławomir Zagórowicz / ŁKTK PTTK w Łodzi

414.  Kazimierz Szewczyk / "Ondraszek" Cieszyn

415.  Alicja Wlach / j.w.

416.  Marian Wlach / j.w.

417.  Michał Wasilewski / "Sigma" Poznań

418.  Wiesława Kil / j.w.

419.  Henryk Wick / "Gryf" Bydgoszcz

420.  Janusz Dmochowski / j.w.

421.  Elżbieta Dmochowska / j.w.

422.  Jan Geresz / klub "Defekt" Zywiec

423.  Włodzimierz Nowak / "Ondraszek" Cieszyn

424.  Krzysztof Sumera / j.w.

425.  Bogusław Monczyński / "Cyklista" Kalisz

426.  Janusz Pucek / "Przygoda" Toruń

427.  Stefan Piekoszowski / "Wandrus" Zory

428.  Mirosława Piekoszowska / j.w.

429.  Artur Piekoszowski / j.w.

430.  Mirosław Korenkiewicz / klub 88 Szczecin

431.  Małgorzata Korenkiewicz / j.w.

432.  Piotr Armatys / OKTKol. Racibórz

433.  Brygida Armatys / Racibórz

434.  Roman Cegłowski / "Rama 76" Bydgoszcz

435.  Maciej Kowalski / Ogorzeliny

436.  Henryk Kowalski /

437.  Piotr Wojdowski / "Przygoda" Toruń

438.  Zbigniew Pawlik / "Ondraszek" Cieszyn

439.  Janina Pawlik / j.w.

440.  Justyna Pawlik / j.w.

441.  Alicja Pawlik / j.w.

442.  Józef Lincer / j.w.

443.  Zdzisław Fierla / Karvina Czechy

444.  Ladislav Michalik / Dobratice Czechy

445.  Piotr Bazan / "Sokół" Radlin

446.  Bogdan Czerner / "Przygoda" Toruń

447.  Ignacy Warejko / j.w.

448.  Grzegorz Kuczera / "Sokół" Radlin

449.  Mariola Kuczera / j.w.

450.  Barbara Toman / "Ondraszek" Cieszyn

451.  Beata Szarzec / j.w.

452.  Stefania Zając / "Wandrus" Żory

453.  Aniela Vogel / j.w.

454.  Krzysztof Różański / Klub "Hugo" Ruda Śląska

455.  Grzegorz Różański / j.w.

456.  Waldemar Wieczorkowski / "Przygoda" Toruń

457.  Barbara Wójcicka / "Kigari" Kielce

458.  Paweł Wójcicki / j.w.

459.  Stanisław Błaszczyk / "Hugo" Ruda Śląska 

460.  Halina Tarbaj / Książ Śląski

461.  Waldemar Bogacki /  "Neptun" Szczecin

462.  Tadeusz Pospieszała / "Gryf" Bydgoszcz

463.  Tomasz Wrona / OKTKol. Chrzanów

464.  Tadeusz Kapelan / j.w.

465.  Jerzy Gut / j.w.

466.  Zofia Rusek / j.w.

467.  Daniela Posanow / "Wandrus" Żory

468.  Aniela Widera-Zemczak / j.w.

469.  Bogdan Gwizdek / Klub "Na Fali" Gdynia

470.  Małgorzata Gwizdek / j.w.

471.  honorowy członek PTTK Stanisław Radomski / Klub im. Huzy Gliwice

472.  Małgorzata Radomska / j.w.

473.  Lila Opałka / "Wagabunda" Katowice

474.  Barbara Bista-Wagner / j.w.

475.  Zdzisław Cygan / OKTKol. Chrzanów

476.  Andrzej Włodarczyk / "Sokół Radlin

477.  Waldemar Skowroński / Kielce

478.  Bogdan Cygan / Ślężanie Wrocław

479.  Ewa Cygan / j.w.

480.  Jolanta Czech / TKK im. Huzy Gliwice

481.  Daniela Kasperczyk / j.w.

482.  Adam Czerniawski / j.w.

483.  Jan Rychlik / "Watra" Pyskowice

484.  Stanisława Dobrowolska / j.w.

485.  Dariusz Konwa / Drawsko Pomorskie

486.  Mieczysław Poniewski / "Wagant" Katowice

487.  Eugeniusz Musielak / "Ślężanie" Wrocław

488.  Irena Musielak / j.w.

489.  Piotr Kolenda / ŁKTK Łódź

490.  Barbara Pietryka / "Catena" Bytom

491.  Grażyna Adamin / "Cyklista" Kalisz

492.  Ryszard Krupa / Siemianowice Śląskie

493.  Elżbieta Krupa / j.w.

494.  Wiesław Jaskulski / "Kujawiak" Inowrocław

495.  Barbara Wawak / j.w.

496.  Irena Kralczyńska / ŁKTK w Łodzi

497.  Kazimierz Wojciechowski / "Kujawiak" Inowrocław

498.  Adam Kawka / "Neptun" Szczecin

499.  Ryszard Smoter / "Gryf" Bydgoszcz

500.  Aleksander Błaszczuk / "Winkiel" Dąbrowa Górnicza

501.  Jerzy Banach / "Wandrus" Zory

502.  Józef Adamaszek / j.w.

503.  Gabriela Winconek / j.w.

504.  Renata Tomczak / "Kigari" Kielce

505.  Karol Kasprowiak / TKK im. Huzy Gliwice

506.  członek honorowy PTTK Roman Kościński / "Kinowa" Warszawa

507.  Anna Bąk / ŁKTK w Łodzi

508.  Kazimierz Sobański / j.w.

509.  Andrzej Kozłowski / "M-2" Myszków

510.  Edward Radke / "Łaziki" Włoszakowice

511.  Leszek Nowak / "Ondraszek" Cieszyn

512.  Dorota Neumann / "Tramp" Sulęcin

513.  Edward Grata / OKTKol. Rzeszów

514.  Wiesław Maternia / j.w.

515.  Mariusz Ziemięcki / Drawsko Pomorskie

516.  Zygmunt Bernacki / Zabrze

517.  Paweł Górzyński / Drawsko Pom.

518.  Janusz Wojewski / Wejherowo

519.  Zofia Sempruch / "Catena" Bytom

520.  Anna Woźniak / Gdańsk

521.  Marek Olejarczyk / Radomsko

522.  Mieczysław Kupczyk / Katowice

523.  Antoni Nowak / Mikołów

524.  Witold Rybak / Radomsko

525.  Leszek Wolny / "Wagabunda" Katowice

526.  Barbara Wolny / j.w.

527.  Tadeusz Margiciok / OKTKol. Rybnik

528.  Andrzej Wójcik / "Kigari" Kielce

529.  Jadwiga Mazurkiewicz / ŁKTK Łódź

530.  Anna Domagalska-Łabędzka / j.w.

531.  Albert Szymański / Opole

532.  Waldemar Gąsiorowski / "Gryf" Bydgoszcz

533.  Renata Nieglujewicz / Legnica

534.  Marek Kotuliński / "Wędrowiec" Zabrze

535.  Władysław Puszczyk / Osiek Mały k. Konina

536.  Zbigniew Domański / Strzelno

537.  Jerzy D. Winsze / "Kinowa" Warszawa

538.  Waldemar Buganik / Lwówek Śląski

539.  Teresa Suska / "Neptun" Szczecin

540.  Zenon Suski / j.w.

541.  Teresa Liszkowska / "Kujawiak" Inowrocław

542.  Zenon Kaszowicz / "Catena" Bytom

543.  Zenon Marciniak / "Wagabunda" Katowice

544.  Witold Żuchowski / "Przygoda" Toruń

545.  Ferdynand Biś / "Kigari" Kielce

546.  Maria Siejda / "Wagabunda" Katowice

547. Józef Siejda / j.w.

548.  Achim Zuber / TKK im. Huzy Gliwice

549.  Kinga Boral / SKT Przyrów

550.  Jacek Kapkowski / j.w.

551.  Jakub Kapkowski / j.w.

552.  Ryszard Wilkoszewski / "Amator" Ozimek

553.  Henryk Kuczera / Opole

554.  Bernard Milewski / "Beneqteam" Płock

555.  Waldemar Karpiński / j.w.

556.  Andrzej Łoniuk / j.w.

557.  Maciej Nowogórski / j.w.

558.  Marek Olejniczak / j.w.

559.  Mieczysław Olkowicz / j.w.

560.  Józef Bielecki / j.w.

561.  Stanisław Ryst / j.w.

562.  Przemysław Rzewnicki / j.w.

563.  Ryszard Wasilewski / Bydgoszcz

564.  Jarosław Głowacki / Klub "Tuptuś" w Strzale

565.  Maria Głowacka / j.w.

566.  Zbigniew Glowacki / j.w.

567.  Zofia Slomska-Rozynek / "Gryf" Bydgoszcz

568.  Tadeusz Słowik / OKTKol. Chrzanów

569.  Bogusław Tobolewski / Bydgoszcz

570.  Marek Kwaśniewski / "Kigari" Kielce

571.  Andrzej Wójcik / OKTKol. Zawiercie

572.  Jacek Chlebosz / Bydgoszcz

573.  Barbara Chlebosz / j.w.

574.  Ryszard Betcher / OKTKol. Gdańsk

575.  Andrzej Szymański / "Sigma" Poznań

576.  Beata Nowicka / j.w.

577.  Lidia Malinowska / "Gryf" Bydgoszcz

578.  Eugeniusz Badtke / j.w.

579.  Jan Mazik / "Klub "Gronie" Tychy

580.  Krystyna Mazik / j.w.

581.  Henryk Szmagaj / Bielsko Biała

582.  Barbara Kurek / Szczecin

583.  Jan Kurek / j.w.

584.  Wojciech Gerej / OKTKol. Węgrów

585.  Dariusz Nowacki / "Bicykl 77" Ostrów Wielkopolski

586.  Zenon Raczkowski / Koło PTTK nr 2 w Katowicach

587.  Janusz Stępień / Gorlice

588.  Andrzej Staśkiewicz / Klub "Na przełaj" w Brzegu

589.  Danuta Walkowiak / Włoszakowice

590.  Leonia Radke / j.w.

591.  Tomasz Jaworowski / KTP PTTK "Bąbelki" Gdańsk

592.  Felicjan Mierzwa / "Swobodni" Siemianowice Śląskie

593.  Jerzy Dyduch / O. PTTK Oświęcim

594.  Tadeusz z Gliwic

595.  Bartosz Brożek / Gliwice

596.  Wiesław Brożek / TKK im. Huzy w Gliwicach

597.  Stanisław Budziszewski / "Neptun" Szczecin

598.  Ryszard Kowalski / ŁKTK w Łodzi

599.  Leszek Korenkiewicz / "Gryf" Bydgoszcz

600.  Patryk Kamiński / "Doktorek" w Siedlcach

601.  Wojciech Ziółkowski / j.w.

602.  Jerzy Nesteruk / Hajnówka

603.  Cezary Nesteruk / j.w.

604.  Jacek Przybyszewski / "Cyklista" Włocławek

605.  Piotr Holisz / "Ondraszek" Cieszyn

606.  Maria Biłko-Holisz / j.w.

607.  Maciej Rychlewski / "Turkole" Bydgoszcz

608.  Zygmunt Chochół / "Cyklista" Włocławek

609.  Krzysztof Przytarski / "Turkole" Bydgoszcz

610.  Jerzy Szczeciński / ŁKTK im. H. Gintera w Łodzi

611.  Tadeusz Wszołek / Gorlice

612.  Roman Cieślak / "Jantarowe Szlaki" w Szczecinie

613.  Krzysztof Borkowski / "Kinowa" Warszawa

614.  Zygmunt Borkowski / "Wektor" Warszawa

615.  Krzysztof Bobis / TKK im. W. Huzy w Gliwicach

616.  Jerzy Celer / Koszalin

617.  Tomasz Liśkiewicz / KTP "Bąbelki" w Gdańsku

618.  Zdzisław Cybula / ŁKTK Łódź

619.  Bożena Miś-Nowicka / "Gryf" Bydgoszcz

620.  Ryszard Nowicki / j.w.

621.  Kinga Nowicka / j.w.

622.  Andrzej Lewandowski/ KTK "Jaskółka" Warszawa

623.  Anna Lewandowska / j.w.

624.  Jerzy Biernacki / O.PTTK "Rataje" Poznań

625.  Jacek Dec / Kraków

626.  Renata Bator / Kraków

627.  Danuta Lupa-Kujawińska / O.Miejski PTTK Poznań

628.  Janina Przybylska / j.w.

629.  Janusz Li... / Toruń

630.  Zygmunt Frąckowiak / "Neptun" Szczecin

631.  Jerzy Formella / Klub "Na Fali" w Gdyni

632.  Izabela Formella / j.w.

633.  Anna Formella / j.w.

634.  Krzysztof Wrede / j.w.

635.  Bogdan Krupiński / ŁKTK Łódź

636.  Dorota Krupińska / j.w.

637.  Michał Sztańc / j.w.

638.  Agnieszka Szarek / Siedlce

639.  Krystyna Mularczyk / PTTK Drawsko Pomorskie

640.  Jolanta Kaczmarczyk / "Wandrus" Żory

641.  Marian Niewiński / "Ramża" Czerwionka - Leszczyny

642.  Henryk Szcześniak / TKK PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach

643.  Krzysztof Jankowski / "Kalinka" Grudziądz

644.  Bogusław Jankowski / Radomsko

645.  Władysław Miodowski / PTTK O.Wojskowy, Krosno Odrzańskie

646.  Emil Czarnocki / Klub "Doktorek" w Siedlcach

647.  Danuta Blank / Brodnica

648.  Krzysztof Totuń / PTTK Nowa Sarzyna

649.  Andrzej Jeziorowski / Klub "Na Fali" w Gdyni

650.  Henryk Ditchen / klub "Kinowa" w Warszawie

651.  Wiera Ditchen / j.w.

652.  Witold Klimowski / Olkusz

653.  Mariusz Prościak / PTTK Dąbrowa Górnicza

654.  Jan Sarnecki / j.w.

655.  Jerzy Nowak / klub "Catena" w Bytomiu

656.  Dariusz Kulwicki / "Kalinka" Grudziądz

657.  Joanna Oczkowska / OKTKol. PTTK Chrzanów

658.  Zbigniew Domżalski / klub "Tigris" w Rudzie Śląskiej

659.  Ryszard Gerszewski / Kościerzyna

660.  Małgorzata Gerszewska / j.w.

661.  Małgorzata Strzelecka / PTTK Poręba

662.  Marek Sokołowski / Klub "Przygoda" w Toruniu

663.  Ewald Bereska / Klub "Gronie" w Tychach

664.  Maria Seweryn / Małoszyce k. Zarnowca

665.  Marek Zaród / Kraków

666.  Barbara Podsiadło / Koło PTTK nr 2 w Rzeszowie

667.  Julian Podsiadło / j.w.

668.  Daniel Nazaruk / Słupsk

669.  Monika Praca / Francja

670.  Damien Praca / Francja

671.  Mariusz Pacholski / Bydgoszcz

672.  Grzegorz Rakowiecki / "Kalinka" Grudziądz

673.  Dorota Betcher / KTO PTTK "Bąbelki" w Gdańsku

674.  Paweł Szyp / TKK im. Huzy w Gliwicach

675.  Maria Mann / Poznań

676.  Zbigniew Stala / M-2

677.  Agnieszka Garncarz-Stala / M-2

678.  Maja Nowak / M-2

679.  Aleksander Nowak / M-2

680.  Wiesław Wienconek / "Przygoda" Toruń

681.  Iwona Wienconek / j.w.

682.  Wiesław Grabowski / ŁKTK Łódź

683.  Franciszek Wojczyk / "Amator" Ozimek

684.  Radosław Widłak / "Bicykl 77" Ostrów Wlkp.

685.  Zbigniew Skowroński / Jaworzno

686.  Iwona Kuniewicz / Niemcy

687.  Lesław Urbankiewicz / "Cyklista" Włocławek

688.  Daria Werner / Częstochowa

689.  Rafał Knapik / Częstochowa

690.  Andrzej Chełmiński / "Wiercipięta" Jastrzębie Zdrój

691.  Zofia Krzyżanowska / O.PTTK Kościan

692.  Tadeusz Krzyżanowski / j.w.

693.  Barbara Balewicz / Ogrodzieniec

694.  Jan Chlebowski / Poręba

695.  Bożena Pietrzyk / Zawiercie

696.  Magdalena Jurak / O.PTTK Elbląg

697.  Krzysztof Mieczkowski / O.PTTK Elbląg

698.  Ludmiła Domżalska / O.PTTK Ruda Śląska

699.  Lucjan Zaczkowski / Klub PTTK im. A. Bienia - Staszów

700.  Zofia Kozerska / Tychy

701.  Tadeusz Kozerski / "Gronie" Tychy

702.  Ewelina Kurzak / 'Dziennik Zachodni" Myszków

703.  Klemens Podlejski / Żarki

704.  Jerzy Szydłowski / Lelów

705.  Agnieszka Ludwig / Myszków

706.  Jacek Ślęczka / Koziegłowy

707.  Marian Szczerbak / Poraj

708.  Ryszard Mach / Zawiercie

709.  Andrzej Kwapisz / Częstochowa

710.  Tomasz Kucharski / Olsztyn

711.  Marek Broda / Będzin

712.  Kacper Maj / Ostrów Wielkopolski

713.  Bartłomiej Maj / j.w.

714.  Jarosław Maj / j.w.

715.  Romuald Królak / Poznań

716.  Ryszard Walerych / Koło PTTK "Viator"

717.  Renata Walerych / j.w.

718.  Tatiana Walerych / j.w.

719.  Paweł Kotara / j.w.

720.  Andrzej Bogusz / OKTKol. Chrzanów

721.  Franciszek Zaremba / "Amator" Ozimek

722.  Sławomir Migalski / Koło Grodzkie PTTK w Staszowie

723.  Bronisław Sikora / Leszno

724.  Robert Kolbuch / "Rawtur" Rawicz

725.  Elżbieta Kraska / Koźminek

726.  Jan Szewczyk / Gliwice

727.  Władysław Dobranowski / Gliwice

728.  Małgorzata Kurek / Staszowski Klub Rowerowy

729.  Arkadiusz Skrzypek / "Kalinka" Grudziądz

730.  Eugeniusz Haiski / "Catena" Bytom

731.  Grzegorz Ząbecki / SKTK "Turysta" Piotrków Trybunalski

732.  Iwona Celmer / j.w.

733.  Tadeusz Musiał / "Horyzont" Kędzierzyn - Koźle

734.  Kazimierz Kwiecień / j.w.

735.  Stanisław Kwaśnicki / j.w.

736.  Paweł Karczewski / "Neptun" Szczecin

737.  Paweł Grabczewski / "Cyklista" Włocławek

738.  Andrzej Jastrzębski / Ruda Śląska

739.  Jerzy Meinert / j.w.

740.  Łukasz Meinert / j.w.

741.  Stanisław Witała / j.w.

742.  Szymon Niedomagała / Łódź

743.  Mariusz Niedomagała / j.w.

744.  Marcin Kędziora / Koło Grodzkie PTTK w Staszowie

745.  Waldemar Paturej / "Catena" Bytom

746.  Marek Koba / OKTKol. Jaworzno

747.  Alicja Koba / j.w.

748.  Jerzy Bryś / Myszków

749.  Elżbieta Czasławska / "Wagabunda" Katowice

750.  Tadeusz Czasławski / j.w.

751.  Zdzisław Majerczyk / Katowice

752.  Mirosław Machulec / "Wandrus" Żory

753.  Michał Machulec / j.w.

754.  Mariusz Bieńkowski / "Wiercipięta" Jastrzębie Zdrój

755.  Stanisław Głowacki /j.w.

756.  Tadeusz Kłopeć / j.w.

757.  Andrzej Beger / "Cyklista" Chojnice

758.  Maria Beger / j.w.

759.  Władysław Sokołowski / O.Miejski PTTK w Częstochowie

760.  Zenobiusz Cieślak / Kielce

761.  Tadeusz Gonet / Bielawa

762.  Krystyna Morawiec/ Myszków

763.  Leszek Łazarowicz / Zawiercie

764.  Krzysztof Bąk / Koziegłowy

765.  Robert Nowak / Przyrów

766.  Adam Markowski / Janów

767.  Władysław Brzozowski / "Amator" Zabrze

768.  Wanda Brzozowska / "Amator" Zabrze

769.  Agata Krupińska / Łódź

770.  Stojewski Leszek / Łódź

771.  Witold Kapuściński / TKK im. W. Huzy w Gliwicach

I półrocze 2010 r.

772.  Darius Kuniewicz / Niemcy

773.  Bogusław Iwaniuk / Knurów

774.  Adam Duda / "M-2" Myszków

775.  Dorota Pala / "Podlas" Myszków

776.  Grzegorz Pala / "Podlas" Myszków

777.  Lech Drożdżyński / ZG PTTK

778.  Jacek Czober / PTTK Pszczyna

779.  Małgorzata Nowak / "Podlas" Myszków

II półrocze 2010 r.

780.  Grażyna Migalska / Koło Grodzkie PTTK w Staszowie

781.  Roman Bieniaszewski / Koło Grodzkie PTTK w Staszowie

782.  Alfred Orgoński / PTTK "Orlen" Płock

783.  Sebastian Kozioł / KPP Myszków

784.  Mariusz Gocyła / KPP Myszków

785.  Robert Skorek / KPP Myszków

786.  Artur Klimek / KPP Myszków

787.  Paula Kita / Zawodzie

788.  Krzysztof Lech / "M-2" Myszków

789.  Tadeusz Garncarz / "M-2" Myszków

790.  Jolanta Bach / "M-2" Myszków

791.  Rafał Nowak / "M-2" Myszków

792.  Jan Krzysztoń / Jaworznik

793.  Grzegorz Pabiasz / Myszków

2011 r.

794.  Krzysztof Sokołowski / Klub PTTK "Wagabunda" Katowice

795.  Roman Skiba / Mrzygłód

796.  Anna Skiba / Mrzygłód

797.  Danuta Skiba / Mrzygłód

798.  Edmund Skwara / Koło PTTK nr 7 w Porębie

799.  Przemysław Sosnowski / Szczekociny

800.  Kinga Kozieł / Połaniec - PTTK Staszów

801.  Anna Wajzer / Zawiercie

802.  Edmund Skwara / PTTK Poręba

803.  Kazimierz Hąc / PTTK Poręba

804.  Marek Śliwa / PTTK Poręba

805.  Włodzimierz Pucek / PTTK Poręba

806.  Bronisław Chadrych / PTTK Poręba

807.  Marian Nowacki / Fundacja Zamek Siewierz

808.  Andrzej Zysiak / "M-2" Myszków

809.  Paulina Michalska / "M-2" Myszków

810.  Janusz Woś / "M-2" Myszków

811.  Antoni Miśta / "M-2" Myszków

812.  Tomasz Zegarek / Zawiercie

813.  Włodzimierz Żak / UM Myszków

2012 r.

814.  Dominika Garncarz / "M-2" Myszków

815.  Marcin Wojtaszczyk / "M-2" Myszków

816.  Łukasz Ociepka / "M-2" Myszków

817.  Marcin Będkowski / k-nt OSP w Pińczycach

2013 r.

818. Jacek Wyszyński /  Wrocław

819.  Daniel Nazaruk / Klub Tur. Pieszej "Bąbelki" Gdańsk

820.  Elżbieta Falska / Gliwice

821. Jerzy Falski / Gliwice

822.  Bogusław Monczyński / Klub PTTK "Cyklista" Kalisz

823.  Antonina Bejnar / Klub PTTK "Ktukol" Głuchołazy

824.  Tadeusz Niedzielski / PTTK Koło Ślęży w Świdnicy

825.  Jolanta Gurbała / Myszków Aktywne Kobiety Pow. Myszkowskiego

826.  Katarzyna Adamska / j.w.

827.  Marek Dzidowski / "M-2" Myszków

828.  Krystian Nowak / Zabrze

2014

829.  Krystian Maciuga / Zabrze

830.  Zbigniew Czarnecki / "M-2" Myszków

831.  Małgorzata Dąbrowska / AleRejsy.pl Myszków

832.  Andrzej Dąbrowski / AleRejsy.pl Myszków

833.  Urszula Jędrusińska / "Orle Gniazdo" Hucisko

834.  Andrzej Chmurzewski / LKS "Błękitni" Koziegłowy

835.  Damian Mika / PTTK Racibórz

2015

836.  Leonard Jagoda / Koziegłowy

837.  Michał Czyż / "M-2" Myszków

838.  Ireneusz Domagała / "M-2" Myszków

839.  Wojciech Wójcik / "M-2" Myszków

840.  Teresa Anna Machura / "M-2" Myszków

841.  Teresa Machura / "M-2" Myszków

842.  Krzysztof Sokołowski / Klub PTTK "Wagabunda" w Katowicach

843.  Remigiusz Bednorz / Imielin

2016

844.  Andrzej Ślązak / Częstochowa

845.  Bogusław Iwaniuk / TKK im. W. Huzy Gliwice

846.  Oliwia Skiba / Mrzygłód

847.  Krystian Smętek / Bydlin

848.  Katarzyna Lendor - Czarnecka / "M-2" Myszków

849.  Krzysztof Łyszczarz / "M-2" Myszków

2017

850.  Leszek Burdon / TKK im. Huzy w Gliwicach

851.  Roman Frysztak / O.PTTK w Zawierciu

852.  Jolanta Huras / Klub "M-2" Myszków
853.  Jarosław Huras / Klub "M-2" Myszków

854.  Roman Kopeć / TKK im. Huzy Gliwice

855.  Kacper Kuberek / PTTK Tarnowskie Góry

2018

856.  Krzysztof Wrona / Dębica

857.  Dariusz Rzesiński / "M-2" Myszków

858.  Radosław Potrac / PTTK "Dreptaki" Warszawa

859.  Katarzyna Ponikiewska / Katowice

860.  Szymon Ponikiewski / Katowice

861.  Agnieszka Cieniuch / Żarki

862.  Mateusz Frączek / Koziegłówki

863.  Rafał Struski / "M-2" Myszków

864.  Michał Kosiacki / "M-2" Myszków

865.  Czesław Smagłowski / PTTK Staszów

866.  Marek Mazur / PTTK Staszów

867.  Krzysztof Falasa / PTTK Staszów

2019

868.  Marcin Homik / Warszawa

869.  Tadeusz Wychowski / Złoty Potok

870.  Edyta Królewska - Cichoń / "M-2" Myszków

871.  Czesław Wodecki / PTTK Radlin

872.  Mariusz Kowalski / Nadleśnictwo w Siewierzu

873.  Michał Kulak / Leśnictwo w Lgocie

874.  Sylwester Tyryłło / Masłońskie

2020

875.  Wiktor Polak / Częstochowa

876.  Agata Polak / Częstochowa

877.  Karol Polak / Częstochowa

878.  Marta Rudzka / Oddział PTTK Poraj
879.  Michał Całka / Oddział PTTK Poraj
880.  Jan Ociepka / Poraj
881.  Edyta Kwoka / Gęzyn
882.  Alina Kaim / Markowice
883.  Mirek Mazanek / Markowice
884.  Andrzej Leśniak / Zawiercie
885.  Gośka Leśniak / Zawiercie
886.  Elżbieta Stępień / Zawiercie
887.  Jerzy Drozd / Dąbrowa Górnicza
888.  Elżbieta Całka-Zimbile / Dąbrowa Górnicza

889.  Lena Całka / Dąbrowa Górnicza
890.  Mirosława Molenda / Dąbrowa Górnicza
891.  Jadwiga Kasprzyk / Dąbrowa Górnicza
892.  Jan Popiel / Kraków
893.  Lidia Popiel / Kraków
894.  Witold Kapuśniak / Żarki
895.  Róża Kapuśniak / Żarki
896.  Kuba Kapuśniak / Żarki
897.  Klaudiusz Mannsfeld / Masłońskie
898.  Anna Mannsfeld / Masłońskie
899.  Ewa Kamińska / Grudziądz
900.  Jan Kamiński / Grudziądz

901.  Miłka Raulin / Gdynia

902.  Jakub Tomaszewski / Warszawa

903. Andrzej Dybowski / Warszawa

904.  Marcin / Słupsk

905.  Łukasz Rybicki / Gdynia

906. Sławomir Michałowski / Grodzisk Mazowiecki

907. Paweł Skotniczny / Myszków

2021

908. Władysław Szwaciński / Oddział PTTK Zawiercie

909.  Wanda Frań / Oddział PTTK Zawiercie

910.  Joanna Kuta / Oddział PTTK Zawiercie

911.  Mateusz Sarna / Oddział PTTK Jaworzno

912.  Piotr Targowski / O. PTTK w Dąbrowie Górniczej

913.  Mateusz Szecówka / O. PTTK w Poraju

914.  Anna Przepióra / O. PTTK w Poraj

915.  Aleksandra Fudala / Katowice

916.  Piotr Gburek / Katowice

917.  Krzysztof Sowa / Katowice

918.  Michał Sławiński / Katowice

919.  Eugeniusz Frej / PTTK Tarnowskie Góry

920.  Adam Jędrzejewski / PTTK Częstochowa

921.  Dawid Dziuba / Zawiercie

2022