P R E Z E S

     Z informacji przygotowanej przez Prywatne Przedsiębiorstwo  Propagujące Poszanowanie Praw Pana Prezesa Popieranego Przez Piętnastu Pełnoletnich Posiadaczy Powiatowych Patentów Przydatnych Przy Prowadzeniu Pięciominutowych Pogadanek Popularyzujących Prawo Podczas Przerw Przy Piciu Piankowego Piwa Polskiej Produkcji wynika, iż arcyprezes zarządu Klubu PTTK „M-2”, autor epokowego dzieła "Historia turystyki kolarskiej PTTK 1952-2010 w zarysie" wydanego w 2012 r. jest członkiem PTTK od 25 maja 1963 r., honorowym przodownikiem turystyki kolarskiej nr 1193, sześciokrotnym zdobywcą KOT Za Wytrwałość, szczęśliwym małżonkiem Wacławy, dumnym ojcem Roberta i Agnieszki oraz zadowolonym dziadkiem Gabrysi i Damianka.  


 

W domowej biblioteczce prezesa jest kilka wydawnictw turystycznych i historycznych jego autorstwa oraz setki artykułów prasowych, z których większość traktuje o turystycznym wykorzystaniu roweru. Klapa turystycznej kangurki ozdobiona jest  dziesiątkami odznak turystycznych i krajoznawczych [KOT, OFK, OTP, GOT, OPNŚ, OKP i in.], a ściana prywatnego pokoiku rajdowymi odznakami, proporczykami oraz pamiątkowymi gadgetami, wśród których dominują: sporych rozmiarów karykatura autorstwa Wiesława Lipeckiego (prezentowana powyżej w wersji animowanej, ożywionej przez Roberta Kotarskiego) oraz nieco większa karykatura, która wyszła spod ołówka Alberta Kapuściaka. 

Do dnia 1 lipca 2000 roku M. Kotarski zdobył 107 różnego rodzaju i w różnych stopniach odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK (fakt ten odnotowała w CZĘSTOCHOWSKIEJ KSIĘDZE REKORDÓW "Gazeta Wyborcza" i jej strona internetowa), na tym jednak nie poprzestał i w dniu 18 III 2023 r. myszkowianin miał na swym koncie przynajmniej 531 zdobytych odznak (o ile się nie pomylił w rachunkach podczas szperania po wszystkich książeczkach wycieczek). Możliwe, że jest to rekord krajowy !

 Aktualnie Marian Kotarski (na zdjęciu 2004 obok z prezesem ZG PTTK prof. dr hab. Januszem Zdebskim) jest kierownikiem centralnego referatu weryfikacyjnego odznak turystyki kolarskiej Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego  PTTK, a więc pod Jego adres (42-300 Myszków, skr. poczt. 25) należy kierować książeczki wycieczek celem przyznania d. złotej KOT oraz KOT Za Wytrwałość, srebrnego i złotego stopnia odznaki „Szlakami zamków w Polsce”, dużego i małego rajdu kolarskiego dookoła Polski, odznaki permanentnego rajdu kolarskiego „Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411” oraz Wiślanej Trasy Rowerowej. Sprawy weryfikacyjne załatwiane są od ręki, bez zbędnej zwłoki; z reguły list ze zweryfikowanymi książeczkami odsyłany jest pod adres  wnioskodawcy jeszcze tego samego dnia. 

Prezes M-2 i prezes ZG PTTK

Myszkowianin kilkakrotnie był delegatem na Zjazdy Krajowe PTTK, mianowicie w 1985 r. na XI, w 1989 r. na XII Zjazd, w 2005 r. na XVI Zjazd, w 2009 r. na XVII Zjazd Krajowy; 14 kwietnia 2012 r. uczestniczył jako delegat woj. śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe PTTK w Warszawie, we wrześniu 2013 r. w XVIII Walnym Zjeździe PTTK, w dniach 14-15 IX 2017 r. w XIX Walnym Zjeździe PTTK w Warszawie oraz w dn. 3-4 XII 2022 r. w XX Walnym Zjeździe odbywającym się w stolicy.

"W pewnym mieście w Polsce. w miejscowej komendzie pracuje grono ludzi - w większości sympatycznych, a przede wszystkim kompetentnych..." - czytamy na okładce książki Mariana P. Rawinisa, która uzyskała II nagrodę w konkursie na współczesną polską powieść kryminalną.

Postacią rzeczywistą jest rzecznik policji Marian Kolarski, naprawdę Marian Kotarski, dawny rzecznik i kolarz-turysta - mówi autor powieści w rozmowie z Tadeuszem Piersiakiem - dziennikarzem "Gazety Wyborczej"  (opublik. 11 sierpnia 2006 r.).

 

50 lat temu

    Pół wieku temu, 10 czerwca 1964 r., Okręgowy Referat Weryfikacyjny Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach przyznał Marianowi Kotarskiemu brązowy KOT nr 11/64. Na zweryfikowanie srebrnej Kolarskiej Odznaki Turystycznej rowerzysta musiał poczekać do 14 czerwca 1970 r.; tego dnia referat katowickiej Okręgowej  KTKol. nadał odznakę nr 44. KOT duży złoty nr 142 turysta zdobył 31 marca 1980 r., a KOT za wytrwałość nr 34 w dn. 26 kwietnia 1986 r. Do chwili obecnej, tj. do końca 2020 r., myszkowianin 8-krotnie zdobył d. zł. KOT; wiosną 2020 r. uzyskał po raz szósty KOT za wytrwałość.

 

Medal, jaki prezes Klubu PTTK "M-2" otrzymał w 1999 r. od kolarskich przyjaciół z Wrocławia.

 

      Marian Kotarski, posiadający złotą honorową odznakę PTTK, medal "50-lecia PTTK" i inne wyróżnienia organizacyjne, w dniu 14 sierpnia 2005 r. podczas 54 CZTK w Elblągu wyróżniony został odznaką honorową "Za zasługi dla turystyki" nadaną przez Ministra Gospodarki i Pracy.  15 marca 2013 r. na VI Zjeździe Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie wyróżniony został odznaką 50 lat w PTTK.

+++++++++++++

Prezes klubu odbył wiele zagranicznych podróży; najczęściej wędrował po ziemiach Słowacji, ale bywał też w Austrii, Belgii, Chorwacji, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Liechtensteinie, Monako, Niemczech, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, USA, we Włoszech, na Białorusi, Litwie, Gibraltarze i na Węgrzech, odwiedził też Egipt w Afryce oraz był przez moment w Słowenii. Najnowsze badania dowiodły, że był też w Niebie i polskim Piekle

Ceuta (Afryka) Innsbruck (Austria) Leuven (Belgia) Cannes (Francja)
Lazdijal (Litwa) Assen (Holandia) Baton Rouge (Luizjana, USA) Ericeira k. Mafry (Portugalia)
Gibraltar Czechy (Barcelona) Hiszpania (Interlaken) Szwajcaria
St. Lubovna (Słowacja) Mellenthin (Niemcy) Medulin (Chorwacja) Karlskrona (Szwecja)
Brześć (Białoruś) Katyń (Rosja) Vaduz (Liechtenstein) Leanyfalu (Węgry)
Wenecja (Włochy) Belek (Turcja) Ruse (Rumunia) Złote Piaski (Bułgaria)

Niebo Piekło Hurghada (Egipt) W. Kos (Grecja)
   
Albania Ukraina    

 

Życiorys 

Marian Kotarski urodził się 4 stycznia 1947 r. w Mrzygłodzie, tam tez ukończył szkołę podstawową. Studiował w czterech akademiach (ekonomiczna w Katowicach, resortowe w Warszawie oraz policyjna Baton Rouge w Luizjanie USA) uzyskując ostatecznie tytuł doktora nauk humanistycznych i stopień majora. Chociaż wiele lat spędził w mundurze (harcerstwo, kolej, wojsko, milicja, policja) całe swe życie podporządkował turystyce i krajoznawczemu regionalizmowi. Do PTTK wstąpił 25 maja 1963 r. Pełniąc w szeregach Towarzystwa wiele funkcji w oddziałach PTTK w Zawierciu, Częstochowie i Myszkowie, w zarządzie wojewódzkim PTTK w Częstochowie, Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK oraz w Głównym Sądzie Koleżeńskim (prezesa, wiceprezesa, przewodniczącego, kierownika centralnego referatu weryfikacyjnego KOT) zawsze służył Towarzystwu i jego członkom; ośmiokrotnie był delegatem na Zjazdy Krajowe (Walne) PTTK: 1985, 1989, 2005, 2009, 2012, 2013, 2017 i 2022.

Od 17 kwietnia 1978 r. jest prezesem założonego przez siebie i permanentnie prowadzonego Klubu Osiedlowego PTTK "M-2" w Myszkowie, w którym do dnia 31 XII 2021 r. na 2237 wycieczek i wypraw osobiście prowadził (czyli zorganizował i pilotował) 1015 (w tym kilkanaście krajowych i zagranicznych rowerowych obozów wędrownych, m. in. słynną niedokończoną wędrówkę z Myszkowa do Kielc przez Zakopane. Od 10 grudnia 2005 r. pełni funkcję v-przewodniczącego KTKol. ZG PTTK, a od 14 września 2013 r. do maja  2016 r. wchodził w skład Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

Wędrował samochodem, rowerem bądź pieszo po ziemiach 30 państw na 4 kontynentach; rowerem dotarł na plac Czerwony w Moskwie, autokarem na Gibraltar, samochodem pod Waterloo, statkiem do Afryki, a samolotem do Ameryki i Azji. Posiada uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej 1193, p. t. pieszej 5618, p. t. motorowej 2806, instruktora kształcenia kadr 1680 oraz znakarza nizinnych szlaków rowerowych nr 141. Komandor XXIX CZTK w Częstochowie Aniołowie (599 uczestników) oraz 50 ogólnopolskiego zlotu szkoleniowego przodowników turystyki kolarskiej PTTK w Myszkowie (569 uczestników).

Jest autorem kilku książek (m.in. Atrakcje turystyczno-przyrodnicze ziemi myszkowskiej; Vademecum krajoznawcze ziemi myszkowskiej; Myszkowska szkoła turystyki rowerowej; Historia turystyki kolarskiej PTTK 1952-2010 w zarysie, Myszkowski słownik krajoznawczy), kilku przewodników i map, zdjęć do kalendarzy ściennych oraz setek artykułów z zakresu turystyki, kolarstwa turystycznego i historii. Jest też współautorem takich dzieł, jak: Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji, Wybieram rower! Poradnik młodego rowerzysty, Wspólne wędrowanie - poradnik organizatora turystyki aktywnej, Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie. Przez wiele lat redagował periodyk "Informator KTKol. ZG PTTK" nadając mu nową formę, współredagował miesięcznik "Świat Roweru" (później "Rowery"), systematycznie publikuje notatki w kwartalniku "Gościniec PTTK". W prasie ("Głos Pracy", "Sztandar Młodych", "Nasz Dom", "Gazeta Częstochowska" i in.) opublikował setki krzyżówek. 

Propagator i zdobywający odznaki turystyczne i krajoznawcze (do dn. 18 III 2023 r. zdobył 531 odznak PTTK, w tym 6-krotnie KOT za wytrwałość, 3-krotnie mały rajd kolarski dookoła Polski, duży rajd DP, duża złota odznaka Turysta Przyrodnik, KOP Chrześcijański Pielgrzym Świata, duża srebrna OFK, złota Odznaka Krajoznawcza Polski z szafirem). Za swą działalność uhonorowany licznymi dyplomami, listami gratulacyjnymi i odznakami; posiada Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, brązowy, srebrny i złoty Krzyż Zasługi, złotą odznakę Za zasługi dla woj. częstochowskiego i odznakę Zasłużonemu dla rozwoju woj. częstochowskiego, dwukrotnie medal Za zasługi dla turystyki, srebrną i złotą odznakę Zasłużony Działacz Turystyki, złotą honorową odznakę PTTK, złota odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży", odznakę Zasłużony Działacz O.PTTK Zawiercie, odznakę Za zasługi w turystyce kolarskiej PTTK w woj. śląskim, odznakę Zasłużony dla turystyki PTTK na Śląsku Opolskim, odznakę Zasłużony dla turystyki kolarskiej ZW PTTK Opole, odznakę "Przyjaciel Dziecka", odznakę Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Błękitny Krzyż WOPR, złoty medal Za zasługi dla WOPR i inne.  Uhonorowany (29 IX 1986 r.) nagrodą II stopnia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju turystyki. Posiada medal "Zasłużonemu dla Myszkowa" (8 VII 1988) oraz statuetkę Promotor Myszkowa 2011 w ktg. "myszkowski entuzjasta". Pierwowzór postaci rzecznika prasowego policji w książce Mariana P. Rawinisa "Martwa natura z księżycem".

Uchwałą XIX Walnego Zjazdu PTTK z 15 IX 2017 r. obdarzony godnością Członka Honorowego PTTK.

opracował Jan T. Polic

3 października 2008 r. podczas wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Turystyki w Ustroniu prezes Klubu "M - 2" uhonorowany został Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla turystyki. Spotkanie w ustroniu prowadził i dyplomy wręczał v-marszałek woj. śląskiego, na co dzień prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach Zbyszek Zaborowski. Dyplom jest zwieńczeniem tegorocznych obchodów jubileuszu 30-lecia Klubu Osiedlowego PTTK "M-2".

 

XX Sympozjum Jurajskie

5 maja 2010 r. w Złotym Potoku odbyło się XX Sympozjum Jurajskie zorganizowane z okazji 30-lecia Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, gośćmi którego byli m.in. v-wojewoda śląski S. Dąbrowa, starosta myszkowski Łukasz Stachera, członek honorowy PTTK Andrzej Stróżecki i prezes Klubu "M-2" M. Kotarski. Zebrani wysłuchali referatów na temat ochrony przyrody i historii Parku. Liczne grono uczestników Sympozjum (w tym Ł. Stacherę i M. Kotarskiego) uhonorowano pamiątkowymi medalami. Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych woj. śląskiego mgr Marek Broda został wyróżniony przez nas odznaką Miłośnika Ziemi Myszkowskiej.

 

Książka "Historia turystyki kolarskiej PTTK 1952 - 2010 w zarysie" została wydrukowana przez krakowską drukarnię. Do uściślenia wielu faktów i wydarzeń autorowi pomocne było archiwum Klubu PTTK "M-2".

 

W piątek 20 stycznia 2012 r. w myszkowskim Domu Kultury miała miejsce noworoczna gala rozdania statuetek Promotor Myszkowa. Burmistrz miasta Włodzimierz Żak uhonorował kilkanaście osób statuetkami "Promotor Myszkowa 2011". Prezes klubu "M-2" Marian Kotarski za 30-lecie działalności w turystyce rowerowej otrzymał statuetkę w kategorii "Entuzjasta myszkowski".

Myszkowski

entuzjasta

 

Człowiek Roku 2011

W pierwszych tygodniach 2012 r. redakcja "Dziennika Zachodniego" ogłosiła plebiscyt na Człowieka Roku 2011. Przez kilkadziesiąt dni czytelnicy gazety mogli elektronicznie głosować w internecie na wskazanych przez gazetę kandydatów. Najwięcej głosów zebrał właściciel zamku w Bobolicach senator Jarosław Lasecki. Na drugim miejscu czytelnicy umieścili Krzysztofa Gradzika, na trzecim prezesa Klubu PTTK "M-2" Mariana Kotarskiego.

 

Światowy Dzień Turystyki - 2013

4 października 2013 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyły się, z udziałem członka Zarządu Województwa Śląskiego Arkadiusza Chęcińskiego, wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Wśród uhonorowanych Dyplomami Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki w woj. śląskim w 2013 r. byli także przedstawiciele środowiska kolarskiego, mianowicie Marian Kotarski („M-2” Myszków) i Henryk Biały („Jutrzenka” Tarnowskie Góry).

 

Europejskie Dni Dziedzictwa

 

EDD odbywają się od 24 lat. Imprezy święta zabytków organizowane są w wielu państwach Europy.

Klub PTTK "M-2" turystyczno-krajoznawcze przejażdżki w ramach EDD organizuje od września 2010 r. 21 listopada 2016 r. w gmachu Opery Wrocławskiej we Wrocławiu odbyła się II ogólnopolska Gala Europejskich Dni Dziedzictwa, w trakcie której wręczono wyróżnienia organizatorom EDD. Prezes Klubu "M-2" został uhonorowany WYRÓŻNIENIEM.

 

XIX WALNY ZJAZD PTTKW dniach 15-16 września 2017 r. z udziałem 144 delegatów obradował w Warszawie XIX Walny Zjazd PTTK. W gronie delegatów woj. śląskiego byli m.in. Marian Kotarski (Klub „M-2”), Lech Tota (prezes O.Regionalnego PTTK w Częstochowie) i Zbigniew Tarnowski (v-prezes tegoż Oddziału). Zjazd podsumował minioną kadencję, wytyczył kierunki działania na najbliższe 4 lata oraz dokonał wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu Głównego został dr Jacek Potocki, prezesem Komisji Rewizyjnej dr Dariusz Kużelewski (znany członkom naszego klubu z funkcji komandora zlotu p.t.kol. w Supraślu), prezesem Głównego Sądu Koleżeńskiego ponownie wybrano dr Wojciecha Tomalaka.  XIX Walny Zjazd nadał prezesowi klubu „M-2” Marianowi Kotarskiemu godność Członka Honorowego PTTK.