S t a t y s t y k a

 

 

 

 

 

45 lat Klubu PTTK "M-2" (1978-2023)

 

 

 

Klub Osiedlowy PTTK „M – 2” działający przy Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  powstał 17 kwietnia 1978 roku.  Klub wielokrotnie  startował w konkursach Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK zdobywając czołowe lokaty oraz pamiątkowe Dyplomy Uznania w nagrodę.

 

Na zdjęciu: prezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński wręcza puchar prezesowi Klubu "M-2" (24 VI 2011 r.)

Konkursowe starty Klubu "M-2" w statystyce:

I miejsce w konkursie KTKol. ZG PTTK w konkursach za rok: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016*
II miejsce -"- 1979, 1991, 1993, 1995, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006
III miejsce -"- 1997, 1998, 1999, 2003, 2004,

* (po raz ostatni uczestniczyliśmy w konkursie składając sprawozdanie za 2016 rok, gdyż z dniem 1 I 2017 r. zmieniono zapisy regulaminowe i zawieszono kategorię klubów wielodyscyplinowych)

 

    Za aktywną działalność Klub "M-2" wyróżniono m. in. Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK,  Medalem częstochowskiego  Zarządu Wojewódzkiego  PTTK oraz dyplomami Zarządu Głównego PTTK, Komisji Turystyki Kolarskiej  Zarządu Głównego  PTTK,  Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej  PTTK w Katowicach, 15 X 2002 r. dyplomem Zarządu Województwa Śląskiego. 27 września 2010 r. za duży wkład w rozwój turystyki oraz 25 IX 2015 r. za zasługi dla rozwoju turystyki w woj. śląskim Klub "M-2" wyróżniono Dyplomami Marszałka Województwa Śląskiego. W czerwcu 2013 r. Porozumienie Prezesów Oddziałów PTTK woj. śląskiego wyróżniło Klub "M-2" Śląską Honorową Odznaką PTTK.

Wyszczególnienie

2022

Razem 1978 - 2022

2023

Zorganizowano wycieczek

113 2350 11

- z tego rowerowych

104 2152 10

Uczestników

904 31 613 87

- z tego na rowerze

847 25 430 64

Zdobyto odznak PTTK

271 4 844 31

 - z tego:  KOT

13 704 5

           -    MOK

- 104 -

Przejechano rowerem

4 505 161 337 232

Osobokilometrów

32 718 1 483 136 1328

 

2222 wycieczka

5 listopada 2021 okazał się ważnym dniem w życiu PTTK "M-2" i to nie tylko dlatego, że w tym dniu pojechaliśmy na 2222 wycieczkę w historii klubu. Tego dnia (po noclegu w Pałacu Fabrykanta na Mijaczowie) z Myszkowa w dalszą drogę, nad morze, wyruszała Miłka Raulin, która z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości postanowiła w kilka dni przejechać trasę od Zakopanego (zdobywając uprzednio Rysy) do m. Hel, pokonując każdego dnia 103 km. Z promującą nasze miasto rowerzystką spotkał się burmistrz Wł. Żak, a nasi klubowicze towarzyszyli jej kilkanaście kilometrów na trasie. Przed startem uhonorowaliśmy p. Bogumiłę Raulin odznaką Miłośnika Ziemi Myszkowskiej. Warto wiedzieć, że z ogólnej liczby 2222 wycieczek 1014 prowadził prezes, 300 - Ryszard Konopka, a 171 Andrzej Zysiak.

2000 wycieczek w Klubie "M-2"

13 sierpnia 2019 r. odbyła się 2000 wycieczka (1820 rowerowa) zorganizowana przez Klub PTTK "M-2".  Była to wycieczka po Kampinoskim Parku Narodowym, połączona ze zwiedzaniem Muzeum Martyrologii w Palmirach oraz ekspozycji przyrodniczej w Izabelinie. Wycieczka odbyła się w czasie 68 CZTK w Modlinie, w którym uczestniczyło 6 myszkowskich rowerzystów. Z tej ilości Marian Kotarski zorganizował 967 wycieczek i wędrówek, Ryszard Konopka 225, Andrzej Zysiak 121, Paweł Szkop 81 i Roman Garncarz 79. Uczestniczyło w nich 28 925 turystów, z tego 22 889 na rowerach. Rowerzysta, który był na wszystkich wycieczkach musiał przejechać swym jednośladem 169 398 km. Członkowie klubu zdobyli w tym okresie 4209 odznak, w tym 610 KOT i 103 MOK.

 

Wycieczka nr 1500

W sobotę 7 marca p.t.kol. Roman Garncarz zorganizował rowerową wycieczkę do Trzebniowa. Na pagórkowatą, męczącą trasę wybrało się 5 turystów. Na zakończenie przejażdżki cykliści wstąpili do Przystani Turystycznej LEŚNIÓW na gorącą herbatę. Kto płacił? Nie wiemy; nie jest wykluczone, że uczestników jubileuszowej wycieczki gościła na swój koszt właścicielka restauracji, na co dzień członkini Klubu M-2 - Anita Garncarz.

 

1000 rowerowa [a 1131 w ogóle] wycieczka klubowa

Tysięczna wycieczka rowerowa (a 1131 wycieczka klubowa w ogóle, bo organizujemy też wyjazdy autokarowe, samochodowe, chodzimy niekiedy pieszo) odbyła się w niedzielę 2 X 2011 r. na trasie z Myszkowa do Ostrowa. Myszkowianie pokonali 14-kilometrowy odcinek drogi do Ostrowa na pierogi, które konsumowali w zagrodzie agroturystycznej „Maciejówka” we wsi Ostrów. Pierogi z mięsem były wyśmienite, skonsumowano je z apetytem. W 1000-ej wycieczce rowerowej uczestniczyli: Marian Kotarski, Mateusz Kotarski, Ryszard Konopka, Sławomir Struski, Katarzyna Janocha, Paweł Szkop, Piotr Bednarski, Dawid Gurbała, Piotr Witek, Andrzej Witek, Krzysztof Lech, Bogusław Iwaniuk, Adam Duda, Rafał Nowak = razem 14 osób. Na zdjęciu wszyscy "tysięcznicy" wraz z p. Izą Szewczyk z "Maciejówki", która podejmowała rowerzystów swoimi produktami kulinarnymi.

W okresie od 17 kwietnia 1978 do 2 października 2011 r. w klubie „M-2” odbyło się 1131 wycieczek dla 20987 uczestników. W tej liczbie jest 1000 wycieczek rowerowych, w których udział wzięło 15526 rowerzystów. Uczestnicy wycieczek klubowych zdobyli 2,5 tys. odznak turystycznych i krajoznawczych; ten, kto był na wszystkich wycieczkach rowerowych pokonał 87 tys. km. Opis i zdjęcia z wszystkich wyjazdów zapełniły 12 opasłych tomów kroniki. Jeśli wziąć pod uwagę organizatorów wycieczek, to 727 przeprowadził p.t.kol. Marian Kotarski, 53 p.t.kol. Roman Garncarz i 40 p.t.kol. Grzegorz Witek.

 

Wycieczka nr 1111

odbyła się 17 sierpnia 2011 r. w czasie 60 CZTK w Staszowie i prowadziła po okolicach Golejowa. W wycieczce uczestniczyło 20 członków Klubu "M-2", jako że tylu nas było na Zlocie.

1000 wycieczek w Klubie "M-2"

   W niedzielę 1 sierpnia 2010 r. odbyła się 1000 wycieczka (880 rowerowa). Z tej ilości Marian Kotarski zorganizował 692 wycieczki i wędrówki, 41 - Roman Garncarz i 38 Grzegorz Witek. Uczestniczyło w nich 19041 turystów, z tego 12332 na rowerach. Rowerzysta, który był na wszystkich wycieczkach musiał przejechać swym jednośladem 80520 km. Członkowie klubu zdobyli w tym okresie 2264 odznaki, w tym 397 KOT i 98 MOK. Wycieczka nr 1000 prowadziła do Mirowa i Bobolic, uczestniczyło w niej 24 turystów, z tego 16 na rowerach. U podnóża mirowskiego zamku rozegrano konkurs rzutów "zośkami" do koszyka. Wygrał Paweł Garncarz (M-2), na drugim miejscu uplasował się Rafał Wojtyczka (Wrocław), na III m. Mateusz Kotarski (M-2).

 

888 wycieczka

klubu "M-2" odbyła się w niedzielę 28 IX 2008 r., uczestniczyło w niej 19 rowerzystów. Myszkowianie pokonali 31 km, a przy okazji, korzystając z gościnności p. Karola Nowakowskiego i asystujących przy wypalaniu ceramiki pań Lidii i Magdaleny wysłuchali opowieści o zasadach działania pieca tongkama (wybudowanego wg reguł koreańskich), obejrzeli pracownię ceramiczną i zobaczyli elektryczne koło garncarskie.

4 X, gdy z ochłodzonego pieca wyjmowano wypalone wyroby ceramiczne, Lgotę N. odwiedzili M.A.G. Machurowie.

 

 

777 imprez turystycznych w klubie "M-2"

1 października 2006 r. odbyła się 777 wycieczka zorganizowana przez Klub "M-2" w okresie jego istnienia (był to spacer rowerowy do Żarek zakończony prażonkami na Wierzchowinie). Któż był organizatorem tych wszystkich 777 imprez? Generalnie rzecz biorąc, organizatorem prawie wszystkich wycieczek, wyjazdów, obozów wędrownych i biwaków był prezes klubu, ale nie wszystkie wycieczki osobiście prowadził i nie we wszystkich uczestniczył. Najwięcej wycieczek przeprowadził (czyli kierował grupą) p.t.kol. Marian Kotarski - 574, następnie Wiesław Lipecki - 27, Grzegorz Witek - 25, Krzysztof Picheta - 18, Sławomir Szczypka - 16, Jan Garncarz 15, Marcin Konopka - 11, Jarosław Sumorowski - 10, Robert Kotarski i Marcin Pikuła - po 8.

 

Dwa łyki klubowej statystyki 1978-2021

Poniżej w tabeli przytaczamy najważniejsze liczby obrazujące działalność Klubu PTTK "M-2" w poszczególnych latach działania

Rok

78

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 Razem

rok działal

ności

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 x

wycie

czek

15 10 17 20 17 17 15 17 23 25 17 23 21 23 15 34 47 28 24 34 31 44 36 38 34 41 34 39 44 56 839

uczest

ników

97 79 234 290 177 176 200 329 596 780 317 640 523 356 144 258 583 422 213 270 287 399 463 387 505 546 335 477 584 1101 11768

zdoby

tych odznak

14 17 40 73 37 26 45 81 118 62 42 61 125 40 10 20 44 16 27 57 132 79 121 61 116 56 74 60 180 65 1899

 

 

Rok

2008

2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 razem 78-22  
rok działalności 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 -   
wycieczek

58

58 92 100 111 120 113 108 108 117 107 112 86 108 113 2 350  
uczestników 999 913 5874 1467 1785 2140 1748 948 905 892 938 950 734 753 904 31 613  
zdobytych odznak 184 158 100 240 205 350 213 273 230 153 111 162 170 125 271 4 844  

 

 

KLUBOWI  AKTYWIŚCI W 2008 ROKU

Nazwisko

Nr legit. p.t.kol.

Zorganizował wycieczek

Praca przy znakowaniu szlaków

Udział w zlocie p.t.kol.

Udział w CZTK

Zdobył

 odznak

Fiączyk W

6516

1

- +

+

16

Garncarz J

5644

1 - - - -

Garncarz R

5645

7 + + + 5

Konopka M

6326

- + - + 5

Kortas Ł

7046

11 - - + 11

Kotarski M

1193

31 + + + 17

Lipecki W

6327

1 - - - -
Machura A

3847

2 - - - -

Picheta K

6328

- + - + 5

Skalski M

4730

- + - - -

Turoń J

5148

1 + - - -

Widera Ł

6330

- - - + 2

Witek A

6518

1 + - + 5

Witek G

6325

2 + - + 5

Wojtasik A

5910

- + - - 1

 

 

KLUBOWI AKTYWIŚCI W 2009 ROKU

P.t.kol.

Nr legit. p.t.kol.

Zorganizował wycieczek

Praca na szlakach

Udział w zlocie p.t.kol.

Udział w CZTK

Zdobył odznak

Fiączyk W

6516

-

-

-

+

4

Garncarz R

5645

13

+

+

+

-

Jankowski B

6508

-

-

-

+

-

Konopka M

6326

-

-

-

-

3

Kortas Ł

7046

2

-

-

+

1

Kotarski M

1193

34

+

+

+

30

Machura A

3847

2

+

-

-

11

Picheta K

6328

1

+

-

-

2

Skalski M

4730

-

+

-

-

-

Turoń J

5148

-

+

-

-

-

Widera Ł

6330

-

-

-

-

1

Witek A

6518

1

+

-

-

-

Witek G

6325

3

+

-

-

2

Wojtasik A

5910

-

+

-

-

-

 

 

KLUBOWI AKTYWIŚCI W 2010 ROKU

P.t.kol.

Nr legit. p.t.kol.

Zorganizował wycieczek

Praca na szlakach

Udział w zlocie p.t.kol.

Udział w CZTK

Zdobył odznak

Bednarski Piotr

7260

-

-

Tak

-

-

Fiączyk Witold

6516

1

-

Tak

-

8

Garncarz Paweł

5151

-

-

Tak

-

-

Garncarz Roman

5645

17

Tak

Tak

-

4

Jagieło Michał

7203

2

-

Tak

-

6

Jankowski Bogusł

6508

-

-

Tak

-

1

Konopka Marcin

6326

-

-

Tak

-

-

Konopka Ryszard

7259

13

tak

Tak

-

12

Kortas Łukasz

7046

-

-

Tak

-

-

Kotarski Marian

1193

32

Tak

Tak

Tak

5

Kotarski Mateusz

7204

8

-

Tak

-

4

Machura Aleks

3847

2

Tak

Tak

-

-

Picheta Krzysztof

6328

-

Tak

Tak

-

-

Skalski Marcin

4730

-

Tak

Tak

-

-

Stala Zbigniew

5646

-

-

Tak

-

1

Struski Sławomir

7253

7

-

Tak

-

3

Szkop Paweł

7205

8

-

Tak

-

3

Turoń Jacek

5148

-

Tak

Tak

-

2

Witek Agnieszka

6518

-

-

Tak

-

-

Witek Grzegorz

6325

-

-

Tak

-

-

Wojtasik Agn

5910

1

Tak

Tak

-

1

 

 

 

KLUBOWI AKTYWIŚCI W 2011 ROKU

P.t.kol.

Nr legit. p.t.kol.

Zorganizował wycieczek

Praca na szlakach

Udział w zlocie p.t.kol.

Udział w CZTK

Zdobył odznak

Bednarski Piotr

7260

1    

-

-
Cupiał Nina

7296

2  

Tak

Tak

10

Fiączyk Witold

6516

-  

 

Tak

8

Garncarz Roman

5645

3 +

Tak

Tak

6

Jagieło Michał

7203

7 +

 

Tak

7

Jankowski Bogusł

6508

-  

 

-

-
Janocha Katarzyn

7295

3   Tak Tak 6

Konopka Marcin

6326

1  

 

-

2

Konopka Ryszard

7259

22 +

Tak

Tak

23

Kortas Łukasz

7046

3  

Tak

Tak

5

Kotarski Marian

1193

30 +

Tak

Tak

11

Kotarski Mateusz

7204

5 +

 

Tak

7

Machura Aleks

3847

1  

 

-

-

Picheta Krzysztof

6328

1  

 

-

-

Skalski Marcin

4730

- +

 

-

-

Struski Sławomir

7253

5 +

 

Tak

6

Szkop Paweł

7205

10 +

Tak

Tak

2

Turoń Jacek

5148

- +

 

-

-

Witek Grzegorz

6325

2  

 

-

3

Wojtasik Agn

5910

1 +

 

tak 

-

Działalność p.t.kol. w 2013 r.

P.t.kol.

Nr legit. p.t.kol.

Zorganizował wycieczek

Praca na szlakach

Udział w zlocie p.t.kol.

Udział w CZTK

Zdobył odznak

Bednarski P

7260

-

+

-

-

-

Cupiał Nina

7296

1

-

-

Tak

2

Fiączyk Witold

6516 d

1

-

Tak

-

2

Garncarz R

5645 d

6

+

-

Tak

-

Gurbała Dawid

7335

17

+

Tak

Tak

14

Jagieło Michał

7203

26

+

Tak

Tak

43

Janocha Kasia

7295

2

-

-

Tak

2

Jankowski B

6508

-

-

-

-

1

Konopka Marc

6326 d

1

-

-

-

-

Konopka Rysz

7259

13

+

-

Tak

8

Kortas Łukasz

7046

3

-

-

-

1

Kotarski M

1193 H

24

+

Tak

Tak

13

Kotarski Mat

7204

3

+

-

Tak

2

Kotarski Rob

4728 d

-

-

-

-

 

Machura Aleks

3847

1

-

-

-

-

Skalski Marcin

4730

-

+

-

-

 

Struski Sław

7253

8

+

Tak

Tak

6

Szkop Paweł

7205

10

+

Tak

Tak

5

Turoń Jacek

5148

-

+

-

-

 

Witek Agn

6518 d

-

-

-

-

 

Witek Grz

6325 d

3

-

-

Tak

5

Wojtasik Agn

5910

-

+

-

-

-

D = dożywotni, H = honorowy

 Wycieczki zorganizowane przez najaktywniejszych p.t.kol. w okresie działalności w Klubie PTTK "M-2"

Przodownik turystyki kolarskiej PTTK

Okres aktywnej działalności przodownickiej w klubie M-2

Zorganizował  wycieczek

1193  Marian Kotarski

1978 - 2021

1 015

7259  Ryszard Konopka

2010 - 2021

310

7422  Andrzej Zysiak

2014 - 2021

173
7205  Paweł Szkop

2010 - 2021

87

5645  Roman Garncarz

1991 - 2021

81

7046  Łukasz Kortas

2007 - 2021

66

7253  Sławomir Struski 2010 - 2021 66
7203  Michał Jagieło

2010 - 2016

58

6325  Grzegorz Witek

1997 - 2018

51

6327  Wiesław Lipecki

1997 - 2008

32

7204  Mateusz Kotarski 2010 - 2015 26
7335  Dawid Gurbała 

2013 - 2015

23

6328  Krzysztof Picheta

1999 - 2011

20

4728  Robert Kotarski

1978 - 1999, 2021

20

3847  Aleksander Machura

1983 -  2021

20

6326  Marcin Konopka

1999 - 2012, 2016

18

5644  Jan Garncarz

1983 – 1992, 2008

17

5906  Sławomir Szczypka

1991 - 1994

16

7296  Nina Cupiał 2008 - 2019 12

6518  Agnieszka Witek

1999 - 2016

11

7295  Katarzyna Janocha 2008 - 2015 10
6605  Jarosław Sumorowski 2000 - 2011 10