ZNAKOWANE   SZLAKI ROWEROWE ZIEMI MYSZKOWSKIEJ  

 

 

 

 

Z przykrością informujemy, że w latach 2018 - 2021 Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie nie zdołał pozyskać od władz województwa śląskiego dofinansowania na odnowienie znakowanych szlaków rowerowych w Myszkowskiem, a więc klubowi znakarze nie zajmują się renowacją oznakowania, szlaki powoli się zacierają, oznakowanie ulega zniszczeniu, tabliczki znikają.

 

Wiosną  2001 roku członkowie Osiedlowego Klubu PTTK „M-2” w Myszkowie przystąpili do znakowania w terenie kolarskich tras turystycznych prowadzących do najciekawszych miejsc powiatu myszkowskiego. A oto szlaki oznakowane i aktualnie nadzorowane przez Klub PTTK "M-2" na ziemi myszkowskiej:

kolor szlaku nazwa i przebieg numer ewidencyjny długość opiekunowie szlaku

 

czarny szlakiem zamków: Myszków - Rzędkowice - Bobolice - Mirów - Przewodziszowice - Koziegłowy - Dziewki - Siewierz Smy-101s 83 km Roman Garncarz, Jacek Turoń, Marcin Skalski
niebieski szlakiem hutnictwa: Myszków - Poręba - Huta Szklana - Koziegłowy - Poraj Smy-102n 70 km

vacat

czerwony szlakiem pomników przyrody: Poraj - Myszków - Morsko Smy-103c 49 km Ryszard Konopka, Paweł Szkop
żółty agroturystyczny: Poraj - Przybynów - Masłońskie Cz-7010y 29 km Sławomir Struski

 

Historię prac znakarskich prezentuje poniższa tabelka:

Nr ewidencyjny

Kolor szlaku

Oddano do użytku 

Przebieg szlaku 

Długość w  km

Opiekun (od 15 II 2007 r. do końca 2010 r.)

Aktualny opiekun

 (od 1 I 2011 r.)

Aktualny opiekun

 (od 14 IV 2016 r.)

 

Cz-7001s

 

czarny

 

14 X 2001

Koziegłowy – Żarki Letnisko – Żarki – Przewodziszowice 

 

23

Roman Garncarz, Jacek Turoń, Marcin Skalski

Roman Garncarz

Jacek Turoń, Marcin Skalski

Roman Garncarz

Jacek Turoń, Marcin Skalski

Cz-7002s

czarny

23 IX 2001

Myszków Światowit – Rzędkowice – Hucisko 

19

Roman Garncarz, Jacek Turoń, Marcin Skalski

Roman Garncarz, Jacek Turoń, Marcin Skalski

Roman Garncarz, Jacek Turoń, Marcin Skalski

Cz-7003s

czarny

8 VII 2001

Koziegłowy – Mysłów - Huta Szklana - Pińczyce - Dziewki - Siewierz

21

Roman Garncarz, Jacek Turoń, Marcin Skalski

Roman Garncarz, Jacek Turoń, Marcin Skalski

Roman Garncarz, Jacek Turoń, Marcin Skalski

 Cz-7004n

 niebieski 

28 VII 2002 

Myszków PKP - Mrzygłód - Poręba

17

A. i Grzegorz Witkowie

Michał Jagieło, Mateusz Kotarski

Michał Jagieło

Cz-7005n

niebieski

4 VIII 2002 

Poraj - Jastrząb - Rosochacz - Koziegłowy - Huta Szklana rezerwat "Cisy"

28

Agn. i Grzegorz Witkowie

 Michał Jagieło, Mateusz Kotarski

 

 Cz-7006s

czarny

13 IX 2003

Przewodziszowice - Łutowiec - Mirów - Bobolice - Hucisko

20

Roman Garncarz, Jacek Turoń, Marcin Skalski

Roman Garncarz

Jacek Turoń, Marcin Skalski

Roman Garncarz

Jacek Turoń, Marcin Skalski

Cz-7007n

niebieski

28 VIII 2005

Huta Szklana - Zabijak - Pińczyce - Będusz - Sikorka - Poręba 

25

Agn. i Grzegorz Witkowie

 Michał Jagieło, Mateusz Kotarski

 Michał Jagieło, Mateusz Kotarski

Cz-7008c

czerwony

7 VIII 2005

 

Poraj - Zaborze - Przybynów - Kępina - Zarki Letnisko - Myszków

30

Krzysztof Picheta

 Paweł Szkop

Ryszard Konopka

 Paweł Szkop

Ryszard Konopka

Cz-7009c

czerwony

30 lipca 2006

Myszków PKP - Ciszówka - Gruchla - Nierada - Włodowice - Morsko zamek

19

Krzysztof Picheta

Paweł Szkop

Ryszard Konopka

Paweł Szkop

Ryszard Konopka

Cz-7010y

żółty

6 VIII 2006

Poraj PKP - Choroń - Zaborze - Suliszowice - Przybynów - Ostrów - Masłońskie PKP

29

Marcin Konopka

 

Sławomir Struski

 

 

łączna długość

231 km

     

         Koszty opracowania dokumentacji oraz oznakowania w terenie szlaku Cz-7003 prowadzącego z Koziegłów do Pińczyc poniosły władze miasta i gminy Koziegłowy; szlaków Cz-7002 i Cz-7001 Zarząd Główny PTTK. We wszystkich tych przypadkach koszt wykonania znaków R-1 pokrył  Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. Szlak Cz-7004 oznakowano na koszt PTTK, zaś wydatki związane z oznakowaniem szlaku Cz-7005 pokryły solidarnie gminy Koziegłowy i Poraj, częściowo zaś PTTK. Szlaki Cz-7006-7010 oznakowano dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Gospodarki i PTTK.

Na wniosek Klubu PTTK "M-2" na mocy uchwały nr 5/2001  Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie obaj najaktywniejsi znakarze - przodownicy turystyki kolarskiej Marcin KONOPKA i Krzysztof PICHETA (na zdjęciu poniżej z lewej) za aktywny i twórczy udział w organizacji przedsięwzięć turystycznych i krajoznawczych odznaczeni zostali odznaką "ORLI  LOT". Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach w dn. 15 XI 2001 r.  uhonorował  Mariana Kotarskiego (na zdjęciu poniżej z prawej) dyplomem dla najlepszego lokalnego koordynatora projektu "Rowerem po Śląsku".

 

 

Konferencja - Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji

zorganizowana przez ZG PTTK i Uniwersytet Łódzki odbyła się 13 listopada 2014 r. w Spale. W konferencji uczestniczył v-prezes ZG PTTK Andrzej Gordon, skarbnik ZG PTTK Jerzy Kapłon; obrady prowadziła sekretarz ZG PTTK Jolanta Śledzińska. Prelegenci przypomnieli historię szlaków turystycznych, omówili prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania szlaków oraz zagadnienia ochrony praw autorskich ich twórców, omówili kwestie terminologiczne, wskazali nowoczesne technologie w aspekcie znakarstwa, zademonstrowali oznakowanie szlaków w różnych państwach Europy, scharakteryzowali zagadnienia związane z zarządzaniem szlakami oraz przedyskutowali wątek szlak jako produkt turystyczny. Wśród uczestników konferencji byli takze znakarze z klubu "M-2": Marian Kotarski, Michał Jagieło i Mateusz Kotarski.

 

Podręcznik znakarza szlaków turystycznych

 

Pod koniec sierpnia 2015 r. ukazał się, wydany nakładem Wydawnictwa PTTK "Kraj" we współpracy z Województwem Łódzkim, podręcznik znakarza szlaków turystycznych "Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji". Książkę opracował zespół naukowców i praktyków pod redakcją A. Stasiaka, J. Śledzińskiej i B. Włodarczyka, w których gronie był także prezes klubu "M-2" Marian Kotarski. Książka, bogato ilustrowana, ma 16 rozdziałów, m.in. historia znakowania szlaków turystycznych, przepisy prawne, znakowanie, finansowanie, zagospodarowanie, dostępność szlaków dla osób niepełnosprawnych, kierunki rozwoju znakarstwa, Instrukcja znakarska PTTK, a to wszystko na 525 stronach. Biblioteczka klubowa dysponuje egzemplarzem okazowym do wglądu.

 

Spotkanie szkoleniowe znakarzy

 

W czwartek 12 marca 2014 r. odbyło się spotkanie znakarzy zrzeszonych w Klubie "M-2"; każdy z posiadających uprawnienia otrzymał na własność uchwaloną w 2014 r. przez Zarząd Główny PTTK Instrukcję znakowania szlaków turystycznych.

 

Opis szlaków znakowanych przez znakarzy klubu M-2:

Szlak koloru czarnego:

Wszystkie szlaki oznakowane  przez Klub "M-2" czarnym kolorem łączą się w całość długości 83 km. Czarna arteria rowerowa prowadzi z Myszkowa-Światowitu PKP  przez Rzędkowice i Hucisko, Bobolice, Mirów, Łutowiec i Przewodziszowice do Żarek, a stąd przez Żarki Letnisko skrajem Miłości do Koziegłów i dalej przez Pińczyce i Dziewki do  Siewierza, gdzie kończy się na Rynku. Na oznakowanej trasie jest  6 zrujnowanych fortec liczących się do odznaki permanentnego rajdu rowerowego "Szlakami zamków w Polsce"; 2 rezerwaty przyrody, pola namiotowe w Rzędkowicach, Podlesicach, Hucisku. Pokonanie tego szlaku uprawnia do noszenia odznaki Miłośnik Ziemi Myszkowskiej. A oto poszczególne części składowe arterii "szlakiem zamków":

Trasa Cz-7001s Koziegłowy - Przewodziszowice, kolor czarny, długość 23 km, początek przy kiosku RUCH na Rynku w Koziegłowach. Jedziemy w kierunku Myszkowa, po czym na granicy administracyjnej miasta skręcamy w lewo w polną drogę (fatalną do jazdy w okresie deszczowym).  Trasa w ok. 70 % prowadzi drogami leśnymi i polnymi, na sporym odcinku pokrywa się ze szlakiem pieszym koloru żółtego (uwaga - rowerowe  znaki drogowe są często niszczone przez chuliganów). Na trasie w Żarkach Letnisko i potem w Żarkach szlak przecina drogi wojewódzkie o sporym natężeniu ruchu, a więc wskazana ostrożność. Turysta może obejrzeć  kościół parafialny w Koziegłowach z gotycką polichromią, pozostałości obwarowań średniowiecznego zamku w Koziegłowach,  w Zarkach Letnisko przy ul. Kopernika 1 prywatne obserwatorium astronomiczne, nadto drewniany budynek uruchomionej w 1932 r. kawiarni "Czarka" (dziś sklep) oraz pensjonat "Nałęcz" z 1936 r. (obecnie leśniczówka),   zabytkowy klasztor paulinów w Leśniowie i ruiny średniowiecznej strażnicy  jurajskiej na wyniosłym ostańcu w Przewodziszowicach. Konfiguracja trasy - płaska, równinna. 

Trasa Cz-7002s Myszków - Rzędkowice - Hucisko, kolor czarny, długość 19 km. Trasa rozpoczyna się przy przystanku PKP Myszków Światowit, prowadzi w około 40 % drogami polnymi i leśnymi. Po przejechaniu ok. 4 km turysta dociera na skraj wioski Góra Włodowska i tu spotyka stromy podjazd, na szczęście jedyny na tej trasie. Dalej szlak nadal wiedzie drogą asfaltową, wzdłuż torów Centralnej Magistrali Węglowej, aż do skraju wsi Rzędkowice [znanej z paru szkółek wspinaczkowych], gdzie tuż przy polu biwakowym obok kawiarenki "Zajazd pod Skałką" tel. 0 606 889-070   skręca w teren polny i leśny, prowadząc [w kilku miejscach na króciutkich odcinkach przez piaszczyste podłoże] aż na skraj wioski Podlesice. Tam trasa przecina drogę wojewódzką  Żarki - Kroczyce [uwaga, dość ruchliwa] i prowadzi w pobliże rezerwatu przyrody nieożywionej "Góra Zborów", następnie zaś doprowadza nas do wiaduktu, po którym mkną ekspressowe pociągi ze Śląska do Warszawy. Przejeżdżamy pod wiaduktem, skręcamy w lewo i utwardzona tłuczniem dróżka doprowadza nas do prywatnego ośrodka wypoczynkowego "Orle Gniazdo" zarządzanego przez firmę Pol-Ital z Myszkowa [noclegi, konferencje itp. uzgadniać telefonicznie 0 602 672-201]. 

Trasa Cz-7003s z Koziegłów  do Siewierza kolor czarny, długość 21 km, sfinansowana przez władze gminy w Koziegłowach i Starostwo Powiatowe w Myszkowie, a w 2003 r. dodatkowo przez Min. Gospodarki. Trasa równinna, w 30 % prowadzi polnymi dróżkami. Tabliczki często kradzione wraz ze słupkami przez lokalnych złodziei. Start przy kiosku RUCH na Rynku w Koziegłowach, stąd jedziemy w kierunku Wojsławic, lecz dość szybko zbaczamy na peryferia miasta i polną dróżką dojeżdżamy na skraj Koziegłówek. Stąd szlak prowadzi do Mysłowa, następnie zaś przez wieś Huta Szklana obok rezerwatu przyrody "Cisy" do wioski Pińczyce. W Pińczycach zespół pałacowy [kaplica, spełniająca przez wiele lat funkcje kościoła parafialnego, pałac będący plebanią, mur obronny z dwoma basztami]. Z centrum  Pińczyc ul. Siewierską kierujemy się na Podżarze (uwaga, zaraz za wioską ostry zjazd w dół po sfatygowanym asfalcie, następnie szlak prowadzi drogą  szutrową aż do Kolonii Podżarze. Na wzniesieniu za wioską punkt widokowy na całą okolicę, także na kopalnię dolomitu (uwaga, strzelania górnicze). Dalej asfaltowa droga wiedzie nas do Nowej Wioski sąsiadującej bezpośrednio ze wsią Dziewki, po minięciu której docieramy na rychliwe skrzyżowanie, gdzie skręcamy w lewo, w ul. Przemysłową prowadzącą do Siewierza (miasta, siedziby władz gminnych, niegdyś stolicy Księstwa Siewierskiego). W mieście piękny rynek, gospoda, która wg legendy gościła króla Jana III Sobieskiego gdy maszerował pod Wiedeń, ruiny zamku biskupów krakowskich, na cmentarzu kościół z ok. XI-XII w.; liczne zabytki.  

Trasa Cz-7006s z Przewodziszowic do Huciska przez Łutowiec, Mirów, Bobolice, kolor czarny, długość 20 km. Trasa sfinansowana przez Ministerstwo Gospodarki. Prowadzi po lekko pagórkowatych, leśnych terenach jurajskich, wiodąc od zamku do zamku. Start przy ruinach strażnicy jurajskiej z XIV w. w Przewodziszowicach, następnie turysta dociera na skraj wioski Łutowiec i tu na jednym z ostańców jurajskich z trudem zauważy bardzo skromne pozostałości strażnicy jurajskiej znajdujące się w połowie wysokości skały wyrastającej z ziemi po jego prawej stronie; dalej przez wioskę i następnie polnymi i leśnymi drogami do Mirowa, gdzie trudno nie zauważyć majestatycznej bryły dominującego nad okolicą średniowiecznego zamku. Stąd szutrową drogą dojedziemy do zamku w Bobolicach (własność prywatna, aktualnie odbudowywany). Z Bobolic znakowana trasa doprowadzi do prywatnego ośrodka wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Hucisku; na tym odcinku jest parę podjazdów i tyleż zjazdów, tak na asfalcie jak i drogach polnych. Trasa raczej dla posiadaczy rowerów górskich. 

Tablica sieci znakowanych szlaków rowerowych po ziemi myszkowskiej wykonanych w latach 2001-2006 przez znakarzy Klubu PTTK "M-2" w Myszkowie: czarny 83 km Myszków - Siewierz, niebieski 70 km Myszków - Poraj, czerwony 49 km Poraj - Morsko i żółty 29 km Masłońskie - Poraj.

 

Szlak koloru niebieskiego:

Wszystkie szlaki szlaki oznakowane  przez Klub "M-2" niebieskim kolorem łączą się w całość długości 70 km. Niebieska arteria rowerowa prowadzi z Myszkowa PKP  przez Mrzygłód, Porębę, Niwki, Pińczyce i Koziegłowy do Poraja, gdzie kończy się przy stacji kolejowej. Na oznakowanej trasie jest  kilka pomników przyrody, rezerwat przyrody, ale głównym elementem są obiekty związane z historią hutnictwa w regionie myszkowskim, stąd jego nazwa: "szlak hutnictwa".

Trasa Cz-7004n  z Myszkowa do Poręby, długość 17 km, kolor niebieski. Trasa równinna, w około 50 % prowadzi drogami polnymi i leśnymi, wyłożonymi na sporym odcinku betonowymi płytami. Początek trasy w Myszkowie  przy dworcu PKP; ul. 3 Maja i następnie Partyzantów docieramy do przystanku kolejowego na Światowicie. Tam, po przekroczeniu przejazdu kolejowego jedziemy w kierunku huty, następnie do ul.  Gruchla i obok wzniesionej w 1998 r. kaplicy koronacyjnej obrazu MBMrzygłodzkiej  i dojeżdżamy  do ul. Koronacyjnej. Na skrzyżowaniu w Kręciwilku udajemy się w prawo w kierunku Mrzygłodu, przekraczamy rzekę Wartę, zbaczamy w lewo do grobu powstańców 1863 r. i  docieramy do Rynku w Mrzygłodzie. Stąd ul. Królowej Jadwigi, obok zabytkowego kościoła z barokowym wystrojem wnętrza zmierzamy na Mrzygłódkę i na skraju wsi skręcamy w lewo, w polną drogę prowadzącą do Poręby [basen kąpielowy, w 200-letniej wieży fabrycznej czasowo nieczynna izba tradycji Fabryki Urządzeń Mechanicznych, ponad 700-letni dąb pomnik przyrody]. Szlak kończy się w centrum miasta, tuż przy drodze krajowej zwącej się ul. LWP.  Stąd można powędrować do Zawiercia [PKP] bądź Siewierza [ruiny zamku].

Trasa Cz-7005n     z Poraja  do Huty Szklanej przez Koziegłowy; kolor niebieski, długość 28 km. Trasa sfinansowana solidarnie w 1/3 przez władze gmin w Koziegłowach i w Poraju oraz przez PTTK , prowadzi po równinie; ponad 60 % wiedzie lasem i polnymi dróżkami. Początek na dworcu PKP w Poraju,   koniec przy rezerwacie "Cisy" w Hucie Szklanej w gm. Koziegłowy. Trasa doprowadzi wędrowca w pobliże  zalewu  "Poraj" od strony wioski Jastrząb [camping, przystań żeglarska, jadłodajnie w  OSWiR w Jastrzębiu], zabytków Koziegłów [m.in. kościół parafialny z gotycką polichromią, w którym  drzwi bocznej kaplicy pochodzą z dawnego zamku rycerskiego rozebranego z nakazu władz carskich z przeznaczeniem uzyskanego kamienia na budowę drogi do Gniazdowa;   prywatna galeria malarstwa T. Puszczewicza] oraz do rezerwatu przyrody "Cisy" (parking leśny z zadaszeniem, ławeczkami, tablicami informacyjnymi). W Rzeniszowie ze wzgórza panorama okolicy i widok na trasę szybkiego ruchu DK-1 Cieszyn - Gdańsk.

Trasa Cz-7007n z Poręby do Huty Szklanej, kolor niebieski, długość 25 km. Szlak rozpoczyna się na rogu ulic Partyzantów i Przyszłości w Porębie, w miejscu, gdzie ma swój koniec niebieski szlak z Myszkowa do Poręby Cz-7004n. Początkowo szlak prowadzi ulicami miasta, by w pewnym momencie zboczyć na drogę polną, a następnie polno-leśną o słabo zarysowanych koleinach (a że na trasie przez kilkaset metrów brak jest drzew, trasę wytyczono wkopanymi w ziemię słupkami z namalowanymi tabliczkami R-1). Dalej szlak wiedzie przez las, dość uciążliwą dla jadących na jednośladach turystów, by ostatecznie doprowadzić po 8 km jazdy do żwirowni (co oznacza, że jesteśmy na peryferiach Sikorki - dzielnicy Myszkowa). Stąd kawałek do pierwszych zabudowań i przy krzyżu, obok drogowskazu szlaku skręcamy ostro w lewo zmierzając szutrową ulicą ku Lasowi Będuskiemu. Trasa ponownie wiedzie przez las, droga (zwłaszcza po deszczu) obfituje w paru miejscach w kałuże, ale szczęśliwie doprowadza do skraju Będusza (kolejna dzielnica Myszkowa). Obok cmentarza docieramy do asfaltu, skręcamy w lewo i jesteśmy w cywilizowanym (czytaj: asfaltowym) świecie. Ulicą hetmana S. Czarnieckiego dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą wojewódzką Siewierz - Żarki, przecinamy je na wprost jadąc zgodnie ze znakami szlaku i kierunkowskazem drogowym do Pińczyc (Pustkowie Lgockie zmusza do zboczenia z asfaltu na czarną drogę), stąd w kierunku Zabijaka, by ostatecznie ul. Żwirową, a potem polną i leśną dotrzeć do Huty Szklanej, do polany w pobliżu rezerwatu "Cisy". 

 

Szlak koloru czerwonego:

Obydwa szlaki szlaki oznakowane  przez Klub "M-2" czerwonym kolorem łączą się w całość długości 49 km. Czerwona arteria rowerowa prowadzi z Myszkowa PKP  przez Mrzygłód, Porębę, Niwki, Pińczyce i Koziegłowy do Poraja, gdzie kończy się przy stacji kolejowej. Na oznakowanej trasie jest  kilka pomników przyrody (stąd nazwa szlaku), rezerwat przyrody.

Trasa Cz-7008c z Myszkowa przez Nową Wieś, skraj Zarek Letnisko (kilkaset metrów za dawną gajówką "Paprotnik" krzyżuje się z oznakowanym kolorem czarnym szlakiem SMY-101s Myszków-Siewierz), Kępinę, Przybynów, skraj Zaborza, Choroń do Poraja, kolor czerwony, długość 30 km. Szlak sfinansowany przez Ministerstwo Gospodarki. Szlak rozpoczyna się i kończy przy dworcach PKP w Myszkowie i Poraju. Prowadzi raczej płaskim terenem, ale w ok. 90 % drogami polnymi i ścieżkami leśnymi, w kilku miejscach piaszczystymi, przez co nadaje się raczej dla użytkowników rowerów górskich. Turysta na trasie napotka 4 pomniki przyrody, mianowicie cis w Myszkowie-Nowej Wsi przy ul. Gołębiej, cis w Kępinie 12, lipę na placu kościelnym w Przybynowie oraz zabytkową aleję lipową w Choroniu. W połowie trasy, w Zaborzu, tuż przy szlaku ośrodek wypoczynkowy "Magda", w pobliżu jest także kilka innych ośrodków oraz agroturystyka; na miejscu zalew na strumyku Ordon, ale kapryśne źródełko często wysycha, a więc w zbiorniku stosunkowo często widoczne jest dno. 

Trasa Cz-7009c z Myszkowa przez Gruchlę, Nieradę, Włodowice do Morska bierze swój początek przy dworcu PKP w centrum Myszkowa, a kończy się przy bramie wjazdowej do ośrodka szkoleniowo-rekreacyjnego "Morsko" w Morsku. Długość szlaku 19 km, kolor czerwony. Jest to przedłużenie oznakowanego w 2005 r. szlaku Cz-7008c Poraj - Myszków. Szlak prowadzi przez peryferyjne dzielnice Myszkowa. Ok. 60 % szlaku prowadzi drogami polnymi i leśnymi. Start przy dworcu PKP w Myszkowie, przejściem pod torami wychodzimy na ul. Kopernika i podążamy w kierunku Ciszówki w rejon wznoszonego kościoła. Gdy kończy się asfaltowa nawierzchnia ul. Pięknej szlak prowadzi polną dróżką w kierunku Gruchli, w paru miejscach jazda jest nieco utrudniona piaszczystą nawierzchnią leśnej ścieżki. Od kaplicy jedziemy asfaltem przez Gruchlę, Kręciwilk i skraj Nierady, przekraczamy przejazd PKP na linii Warszawa - Katowice i CMK wjeżdżając na polną dróżkę, która prowadzi nas do lasu. Leśnym duktem, przejezdnym dla turystycznych wyścigówek docieramy na skraj Włodowic w pobliżu dawnej tuczarni trzody chlewnej, stąd asfaltową ulicą podążamy do Włodowic, dojeżdżamy do rynku, potem jedziemy obok kościoła i zrujnowanego pałacu zbliżając się do Morska. W centrum wioski skręcamy w lewo, droga prowadzi pod górę w pobliże Okiennika Morskiego (po prawej stronie na wzniesieniu, niewidoczny, zasłonięty drzewami), po czym wspaniałym zjazdem docieramy do skraju lasu, w którym ukryty jest zamek "Bąkowiec" w Morsku; ostatnich kilkaset metrów zmusza nas do pokonania stromego wzniesienia, równoległego do zimowej trasy narciarskiej. Najbliższa stacja kolejowa dla Morska: Zawiercie. 

Szlak Myszków - Morsko otwarto 30 lipca 2006 r. Wstęgę przecinali: burmistrz Myszkowa Leon Okraska, v-przew. KTKol. ZG PTTK Marian Kotarski i znakujący szlak Krzysztof Picheta, którzy następnie odbyli kilkunastokilometrową przejażdżkę czerwonym szlakiem.

Szlak koloru żółtego:

Szlak agroturystyczny oznakowany  przez Klub "M-2" żółtym kolorem ma 29 km długości. Prowadzi z Poraja PKP  przez Zaborze i Przybynów do Maslonskich PKP. Na oznakowanej trasie jest  kilka gospodarstw agroturystycznych, stad jego nazwa.

 

Trasa Cz-7010y z Poraja przez Choroń, Zaborze, Suliszowice, Jaroszów, Przybynów i Ostrów do Masłońskich, długość 29 km, kolor żółty. Początek i koniec szlaku przy stacjach PKP Poraj i Masłońskie-Natalin. Szlak prowadzi obok kilku gospodarstw agroturystycznych (kozy, konie, strusie) i pomników przyrody (aleja lipowa w Choroniu i lipa na placu kościelnym w Przybynowie). Trasa prowadzi głównie ścieżkami polnymi i leśnymi, w wielu miejscach także ulicami o nawierzchni szutrowej; zdarza się też jazda asfaltem. Startujemy z przystanku PKP Masłońskie-Natalin i zaraz za przejazdem zjeżdżamy z asfaltu na ulicę szutrową, potem dróżkę leśną; szlak prowadzi obok zagrody agroturystycznej znanej z wyrobów z koziego mleka, następnie przez las (momentami wąską ścieżką) do Siostrzeńca, do zagrody "U strusia" (faktycznie po podwórku biegają przynajmniej 3 wyrośnięte ptaki), a stąd polną dróżką do centrum Przybynowa. Z Przybynowa docieramy do Jaroszowa, następnie polnymi dróżkami do Suliszowic, gdzie na krótko dostajemy się na asfalt, po czym, za wsią, ponownie wjeżdżamy na pole i momentami leśne wertepy docierając do Zaborza, w pobliże miejscowego sklepu spożywczego. Stąd asfaltowa droga doprowadza nas do ośrodków rekreacyjnych i ponownie zbaczamy na szutrową dróżkę prowadzącą do ośrodka "Magda", a stąd leśnymi duktami dojeżdżamy na skraj Choronia i jedziemy ku widocznej z daleka pożarniczej wieży obserwacyjnej; mijamy ją w niewielkiej odległości jadąc skrajem wioski (obok zabytkowej alei lipowej mijanej po lewej ręce) aż do kościoła, przy którym na słupie przybita jest tablica sieci szlaków (a ze wzgórza widoczna jest piękna panorama Częstochowy). Od kościoła jedziemy przez wioskę Dębowiec (obok mogiły żołnierzy poległych w pierwszych dniach II wojny światowej) do lasu, który doprowadza nas momentami piaszczystymi odcinkami ścieżek na skraj Poraja, następnie do przejazdu kolejowego, za którym, przy budynku stacyjnym PKP Poraj znajdujemy kropkę kończącą szlak i docieramy do stacji kolejowej w Poraju.

Uczestnicy otwarcia szlaku byli w zagrodzie U Strusia

 

Jak oni malują !!! (2007 r.)

 

Migawki fotograficzne z prac znakarskich w 2007 r.

Grzegorz Witek

Agnieszka Witek

Prezes

Robert Kotarski

 

Konserwacja szlaków rowerowych w Myszkowskiem  w 2007 r. - Roku szlaków turystycznych PTTK

         W okresie 28 – 31 maja 2007 r. Agnieszka i Grzegorz p.t.kol. Witkowie przejechali na rowerach cały 70-km. odcinek niebieskiej trasy „szlakiem hutnictwa” Smy-102n z Poraja przez Koziegłowy i Porębę do Myszkowa odnawiając go. Wykonali ogrom pracy. W dwu miejscach występują problemy: w lesie w rejonie Będusza dukt leśny, po którym leśnicy pozwolili poprowadzić szlak mocno porosła trawa, zaś w pobliżu Pustkowia Lg. – Pińczyc szlak prowadzi przez pola, słupki z tabliczkami zostały skradzione (nie ma po nich śladu), trzeba się dobrze rozejrzeć, aby na odległym drzewie wypatrzyć namalowany znaczek R-1. Szlak został dokumentnie odnowiony.  W dniach 5-8 VI br. p.t.kol. Krzysztof Picheta przemierzył cały czerwony szlak Myszków - Poraj i Myszków - Morsko dokonując przeglądu jego stanu technicznego i uzupełnienia stwierdzonych braków. Znakarz domalował 57 znaczków R-1 oraz wywiesił 7 tabliczek R-1; stwierdził też brak (kradzież, zniszczenie) 3 drogowskazów we Włodowicach i Przybynowie.  Także 28 maja prace znakarskie rozpoczęli p.t.kol. Roman Garncarz i p.t.kol. Jacek Turoń odnawiający czarną trasę "szlakiem zamków" Smy-101s z Myszkowa Światowitu przez Rzędkowice, Żarki, Koziegłowy do Siewierza długości 83 km. W rejonie Bobolic trzeba szlak „przerzucić” na inną dróżkę (dotychczasową zagrodził nowy właściciel budujący dom), a w pobliżu Przewodziszowic wiatrołomy w 3-4 miejscach utrudniają przejazd.  Na tym szlaku trzeba było ponownie przymocować dużo tabliczek R-1 (zapłaciliśmy je z pieniędzy pozyskanych przez klub od sponsorów).

 

W 2008 r. znakarze odnowili niebieski szlak (koszty prac renowacyjnych na odcinkach prowadzących przez gminy Koziegłowy i Poraj pokryły obydwie te gminy. W lipcu zakończono kompleksowe odnawianie szlaku żółtego; koszty prac znakarskich pokryły gminy Żarki i Poraj (bowiem szlak prowadzi przez ich teren). Od początku 2008 r. czyniono starania o pozyskanie z Ministerstwa Sportu dotacji na odnowienie 42-km. odcinka czarnej trasy rowerowej „szlakiem zamków” (niestety, wniosek opracowany przez O. Regionalny PTTK w Częstochowie nie znalazł uznania w oczach urzędników przydzielających dotacje i... pieniędzy na konserwację szlaków w 2008 roku z puli ministerstwa nie otrzymamy). "Wiele prac znakarskich na pozostałych odcinkach wykonanych zostanie społecznie, na zasadzie wolontariatu, a przeprowadzą je,  jak co roku, nasi wykwalifikowani znakarze – mówi prezes Marian Kotarski, także wyruszający w plener z pędzelkiem w ręku. Przyjęliśmy regułę corocznego monitorowania i naprawiania podległych nam szlaków, uzupełnienia zniszczonych bądź skradzionych tabliczek oraz odnawiania brakujących drogowskazów".

W pracach znakarskich najczęściej uczestniczą Agnieszka i Grzegorz Witkowie (na 70-km. szlaku niebieskim), Jacek Turoń, Roman Garncarz i Marcin Skalski (na 83-km. szlaku czarnym), Krzysztof Picheta (na 49-km. czerwonym) i Marcin Konopka (opiekujący się 29-km. szlakiem żółtym).

 

 

Rok 2009

to nie tylko Rok dzieci młodzieży w PTTK, ale także - jak co roku w naszym klubie - pora na odnowienie wytyczonych przez nas szlaków rowerowych. Środki finansowe na prace znakarskie i konserwacyjne pozyskuje prezes Lech Tota, zaś praca na szlaku zajmują się wykwalifikowani znakarze. Pod koniec kwietnia p.t.kol. Roman Garncarz, p.t.kol. Marcin Skalski i p.t.kol. Jacek Turoń przejechali cały czarny szlak Smy-101s i uzupełnili w wielu miejscach oznakowanie. Umocowali na słupach 54 tabliczki R-1. Prezes klubu zajął się natomiast wykonywaniem brakujących drogowskazów i tablic sieci szlaku. Metalowe ramy do tablic sieci szlaków wykonał dla naszych potrzeb zakład "PolDruk".

 

W 2010 r. prace znakarskie

 rozpoczęto wcześnie, albowiem w końcu maja w Myszkowie odbywał się 50 ogólnopolski zlot p.t.kol. Grupa znakarska Romana Garncarza wyruszyła w teren wczesną wiosną. Nie tylko odnowiła metalowymi tabliczkami czarny szlak Smy-101s, ale dokonała przecinki leśnych ścieżek, zatarasowanych przez połamane działaniem mrozu drzewa. Marian Kotarski dokonał częściowej renowacji czerwonego szlaku Smy-103c. Przy okazji zlotu uprawnienia znakarskie zdobyły 4 osoby z klubu, ale ze starej kadry wykruszyła się jedna, a odejście z grupy zapowiadają 2 kolejne. No cóż, obowiązki małżeńskie i zawodowe nie zawsze pozwalają na godzenie ich z pracą społeczną. Najgorsze jest też to, że nie zawsze mamy z czego pokryć symboliczne koszty prac znakarskich. Zdarza się, że wniosek konkursowy jest odrzucany przez Ministerstwo, bywa, że dotację przyznaje Województwo Śląskie, ale faktem jest, że pieniądze trafiają do kieszeni znakarza dopiero pod koniec roku.

Skrzyżowanie dwu szlaków rowerowych Siewierz

Myszków Nowa Wieś

             

Odnawiamy szlaki rowerowe 2011 r.

            Jak co roku członkowie klubu „M-2”, którym powierzyliśmy do systematycznego nadzoru i odnawiania znakowane szlaki rowerowe dokonali wiosną 2011 r. niezbędnych prac renowacyjnych. Wykonaliśmy i umocowaliśmy na szlakach 6 drogowskazów oraz kilkadziesiąt tabliczek ze znakami R-1. Jak się dowiadujemy z Internetu, Ministerstwo Sportu i Turystyki odrzuciło wniosek Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie w sprawie przydzielenia dotacji na prace znakarskie; oznacza to, że znakarze nie otrzymają gratyfikacji za pracę na szlakach rowerowych. Pod koniec listopada 2011 r. otrzymaliśmy pieniądze, ale tylko na drogowskazy. Za odnowienie szlaków honorarium nie było.

Przybynów na żółtym szlaku S. Struski

Góra Zborów na czarnym szlaku P. Szkop

Morsko na czerwonym szlaku

Nowe tabliczki

Mateusz Kotarski Michał Jagieło

Odnawiamy znakowane szlaki rowerowe 2012 r.

Na 2012 rok uzyskaliśmy, poprzez Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie, dotację na odnowienie kilkudziesięciu kilometrów znakowanych szlaków rowerowych w Myszkowskiem. Znakarze skupieni w Klubie Osiedlowym PTTK "M-2" rozpoczęli pracę na szlakach w czerwcu, odnawiając nieczytelne znaki, mocując nowe tabliczki oraz przybijając drogowskazy. Mamy nadzieję, że z dniem rozpoczęcia wakacji prace na szlakach będą na ukończeniu, dzięki czemu turyści będą mogli się poruszać bez obaw o pobłądzenie.

 
Pierwsza partia tabliczek R-1

                 Nowe

 drogowskazy   w Mrzygłodzie

Michał Jagieło odnawia

szlak niebieski

                  Ryszard Konopka wyrusza na szlak czerwony

Na Ciszówce pracuje Paweł Szkop z Kasią

W Podlesicach znakuje Roman Garncarz

 

Praca na szlaku 2013 r.

W połowie czerwca 2013 otrzymaliśmy skromny przydział środków na prace znakarskie. Tabliczki R-1 zamówiliśmy na początku lipca. Znakarze, nie czekając na dotację marszałka woj. śląskiego, już wiosną przystąpili do pracy.

 

Przygotowywanie drogowskazów na szlaki

Mocowanie urządzeń na Gruchli

 Hucisko: zniszczony znaczek R-1

Znakarz R. Konopka na szlaku

Na żółtym szlaku rowerowym Odnawianie szlaku w Poraju

 

Renowacja znakowanych szlaków rowerowych w 2014 r.

Z roku na rok otrzymujemy coraz mniejsze środki finansowe na odnawianie istniejących szlaków rowerowych. Musimy wykorzystywać w znacznym stopniu pracę społeczną członków Klubu M-2.

Tabliczki R-1 do umieszczenia na szlakach nadzorowanych przez klub M-2

Tablica sieci szlaków wywieszona w kwietniu w centrum Żarek

Zniszczona tabliczka przy gajówce "Paprotnik" w Żarkach

Michał pracował na niebieskim szlaku na Sikorce Mateusz na niebieskim szlaku w rejonie Jastrzębia Przewrócony rogacz w centrum Mirowa

 

Odnawiamy szlaki rowerowe - 2016 r.

R. Konopka na szlaku

M. Kotarski w pracowni

Tabliczki R-1

 

Burmistrz ufundował drogowskazy

10 grudnia 2020 r. dzięki wsparciu burmistrza Myszkowa p. Włodzimierza Żaka w mieście na szlaku czarnym czerwonym i niebieskim pojawiły się nowe drogowskazy. Łącznie magistrat sprezentował rowerzystom 12 drogowskazów, które zawieszono przy dworcu kolejowym w Myszkowie (na zdjęciu), obok przystanku kolejowego na Światowicie, na Gruchli oraz na Pasterniku.